Aanmelden

Coronacrisis: ons antwoord op enkele veelgestelde vragen

​De coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen voor ons allemaal. Wij zijn ons hiervan bewust. Daarom hebben we een overzicht gemaakt van enkele veelgestelde vragen die wij kregen over de gevolgen voor uw pensioen en de maatregelen die door Pensioenfonds PGB zijn genomen.

  

  

   

   

  

Algemeen
Hoe kan ik Pensioenfonds PGB bereiken gedurende de coronacrisis?
In ieder geval tot en met 1 november is het niet mogelijk om fysiek bij ons op bezoek te komen. Ons kantoor is gesloten. U kunt ons wel gewoon blijven mailen en bellen. Het kan wel iets langer duren dan normaal voordat u ons aan de lijn krijgt. Uw vraag digitaal stellen gaat heel gemakkelijk via ons contactformulier.
 
Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor de financiële situatie van Pensioenfonds PGB?
Pensioenfonds PGB voelt de gevolgen op twee manieren. Door de fors gedaalde koersen van aandelen neemt het vermogen af. Door de lagere rente is er volgens de wettelijke regels juist meer vermogen nodig om de toegezegde pensioenen in de toekomst te kunnen betalen. Deze twee ontwikkelingen zorgen er samen voor dat de financiële situatie – de dekkingsgraad – is verslechterd. Pensioenfonds PGB neemt nu aanzienlijk minder risico dan aan het begin van het jaar. Er wordt bijvoorbeeld minder belegd in aandelen en de zogenaamde renteafdekking (bescherming tegen een renteverlaging) is toegenomen.
 
Wat betekent dit voor de lange termijn? Moeten de pensioenen dan worden verlaagd?
Pensioenfonds PGB belegt voor de lange termijn. Aan het eind van elk jaar maken we de balans op en kijken hoe we ervoor staan. Als de financiële situatie op 31 december volgens de regels van de overheid niet goed genoeg is, kan het zijn dat we moeten beslissen de pensioenen te verlagen. Het is echter nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Want het is nog onduidelijk wat de gevolgen van de coronacrisis zijn op de langere termijn, ook al is de huidige verwachting wel dat deze crisis zal leiden tot een lagere economische groei.
Voor werkgevers
 Ik ben of dreig door de coronacrisis in financiële problemen te komen. Wat moet ik doen?
Als u door de coronacrisis in financiële problemen bent gekomen of dreigt te komen, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Wij willen uw problemen niet onnodig groter maken en bekijken graag samen met u welke mogelijkheden er zijn. Meer informatie hierover vindt u op onze website en leest u in dit nieuwsbericht.
 
Kan ik de automatische incasso stopzetten?
Betaalt u door middel van automatische incasso en komt u in financiële problemen na een automatische incasso van ons of verwacht u hierdoor in problemen te komen? Dan kunnen wij de automatische incasso voor u stopzetten. Meer informatie hierover vindt u op onze website.
 
Wat betekent de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) voor de pensioenopbouw van uw werknemers?
Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt UWV automatisch over. UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde socialeverzekeringsloon. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30 procent bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er zit daarnaast een maximum aan het loon per werknemer van 9538,- euro per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. Ruim 98,5 procent van de werkenden valt onder dit maximum. Meer informatie hierover vindt u op rijksoverheid.nl.

Voor deelnemers
Wat betekent de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) voor mijn pensioenopbouw?
Uw pensioenopbouw verandert niet, ook niet als u (deels) arbeidsongeschikt bent. Als uw werkgever gebruik maakt van de NOW krijgt uw werkgever van de overheid een tegemoetkoming in de loonkosten, inclusief de pensioenpremie. De tegemoetkoming geldt voor salarissen tot 9538,- euro per maand per werknemer. Salarissen boven dit bedrag worden niet gecompenseerd. Ruim 98,5 procent van de werkenden valt onder dit maximum. (Bron: rijksoverheid.nl)

 
  
Voor gepensioneerden
Wordt mijn pensioen nu wel op tijd uitbetaald?
De pensioenen worden gewoon overgemaakt, zoals u van ons gewend bent. De uitbetalingsdata vindt u hier.