Aanmelden

AVH wil pensioenen overdragen aan Pensioenfonds PGB in 2021

19-6-2020


Bedrijfspensioenfonds voor de agrarische en voedselvoorzieningshandel (Bpf AVH) is opnieuw gestart met de uitwerking van een overstap naar Pensioenfonds PGB, nu per 1 januari 2021. 

Nieuw leven inblazen
Eerder, in 2019, is deze overstap al opgestart en vervolgens weer stopgezet. Het bestuur van Bpf AVH vond de noodzakelijke verlaging van de AVH-pensioenen op dat moment niet acceptabel. Beide pensioenfondsen zien mogelijkheden om de overdracht van pensioenen nieuw leven in te blazen. De overstap past in het streven van Pensioenfonds PGB om te groeien en daarmee het draagvlak voor kosten en investeringen te vergroten. Op donderdag 11 juni is besloten de overgang weer in gang te zetten en op woensdag 17 juni is hierover een overeenkomst gesloten.

Waarom wordt de overstap nu opnieuw bekeken?
Voor Bpf AVH wordt het steeds moeilijker om een goed pensioen te regelen voor alle deelnemers en gepensioneerden. De pensioenen zijn beter af bij een groter fonds met een beter perspectief. Pensioenfonds PGB staat er financieel beter voor en biedt meer mogelijkheden op het gebied van beleggingen en dienstverlening. Ook is van belang dat een verlaging van de AVH-pensioenen ook zonder overstap naar Pensioenfonds PGB onvermijdelijk lijkt. 

Wat betekent dit voor deelnemers van Pensioenfonds PGB?
Voor het pensioen van PGB-deelnemers verandert er niets. Omdat Pensioenfonds PGB er financieel beter voor staat dan Bpf AVH, zullen de AVH-pensioenen bij de overgang moeten worden verlaagd. Dat is nodig om het verschil in dekkingsgraad te overbruggen en ervoor te zorgen dat de overdracht geen nadelige gevolgen heeft voor de huidige PGB-deelnemers. Bpf AVH neemt het besluit over de verlaging van AVH-pensioenen, die vervolgens in tien jaarlijkse stappen doorgevoerd wordt.

Overgang nog niet definitief
Het is mogelijk dat de overgang niet doorgaat. Bpf AVH blijft dan alsnog als zelfstandig pensioenfonds voortbestaan. Voor de overgang is een akkoord nodig van De Nederlandsche Bank (DNB) en de verlaging van de pensioenen van Bpf AVH moet passen binnen de grenzen die het bestuur van AVH heeft opgesteld.

Meer informatie over het voornemen van Bpf AVH leest u in het persbericht hierover. Via onze website houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.Nieuwsarchief