Aanmelden

Aan de slag met het nieuwe pensioen

26-6-2020
Pensioenfonds PGB is blij dat de uitwerking van het pensioen van de toekomst weer een stap dichterbij is gekomen. "Met de uitwerking die deze week door minister Wouter Koolmees (sociale zaken) naar de Tweede Kamer is gestuurd, kunnen we vooruit." zegt PGB-bestuursvoorzitter Jochem Dijckmeester. "Ook al is het natuurlijk nog even wachten op het akkoord vanuit de werknemersachterban en moeten de afspraken daarna nog verder worden uitgewerkt." Eigen pensioenkapitaal
Jochem Dijckmeester: “We willen graag aan de slag met het nieuwe pensioen. Het voordeel van het nieuwe pensioen is dat duidelijker wordt hoe pensioen werkt. Je krijgt straks een eigen aandeel in een gezamenlijk kapitaal. Dat voelt meer als van jezelf. En je kunt direct volgen hoe het zich ontwikkelt. Het kapitaal beweegt mee met de economie, via de beleggingen. Rendementen op de ingelegde premie komen gemakkelijker bij de mensen. Daar staat tegenover dat verliezen ook meteen doortikken in het pensioen. Een sterk punt van het nieuwe pensioen is dat daarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd van deelnemers. In het nieuwe stelsel kunnen we op maat beleggen. Met wat meer risico voor jongeren, omdat die nog lang pensioenbeleggen. En wat meer zekerheid voor ouderen.”

Informeren achterban
Zodra duidelijk is dat het nieuwe stelsel voldoende steun krijgt, zal Pensioenfonds PGB alle betrokkenen informeren over de inhoud. En in gesprek gaan met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers (sociale partners) en andere belanghebbenden om zich voor te bereiden op het nieuwe pensioen. Dat gaat dan zowel over de vraag hoe we de bestaande pensioenen kunnen overzetten naar het nieuwe, duidelijker pensioensysteem als over de toekomstige regelingen.  

Keuzes
Jochem Dijckmeester: “We vinden het voor de bij ons aangesloten bedrijfstakken en ondernemingen belangrijk, dat er straks nog steeds een keuze mogelijk is tussen een meer collectief pensioen en een pensioen waarin meer individuele keuzes mogelijk zijn. Wat er nu ligt, wijkt op een aantal punten af van de eerdere plannen die we begin maart met sociale partners hebben doorgesproken. We zullen goed moeten beoordelen hoe dit pakket uitpakt en welke opties er voor sociale partners zijn om het pensioen in de toekomst via ons te regelen.”

Ingang nieuwe pensioen
Het duurt nog enkele jaren voor het nieuwe pensioen ingaat. Na het akkoord van de vakbonden, moeten de Tweede en Eerste Kamer zich nog over de nieuwe regels buigen. Pas als de wettelijke regels veranderd zijn, kunnen pensioenfondsen het nieuwe pensioen invoeren. Hierin trekt Pensioenfonds PGB natuurlijk ook samen op met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in bedrijfstakken en ondernemingen en andere belanghebbenden, zoals gepensioneerden.
Nieuwsarchief