Aanmelden

De Canon van PGB

13-3-2019

‘Wat zijn jullie voor pensioenfonds?’
Die vraag krijgen we de afgelopen jaren steeds vaker. Ergens wel logisch, want Pensioenfonds PGB is de afgelopen jaren veranderd van een puur grafisch pensioenfonds in een fonds dat ook werknemers en werkgevers uit 12 andere bedrijfstakken bedient. Al die verschillende werknemers en gepensioneerden vinden – al vanaf 2005 - onderdak bij ons, omdat hun bedrijfstak of (ex-)werkgever zich bij ons aansluit en/of hun pensioen naar ons overgaat. Dat ze dan willen weten wie de organisatie is die voor hun oudedagsvoorziening zorgt, is niet meer dan normaal.


Een pensioenfonds van verhalenvertellers
Om de vraag wat we voor pensioenfonds zijn te beantwoorden, zijn we teruggegaan in de tijd. Vanuit het idee dat het verleden ons fundament is, en dat we – als organisatie - worden gevormd door de dingen die we meemaken en de manier waarop we omgaan met maatschappelijke veranderingen.
Een ding is zeker: van oudsher zijn we een pensioenfonds van de verhalenvertellers. Drukkers van kranten, boeken en ander papierwerk. Vormgevers, journalisten en reclamemakers. Mensen die een verhaal kunnen vertellen in woorden en beelden. Vakmensen, die met beide benen in de samenleving staan en die meebewegen met de tijd.


Digitale canon
In de digitale Canon van PGB wordt ons verhaal verteld aan de hand van vijf tijdperken. Van het heden en de toekomst terug in de tijd naar de oorsprong van het pensioenfonds. In elk tijdperk vindt u thematische ‘vensters’ met interviews, filmpjes, infografieken, foto’s en achtergronden. Over gebeurtenissen in die tijd, maar vooral over pensioen natuurlijk, daar zijn we een pensioenfonds voor. Wist u bijvoorbeeld dat er voor 1984 geen weduwnaarspensioen bestond? En dat het tot de jaren negentig duurde voor vrouwen volledig gelijk behandeld werden in pensioenregelingen?


U vindt de Canon van PGB op pensioenfondspgb-canon.nl.

 

Heeft u een idee?
De canon van PGB kent vele verhalen. Maar er kunnen altijd verhalen bij. Heeft u een idee? Stuur ons dan een bericht via communicatie@pensioenfondspgb.nl.   

 

Nieuwsarchief