Aanmelden

Financiele situatie sterk verbeterd, vooruitzichten onzeker

23-1-2020

In het vierde kwartaal steeg de rente en behaalden de aandelen een positief rendement. Dit zorgde voor een sterke verbetering van onze financiële situatie. Ondanks de stijging van de rente blijft de rente erg laag. Daardoor zijn de vooruitzichten voor 2020 niet erg optimistisch. Gelukkig hoeven wij de pensioenen in 2020 niet te verlagen, aangezien onze beleidsdekkingsgraad 103,3% was op 31 december 2019.

 

Kwartaalbericht
In ons vandaag gepubliceerde kwartaalbericht zegt bestuursvoorzitter Ruud Degenhardt hierover: “Uiteindelijk staan we er aan het eind van 2019 beter voor dan eind 2018, maar we zijn nog niet terug op het niveau van twee jaar geleden. De rente is zeer laag, ondanks de stijging in de afgelopen maanden. Hij is ook substantieel lager dan eind vorig jaar. Hierdoor moeten we bijna het hele beleggingsrendement van 16% in 2019 toevoegen aan de reserves.“
“We houden rekening met opnieuw een lastig jaar, met een aanhoudend lage rente, onzekerheid op de financiële markten en strengere rekenregels voor pensioenfondsen.” 

 

Beleidsdekkingsgraad 31 december 2019: 103,3%
De financiële situatie van de afgelopen maanden is terug te zien in de beleidsdekkingsgraad, die een gemiddelde is over 12 maanden. Deze dekkingsgraad daalde in het vierde kwartaal van 104,1% op 30 september 2019 naar 103,3% op 31 december 2019. Op onze website leest u meer over de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad.

 

Actuele UFR-dekkingsgraad 31 december 2019: 105,4%
De actuele dekkingsgraad steeg sterk in het vierde kwartaal van 98,3% naar 105,4% . Het gaat hierbij om de zogenaamde UFR-dekkingsgraad, die een momentopname is van het einde van de maand. Op onze website leest u meer over de ontwikkeling van de UFR-dekkingsgraad.

 

Rendement beleggingen tot en met 31 december 2019: +16,0% (in het vierde kwartaal: +1,2%)
Het totale rendement van de beleggingen in 2019 kwam uit op +16,0%. De beleggingen voor afdekking van het renterisico (Matching) hebben in 2019 een rendement van +11,7% opgeleverd. De beleggingen om een extra rendement te behalen (Return), zoals aandelen, hebben in 2019 een rendement van +19,0% behaald.

  

Beleggingsrendementen beschikbare premieregelingen
De rendementen van onze beschikbare premieregelingen waren positief in het vierde kwartaal en zijn ook positief geëindigd over het gehele jaar 2019: +17,9% voor deelnemers t/m 37 jaar, +17,2% voor deelnemers van 38 t/m 47 jaar, +16,5% voor deelnemers van 48 t/m 57 jaar en +15,7% voor deelnemers van 58 t/m 68 jaar.

 

Wilt u meer weten? Leest u dan ons kwartaalbericht.

 

Nieuwsarchief