Aanmelden

Beleid duurzaam beleggen aangepast

10-10-2017

Beleid duurzaam beleggen aangepast

Pensioenfonds PGB belegt niet meer in bedrijven die tabak produceren. Ook is de lijst met bedrijven waarin niet wordt belegd omdat ze zijn betrokken bij de productie van controversiële wapens uitgebreid.

Op die manier heeft het bestuur de wens ingevuld van een overgrote meerderheid van onze deelnemers en gepensioneerden om niet langer te beleggen in de tabaks- en wapenindustrie.

Aandelen en obligaties verkocht
Concreet betekent dit dat Pensioenfonds PGB niet meer actief belegt in bedrijven die hun omzet voor minstens 25 procent uit tabaksproducten halen. Aandelen en obligaties in dergelijke bedrijven worden of zijn verkocht. Datzelfde geldt voor bedrijven die betrokken zijn bij de productie van wapens met witte fosfor of verarmd uranium. Of bedrijven die betrokken zijn bij de productie van kernwapens in of voor landen die niet zijn aangesloten zijn bij het verdrag dat kernwapens beperkt (het non-proliferatieverdrag). 

Deelnemersonderzoek meegenomen in beleid
Pensioenfonds PGB wil rekening houden met de mening van zijn deelnemers over de maatschappelijke kanten van het beleggen. Daarom hebben wij hiernaar in 2016 onderzoek gedaan. In zijn algemeenheid gaven deelnemers aan dat duurzaam beleggen belangrijk is, maar niet ten koste mag gaan van het rendement. In de top 3 van ongewenste beleggingen staan kinderarbeid, wapenindustrie en tabaksindustrie. Bedrijven die kinderarbeid gebruiken waren al uitgesloten, net als bedrijven die betrokken zijn bij clustermunitie, anti-persoonsmijnen, chemische en biologische wapens.

 

Vorig nieuwsartikel
Levensgenieter of uitsteller?

Volgend nieuwsartikel
Meer focus op engagement

Nieuwsarchief