Aanmelden

Het nieuwe pensioenstelsel wat zijn de ideeen van Pensioenfonds PGB

Hallo, ik ben Paulo. Ik heb het pensioen voor mijn werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds PGB. Ik wil graag weten wat de veranderingen in het pensioenstelsel betekenen voor mij en mijn werknemers. Daarom zorg ik ervoor dat ik zoveel mogelijk informatie verzamel, zodat ik weet wat mij te wachten staat. In dit artikel schrijf ik over het nieuwe pensioen en de intenties van Pensioenfonds PGB. 

De hoofdlijnen van het nieuwe pensioen heb ik in beeld, ook al zijn nog niet alle details bekend. Ik weet dat ik als werkgever keuzes moet gaan maken. Ook heb ik uitgezocht wat de ideeën van Pensioenfonds PGB zijn voor het nieuwe pensioen. Ik deel hieronder mijn bevindingen. 


  • Ik begin met een belangrijke noot: er staat nog niets vast. Het definitieve wetsvoorstel wordt in september
       2021 verwacht. Het moet dan nog goedgekeurd worden door de Tweede en Eerste Kamer.  

  •  Op basis van de contouren die nu zijn geschetst heeft Pensioenfonds PGB de volgende ideeën: 
         1. Het pensioenfonds voert straks beide nieuwe pensioencontracten uit die in het wetsvoorstel staan. In
             deze nieuwe contracten moet vanaf uiterlijk 2026 alle nieuwe pensioenopbouw plaatsvinden.
             Pensioenfondsen kunnen er ook voor kiezen om maar 1 nieuw pensioencontract aan te bieden. Hier zal ik
             straks een keuze moeten maken. 

             Wat ik weet over deze nieuwe pensioencontracten is het volgende: 

             - Met beide contracten (regelingen) bouwt mijn werknemer een pensioenkapitaal op. Hij/zij bouwt dus
               geen pensioenaanspraak meer op. De hoogte van het pensioen dat hij/zij krijgt, wordt minder zeker.  
             - Het verschil tussen beide pensioencontracten zit in de mate van solidariteit en in de keuzevrijheid.
               Daarmee wordt het delen van risico’s en delen van meevallers bedoeld. Bij ‘het nieuwe pensioencontract’
               is de solidariteit het grootst, bij ‘de verbeterde premieregeling’ heeft een deelnemer meer keuzes,
               bijvoorbeeld voor het risicoprofiel van de beleggingen.  
             - De namen van de nieuwe contracten zijn als volgt: 

                - De verbeterde premieregeling: deze regeling lijkt op de zogeheten bestaande DC-regelingen waarbij
                  men ook al een persoonlijk pensioenvermogen opbouwt en op pensioendatum een pensioen inkoopt.
                  Het delen van risico’s gebeurt in de uitkeringsfase. Denk hierbij aan het risico dat we ouder worden dan
                  verwacht en het beleggingsrisico. De keuzemogelijkheden die dit contract biedt zijn de keuze om een
                  eigen beleggingsprofiel te kiezen en de keuze tussen een stabiele en een variabele uitkering. 


                - Het nieuwe pensioencontract: in deze regeling zitten kenmerken van solidariteit in zowel de opbouw-
                  als de uitkeringsfase van het pensioen. Men bouwt een persoonlijk pensioenvermogen op, maar
                  daarnaast is er een collectieve buffer. Hiermee delen we de risico’s zoals het langlevenrisico en
                  beleggingsrisico met alle deelnemers en gepensioneerden aan de regeling. 

        2. Pensioenfonds PGB wil de huidige middelloonregelingen blijven uitvoeren voor werkgevers die de
            opgebouwde pensioenen niet overzetten (‘invaren’) naar een van beide nieuwe contracten.  

Pensioenfonds PGB voert een ‘lichte variant’ van de verbeterde premieregeling al uit 
De transitiefase is de fase waarin Pensioenfonds PGB zich voorbereidt op de overstap naar het nieuwe pensioen. Voor deze transitiefase heeft de regering een periode van 4 jaar vastgesteld (2022-2025). Wanneer Pensioenfonds PGB de nieuwe pensioencontracten aanbiedt hangt af van de definitieve wetgeving, de wensen van de klanten en de uitvoerbaarheid.   

De DC-regeling die Pensioenfonds PGB nu al uitvoert, lijkt op het nieuwe pensioencontract ‘de verbeterde premieregeling’. Eigenlijk voert Pensioenfonds PGB ‘de verbeterde premieregeling’ in grote lijnen dus al uit. Voor ‘de verbeterde premieregeling’ worden enkele nieuwe elementen geïntroduceerd in het wetsvoorstel. Deze moeten nog wel worden uitgewerkt. Of en wanneer de nieuwe elementen worden toegevoegd wordt duidelijk als de wetgeving definitief is.