Aanmelden

Coronacrisis: ons antwoord op enkele veelgestelde vragen

​De coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen voor ons allemaal. Wij zijn ons hiervan bewust. Daarom hebben we een overzicht gemaakt van enkele veelgestelde vragen die wij kregen over de gevolgen voor uw pensioen en de maatregelen die door Pensioenfonds PGB zijn genomen.

  

  

   

   

  

Algemeen
Hoe kan ik Pensioenfonds PGB bereiken gedurende de coronacrisis?
In ieder geval tot en met 28 april is het niet mogelijk om fysiek bij ons op bezoek te komen. Ons kantoor is gesloten. U kunt ons wel gewoon blijven mailen en bellen. Het kan wel iets langer duren dan normaal voordat u ons aan de lijn krijgt. Uw vraag digitaal stellen gaat heel gemakkelijk via ons contactformulier.
 
Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor de financiële situatie van Pensioenfonds PGB?
Pensioenfonds PGB voelt de gevolgen op twee manieren. Door de fors gedaalde koersen van aandelen neemt het vermogen af. Door de lagere rente is er volgens de wettelijke regels juist meer vermogen nodig om de toegezegde pensioenen in de toekomst te kunnen betalen. Deze twee ontwikkelingen zorgen er samen voor dat de financiële situatie – de dekkingsgraad – is verslechterd. Pensioenfonds PGB neemt nu aanzienlijk minder risico dan aan het begin van het jaar. Er wordt bijvoorbeeld minder belegd in aandelen en de zogenaamde renteafdekking (bescherming tegen een renteverlaging) is toegenomen.
 
Wat betekent dit voor de lange termijn? Moeten de pensioenen dan worden verlaagd?
Pensioenfonds PGB belegt voor de lange termijn. Aan het eind van elk jaar maken we de balans op en kijken hoe we ervoor staan. Als de financiële situatie op 31 december volgens de regels van de overheid niet goed genoeg is, kan het zijn dat we moeten beslissen de pensioenen te verlagen. Het is echter nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Want het is nog onduidelijk wat de gevolgen van de coronacrisis zijn op de langere termijn, ook al is de huidige verwachting wel dat deze crisis zal leiden tot een lagere economische groei.
Voor werkgevers
Ik kan niet aan de betalingstermijn voldoen. Krijg ik nu een boete?
Wij versturen onze facturen op reguliere wijze en hanteren daarbij onze reguliere betalingstermijnen. Wij hebben echter besloten om tijdelijk geen aanvullende rente en boetes in rekening te brengen als u nu niet in staat bent om aan de betalingstermijn te voldoen. Neem in dat geval contact met ons op voor een speciale betalingsregeling. Meer hierover leest u in dit nieuwsbericht.
 
Ik ben of dreig door de coronacrisis in financiële problemen te komen. Wat moet ik doen?
Als u door de coronacrisis in financiële problemen bent gekomen of dreigt te komen, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Wij willen uw problemen niet onnodig groter maken en bekijken graag samen met u welke mogelijkheden er zijn. Meer informatie hierover vindt u op onze website en leest u in dit nieuwsbericht.
 
Kan ik de automatische incasso stopzetten?
Betaalt u door middel van automatische incasso en komt u in financiële problemen na een automatische incasso van ons of verwacht u hierdoor in problemen te komen? Dan kunnen wij de automatische incasso voor u stopzetten. Meer informatie hierover vindt u op onze website.
 
Wat houdt de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) in?
Vanwege de coronacrisis heeft de regering op 17 maart een Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) opengesteld. Deze regeling houdt in dat u onder voorwaarden gebruik kunt maken van een overheidsvergoeding tot maximaal 90% van de loonsom.
 
Wat betekent de NOW voor de pensioenopbouw van uw werknemers?
Als u gebruik maakt van de NOW krijgt u van de overheid een tegemoetkoming in de loonkosten, inclusief de door de medewerker te betalen pensioenpremie. De overige lasten, zoals de betaling van de pensioenpremie door u als werkgever, blijven doorlopen. Dit betekent dat de pensioenopbouw van uw werknemers blijft doorlopen en u uw pensioenpremie aan Pensioenfonds PGB moet blijven doorbetalen.
 
Hoe zit het met deeltijd-WW en uitbreiding van de werktijdverkorting?
Door de NOW is de tijdelijke regeling voor deeltijd-WW en uitbreiding van de werktijdverkorting, die eerder door de regering was ingeroepen, niet langer van kracht. Bestaande regelingen voor deeltijd WW blijven wel doorlopen.
Voor deelnemers
Wat houdt de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) in?
Vanwege de coronacrisis heeft de regering op 17 maart een Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) opengesteld. Deze regeling houdt in dat uw werkgever onder voorwaarden gebruik kan maken van een overheidsvergoeding voor de loonkosten (tot maximaal 90%).
 
Wat betekent de NOW voor mijn pensioenopbouw?
Uw pensioenopbouw verandert niet, ook niet als u (deels) arbeidsongeschikt bent. Als uw werkgever gebruik maakt van de NOW krijgt uw werkgever van de overheid een tegemoetkoming in de loonkosten, inclusief uw pensioenpremie. Daarnaast moet uw werkgever zijn deel van de pensioenpremie aan ons blijven betalen. Dat staat los van deze tijdelijke noodmaatregel. Als uw werkgever niet in staat is om zijn pensioenpremie te betalen, kijken we samen met uw werkgever naar de mogelijkheden voor een betalingsregeling of uitstel van betaling.
   
Hoe zit het met deeltijd WW en uitbreiding van de werktijdverkorting?
Door de NOW is de tijdelijke regeling voor deeltijd WW en uitbreiding van de werktijdverkorting, die eerder door de regering was ingeroepen, niet langer van kracht. Bestaande regelingen voor deeltijd WW blijven wel doorlopen. 
  
Voor gepensioneerden
Wordt mijn pensioen nu wel op tijd uitbetaald?
De pensioenen worden gewoon overgemaakt, zoals u van ons gewend bent. De uitbetalingsdata vindt u hier.


Het lukt mij niet om mijn ‘bewijs van in leven zijn’ in te vullen door de maatregelen rondom het coronavirus. Wat nu?
Veel van de officiële instanties die deze formulieren voor u kunnen invullen, zijn gesloten door de maatregelen rondom het coronavirus. Wij begrijpen daarom dat het lastig voor u kan zijn om uw ‘bewijs van in leven zijn’ ingevuld aan ons terug te sturen. U hoeft dit dan voorlopig niet te doen. Zodra de meeste officiële instanties weer open zijn, krijgen wij alsnog graag uw ingevulde ‘bewijs van in leven zijn’. Wij sturen u dan een nieuwe brief om u hieraan te herinneren.
Let op: kunt u uw ‘bewijs van in leven zijn’ wel laten invullen?
Stuur het ingevulde, ondertekende en gestempelde formulier dan vóór 23 april 2020 naar ons op. Wij hebben dit formulier op 5 maart naar u opgestuurd. U hoeft dit dan later dit jaar niet nog een keer op te sturen. En u krijgt dan volgend jaar opnieuw een formulier van ons.