Aanmelden

Het nieuwe pensioen

Regering, werkgevers en werknemers zijn het met elkaar eens: er komt een nieuw pensioen. Een pensioen dat meer van jezelf voelt dan nu en dat directer meebeweegt met de economie. Het duurt nog wel even voor het nieuwe pensioen er is. Maar misschien wilt u er nu al meer over weten. Daarom hebben we voor u een pagina gemaakt met de belangrijkste informatie.   
Wat u vooraf moet weten:

  • De regels voor het nieuwe pensioen moeten eerst in de wet worden vastgelegd. Het kan vervolgens tot 2026
       duren voor het nieuwe pensioen bij alle pensioenfondsen is ingevoerd.
  • Nog niet alle details zijn bekend. Ook is nog niet duidelijk wat er gebeurt in de jaren tot 2026. 
  • De pensioenregeling in een bedrijfstak of onderneming wordt samen bepaald door de vertegenwoordigers van
       werkgever(s) en werknemers en het pensioenfonds.
  • Behalve over het werknemerspensioen zijn er in het pensioenakkoord ook afspraken gemaakt over de AOW-
       leeftijd en over mogelijkheden om fitter je pensioen te halen (‘duurzame inzetbaarheid’).

Hier leest u in het kort wat het uitgewerkte pensioenakkoord inhoudt. In 2 A-viertjes leggen we de belangrijkste punten uit. 

En hier leest u hoe onze voorzitter Jochem Dijckmeester de totstandkoming van het nieuwe pensioen heeft beleefd. 

Wilt u meer weten? Lees dan de vragen en antwoorden over het nieuwe pensioen. 

Meer informatie voor werkgevers
Wellicht heeft u vragen over het nieuwe pensioen. Dat kunnen wij ons goed voorstellen. Wij weten nu nog niet alle antwoorden op alle vragen. Maar wat we weten willen we met u delen. 

Waar vind ik de extra informatie voor werkgevers uit de lunchbijeenkomst in augustus 2020?
Hier vindt u de samenvatting van de lunchbijeenkomsten.
Hier vindt u de presentatie van de lunchbijeenkomsten. 
Wanneer krijgt ons bedrijf te maken met de nieuwe regels?
Het duurt nog een aantal jaren voor het nieuwe pensioenstelsel is ingevoerd. Toch is het verstandig om nu alvast te gaan nadenken over de veranderingen die op u afkomen. Bent u via een bedrijfstakregeling bij ons aangesloten, dan zullen vertegenwoordigers van uw werkgeversorganisatie en de vakbonden in uw sector nieuwe afspraken moeten maken over pensioen. Bijvoorbeeld via de cao. Heeft u een ondernemingsregeling, dan vindt het gesprek plaats tussen directie en een vertegenwoordiging van werknemers, bijvoorbeeld de ondernemingsraad en/of vakbonden. Behalve over het werknemerspensioen zijn er nog meer afspraken gemaakt in het ‘pensioenakkoord’, zoals over duurzame inzetbaarheid. Ook dat zal onderwerp van gesprek zijn op de cao-tafel.  
Wat gaat er gebeuren met mijn pensioenpremie? 
Zoals u weet heeft Pensioenfonds PGB voor 2021 een premieverhoging aangekondigd voor uitkeringsregelingen. Door de lage rente is de inkoop van pensioen de afgelopen jaren steeds duurder geworden. Eigenlijk moest de premie hierdoor al dit jaar omhoog, maar we wilden de aangesloten bedrijfstakken en ondernemingen de tijd geven na te denken over hun regeling. Het bestuur besloot vorig jaar om de basispremie per 1 januari 2021 met 4%-punt te verhogen. In het najaar wordt dit voorgenomen besluit getoetst. Ondertussen voeren wij met onze bedrijfstakken en opdrachtgevers gesprekken over de opties die er zijn voor de komende jaren: de premie voor de regeling verhogen, de regeling versoberen, een premieplafond afspreken of overstappen naar een premieregeling. Minister Wouter Koolmees heeft gezegd dat hij de premie het liefst gelijk wil houden komend jaar, maar hij wil ook de nieuwe opbouw van werknemers het liefst gelijk houden. Dat kan echter alleen als de gevolgen daarvan voor andere deelnemers niet onevenredig zwaar zijn. Dat is iets dat het bestuur in het najaar zal meenemen bij de toetsing van de voorgenomen premieverhoging. 
Hoe gaat Pensioenfonds PGB mijn bedrijf informeren over het nieuwe pensioen?
We hielden eerder dit jaar een congres over het nieuwe pensioenstelsel. Dat was op 3 maart 2020. De informatie daarover vindt u hier. Sindsdien hebben de verschillende partijen die betrokken zijn bij de uitwerking van het pensioenakkoord nog aan het ontwerp van het nieuwe stelsel gesleuteld. Het ‘nieuwe contract’ ziet er daardoor anders uit dan eerder gedacht. Een aantal sociale partners is inmiddels via een sectorcommissie bij Pensioenfonds PGB hierover geïnformeerd. Daarnaast houden we deze zomer enkele informele digitale lunchsessies, om geïnteresseerde werkgevers bij te praten. Wilt u zich hiervoor opgeven, stuur dan een mail naar communicatie@pensioenfondspgb.nl. De komende tijd wordt het uitgewerkte akkoord door de experts bij Pensioenfonds PGB bestudeerd. We kijken welke zaken nog onduidelijk zijn en nog uitgewerkt moeten worden in het wetgevingsproces. Daar zullen we als pensioenfonds ook zeker onze inbreng in hebben, samen met de Pensioenfederatie. Ondertussen blijven we in gesprek gaan met u en delen we informatie met u via sectorcommissievergaderingen, collega’s van relatiebeheer, digitale nieuwsbrieven en onze website. Wilt u in de tussentijd reageren of met ons meedenken? Neemt u dan contact op via communicatie@pensioenfondspgb.nl.
Is het zeker dat het nieuwe pensioen er komt?
Er is geen absolute zekerheid. De minister heeft vorig jaar een akkoord gesloten met werkgeversorganisaties en vakbonden en dat hebben ze nu samen concreet uitgewerkt. Dat is een hele prestatie, aangezien er al heel lang over een nieuw stelsel wordt gepraat. Maar er is nog een lange weg te gaan. Er zijn veel partijen bij dit proces betrokken. En omstandigheden kunnen veranderen. Werkgevers en werknemers gaan samen over het werknemerspensioen. Tegelijkertijd heeft het parlement de verantwoordelijkheid voor de wetten en regels in dit land. Er kunnen nog hobbels komen op weg naar het nieuwe pensioen, bijvoorbeeld als er alsnog te weinig - politiek - draagvlak voor de verandering blijkt te zijn.
Staat uw vraag er niet bij? Laat het ons weten via onze werkgeversdesk.
Meer infomatie voor deelnemers
Wellicht heb je vragen over het nieuwe pensioen. Dat kunnen wij ons goed voorstellen. Wij weten nu nog niet alle antwoorden op alle vragen. Maar wat we weten willen we met je delen. 

Wanneer krijg ik te maken met de nieuwe regels?
De komende jaren gebeurt er nog niets met je pensioen door de komst van het nieuwe pensioenstelsel. De huidige regels blijven gelden tot het nieuwe pensioen is ingegaan. Dat is uiterlijk in 2026. De minister heeft gezegd dat hij grote pensioenverlagingen wil voorkomen en heeft dit en volgend jaar de huidige regels voor het verlagen van pensioenen versoepeld. Maar hij heeft ook gezegd dat pensioenfondsen financieel gezond moeten zijn als de pensioenen overgezet worden naar het nieuwe systeem. Hoe dat precies gaat uitwerken de komende jaren weten we nu nog niet. 
Mijn pensioen is al jaren niet verhoogd, gaat dat nu wel gebeuren?
Als het nieuwe pensioen is ingegaan, krijg je een pensioenkapitaal en een verwacht pensioen in een optimistisch scenario, een pessimistisch scenario en een scenario ertussenin. Als het goed gaat met de economie, ga je dat directer voelen omdat jouw aandeel in het collectieve pensioenkapitaal daardoor omhoog gaat. Gaat het slechter, dan merk je dat ook meteen. Dat is nu al zo bij deelnemers met een premieregeling, en zo gaat het straks worden bij alle deelnemers. Maar zo ver is het nog niet. De kans dat je pensioen op korte termijn omhoog gaat, is klein. De komende jaren hebben we nog te maken met de huidige regels. Door de lage rente moeten we veel geld in kas houden om aan te tonen dat we de toegezegde pensioenen nu en in de toekomst kunnen uitbetalen. We verwachten dat de rente - en ook de rekenrente voor pensioen - nog lange tijd laag blijft. Dat betekent dat je opgebouwde pensioen naar verwachting de komende jaren niet meebeweegt met de prijzen. 
Hoe zit het met de rekenrente? Gaat die nu verdwijnen?
In de toekomst gaat de rekenrente verdwijnen, maar de komende jaren hebben we er nog mee te maken. Ook is er tot de verandering in 2026 nog steeds de plicht om een grote buffer te hebben, vóór we extra rendement op het collectieve pensioenvermogen mogen verdelen over alle deelnemers. Bij Pensioenfonds PGB vinden we de huidige regels voor verhogen van pensioen erg streng, met zowel een lage rekenrente als een hoge buffereis. We zijn blij dat rendementen in het nieuwe stelsel sneller en directer bij de deelnemers terecht komen, ook al staat daar tegenover dat verliezen ook directer te voelen zullen zijn. We krijgen van deelnemers regelmatig vragen over de rekenrente. Hier lees je meer informatie over de rekenrente. We hebben ook een filmpje dat je kunt bekijken.
Wat betekent dit voor mijn pensioenregeling?
Als het nieuwe pensioen ingaat, verandert er voor iedereen iets. Iedereen gaat straks een pensioenkapitaal opbouwen. We blijven collectief beleggen, dus iedereen heeft dan een eigen aandeel in het collectieve pensioenkapitaal. Nu hebben de meeste mensen een regeling waarin we een pensioenuitkering toezeggen: een bedrag per jaar dat je hebt opgebouwd tijdens de jaren dat je hebt gewerkt. Heb jij zo’n uitkeringsregeling? Dan verandert er veel voor jou. Weet je niet welke regeling je hebt? Je vindt die informatie in je Pensioen 1-2-3 in je persoonlijke PGB-omgeving. Je kunt ook de naam van je werkgever intikken op deze pagina.
Ik heb al een premieregeling. Wat verandert er voor mij? 
Je hebt al een pensioenkapitaal. Dat is mooi, want daar ben je dan al aan gewend. Er gaat wel iets veranderen door de afgesproken nieuwe regels voor pensioen. Op dit moment wordt de beschikbare premie die wij voor jouw pensioen inleggen bepaald door je leeftijd. Dat is wettelijk verplicht omdat de premie-inleg van een jongere langer rendement kan opleveren, dan van een oudere werknemer. Die wettelijke verplichting gaat veranderen. Het is de bedoeling dat iedereen in het nieuwe pensioenstelsel die dezelfde pensioenregeling heeft en hetzelfde salaris verdient, dezelfde premie inlegt. Dan maakt het niet uit of je jong of oud bent. Maar het is nog niet duidelijk of en hoe die verandering doorgevoerd wordt bij mensen die nu al een premieregeling hebben. Ook komen er straks twee verschillende premieregelingen, zodat er door een bedrijfstak of onderneming gekozen kan worden tussen een meer collectief pensioen en een pensioen waarin meer individuele keuzes mogelijk zijn. 
Ik heb een uitkeringsregeling. Wat verandert er voor mij?  
Voor jou verandert er best veel door de komst van het nieuwe pensioen. Hoe jouw regeling eruit gaat zien, bepalen de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in jouw sector of onderneming. Zij moeten zich daarbij wel houden aan de wettelijke regels over pensioen en belastingen. Belangrijke veranderingen zijn dat iedereen premie gaat inleggen voor een pensioenkapitaal. Het systeem blijft collectief en solidair. Dus jij krijgt een eigen aandeel in het collectieve kapitaal. En je blijft risico’s delen met andere mensen, bijvoorbeeld het risico dat je overlijdt en er dan een inkomen nodig is voor je nabestaanden. Er zijn straks twee mogelijkheden voor een nieuw pensioen: een meer collectief geregeld pensioen (‘het nieuwe contract’) en een meer klassieke premieregeling met meer individuele keuzes. In het nieuwe contract zit straks een extra potje, waarmee hele slechte tijden opgevangen kunnen worden. Daar moet dan wel wat premie voor worden betaald, die niet naar de opbouw van je ‘eigen’ pensioenkapitaal gaat. 
Is het zeker dat het nieuwe pensioen er komt?
Er is geen absolute zekerheid. De minister heeft vorig jaar een akkoord gesloten met werkgeversorganisaties en vakbonden en dat hebben ze nu samen concreet uitgewerkt. Dat is een hele prestatie, aangezien er al heel lang over een nieuw stelsel wordt gepraat. Maar er is nog een lange weg te gaan. Er zijn veel partijen bij dit proces betrokken. En omstandigheden kunnen veranderen. Werkgevers en werknemers gaan samen over het werknemerspensioen. Tegelijkertijd heeft het parlement de verantwoordelijkheid voor de wetten en regels in dit land. Er kunnen nog hobbels komen op weg naar het nieuwe pensioen, bijvoorbeeld als er alsnog te weinig - politiek - draagvlak voor de verandering blijkt te zijn.
Staat jouw vraag er niet bij? Laat het ons weten via onze klantenservice
Meer informatie voor gepensioneerden
Wellicht heeft u vragen over het nieuwe pensioen. Dat kunnen wij ons goed voorstellen. Wij weten nu nog niet alle antwoorden op alle vragen. Maar wat we weten, willen we met u delen. 

Wanneer krijg ik te maken met de nieuwe regels?
De komende jaren gebeurt er nog niets met uw pensioen door de komst van het nieuwe pensioenstelsel. De huidige regels blijven gelden tot het nieuwe pensioen is ingegaan. Dat is uiterlijk in 2026. De minister heeft gezegd dat hij grote pensioenverlagingen wil voorkomen en heeft dit en volgend jaar de huidige regels voor het verlagen van pensioenen versoepeld. Maar hij heeft ook gezegd dat pensioenfondsen financieel gezond moeten zijn als de pensioenen overgezet worden naar het nieuwe systeem. Hoe dat precies gaat uitwerken de komende jaren weten we nu nog niet. 
Mijn pensioen is al vanaf 2008 niet meer verhoogd, gaat dat nu wel gebeuren?
De kans dat uw pensioen op korte termijn omhoog gaat is klein. De komende jaren hebben we nog te maken met de huidige regels. Door de lage rente moeten we veel geld in kas houden om aan te tonen dat we de toegezegde pensioenen nu en in de toekomst kunnen uitbetalen. We verwachten dat de rente - en ook de rekenrente voor pensioen - nog lange tijd laag blijft. We begrijpen dat dit heel vervelend is voor u als gepensioneerde, ook al stijgt de AOW wel mee met de prijzen. 
Hoe zit het met de rekenrente? Gaat die nu verdwijnen?
In de toekomst gaat de rekenrente verdwijnen, maar de komende jaren hebben we er nog mee te maken. Ook is er tot de verandering in 2026 nog steeds de plicht om een grote buffer te hebben, vóór we extra rendement op het collectieve pensioenvermogen mogen verdelen over alle deelnemers. Bij Pensioenfonds PGB vinden we de huidige regels voor verhogen van pensioen erg streng, met zowel een lage rekenrente als een hoge buffereis. We zijn blij dat rendementen in het nieuwe stelsel sneller en directer bij de deelnemers terecht komen, ook al staat daar tegenover dat verliezen ook directer te voelen zullen zijn. We krijgen van u vaak vragen over de rekenrente. Hier leest u meer informatie over de rekenrente.
Ik wil als gepensioneerde graag weten op welk inkomen ik kan rekenen. Hoe wordt dat in het nieuwe pensioenstelsel geregeld?
In het nieuwe stelsel gaat het pensioen meer bewegen van jaar tot jaar. U heeft dan een aandeel in het collectieve pensioenkapitaal, waar uw uitkering vanaf gaat. Het rendement op het kapitaal wordt erbij geteld of eraf gehaald. Daarbij houden we rekening met uw situatie, zodat mee- en tegenvallers minder hard aankomen bij u als gepensioneerde dan bij jonge deelnemers. Die kunnen mee- en tegenvallers beter opvangen. De uitkering berekenen we op basis van een verwacht rendement. Dat is waarschijnlijk een voorzichtige verwachting. En de mee- en tegenvallers mogen we spreiden over meerdere jaren, om uw inkomen stabiel te houden. Ook is er nog een extra potje, de ‘solidariteitsreserve’, voor hele slechte economische tijden. U hoeft overigens niet bang te zijn dat uw aandeel in het pensioenkapitaal opraakt omdat u ouder wordt dan gemiddeld. Als dat het geval is, dan krijgt u geld uit de collectieve pot, omdat anderen minder oud worden dan verwacht. Dat noemen we het delen van risico. 
Is het zeker dat het nieuwe pensioen er komt?
Er is geen absolute zekerheid. De minister heeft vorig jaar een akkoord gesloten met werkgeversorganisaties en vakbonden en dat hebben ze nu samen concreet uitgewerkt. Dat is een hele prestatie, aangezien er al heel lang over een nieuw stelsel wordt gepraat. Maar er is nog een lange weg te gaan. Er zijn veel partijen bij dit proces betrokken. En omstandigheden kunnen veranderen. Werkgevers en werknemers gaan samen over het werknemerspensioen. Tegelijkertijd heeft het parlement de verantwoordelijkheid voor de wetten en regels in dit land. Er kunnen nog hobbels komen op weg naar het nieuwe pensioen, bijvoorbeeld als er alsnog te weinig - politiek - draagvlak voor de verandering blijkt te zijn.
Wilt u meer weten over de discussie over het nieuwe pensioenstelsel tot nu toe? Of wilt u nog even teruglezen wat erover is gezegd tijdens ons congres op 3 maart 2020? Ga dan naar de pagina ‘Pensioen van de toekomst’.