Aanmelden

Column: Het pensioen van de ‘gewone normale’ Nederlander

De ‘gewone normale’ Nederlander wil een meer persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling en hij wil af van de doorsneepremie. Tenminste, dat staat in het regeerakkoord (‘Vertrouwen in de toekomst’) dat afgelopen week werd gepresenteerd.
Volgens Mark Rutte gaan “gewone normale Nederlanders er echt op vooruit” door het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Wat betekent dat voor het pensioen via de werkgever? Ik ben er meteen naar op zoek gegaan. Want - ook al was over veel onderwerpen gelekt - op het gebied van pensioen bleef het spannend. In de wandelgangen was wel een richting bekend, maar die was niet officieel. De SER (waarin de werkgevers en werknemers zijn vertegenwoordigd) was er niet uitgekomen en had hierover geen advies kunnen geven aan de formerende partijen.

Persoonlijk pensioenvermogen
Zou er in het regeerkoord toch duidelijk richting worden gegeven? Dat lijkt op het eerste gezicht het geval. Het regeerakkoord sorteert voor op een ’persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling’, een plan waarover al lang wordt gesproken in de SER. Tijdens de opbouw bouw je een persoonlijk pensioenvermogen op waardoor je meer inzicht hebt in het bedrag dat je zelf opzij zet voor later. Zodra het pensioen wordt uitgekeerd, gaat het vermogen weer in een collectieve pot zodat je de risico’s van beleggen en langer of korter leven met elkaar deelt. Ook tijdens het opbouwen van een persoonlijk pensioenvermogen worden een aantal risico’s met elkaar gedeeld, zo is de bedoeling.

Doorsneepremie
Ook wordt de doorsneepremie afgeschaft. Hiermee betaal je ongeacht je leeftijd dezelfde premie voor dezelfde pensioenopbouw, terwijl je premie als je jong bent veel langer rendement oplevert. Dat veranderen is wel lastig. En het kost geld, om te voorkomen dat het ten koste gaat van een leeftijdsgroep. In het akkoord wordt nog niet duidelijk hoe de overgang op een eerlijke manier zal moeten verlopen. De coalitie zegt alleen toe dit fiscaal te willen faciliteren.

Toekomstig stelsel
Vorige maand hield ik op het jaarlijkse congres van Pensioenfonds PGB een verhaal over de toekomst van het pensioenstelsel. Had ik daar een ander verhaal kunnen houden, als het regeerakkoord een maand eerder was gepubliceerd? Dat valt mee, denk ik. Dit is ongeveer wat al lange tijd wordt besproken. Op de ingewikkelde kwesties gaat het regeerakkoord niet in: Hoe zorgen we ervoor dat de lusten en lasten eerlijk worden verdeeld, wie gaat de kosten dragen, hoe houden we het uitlegbaar? Daar is nog weinig over bekend. Terwijl de antwoorden de verandering kunnen maken of breken.

Gewone Nederlander
Wat verwacht de ‘gewone normale’ Nederlander van pensioen? Wat mij betreft is dat vertrouwen dat er op latere leeftijd voldoende pensioen is en dat daar nu een eerlijke prijs voor wordt betaald. Daarvoor is het nodig dat een pensioenregeling simpel uit te leggen is en dat je eerlijk inzicht hebt in wat je later kunt verwachten. Daar ligt míjn focus. Daarom is het waardevol dat we bij Pensioenfonds PGB al ervaring opdoen met de combinatie van een persoonlijk pensioenvermogen en een collectieve uitkeringsfase. Zo leren we bijvoorbeeld hoe we hierover het beste met onze deelnemers kunnen communiceren. 

Vertrouwen
Wanneer heb ik ‘Vertrouwen in de toekomst’? Als we ons wereldwijd gewaardeerde pensioenstelsel op een aantal punten beheerst kunnen vernieuwen, vanuit kracht. Als we ook de goede elementen blijven zien en durven behouden. Als we in de verandering samen op blijven trekken met sociale partners. Als we recht doen aan de belangen van alle verschillende leeftijdsgroepen. En als we het niet te ingewikkeld maken.

Jochem Dijckmeester

Over Jochem Dijckmeester
Jochem Dijckmeester is vanaf 2016 bestuurslid van Pensioenfonds PGB. Hij is jonge pensioenfondsbestuurder van het jaar 2017. Als columnist gaat hij in op actuele onderwerpen, zoals de toekomst van het pensioenstelsel.