Aanmelden

De kans op verlagen bij Pensioenfonds PGB: ons antwoord op veelgestelde vragen

De financiële situatie van Pensioenfonds PGB is de afgelopen periode flink verslechterd. Dit komt door de gedaalde rente en de lagere aandelenkoersen vanwege de coronacrisis. Toch is de de kans op het verlagen van de pensioenen in 2021 gelukkig nog steeds klein. Hieronder geven we antwoord op de vragen die je misschien hebt:

 

 


1. Betekent deze boodschap dat mijn pensioen in 2021 wordt verlaagd?
Dat weten we nog niet. Aan het eind van elk jaar maken we de balans op en kijken we hoe we ervoor staan. Als onze financiële situatie op 31 december 2020 volgens de regels van de overheid niet goed genoeg is, kan het zijn dat we moeten beslissen de pensioenen te verlagen in 2021. Het is niet duidelijk wat de gevolgen van het coronavirus op de langere termijn zijn, ook al is de verwachting nu dat de crisis rondom het virus zal leiden tot een krimp van de economie.

Begin april 2020 zaten we dicht tegen onze kritische dekkingsgraad aan. Dat wil zeggen dat als de rente en aandelenkoersen tot het eind van dit jaar op het huidige lage niveau blijven, de kans aanwezig is dat we de pensioenen in 2021 moeten verlagen.  
2. Hoe zit het met de kritische dekkingsgraad?
Als de dekkingsgraad 100% is, heeft het pensioenfonds precies genoeg geld in kas om alle toegezegde pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Is de dekkingsgraad lager dan 100%? Dan hoeven we niet onmiddellijk in te grijpen door de pensioenen te verlagen. Dan krijgen we de tijd om te herstellen. Maar daar zit wel een grens aan. En die grens is de zogenaamde kritische dekkingsgraad. Als we aan het eind van het jaar onder die grens zitten, dan kunnen we volgens de wettelijke regels niet meer op tijd herstellen. De verwachte kritische ondergrens ligt bij Pensioenfonds PGB iets boven de 90%. We verwachten daarbij dat de overheid als dat nodig is, een iets langere hersteltermijn zal geven aan de pensioenfondsen dan in de wet staat. Net zoals dat vorig jaar is gedaan. Via de website houden we je op de hoogte over de ontwikkelingen.
3. Wanneer krijg ik te horen of de pensioenen worden verlaagd?
Als we zeker weten dat onze dekkingsgraad op 31 december 2020 hoog genoeg is en we de pensioenen niet hoeven te verlagen, dan laten we dat zo snel mogelijk weten. Het bestuur neemt deze beslissing begin volgend jaar. Naar verwachting kunnen we je half januari meer vertellen. Als we het niet zeker weten of als we verwachten dat we de pensioenen zullen moeten verlagen, dan vertellen we dit ook. Een besluit om de pensioenen te verlagen, nemen we heel zorgvuldig. 

Deelnemers die al pensioen ontvangen, krijgen minstens 3 maanden van tevoren bericht van ons als we hun uitkering moeten verlagen.
4. Hoe kan het dat de kans op het verlagen van de pensioenen is toegenomen?
Er zijn 2 redenen waarom de kans dat we de pensioenen moeten verlagen, is toegenomen. 

Reden nummer 1: is de daling van de rente. 
Om te berekenen hoeveel geld we nu in kas moeten hebben om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen, moeten we rekenen met een rekenrente. Die rekenrente beweegt mee met de rente op de kapitaalmarkt. Deze rente is de afgelopen periode sterk gedaald. Als de rekenrente 0% is, dan moeten wij elke euro die we hebben toegezegd aan onze deelnemers - vanaf nu tot over pakweg 70 jaar - op dit moment al in kas hebben. De rekenrente is nog niet 0%, maar we zitten er wel dicht tegenaan omdat de rente extreem laag is. Daarom moeten we heel veel vermogen in kas hebben. Op pensioenfondspgb.nl/rente lees je meer over de achtergronden van de rente. Wil je weten welke rol de rente, onze beleggingen en de dekkingsgraad voor jouw pensioen spelen? Bekijk dan ons filmpje.

Reden nummer 2: is de forse daling van de aandelenkoersen
Door onzekerheid over de gevolgen van het coronavirus voor de wereldeconomie is er al enige tijd sprake van een zeer instabiele situatie op de aandelenbeurzen wereldwijd. De waarde van beleggingen als aandelen en vastgoed gingen de afgelopen periode fors omlaag. Hierdoor is de financiële situatie van Pensioenfonds PGB verslechterd en zijn onze dekkingsgraden gedaald. Je vind hier het overzicht van onze dekkingsgraden.
5. Had het pensioenfonds de rentedaling en de lagere aandelenkoersen niet kunnen opvangen?
Als de rente zakt, proberen we dat verschil op te vangen. Dat gebeurt onder meer via beleggingen in obligaties. Die worden meer waard als de rente daalt. Maar we hebben het pensioenvermogen niet volledig beschermd tegen rentedalingen. Als we dat zouden doen, dan zouden we geen extra rendement kunnen maken om de pensioenen te verhogen (‘indexeren’). Het geld voor verhogen moet komen uit extra rendement. We willen graag zoveel mogelijk koopkracht behouden voor onze deelnemers.

Maar we kijken daarbij wel goed naar de situatie op de financiële markt. We beleggen het vermogen van de deelnemers zo dat het risico om de pensioenen te verlagen zo klein mogelijk is en de kans dat we de pensioenen kunnen verhogen zo groot mogelijk. Nu de dekkingsgraad erg laag is en de kans op een verlaging groter wordt, beleggen we automatisch minder risicovol om de pensioenen te beschermen. Daarnaast zorgen we ervoor dat de waarde van aandelen niet te sterk kan dalen. Dat doen we via opties. De afgelopen periode had dat een positief effect. Hierdoor is de daling van onze dekkingsgraad iets beperkt.

 

Staat jouw vraag er niet tussen?
Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag!