Aanmelden

De kans op korten bij Pensioenfonds PGB: ons antwoord op veelgestelde vragen

De financiële situatie van Pensioenfonds PGB is in de maand augustus sterk verslechterd. Dat blijkt uit de  gepubliceerde dekkingsgraden van het pensioenfonds op 10 september 2019.  De kans op het verlagen (‘korten’) van de pensioenen is hierdoor toegenomen, net als bij veel andere pensioenfondsen.
Hieronder geven we antwoord op de vragen die u mogelijk heeft:

 

 

1. Betekent deze boodschap dat mijn pensioen in 2020 wordt verlaagd (‘gekort’)?
Dat weten we nog niet. Het gaat hier om een mogelijke, zogenaamde ‘herstelplankorting’. In dat geval moet een pensioenfonds de pensioenen verlagen (‘korten’) als het niet via een verplichte rekensom kan aantonen binnen 10 jaar weer een grote buffer te hebben. Omdat onze dekkingsgraad dichter tegen de ondergrens van deze rekensom zit, vinden we dat we u moeten waarschuwen dat het verlagen van pensioenen in 2020 (‘korten’) een reële kans is geworden. We kunnen u pas begin volgend jaar vertellen hoe het zit. Wij moeten in onze rekensom (het ‘herstelplan’) namelijk uitgaan van de actuele dekkingsgraad op 31 december 2019.

Het is ook voor ons nogal ongewis hoe hoog de dekkingsgraad dan zal zijn. Er kunnen zich - extreme - situaties voordoen, waardoor een verlaging in 2020 werkelijkheid zou kunnen worden. Denk daarbij aan een terugval op de beurs in combinatie met een nog lagere rente. Maar het kan ook zijn dat de politiek voor die tijd beslist om de regels te veranderen, waardoor de kans kleiner wordt.
2. Wanneer krijg ik te horen of de pensioenen worden verlaagd (‘gekort’)?
Als we zeker weten dat onze dekkingsgraad op 31 december 2019 hoog genoeg is en we de pensioenen niet hoeven te verlagen, dan laten we dat natuurlijk onmiddellijk weten. Als we het niet zeker weten of als we verwachten dat we de pensioenen zullen moeten verlagen, dan zullen we dit ook vertellen. Een besluit om de pensioenen te verlagen wordt heel zorgvuldig genomen.

Ook kijkt onze toezichthouder DNB mee. Daar gaat wat tijd overheen. Een definitief besluit is daarom niet te verwachten voor mei of juni. Als het bestuur dit moeilijke besluit zou moeten nemen, dan wordt de verlaging uitgesmeerd over tien jaar. In het eerste jaar worden de pensioenen met ongeveer een tiende van de benodigde korting verlaagd. Als de financiële situatie daarna verbetert, dan vervalt de rest van de korting. Dat kan omdat het hier gaat om een zogenaamde ‘herstelplankorting’ die alleen in het eerste jaar definitief is. Deelnemers die al pensioen ontvangen, krijgen minstens 3 maanden van tevoren bericht van ons als we hun uitkering moeten verlagen.
3. Hoe kan het dat de kans op het verlagen van de pensioenen (‘korten’) is toegenomen?
Er zijn 2 redenen waarom de kans op het verlagen van pensioenen is toegenomen.

Reden nummer 1: is de daling van de rente.
Om te berekenen hoeveel geld we nu in kas moeten hebben om de toegezegde pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen, moeten we rekenen met een rekenrente. Die rekenrente beweegt mee met de rente op de kapitaalmarkt. Deze rente is in augustus sterk gedaald door het besluit van de Amerikaanse centrale bank om de rente te verlagen en door de opgelaaide handelsoorlog tussen de VS en China. Als de rekenrente 0% is, dan moeten wij elke euro die we hebben toegezegd aan onze deelnemers - vanaf nu tot over pakweg 70 jaar - op dit moment al in kas hebben. De rekenrente is nog niet 0%, maar we zitten er wel dicht tegenaan omdat de rente extreem laag is. Daarom moeten we heel veel vermogen in kas hebben.

Reden nummer 2: zijn de strengere rekenregels voor pensioenfondsen vanaf 2020.
Pensioenfondsen moeten een grote buffer hebben om tegenslagen op te vangen. Hebben ze die buffer niet, dan moeten ze een herstelplan maken. Om te berekenen of ze binnen 10 jaar weer voldoende buffer hebben, moeten ze rekenen met voorgeschreven maximale rendementen. Deze rendementen zijn verlaagd als gevolg van een advies van de zogenaamde commissie Parameters. Hierdoor kan een pensioenfonds minder snel herstellen en zakt een pensioenfonds eerder door de ondergrens – de zogenaamde kritische dekkingsgraad. Onder deze dekkingsgraad is herstel zonder een verlaging van pensioenen niet mogelijk. Door de nieuwe rekenregels gaat de kritische dekkingsgraad in 2020 omhoog, en daardoor moeten we eerder de pensioenen verlagen. Hoeveel de kritische dekkingsgraad precies omhoog gaat, weten we nog niet omdat de rente per 31 december 2019 nog niet bekend is.  
4. Hebben andere pensioenfondsen dit probleem ook? En gaat de politiek er iets aan doen?
Alle pensioenfondsen hebben te maken met de rentedalingen. Daardoor hebben ze allemaal veel meer vermogen nodig om te kunnen aantonen dat ze de toegezegde pensioenen nu en in de toekomst kunnen betalen. De organisatie van pensioenfondsen, de Pensioenfederatie, maakt zich grote zorgen over de verslechterde financiële situatie van de pensioenfondsen.

Ook de politiek (sociale zaken) maakt zich zorgen. Voor miljoenen mensen dreigen er volgend jaar pensioenverlagingen. Minister Wouter Koolmees heeft gezegd dat hij het probleem de komende tijd gaat bespreken met de pensioenfondsen. Hij wil bekijken of de huidige eisen voor het herstel van de buffer binnen 10 jaar kunnen worden aangepast omdat er over een paar jaar in het nieuwe pensioenstelsel geen grote buffer meer nodig is. Als hiervoor een oplossing komt, wordt de kans op het verlagen van de pensioenen bij Pensioenfonds PGB kleiner. Maar het is dus niet zeker dat er een oplossing komt. 
5. Had het pensioenfonds de rentedaling niet kunnen opvangen?
Als de rente zakt, proberen we dat verschil op te vangen. Dat gebeurt onder meer via beleggingen in obligaties. Die worden meer waard als de rente daalt. Maar we hebben het pensioenvermogen niet volledig beschermd tegen rentedalingen. Als we dat zouden doen, dan zouden we geen extra rendement kunnen maken om de pensioenen te verhogen (‘indexeren’). Het geld voor indexeren moet komen uit extra rendement. We willen graag zoveel mogelijk koopkracht behouden voor onze deelnemers.

We beleggen het vermogen van de deelnemers zo dat het risico om de pensioenen te verlagen zo klein mogelijk is, en de kans dat we de pensioenen kunnen verhogen zo groot mogelijk. Dat is ook wat deelnemers van ons verwachten, zo blijkt ook uit het recente onderzoek naar risicobereidheid die we hebben gehouden.

 

Staat uw vraag er niet tussen?
Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!