Aanmelden

Stemadvies

3-2-2017

Zal ik  u een stemadvies geven? Zoals vroeger een kerk of vakbond wel deed. Stem partij X want dat is goed voor uw pensioen…

Of moeten we als pensioenfonds alles wat politieke partijen roepen over pensioenen en AOW in hun verkiezingsprogramma’s eens op een rijtje zetten? En dan vervolgens u een advies geven? Dat wordt wel een hele toer met ongeveer dertig partijen die nu in de rij staan om mee te doen aan de Kamerverkiezing. Bovendien met welk advies bent u gediend?

Natuurlijk als u wilt dat de AOW-leeftijd terug gaat naar 65 jaar en als u meent dat de rekenrente weer naar 4% moet om de pensioenen te indexeren, dan kun u het heil zoeken bij Henk Krol en zijn 50+. Bent u jong en argwanend tegenover al die collectieve regelingen, dan wendt u zich meer in liberale richting, laten we zeggen naar D66 en VVD. Die bepleiten meer individuele pensioenen en persoonlijke pensioenpotten. Of die minder solidaire liberale aanpak ook meer oplevert, is zeer de vraag. Of  de lijn van Krol  financieel haalbaar en dus betaalbaar is, betwijfelen veel rekenaars ernstig. Wat zou dan ons advies moeten zijn?

Belangrijker
Maar veel belangrijker lijkt mij de vraag of het onderwerp pensioen wel doorslaggevend moet zijn voor het vakje dat u rood maakt op het stembiljet.
Is de AOW-datum belangrijker dan uw veiligheid en die van West-Europa? Moeten we meer zelf gaan betalen voor onze eigen defensie?
Vindt u indexatie van uw pensioen belangrijker dan de verzorging in verpleeghuizen? Liever een dag in een luier dan onzekerheid over het pensioen?
En het milieu? Luchtvervuiling zoals in wereldsteden als Beijing en New Delhi voor lief nemen als ons pensioenpotje maar groeit en onaangetast blijft?
Nee natuurlijk, veiligheid, welzijn en een schoon leefmilieu zijn minstens zulke belangrijke politieke thema’s in mijn ogen.

Kieswijzers
Als ik u een advies moet geven, dan zeg ik: oriënteer u breder dan alleen op het thema pensioen of zelfs inkomen. Er zijn straks genoeg kieswijzers om u te helpen bij uw keuze, gebaseerd op veel meer van uw eigen opvattingen. U kunt bij een heel andere partij uitkomen dan u vooraf zou denken. Dat is ook een vorm van blikverruiming.

Opiniepeilingen
Misschien dat u zich vervolgens nog kunt afvragen of de partijen, die deze of gene kieswijzer voor u suggereert, ook straks iets in de melk te brokken hebben. Ik bedoel, wat hebt u aan een getuigenispartijtje dat met één zetel wel aardig verwoordt wat u vindt, maar geen kans krijgt die opvattingen ook te realiseren?

Maar nu houd ik op, want voor ik het weet geef ik u per ongeluk toch een stemadvies. En dat is niet mijn bedoeling.

Arnold Verplancke
bestuurslid Pensioenfonds PGB

 

 
Recente columns
Laat uw partner niet in de steek
Zowel natte voeten als droogte voorkomen
In gesprek over onze beleggingen