Aanmelden

Bpf AVH komt definitief naar Pensioenfonds PGB

23-12-2020
In 2019 werd deze overstap al opgestart, maar is toen weer stopgezet. Toch zagen de pensioenfondsen voldoende mogelijkheden om verder te praten. En met succes. De toezichthouders zijn inmiddels akkoord. De overgang per 1 januari 2021 gaat daarmee nu definitief door. 

Pensioenfonds PGB verwelkomt nieuwe sectoren
Pensioenfonds PGB is blij met de komst van de 68.000 (oud-)werknemers, 9.000 gepensioneerden en 900 werkgevers. “We zijn blij dat we de deelnemers en werkgevers uit de agrarische voedselvoorzieningshandel kunnen verwelkomen”, zegt bestuursvoorzitter Jochem Dijckmeester. “We zijn ons bewust dat de overgang per 1 januari al snel is. Maar we werken heel constructief samen met Bpf AVH en met de sociale partners uit de sector. We hebben ons goed voorbereid op een soepele en snelle overgang.

 Pensioenfonds PGB is hard aan het werk hen welkom te kunnen heten. En om alles in gereedheid te brengen om goed te zorgen voor de pensioenen. 

Waarom deze overstap?
Voor Bpf AVH wordt het steeds moeilijker om een goed pensioen te regelen voor alle deelnemers en gepensioneerden. Pensioenfonds PGB staat er financieel beter voor en biedt meer mogelijkheden op het gebied van beleggingen en dienstverlening.

AVH Pensioenen gaan omlaag 
De AVH-pensioenen moeten worden verlaagd omdat Pensioenfonds PGB er financieel beter voorstaat dan Bpf AVH. Om te voorkomen dat andere deelnemers van Pensioenfonds PGB nadeel hebben van de overdracht, worden de pensioenaanspraken van AVH verlaagd. Goed om te weten: ook als Bpf AVH niet naar Pensioenfonds PGB zou gaan en zelfstandig verder zou gaan, zouden zij de pensioenen in de toekomst moeten verlagen. De financiële situatie van het Bpf AVH was niet goed genoeg om alle pensioenen in de toekomst volledig te kunnen betalen.

De verlaging wordt gespreid over 10 jaar. De eerste verlaging van 2% gaat in per 1 januari 2021. Het definitieve jaarlijkse percentage stellen Pensioenfonds PGB en Bpf AVH (in liquidatie) in de loop van 2021 vast. Dit vaste percentage is waarschijnlijk minder dan 2%. De situatie op 31 december 2020 is daarbij bepalend.

Meer informatie
Werkgevers, (oud-)werknemers en gepensioneerden ontvangen persoonlijk bericht van Pensioenfonds PGB om ze hartelijk welkom te heten en ze informatie te geven over wat de overstap voor hen betekent. Zij vinden ook meer informatie via bpfavh.nl/overstap en pensioenfondspgb.nl/AVH. Nieuwsarchief