Aanmelden

Basispremie blijft 24 procent in 2018

12-6-2017

De premie voor de basispensioenregeling van Pensioenfonds PGB blijft volgend jaar 24 procent. De pensioenrichtleeftijd in de regeling verandert wel. Die gaat wettelijk vanaf 2018 van 67 naar 68. 

Het bestuur heeft hierover een principebesluit genomen, om zo vroeg mogelijk helderheid te geven aan sociale partners en ondernemingen met een middelloonregeling (uitkeringsregeling) bij Pensioenfonds PGB. In oktober wordt de premie definitief vastgesteld.

Premiebeleid
Het uitgangspunt van het bestuur bij de vaststelling van de premie is dat er elk jaar genoeg premie wordt betaald om de inkoop van pensioen te kunnen bekostigen zonder dat dit de financiële positie beïnvloedt. Door de lage rente werd de inkoop van pensioen de afgelopen jaren fors duurder.

Evenwichtig
Tegelijkertijd wil het bestuur de premie niet te hard laten stijgen. Daardoor is er de afgelopen jaren minder premie gevraagd dan eigenlijk nodig was voor de pensioeninkoop. Dat is ook komend jaar het geval. Het bestuur vindt dit toch evenwichtig omdat:
• de nieuwe pensioenrichtleeftijd ervoor zorgt dat deelnemers later pensioen krijgen of een lager pensioen (zie uitklapmenu onderaan artikel met uitleg);
• het nadelige effect voor zittende deelnemers (actief, slaper en gepensioneerd) zeer beperkt is;
• het streven is dat gemiddeld genoeg premie wordt betaald om de inkoop van pensioen te kunnen bekostigen.

Kostendekkende premie
Het bestuur toetst in het najaar of het premiepercentage op basis van actuele gegevens nog steeds voldoet aan de wettelijke regels. In oktober 2017 wordt de premie voor middelloonregelingen in 2018 definitief vastgesteld. Bij beschikbare premieregelingen wordt de premie op een andere manier berekend.

Afwijkende regelingen
Pensioenfonds PGB voert verschillende middelloonregelingen uit die afwijken van de basisregeling. De premie die is afgeleid van de basispremie kan daarom ook verschillen. Bent u werkgever? Dan vindt u via Pensioen 1-2-3 informatie over uw regeling bij Pensioenfonds PGB. Zodra de premie in het najaar definitief is vastgesteld ontvangt u van ons hierover een brief.

PGB-Pensioencongres
Op het jaarlijkse pensioencongres voor vertegenwoordigers van sectoren, werkgevers, werknemers en andere relaties geeft het bestuur uitleg over het premiebeleid en de pensioenrichtleeftijd. Die bijeenkomst is op donderdag 14 september 2017 in Bunnik. 

Pensioenrichtleeftijd, hoe zit dat?
Voor de opbouw van pensioen geldt een leeftijd waarop het recht op het opgebouwde pensioenbedrag ingaat. Dat is de pensioenrichtleeftijd. Die richtleeftijd is aan fiscale regels gebonden en wordt volgend jaar verhoogd van 67 naar 68. De nieuwe richtleeftijd geldt voor de pensioenopbouw vanaf volgend jaar. Wat al is opgebouwd, houdt 67 (of 65) als richtleeftijd.

De verandering betekent níet dat deelnemers pas op hun 68ste met pensioen kunnen. Een deelnemer kan besluiten het pensioen met richtleeftijd 68 eerder te laten uitbetalen, bijvoorbeeld op zijn 67ste. Hieronder ziet u wat er gebeurt als iemand in 2021 op zijn 67ste met pensioen gaat en het pensioen laat uitbetalen vanaf de maand dat hij of zij 67 wordt.

- Het jaarlijkse pensioenbedrag vanaf 68 gaat omlaag en wordt uitgekeerd vanaf 67.
- Het jaarlijkse pensioenbedrag vanaf 67 blijft gelijk en wordt uitgekeerd vanaf 67.
- Het jaarlijkse pensioenbedrag vanaf 65 gaat omhoog en wordt uitgekeerd vanaf 67.

Volgend nieuwsartikel
Waardeoverdrachten hervat

Nieuwsarchief