Aanmelden

Wat we als pensioenfonds van pindakaas kunnen leren

De vraag ‘Wil je meer keuzevrijheid?’ beantwoorden de meeste mensen met ‘ja’. Zelf kunnen kiezen, klinkt aantrekkelijk. Maar is dit wel zo logisch?

Meer keuzevrijheid
Op het gebied van pensioenen speelt de discussie over  keuzevrijheid ook. Er wordt al lange tijd gesproken over het hervormen van ons pensioensysteem. Moeten we meer vrijheid krijgen in hoeveel en op welke wijze we pensioen opbouwen? Toen ik hier laatst met iemand over sprak, moest ik terugdenken aan een lezing van Bas Haring (Nederlands filosoof, red.). Hij behandelde daarbij de vraag: ‘Is meer soorten pindakaas ook beter?’

Liefde voor pindakaas
Bas Haring vertelde toen over zijn liefde voor één soort pindakaas. Hij beschreef dat hij, op vakantie
met zijn ouders, soms in dorpen kwam waar die soort niet te krijgen was. Dat was niet fijn en leidde hem tot de overtuiging dat meer keuze fijner is. Hij moest vrij zijn om de pindakaas te kiezen die hij wilde. Tot hij in Amerika in een supermarkt werd geconfronteerd met wel 100 soorten pindakaas. Hij werd er gek van. Er was zoveel keus dat hij niet meer kon kiezen. Toen kwam hij tot de conclusie dat te veel keuzes je vrijheid beperken.

Vrijheid willen
Van de pindakaas weer terug naar pensioen. Hoeveel vrijheid willen mensen nu écht in het opbouwen van hun pensioen? En kunnen mensen deze keuzevrijheid aan? Ofwel, wanneer is de keuze die mensen moeten maken mogelijk zo lastig dat deze negatief voor hen kan uitpakken? Kunnen ze bijvoorbeeld overzien wat het betekent als ze een deel van hun pensioen in één keer opnemen? Of worden ze dan later geconfronteerd met een te laag inkomen?

Standaardoptie
Uit onderzoek en vergelijkingen met landen waar  meer keuze is, blijkt dat mensen vaak kiezen voor de standaardoptie. Dan is een keuze inbouwen voor hen die dat echt willen toch geen probleem? Daar tegenover staat de vraag hoe om te gaan met mensen die een verkeerde keuze maken. Het inbouwen van keuzes kan leiden tot kostenstijgingen. En als er maar weinig gebruik van wordt gemaakt, hoeveel mag het dan kosten? Een laatste les die uit onderzoek wordt geleerd: borg een goed minimum, zorg dat mensen daar niet onder kunnen komen. Ook niet vrijwillig.

Keuzes uitleggen
Dichter bij huis zie ik dat het aanbieden van een keuze niet altijd bijdraagt aan het gevoel van keuzevrijheid. Bij ons eigen pensioenfonds zie ik dat veel keuzes die we bieden niet eens bekend zijn. Graag helpen wij u bij het maken van uw pensioenkeuzes. Daarom zullen wij ons de komende tijd inspannen om uw keuzes goed uit te leggen en onder de aandacht te brengen. Want er kan op een aantal punten al veel… Ons pensioen kent al veel meer keuzevrijheid dan soms wordt gedacht. Denk aan het uitruilen van partnerpensioen, het vervroegen van pensioen of Anw bijverzekeren.

Meer keuze is niet altijd beter
Of ik voor of tegen meer keuzeruimte in pensioen ben? Die vraag kan ik niet eenduidig beantwoorden. Ik ben blij dat mijn supermarkt niet te veel verschillende soorten pindakaas aanbiedt... Want meer keuze, daar ben ik inmiddels wel van overtuigd, is niet per definitie beter. Hoe kijkt u aan tegen meer keuzevrijheid? Laat het ons weten via communicatie@pensioenfondspgb.nl.

Jochem Dijckmeester
​Jochem Dijckmeester is vanaf 2016 bestuurslid van Pensioenfonds PGB. Hij is jonge pensioenfondsbestuurder van het jaar 2017. Als columnist gaat hij in op actuele onderwerpen, zoals de toekomst van het pensioenstelsel.​​​
 

 
Recente columns
Een pensioenfonds is geen bedrijf
Een schot voor de boeg
De kop is er af