Aanmelden

Waarom wij de pensioenen niet kunnen verhogen

​Hoe is het mogelijk dat er zo veel geld in de pensioenpotten zit, en er ook dit jaar weer niks bij kan voor onze gepensioneerden (en andere deelnemers)? Dat is een van de vragen die ons het meest wordt gesteld.

Veel mensen denken dat ze elk jaar recht hebben op een verhoging van hun pensioen, zo blijkt uit een online onderzoek dat we vorig jaar hielden. Maar liefst 77 procent van de gepensioneerden denkt er zo over. Helaas is dat echt niet zo. Een verhoging om de gestegen prijzen te compenseren (indexatie) is geen recht. Voor veel gepensioneerden voelt dit misschien anders. Dit kan, eerlijk is eerlijk, komen omdat we daar in het verleden niet altijd duidelijk genoeg over zijn geweest. Maar er is in het verleden, en er wordt ook nu, niet betaald voor een gegarandeerd welvaartsvast pensioen. Dat betekent dat er alleen een verhoging kan worden gegeven als er voldoende geld in onze buffers zit. Het is wel onze ambitie om de pensioenen te kunnen verhogen en daar werken we hard aan. Bijvoorbeeld door te streven naar extra hoge beleggingsopbrengsten.

Onbegrip
Maar de pensioenpotten zitten nu voller dan ooit tevoren wordt vaak tegen mij gezegd, onder meer in reacties onder deze columns. Dat is waar. De potten zitten voller. En het gaat weer beter met de pensioenfondsen, zeker ook met Pensioenfonds PGB. De beleidsdekkingsgraad van eind 2017 zit volgens voorlopige berekeningen rond 106%. Waarom kan er dan niets bij voor de groep mensen die al tien jaar lang te maken heeft met hogere lasten en maar een deel van zijn inkomen (alleen de AOW) zag stijgen?

Ik begrijp dit gevoel van onbegrip heel goed. Het is ook een ingewikkeld verhaal, maar ik ben altijd bereid dit te vertellen en uit te leggen. U mag mij hier altijd meer informatie over vragen. Ook hier zal ik een poging doen om het toe te lichten.

U betaalde premie voor uw pensioen, zonder gegarandeerde verhoging. Wij beloven u dit pensioen uit te betalen. Om die belofte waar te maken moeten we voldoende vermogen in kas hebben, nu en in de verre toekomst. Wanneer hebben we genoeg vermogen in kas? Om dat te berekenen, kijken we naar de rente. Het principe daarbij is hetzelfde als wanneer u geld opzij zet voor een grote aanschaf in de toekomst. U rekent uit hoeveel geld u nu op uw spaarrekening moet hebben om, bijvoorbeeld over 10 jaar, met de rente erbij 10.000 euro te kunnen betalen.

Rekenregels
Als pensioenfonds bepalen we niet zelf wat realistisch is om qua rente mee te rekenen. Daar zijn strenge regels voor van de overheid. Die zijn bedoeld om zekerheid te geven dat we onze beloftes echt kunnen waarmaken. Een belangrijke verandering kwam in 2007, toen de rente waarmee we moeten rekenen veranderde. Die was standaard 4 procent. Daarvoor in de plaats kwam een wisselende rente, die afhangt van de rente die banken rekenen. 

Terug naar het voorbeeld van die toekomstige aanschaf: als u rekening houdt met een rente van 4 procent hebt u nu maar liefst 2.300 euro minder nodig om over 10 jaar op een bedrag van 10.000 euro uit te komen dan bij een rente van 1%. Dat scheelt fors. En zo werkt het bij ons ook. Als de rente heel hoog is, hoeven we nu minder geld in kas te hebben om alle uitkeringen tot in de verre toekomst te kunnen betalen. Als de rente heel laag is, zoals nu het geval is, hebben we juist meer geld nodig.

Crisis
In 2008 brak een wereldwijde economische crisis uit maar daarna hebben pensioenfondsen weer uitstekende beleggingsresultaten gehaald. Daardoor zit er nu, begin 2018, meer dan 25 miljard euro in de PGB-pensioenpot. Door de lage rente is echter ook de waarde van de toekomstige pensioenuitbetalingen hoog, we moeten nu veel geld in kas hebben om ook in de toekomst onze beloofde pensioenen uit te kunnen keren.

U zegt dan misschien: met een dekkingsgraad van ongeveer 106% is er toch ruim voldoende in kas voor enige indexatie? Het antwoord daarop is helaas nee. Pensioenfondsen mogen pas beginnen met het geven van gedeeltelijke indexatie als de dekkingsgraad 110% is. Er moet dus eerst een grotere buffer opgebouwd worden. Op die manier hebben wij voldoende veerkracht om een eventuele toekomstige crisis op de financiële markten te doorstaan zonder dat direct de toekomstige pensioenen in gevaar komen. Bij de huidige financiële situatie kunnen de pensioenen daarom nog niet verhoogd worden. Hoezeer we dat iedereen ook gunnen.

Jochem Dijckmeester
Bestuurslid Pensioenfonds PGB

 

 
Recente columns
Een pensioenfonds is geen bedrijf
Een schot voor de boeg
De kop is er af