Aanmelden

Het nieuwe pensioenstelsel: informatie voor werkgevers

Hallo, ik ben Paul. Ik heb het pensioen voor mijn werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds PGB. Ik wil graag weten wat de veranderingen in het pensioenstelsel betekenen voor mij en mijn werknemers. Daarom zorg ik ervoor dat ik zoveel mogelijk informatie verzamel, zodat ik weet wat mij te wachten staat. Ik deel mijn kennis graag met andere werkgevers die aangesloten zijn bij Pensioenfonds PGB. 

Wat staat er in het concept wetsvoorstel? 
Op 16 december 2020 is er een concept wetsvoorstel gepubliceerd. Hierin staan de volgende 6 onderwerpen: 

1. Nieuwe pensioencontracten: pensioenvermogen in plaats van een pensioenaanspraak  
Er zijn straks twee pensioencontracten: één gebaseerd op een meer collectief pensioenvermogen en één gebaseerd op individuele pensioenvermogens met meer keuzevrijheid. Iedereen gaat pensioenvermogen opbouwen in plaats van een pensioenaanspraak. Het pensioenvermogen beweegt met beleggingsrendementen op en neer. Hierdoor komen straks zowel mee- als tegenvallers sneller bij deelnemers en gepensioneerden terecht.    

2. Een nieuwe manier van pensioen opbouwen  
De pensioenopbouw wordt anders. In het nieuwe systeem legt iedereen premie in voor een meer persoonlijk pensioenvermogen, en die premie is voor iedereen gelijk. Het zwaartepunt van de pensioenopbouw verschuift naar jongere leeftijden. Dit komt omdat de premie die je op jonge leeftijd betaalt voor een langere periode belegd wordt, dan de premie die je op hogere leeftijd betaalt.  

3. Het verbeteren en overzichtelijker maken van het partnerpensioen en wezenpensioen  
Alle pensioenfondsen gaan straks met dezelfde regels voor het partnerpensioen en wezenpensioen werken. Nu worden er nog twee verschillende systemen gehanteerd. Het partnerpensioen en wezenpensioen worden dus overzichtelijker.   

4.10% vrij opneembaar pensioen  
Iedereen mag maximaal 10% van het pensioenvermogen in één keer opnemen op de pensioendatum. Dit levert meer flexibiliteit op wanneer je met pensioen gaat. Hou er wel rekening mee dat je maandelijkse pensioen vervolgens lager is als je hiervoor kiest.  

5.Vervroegd met pensioen gaan met behoud van pensioen  
Het wordt mogelijk dat een werkgever bijdraagt aan vervroegd pensioen, zonder dat de belastingdienst een extra hoge belastingaanslag oplegt. Dit kan vanaf 3 jaar voor AOW-leeftijd. In een aantal sectoren maken werkgevers en werknemers hier nu al afspraken over.  

6. Er wordt gekeken naar regelingen voor ZZP-ers  
Er is een grote groep zelfstandigen die momenteel geen pensioen opbouwt. In meerdere sectoren wordt gekeken of het mogelijk is om via pensioenfondsen ZZP-ers te helpen pensioen op te bouwen. Of het nieuwe wettelijk kader hier ook echt ruimte voor zal bieden, is nog even afwachten.  

Klik hier voor het volledige concept wetsvoorstel. Daar staan ook alle reacties die zijn ingediend op het concept wetsvoorstel. Pensioenfonds PGB heeft ook een reactie gegeven

Tijdlijn: de reis naar het nieuwe pensioen 
In de tijdlijn hieronder staat wat er de komende jaren op de agenda staat. Ik zorg ervoor dat ik deze update aan de meest recente ontwikkelingen. 

 
Tijdlijn-nieuwe-pensioen-PGB_2021-05-11.png
 
Informatie over het nieuwe pensioen 
Hier vind je mijn artikelen over verschillende onderdelen van het nieuwe pensioen.