Aanmelden

Bekijk de animatie ‘Pensioen aanvragen’

12-6-2018

​We hebben een animatiefilmpje gemaakt over het aanvragen van pensioen bij ons. In nog geen 2 minuten leggen we stap voor stap uit hoe u uw pensioen kunt aanvragen en welke keuzes daarbij een rol spelen. U bekijkt het filmpje op onze website.

Klantenpanel positief
Om te bepalen of wij meer van dit soort filmpjes moeten maken, hebben we het filmpje voorgelegd aan ons klantenpanel. Aan hen vroegen we om een rapportcijfer voor ons filmpje. Ook stelden we hen de vraag of we vaker van dit soort filmpjes moeten maken. De uitkomsten waren positief:
- Het gemiddelde rapportcijfer is een 8.
- 90% geeft aan dat we vaker een filmpje moeten maken.

Meer animatiefilmpjes volgen
Gezien de positieve geluiden van onze deelnemers, gaan we meer animatiefilmpjes maken. Zo maken we binnenkort een filmpje over het pensioenoverzicht dat u jaarlijks van ons krijgt. Daarnaast gaan we een animatiefilmpje maken over partnerpensioen. Dit was een advies van ons klantenpanel.

Wilt u ook uw mening geven via ons klantenpanel?
Denkt u graag met ons mee om onze dienstverlening en communicatie verder te verbeteren?
Neemt u dan vrijblijvend deel aan ons klantenpanel. U krijgt dan enkele keren per jaar een uitnodiging per e-mail om een aantal vragen te beantwoorden. In de meeste gevallen gebeurt dat digitaal en u bepaalt zelf hoe vaak u deelneemt. Deelname is eenvoudig: u stuurt een e-mail met uw naam, adres en telefoonnummer naar ks@pensioenfondspgb.nl.

Nieuwsarchief