Aanmelden

Zowel natte voeten als droogte voorkomen

27-1-2021
Al fietsend komen soms nieuwe inzichten bij me op, zoals de vergelijking tussen een pensioenbestuur en een waterschap. We vertrouwen er allemaal op dat ons waterpeil binnen zekere grenzen wordt bewaakt: niet te laag water en zeker geen te hoog water. Het waterschap (of hoogheemraadschap) moet rekening houden met soms zeer verschillende belangen. Denk aan boeren die een droog weiland willen, waar de koeien kunnen rondlopen. Maar nat land is weer fijn voor allerlei vogels en planten, wat natuurliefhebbers nastreven. En zo liggen er nog vele belangen, waar ik weinig weet van heb, maar die wel worden afgewogen. 

Dat alles speelt zich af binnen de onvoorspelbare natuur. Soms regent het zo hard en lang dat het water snel afgevoerd moet worden via sluizen en gemalen. Soms is het juist langdurig droog en wordt water uit een waterberging aangesproken. Daarmee kan het waterschap de extremen beïnvloeden, maar uiteraard niet volledig wegwerken. 25 jaar geleden gaf dat natte voeten tussen Maas en Waal en in recente zomers vergde het een verbod tot sproeien om water te besparen.

Bij een pensioenfonds gaat het niet om de hoeveelheid water, maar om de euro’s. Een pensioenfonds beschikt over een enorm reservoir euro’s in de vorm van belegd vermogen. Dat vermogen groeit en krimpt door de bewegingen op de financiële markten. De rente daalt al jaren, weet iedereen. Ondertussen stijgen de aandelen maar door, zelfs na de zware Coronadip van maart 2020.

Lagere aanvoer
Het pensioenfonds heeft daardoor nu dus wel meer euro’s in kas dan ooit, maar moet ernstig rekening houden met een veel lagere aanvoer van nieuwe euro’s in de vorm van rente of rendement dan jaren terug. Vorig jaar veel regen zegt niets over komend jaar, wat evenzo geldt voor de ontwikkelingen op de aandelenbeurzen. Dat betekent dat de waterhoogte in rivieren en beken permanent in de gaten gehouden moeten worden. Bij een pensioenfonds zijn er twee belangrijke sluizen die het bestuur kan gebruiken: de premie en het indexatie- en kortingsbeleid. Ik licht ze toe.

De werknemers voor wie het pensioenfonds actief is, bouwen tijdens hun loopbaan pensioen op. Voor die aangroei van hun rechten – wat dus voor het fonds verplichtingen zijn – wordt premie betaald. Toen de pensioenfondsen in de 80’er jaren erg rijk waren en de rente hoog stond, konden zij de premiestroom laag houden. Na enkele financiële crises en de daling van de rente is de situatie volledig anders. De premies moesten aanzienlijk stijgen. Desondanks zijn de premies veelal nog wat lager dan de precieze aangroei van de verplichtingen. Stap voor stap brengen we dat evenwicht terug, door de premie te verhogen en eventueel wat minder pensioen op te bouwen per dienstjaar. 
Indexatie en korting
De andere sluis betreft de aanpassing van de (toegezegde) uitkeringen. In de eerder genoemde 80’er jaren en nog tot 2008 werden de pensioenen veelal met de inflatie verhoogd. Het pensioen van werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden behield zo zijn koopkracht. Deze indexatie achterwege laten beperkt de stijging van de (toegezegde) uitkeringen, waardoor het belegd vermogen minder snel aangesproken wordt. De gepensioneerden merken natuurlijk dat hun inkomen de prijsontwikkeling niet volgt en zij gaandeweg minder over houden of zelfs te kort komen. Dat duurt inmiddels ook al erg lang, veel te lang.

Veel pensioenfondsen hebben inmiddels meer verplichtingen in de vorm van te betalen pensioenen dan zij aan belegde middelen hebben. Er is dus een tekort in de balans. We hopen steeds dat het rendement op het vermogen dat goed maakt, maar binnen de wettelijke regels is dat onvoldoende het geval. Dat kan ertoe leiden dat het bestuur de (toegezegde) uitkeringen zelfs moet verlagen. In het huidige pensioenstelsel is dat het laatste redmiddel. Maar dat betekent wel dat er flink gespuid moet worden als daartoe uiteindelijk het sein moet worden gegeven. 

Het aankomende nieuwe pensioensysteem werkt zo dat al eerder aan de sluisdeur gedraaid wordt, zodat verhogingen en verlagingen met kleinere stapjes doorkomen. Dat stabiliseert het waterpeil van het pensioenfonds, maar geeft dus wel vaker veranderende pensioenen dan in het huidige stelsel. Het idee is dat als je vaker de pensioenen kunt bijsturen, het waterpeil wat lager mag blijven dan wanneer je vrijwel nooit de pensioenen wilt hoeven verlagen. Dat zal nog veel toelichting vragen van de pensioenwereld aan de belanghebbende gepensioneerden, werknemers en oud-werknemers.

Maar dat is een mooie taak voor ons. Als nieuwe bestuurder van Pensioenfonds PGB is het mijn taak de beschikbare middelen evenwichtig te delen over alle belanghebbenden én om dat goed uit te leggen. Daar zet ik me graag en met volle overtuiging voor in.Edwin de Jong
Edwin de Jong is in december 2020 benoemd tot bestuurslid bij Pensioenfonds PGB.
Jan Roo reageer
reageert op 28-01-2021:

Al fietsend komen er bij ook wel eens nieuwe inzichten op. Over laag en hoog water gesproken . In dit geval over een laag en hoog pensioenvermogen . In de jaren 80 toen de pensioenfondsen erg rijk waren stond het water dus te hoog . In 2021 staat het water een veelvoud hoger . Als we in de jaren 80 al erg rijk waren met 250 miljard euro , wat zijn we nu dan met 1650 miljard euro ? Sinds 2008 is de waterstand nagenoeg verdubbeld . Van 875 naar 1650 miljard euro. Men doet er alles aan om een dijkdoorbraak te voorkomen . Premieverhoging van ca. 15 5 % , langer doorwerken , eventueel de uitkering verlagen enz. ( de sluizen ). Maar het te hoge water spuien ( indexeren ) , nee daar denkt men niet aan . Er is een tekort in de balans . Maar dan wel aan de verkeerde kant . De kant van het mega pensioenkapitaal slaat helemaal door t.o.v. de verplichtingen . We hopen dat binnen de wettelijke regelingen het rendement e.e.a. goed maakt . En dat is nu juist de zaak waar het om draait ! Binnen de wettelijke regelingen moet men rekening houden met de lage rekenrente van bijna niks . Maar de werkelijkheid is dat er gemiddeld een rendement gemaakt wordt van 8 % per jaar ! Hoe worden we hier dus kunstmatig in de wurggreep gehouden ! De werkelijkheid is dus totaal anders dan men doet voorkomen ! Beste Edwin ga hier wat aan doen ! Als nieuw bestuurslid heb je frisse moed , nieuw elan en animo om e.e.a. aan te pakken dacht ik zo ! Laat van je horen en kom voor de gepensioneerden en deelnemers op ! Laten we als gepensioneerden en deelnemers ZELF bepalen wat er met de ( verplicht ) ingehouden premie gebeurd . En keer uit waar de gepensioneerden recht op hebben . En dat is de ( verplicht ) betaalde premie plus het WERKELIJK behaalde rendement daar op . Want zo staat het in de pensioenregeltjes . Kom op Edwin , hier wordt je slotte ( ruimschoots ) voor betaald dacht ik ! Vr. groet Jan Roo

Edwin de Jong reageer
reageert op 08-02-2021:

Ik ben blij dat de heer Roo weer reageert op een van onze columns, want dat is in deze tijd toch een fijn teken dat het hem nog goed gaat. Inhoudelijk en in fietstermen blijvend zie ik het gemiddelde rendement van de afgelopen jaren als vergelijkbaar met mijn gemiddelde snelheid als ik bovenop Alpe d’Huez start. Zo moet je die rendementen sinds de jaren 80 namelijk wel zien. Die zijn gedreven door de almaar dalende rente van toen zeker 10% naar nu minder dan 0%. We zijn nog net niet zover dat u en ik over eventueel spaargeld rente moeten betalen bij de bank, maar dat is eerder omdat ze het niet aandurven dan dat het economisch onredelijk zou zijn. Op de Nederlandse staatsobligaties die wij nu als pensioenfonds aankopen krijgen we nu geen rente meer, maar moeten we juist rente betalen. Dat betekent een negatief rendement ofte wel: “wind tegen”. We weten niet of we nu op het laagste punt zitten of dat de rente nog verder kan en zal zakken. Misschien blijft hij lang op dit lage punt van geen of negatieve rente; we weten het niet en moeten dus voorzichtig zijn en ons in elk geval aan de bestaande regels houden. Wel zal de lijn van de herziening van het pensioenstelsel de nu soms opspelende solidariteit tussen generaties aanzienlijk vereenvoudigen. Daar kunnen we in een volgende column wel aandacht aan geven.

Jan Roo reageer
reageert op 12-02-2021:

Beste Edwin , heb je al weer een stukje gefietst ? Heb je je gedachten al alten gaan over mijn reactie ? Hier heb je al vast weer wat voor een volgende fietstocht .Het is nu op veel plaatsen hoog water in de rivieren , dus zeker in dit winter landschap prachtig om te zien . zeker uitnodigend voor een fietstochtje . Misschien blijft de rente juist wel zeer lang op een laag niveau . Dan zal de rekenrente dus ook zeer laag blijven . Stel dat de rente binnen 5 jaar naar 5 % zal gaan . Wordt dan de rekenrente ook naar dat peil gebracht . Nee wordt er dan gezegd , want de beurskoersen zijn dan dermate ingezakt dat de rendementen zeer laag of negatief zijn . Van het megakapitaal van nu 1650 miljard is dan misschien "maar" 1500 miljard meer over .dus is dan DAT weer een reden om niet te indexeren . Toch ???? Al naar het uitkomt worden of de lage rentes of de dalende koersen aangegrepen om NIET te indexeren .Of zie ik dat verkeerd ? Edwin , Leg gewoon uit hoe het pensioenkapitaal in 12 jaar tijd nagenoeg is verdubbeld . En dat kan NIET door de lage rekenrente die gehanteerd word . Zeg dan hoe dat wel kan ! Ga NIET meten met twee maten ! Bovendien denk ik dat als de rente zoals aangegeven inderdaad zou gaan stijgen er grote economische gevolgen zullen komen . Veel mensen en bedrijven zullen die stijging niet kunnen ophoesten . Denk aan goedkope leningen en hypotheken van nu , die dan plotseling bij die hogere rente veel duurder zullen worden . Solidariteit tussen generaties bestaat niet v.w.b. de pensioenopbouw ! De jongere betaald NIET voor de oudere van nu . De oudere betaald NIET voor de jongere van nu . Een ieder bouwt voor zichzelf pensioen op . Dat is door het PGB bevestigd ! Edwin weer voldoende stof om tijdens je fietstocht over na te denken . In de nu frisse winterlucht kom je misschien tot voor jou nieuwe frisse inzichten . Vr. groet Jan Roo .

Jan Roo reageer
reageert op 09-02-2021:

Beste Edwin , Ik heb het over het werkelijke rendement en NIET over de dalende rekenrente van 10 naar 0 procent ! Het werkelijke rendement is gemiddeld 7 % over de laatste 30 jaar . Vorig jaar bedroeg het rendement van het PGB zoals ik vernam 8 % ! !! En dat zie ik en velen met mij als werkelijkheid ! Want met nul tot 1 % rendement kan het vermogen van de pensioenfondsen NOOIT bijna verdubbelen in 12 jaar tijd , wat van 2008 tot nu toe gebeurd is Dat werkelijke rendement is dus zeker niet gezakt naar nul procent !!! Wat dat betreft trappen ze nog volop naar de top van de Alpe d`Huez ! Doen er zelfs nog een tandje bij t.o.v. het gemiddelde van 7 % . Even een voorbeeld ter verduidelijking . Vermogen pensioenfondsen : 1600 miljard euro . Rendement gemiddeld 7 % . is 112 miljard euro . Pensioenuitkeringen 30 miljard euro . Eventuele indexatie van ( inflatiecorrectie ) 1,5 % is 450 miljoen euro . Wat is 450 miljoen euro in verhouding tot 112 miljard rendement ? Dat is 0,4 % van die 112 miljard . !!! Dus waar hebben we het eigenlijk over ! Gemiddeld op jaarbasis 112 miljard verdienen en nog geen 450 miljoen kunnen uitgeven aan indexatie ??? Hoe wil je dit ( nog ) steeds verkopen als zijnde de waarheid ? Misschien kun je al fietsende inspiraties opdoen om het te proberen . Dus op naar de top met nog maar een tandje erbij . Misschien dit jaar een rendement van 9 % . Maar in het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst . Eèn garantie kan ik je wel geven : De toekomst is onzeker ! Edwin , ga nog maar lekker een stukje fietsen. Misschien kom je tot andere gedachten . Vr. groet van Jan Roo

Hans Bos reageer
reageert op 18-02-2021:

Beste Jan, je hebt volkomen gelijk, maar je redenering is als paarlen voor de zwijnen. De gepensioneerden kunnen geen vuist (meer) maken en dus worden ze uitgekleed waar ze bij staan.

D. Soekhai reageer
reageert op 02-02-2021:

Geachte heer/mevrouw, hierbij wil ik u vragen van af wanneer gaat u mijn pensioen storten. U zou vanaf januari 2021 de pensioen op mijn rekeningnummer storten. Ik heb een tijdje in 1979 bij een boekbinderij gewerkt. In afwachting van u antwoord verblijf ik, Met vriendelijke groet, D. Soekhai

Lucy Warnert, namens Pensioenfonds PGB reageer
reageert op 03-02-2021:

Geachte heer Soekhai, Het spijt ons te horen dat uw pensioen in januari niet is uitbetaald. Ik zoek uit waarom u geen pensioen ontving en neem zo spoedig mogelijk contact met u op. Namens Pensioenfonds PGB onze excuses voor het ongemak. Met vriendelijke groet, Lucy Warnert

Lucy Warnert namens Pensioenfonds PGB reageer
reageert op 03-02-2021:

Geachte heer Soekhai, Ik hoor van mijn collega's dat er inmiddels met u is gebeld en dat het is opgelost. Met vriendelijke groet, Lucy Warnert

Edwin de Jong reageer
reageert op 17-02-2021:

Ik zag dat de heer Roo weer gereageerd had op mijn column. We gaan via deze column natuurlijk geen discussie aan over van alles. Via brieven en zelfs persoonlijk is er in het verleden uitgebreid gesproken over tal van onderwerpen en vragen. Hier wil ik wel het volgende uitleggen. Allereerst zou ik - en het hele bestuur - niets liever willen doen dan de pensioenen indexeren. Dat maakt het leven voor iedereen veel makkelijker en leuker. Maar dat moet volgens de wet mogen (voorwaarde 1) en evenwichtig zijn (voorwaarde 2). Daarnaast is het goed onderscheid te maken tussen de rente en het rendement. De rente is een economisch begrip dat aangeeft hoeveel iemand (of een instelling) die leent per tijdseenheid vergoedt aan degene van wie het geld geleend is. Die rente is afhankelijk van de looptijd van een lening (1 jaar, 5 jaar, 30 jaar) en van het risico dat de lening uiteindelijk niet afgelost kan worden (kredietwaardigheid, onderpand). De rente is goed vast te stellen, omdat er veel economische activiteit is (lenen en uitlenen) waarin dagelijks blijkt tegen welke vergoeding men bereid is een lening tot stand te brengen. De rente is nu erg laag. Het rendement is een begrip dat je achteraf vaststelt en aangeeft hoeveel je over je vermogen verdiend of verloren hebt. Het rendement is daarmee afhankelijk van je beleggingsmix (obligaties, aandelen, vastgoed, etc) en hoe die beleggingsonderdelen het de afgelopen periode hebben gedaan. In 2020 behaalde pensioenfonds PGB een rendement van 6,7% blijkt uit ons bericht van 8 februari. Ik heb geen idee wat ons rendement in 2021 zal zijn, of in enig jaar later. Wist ik het maar! De dekkingsgraad van het pensioenfonds geeft aan in welke mate de verplichtingen worden gedekt door bezittingen en wordt dus bepaald door die bezittingen te delen door de verplichtingen. Einde 2020 was onze dekkingsgraad 102,5%. Dat betekent dat we toen 2,5% meer aan vermogen hadden dan aan verplichtingen. De verplichtingen bepalen we door alle verwachte uitkeringen op te tellen. De wet staat ons wel toe rekening te houden met de rente (niet een verwacht rendement dus) die nog gemaakt kan worden tot het moment van pensioen betalen. Heel grof gezegd en bij een rente van bijvoorbeeld 1%, hoeft voor een uitkering van 100 in 2031 (dus na 10 jaar) nu maar 90 gereserveerd te worden. De rente van 1% waarmee gerekend mag worden, verhoogt die 90 ieder jaar met 1%, zodat deze 91 wordt, dan 92, etc, tot 100 aan het einde van die 10 jaar (ik heb dit iets versimpeld, omdat 1% over 90 natuurlijk 0,9 is en geen 1). Op dezelfde manier is het duidelijk dat als de wettelijke rente zakt naar 0%, de verplichting voor die uitkering van 100 in 2031, stijgt naar 100. Omgekeerd zakt de verplichting naar 80 als de wettelijke rente juist stijgt naar 2%. Die 80 groeit het eerste jaar aan tot 82, het jaar erop tot 84 en in 10 jaar tot 100 (weer versimpeld, want 2% over 80 is eigenlijk 1,6). Daarom zijn onze verplichtingen de afgelopen jaren erg gestegen, door het dalen van de wettelijke rente. Tegelijk, en gelukkig maar, is ons vermogen ook gestegen door het behaalde rendement. De beleggingen van het pensioenfonds zijn voor een deel afgestemd op wat een verandering van de rente met onze verplichtingen doet. Als de rente onze verplichtingen verandert met 10%, stijgt dat deel van het vermogen met circa 4,5%. De rest van het vermogen (aandelen, vastgoed, etc) verandert natuurlijk ook, maar daarvoor geldt geen koppeling met de verandering van de rente. De heer Roo filosofeert wat er kan gebeuren als de rente aanzienlijk stijgt, bijvoorbeeld naar 5% Laat ik een wat kleinere stap nemen van een stijging van de rente met 1%. De verplichtingen van het pensioenfonds dalen dan met ruwweg 20%, dus als onze verplichtingen eerst 100 zijn, zakken ze dan naar 80. Dat is aanzienlijk. Het deel van het vermogen dat ook afhankelijk is van de rentestand zal tegelijkertijd in waarde dalen, maar minder hard dan de verplichtingen, namelijk 45% van de verandering van de verplichtingen. Dat komt dan neer op een waardedaling van 45% van 20%, ofte wel 9%. Als de rest van het vermogen niet verandert van waarde, zakken de bezittingen van einde 2020 (102,5) met 9% naar 93,5 (eigenlijk 93,3, maar weer even versimpeld). Onze dekkingsgraad is dan 93,5 gedeeld door 80, maakt 116,5%. Dat gaat dus heel hard. In werkelijkheid zullen de andere beleggingen natuurlijk wel veranderen, maar met hoeveel moeten we steeds afwachten. Bij die dekkingsgraad van 116,5% mogen we volgens ons beleid en volgens de wet de pensioenen indexeren. Als de rente weer met 1% zakt, stijgen onze verplichtingen van 100 naar 120 en stijgt ons vermogen dat gekoppeld is aan de rente met 9, van 102,5 naar 111,5. Als de rest van het vermogen precies zijn waarde houdt, zakt de dekkingsgraad dan naar 92,9% (namelijk 111,5 gedeeld door 120). Ook dat gaat dus erg hard. We komen dan in de buurt dat pensioenen moeten worden gekort.

Arnold Verplancke reageer
reageert op 18-02-2021:

Dag Edwin, Ik had nog geen tijd gehad jou te feliciteren met de benoeming. Bij deze! Je bent al goed bezig zie ik. Ga zo door.

Jan Roo reageer
reageert op 19-02-2021:

U bent collega bestuurslid van Edwin of geweest ? Als dat zo is dan is het m.i. twee handen op 1 buik . Ga dan vooral lekker door met naar mijn idee onzin verkopen .

Henk Dekkers reageer
reageert op 18-02-2021:

Hallo Edwin Ik heb wel een vraag: Hoe kan het dat andere Europese landen een rekenrente hebben die tussen de 3 en 4 procent liggen. Waarom hebben deze landen wel een hogere rekenrente? Zijn deze landen niet afhankelijk van de rente die bepaald wordt door de Europese Centrale Bank Het is toch ons geld. Daar heeft de Nederlandse Bank of politiek Den Haag toch niets over te zeggen. Nederland is weer her braafste jongetje van de klas. De Nederlandse Bank legt steeds strengere regels op zodat de pensioenfondsen een indexatie nooit meer kunnen toepassen. Het begint er steeds meer naar uit te zien dat we onze pensioenen naar de Nederlandse Bank worden overgemaakt Mogen wij als gepensioneerden na 45 jaar hard werken niet van onze welverdiende oude dag genieten? We hebben al ruim 25 % ingeleverd terwijl in de Europese Landen elk jaar indexatie van hun pensioen plaats vind.

Edwin de Jong reageer
reageert op 18-02-2021:

Geachte heer Dekkers, Ik heb niet alle Europese landen op mijn netvlies qua pensioenregels. Ik weet echter bijvoorbeeld wel dat in België de rente weliswaar hoger gesteld mag worden, maar als daar een tekort speelt, is de werkgever gedwongen bij te storten. Daarnaast kan ik u gerust stellen dat het bijeen gebrachte vermogen niet aangesproken kan worden door anderen dan de pensioengerechtigden. Er worden natuurlijk wel kosten gemaakt, ook aan de Nederlandse Bank en die proberen we zo veel mogelijk te beperken. Ten slotte moet het nieuwe pensioenstelsel meer zicht gaan bieden op indexatie, zodat daar met man en macht aan gewerkt wordt, in Den Haag en door ons.

Jan Roo reageer
reageert op 18-02-2021:

Dag Edwin . Iemand die begint met werken betaald vanaf dat moment ook pensioenpremie . Vanaf dat moment wordt er dus nu al zoveel in de pot gereserveerd worden om die iemand over- stel -45 jaar pensioen uit te betalen ? En dat terwijl die iemand pas vanaf dat moment pensioen begint op te bouwen . Of zie ik dat verkeerd ? Bovendien zit er zoveel ( ca. 1600 miljard ) in de pot wat genoeg is voor ruim 53 jaar pensioenuitkeringen van ca. 30 miljard euro . In die 53 jaar komt er de nodige premie bij plus het gemiddelde rendement van ca. 7 % . Kun jij 53 jaar vooruit kijken ? Nog steeds de vraag waar zijn we mee bezig ? Ik stel toch bv. een concrete vraag ? Leg dan hier eens uit hoe het pensioenvermogen in 12 jaar tijd nagenoeg kan verdubbelen met een rekenrente van 0,4 % of nog minder . Dat kun je niet , want dat kan ook gewoon niet ! De werkelijkheid is dat er gewoon gemiddeld 7 % rendement gemaakt wordt en dat de oorzaak is van de verdubbeling van het vermogen .. Maar dat komt in het straatje van de pensioenfondsen , EU , Ned. bank enz naar mijn idee niet van pas . Naar m.i. wil men om wat voor reden dan ook niet indexeren , terwijl zo als ik aangaf het slechts 0,4 % van het rendement kost . Als ik hier niet de waarheid zeg , dan mag je dat hier ook openlijk neerzetten , maar dan wel graag onderbouwd met feiten . vr. groet Jan roo.

paul van haastrecht reageer
reageert op 26-02-2021:

Goed zo Jan, hou vol, eens krijg je antwoord.

Jan Roo reageer
reageert op 06-03-2021:

Tot nu toe op veel vragen geen antwoord. En gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee heel verschillende dingen . Vr. groet , Jan .

Jan Roo reageer
reageert op 27-02-2021:

Edwin , de zaken van mijn kant nog eens duidelijk op een rij . 1 . De pensioenvermogens zijn de laatste 12 jaar nagenoeg verdubbeld naar ca. 1600 miljard euro . 2 . De premie is met ca. 50 % gestegen door premieverhogingen en inflatie ( loonsverhogingen ) 3 . De koopkracht van de pensioenuitkeringen is nagenoeg gehalveerd door GEEN indexatie , terugdraaien van de uitkeringen van eindloon naar 70% eindloon en vervolgens naar 70 % middelloon . 4 . Het werkelijke rendement is ca. 7 % netto gemiddeld per jaar., d.w.z. alle pensioenuitkeringen en kosten zijn dan al betaald .Dat is dan over 1600 miljard ca. 112 miljard euro . De pensioenuitkeringen bedragen per jaar ca. 32 miljard euro . Met een rekenrente van 0,4 % of nog minder zou je inderdaad maar 6,4 miljard aan rendement hebben en tekort hebben om de pensioenen te betalen . Alhoewel er ook nog ca. 30 miljard aan premie binnenkomt . Uiteindelijk nog een kleine "winst" van 4,2 miljard euro . Maar de werkelijkheid is zoals ik aangeef anders . Edwin , als ik hier sta te liegen zet dat dan hier gewoon neer . Dan wil ik dan ook wel graag weten wat dan wel de waarheid is ! Leg dan nog maar eens een keer uit waarom er niet geïndexeerd kan worden , waarom de koopkracht met ca. 50 % is verminderd , waarom de premie met 50 % is gestegen , waarom de verplicht betaalde premie plus het werkelijk behaalde rendement niet ten goed komt aan de pensioenuitkeringen , waarom er met twee maten gemeten wordt, rekenrente en werkelijk rendement , net zo als de belasting wel een rekenrente hanteert van 4 % op je spaargelden . Hult je dan niet in stilzwijgen .

 

 
Recente columns
In gesprek over onze beleggingen
Klankborden maar!
Na twaalf jaar praten is er een nieuw pensioen