Aanmelden

Basispremie blijft gelijk in 2019

25-10-2018

Het bestuur van Pensioenfonds PGB heeft de premie 2019 voor de basismiddelloonregeling definitief vastgesteld. Deze basispremie blijft volgend jaar 24 procent.

 

Basispremie middelloonregeling blijft 24 procent in 2019
Elk jaar stelt het bestuur vast welke premie nodig is om de pensioenregelingen te kunnen betalen. Voor 2019 blijft de basispremie van de middelloonregeling 24%. Net als in 2018. Pensioenfonds PGB voert verschillende middelloonregelingen uit die afwijken van de basisregeling, zowel bedrijfstakregelingen als ondernemingsregelingen. De premie hiervoor is afgeleid van de basispremie en kan hoger of lager zijn. Dit is afhankelijk van uw regeling. Omdat de basispremie niet verandert, zal de premie voor de meeste regelingen nagenoeg niet veranderen.

 

Wat betekent dit voor u als werkgever?

Volgt u een bedrijfstakpensioenregeling in de grafimedia, kartonnage- en flexibele verpakkingen of verf- en drukinkt, of is uw regeling hiervan afgeleid? Werknemers- en werkgeversorganisaties in uw sector overleggen over een eventuele wijziging in uw pensioenregeling. U krijgt van ons in december een brief met informatie.
Volgt u een bedrijfstakpensioenregeling in zeevisserij of groothandel in bloemen en planten? Dan heeft u bij ons een beschikbare premieregeling. U krijgt in december een brief met informatie.
Heeft u een eigen ondernemingspensioenregeling en bent u vrijwillig bij ons aangesloten? Dan maken wij voor u een nieuwe premieberekening. Hierbij kunnen er kleine verschillen ontstaan in de premie als de gemiddelde leeftijd in uw bedrijf veranderd is ten opzichte van voorgaand jaar. U krijgt van ons begin november een brief met de nieuwe premie. Wilt u uw pensioenregeling veranderen dan moet u dit bespreken met vertegenwoordigers van uw werknemers. Als uw pensioenregeling verandert horen wij dit graag uiterlijk medio december van u.

 

Wilt u meer weten? Leest u dan ook: Inzet bestuur: premie 2019 gelijk houden

Nieuwsarchief