Aanmelden

Rust aan het ‘pensioenfront’

12-12-2019

Zo vlak voor de feestdagen kijk ik terug op een jaar waarin veel is gebeurd op het gebied van pensioen. Een belangrijk moment was natuurlijk het bereiken van een pensioenakkoord met afspraken over ons pensioenstelsel in de toekomst. Tegelijkertijd kwam een advies over de rekenregels die we als pensioenfonds moeten gebruiken om onze financiële situatie te berekenen. Deze werden strenger, en dat maakte de verdere uitwerking van het akkoord niet makkelijker.

 

Ook daarna bleef het niet stil. Na het akkoord volgde een stormachtige zomer voor pensioenfondsbesturen. Door een verdere daling van de rente kwamen de dekkingsgraden nog meer onder druk te staan, en terwijl in het pensioenakkoord nog was gesproken over het zo veel als mogelijk voorkomen van verlagingen kwamen die bij een aantal fondsen toch weer dichtbij.

 

Maar de lucht is afgelopen maanden gelukkig weer enigszins opgeklaard. De rente is wat gestegen. En minister Wouter Koolmees (sociale zaken) heeft een handreiking gedaan aan pensioenfondsen die in moeilijkheden verkeren.


Zowel Koolmees als de Tweede Kamer willen de regels voor het verlagen van pensioenen tijdelijk iets minder streng maken, zo bleek een paar weken terug. Zo willen ze ervoor zorgen dat pensioenfondsen de pensioenen niet hoeven te verlagen, als het niet per se noodzakelijk is. Dat is goed nieuws voor heel veel mensen, vooral voor gepensioneerden die een verlaging meteen in hun portemonnee voelen.


Het betekent ook dat er nu in relatieve rust verder gewerkt kan worden aan de verandering van het pensioenstelsel. Zonder dreiging van massale pensioenverlagingen. Daarmee wordt gelukkig een toch al complexe klus niet nog lastiger gemaakt.


Allerlaatste redmiddel
Alhoewel we bij Pensioenfonds PGB met een actuele dekkingsgraad van meer dan 102% ook zonder de  versoepelde regels niet direct in de gevarenzone zitten, ben ik blij dat de minister maatregelen neemt waarmee verlagingen bij een aantal collega-fondsen ook kunnen worden voorkomen. Dat komt omdat ik ervan overtuigd ben dat in het huidige systeem verlagen het allerlaatste redmiddel hoort te zijn. Dat wil in mijn ogen zeggen dat er alleen ‘gekort’ wordt als het echt niet anders kan. Als korten duidelijk gerechtvaardigd is en je het kunt uitleggen.

 

En juist daarover was twijfel, niet alleen bij mij. Is de extreem lage rente van afgelopen zomer wel ‘normaal’? En waarom moeten we nu, terwijl hard wordt gewerkt aan de uitwerking van het pensioenakkoord blijven streven naar een grote buffer in 2030, als die buffer over een paar jaar in het nieuwe stelsel wordt afgeschaft? In het nieuwe pensioenstelsel wordt pensioen namelijk onzekerder: het wordt eerder verhoogd, maar ook eerder verlaagd. Daardoor is een grote buffer niet meer nodig. 


Minister Koolmees zag ook wel dat er sprake is van een bijzondere situatie en hij beloofde de pensioenfondsen met een oplossing te komen. Die kwam er vorige maand.

 

Tijdelijke versoepeling wettelijke regels
Eind november kondigde minister Koolmees inderdaad aan dat er dit jaar soepeler met de kortingsregels omgegaan zal worden. Voor Pensioenfonds PGB is dit niet direct relevant: wij hebben nu ongeveer 1,02 euro in kas voor elke euro die we nu en in de toekomst moeten uitbetalen, en zitten daarmee heel ruim boven de kritische ondergrens op basis van de oude regels. De kans dat PGB moet korten in 2020 was dus al klein, en wordt op basis van de nieuwe regels nog kleiner. Er zijn ook fondsen die een dekkingsgraad in de buurt van de ondergrens hebben. Voor hen kunnen de aangepaste regels net het verschil tussen wel of niet korten maken.


Er is in de media wat debat over de vraag of dit allemaal wel evenwichtig is. Zouden we de pensioenen niet toch gewoon moeten verlagen, volgens de oude regels, om het pensioen van jongere werknemers te beschermen?


Ik vind het voorkomen van kortingen op de hierboven beschreven manier heel goed uitlegbaar. Want niet alleen de dekkingsgraden staan op dit moment onder druk, door de lage rente is de pensioeninkoop heel duur geworden. Eerder vertelden wij al dat de premie eigenlijk omhoog zou moeten of de opbouw van pensioen omlaag. Toch hebben wij als bestuur ervoor gekozen om de premie stabiel te houden, ook daarbij hebben wij meegewogen dat dit rust geeft in een tijd dat er, in afwachting van de uitwerking van het pensioenakkoord, toch al veel onduidelijkheid is. Stabiliteit in de premie, maar ook in de uitkering, vinden wij nu erg belangrijk. In zijn brief roept de minister ook op om de premie zo veel als mogelijk stabiel te houden.


Solidariteit
Als ik de voors en tegens weeg, dan ben ik blij dat er in ons stelsel ruimte is voor solidariteit. Gepensioneerden zijn solidair met deelnemers die nu eigenlijk te weinig premie betalen voor hun pensioen. En onze deelnemers die pensioen opbouwen zijn solidair met gepensioneerden die een pensioen verdienen dat niet onnodig verlaagd wordt. En iedereen heeft er wat mij betreft belang bij dat we nu snel kunnen doorpakken met de uitwerking van het pensioenakkoord, zodat we onze aandacht kunnen richten op de toekomst.


Jochem Dijckmeester

 Jochem Dijckmeester
Jochem Dijckmeester is voorzitter van Pensioenfonds PGB. Hij zit vanaf 2016 in het bestuur en was in 2017 jonge pensioenfondsbestuurder van het jaar. Als columnist gaat hij in op actuele onderwerpen, zoals de toekomst van het pensioenstelsel.

Volgende column
Goede voornemens

Carel Janssen reageer
reageert op 12-12-2019:

Ja, beste Jochem, je had in je laatste column net zo goed de tekst van het slaapliedje "Slaap, kindje, slaap" kunnen intikken. De inhoud daarvan verschilt niet zoveel met de inhoud van "Rust aan het "pensioenfront". Front? Rust? Een grote contradictie!! Ja, ooit was er eens rust aan het front: in de oorlog van '14 - '18! Maar dat is lang geleden!

Stephan Brusche reageer
reageert op 13-12-2019:

Geachte heer Jochem Dijkmeester, Het moet me toch van het hart dat de pensioenfondsen altijd van die zalfde woorden gebruiken. Ze stellen zich op als een boekhouder, hebben altijd een antwoord waarom iets niet kan. U schrijft over rust op het pensioenfront, maar rust roest. Maar ik snap niet dat als ik een dag loon dus 20% loon aan u betaal zo’n 45 jaar lang, u niet uit komt met deze premie, en ons 10 jaar geen eurocent er bij geeft. De pensioenpot loopt over, en vandaag of morgen ga er andere met de pot van door(denk aan Lubbers of Europa). Ik ben hier bang voor als er weer slechte tijden aankomen. Het gaat weer een jaar of twee duren voor het nieuwe pensioenakkoord er door is, weer meer in de geld in de pensioenpot komt, weer twee jaar er geen geld op mijn bankrekening. DE REGELS MOETEN WORDEN VERANDERT DIE ZIJN VEEL TE STRENG. Dus Jochem doe hier iets aan, en laat er ook eens wat geld bij de gepensioneerde komen. Waarom niet rekenrente 2% omhoog, en heb lak aan de politiek en zoek een uitweg via de rechter. U weet dat de ABO en VVG dit overweegt, neem ook eens actief actie. Met vriendelijke maar wel boze groet, Stephan Brusche

Van Zee reageer
reageert op 13-12-2019:

Er wordt veel geschreven maar voor de meeste Is het niet te begrijpen.Jullie hebben het alleen over de lage rente stand maar niet over de hogere aandelenmarkt waar ook het geld in wordt belegd! Daar zie ik nergens beschreven. Mensen alleen negatieve nieuws geven! DANK JE WEL !

Jacob reageer
reageert op 18-12-2019:

Geachte heer Dijkmeester, beste Jochem. Waarom hebben we in Nederland niet 1 pensioenfonds voor iedereen, burgers en ambtenaren. Met 1 directeur, 6 boekhouders en 1 secretaresse voor de koffie. Kunt U mij de totale LOONKOSTEN opgeven van alle pensioenfondsen bij elkaar? Ik denk dat iedereen zou schrikken als men uw totaalsom leest. Maar ik vrees dat door de chaos bij al die prutsers men nog niet in staat is om dat uit te rekenen. Ten diepste is het gewoon stelen van de medemens. Eens? Heur graag.

Paul van Haastrecht reageer
reageert op 18-12-2019:

Beste Jochem, best dapper dat je een column schrijft over de pensioenen. Ik wil je uitdagen om een keer het echte verhaal te vertellen. Ik denk dat het ook een keer tijd wordt want de pensioendeelnemers pikken het niet zo lang meer. We stemmen ze weg! Groet Paul

Paul van Haastrecht reageer
reageert op 19-12-2019:

Beste Jochem, best dapper dat je een column schrijft over de pensioenen. Ik wil je uitdagen om een keer het echte verhaal te vertellen. Ik denk dat het ook een keer tijd wordt want de pensioendeelnemers pikken het niet zo lang meer. We stemmen ze weg! Groet Paul

Arend Siemens reageer
reageert op 20-12-2019:

Beste Jochem, Nu gebleken is dat de ECB onbevoegd is om de rekenrente vast te stellen, en evenmin dat dit de taak is van DNB of Minister, wil ik u vragen wanneer het pensioenfonds zelfstandig de rekenrente gaat vaststellen nu duidelijk is geworden dat de besturen van de pensioenfondsen verantwoordelijk zijn voor het vaststellen van de rekenrente.

Stephan Brusche reageer
reageert op 20-12-2019:

Het is mijn opgevallen dat in de Top 200 van de Volkskrant jl., maar een pensioenbestuurder zit, namelijk Corien Woortman-Kool van het ABP, in 2018 op plaats 33 in 2019 op plaats 60. Jochem wordt het niet eens tijd dat je wat meer in Den Haag vertoont, en dat de pensioenfondsen wat meer invloed aan de pensioentafel krijgen. Om de rekenregeltjes is te veranderen. Stephan Brusche

Corné van Bokhoven reageer
reageert op 24-12-2019:

Beste Jochem, Leuk hoor dat "Gepensioneerden zijn solidair met deelnemers die nu eigenlijk te weinig premie betalen voor hun pensioen. En onze deelnemers die pensioen opbouwen zijn solidair met gepensioneerden die een pensioen verdienen dat niet onnodig verlaagd wordt." De slapers betalen het gelag, die zijn solidair met zowel de deelnemers als de pensioengerechtigden. Vindt u dat evenwichtig?

Jan Roo reageer
reageert op 26-12-2019:

Beste Jochem , ik ga maar weer eens een reactie geven na een lange discussie met het pensioenfonds . Zoals ik heb begrepen van het pensioenfonds bouwt een ieder pensioen op voor zichzelf . Een jongere betaald NIET mee aan het pensioen van de oudere. Een oudere of gepensioneerde betaald NIET mee aan het pensioen van de jongere . Op welke wijze dan ook . Een ieder betaald premie voor zich en bouwt pensioen op voor zich . Het is GEEN omslagstelsel zoals de AOW . Het is trouwens een AOW akkoord en GEEN pensioenakkoord Een pensioenakkoord is er nog niet zoals ik heb begrepen . Een mooie taak voor jou als bestuurslid om voor de deelnemers en gepensioneerden op te komen .is bij deze dan voor je weggelegd . En dat is er voor te zorgen dat de deelnemers en gepensioneerden krijgen waar ze recht op hebben,.nl. een volwaardig pensioen . En dat is uitbetaling van het het niet uitbetaald achterstallig loon ( premie ) plus het werkelijke rendement daarover . Zoiets staat ook in de reglementen o.i.d. van het pensioenfonds . En dat is heel wat anders dan de gehanteerde rekenrente van nu . Wat gaat er trouwens gebeuren met het MEGA vermogen van inmiddels meer dan 1500 miljard euro bij het bereiken van een pensioenakkoord ? Want dat is dan niet meer nodig geef je aan . Gaat dat verdeeld worden onder de deelnemers en gepensioneerden ? En dat in mate van verhouding tot de betaalde premie en jaren van deelname ? Of zijn daar andere belangstellenden voor zoals bv de regering , EU , of andere liefhebbers ? Het is WEL geld van de gepensioneerden en deelnemers . Dat kan dus zomaar niet worden verkwanseld . Je ziet Jochem , een mooie taak voor jou als bestuurslid om waar te maken . Voor ruim € 900,- per dag als bestuurslid mag er wel het e.e.a. worden verwacht dacht ik zo . Al vast een voorschot mijnerzijds . Voor de rekenrente kun je het gemiddelde (werkelijke ) rendement van de laatste 30 jaar hanteren . En dat ieder jaar opnieuw . Min bv. 1,5 tot 2 % als veilige buffer . Men krijgt dan een geleidelijk gemiddeld geïndexeerd pensioen met weinig schommeling . En maak duidelijk dat NIET de regering , EU ,Ned. bank enz eigenaar zijn van de pensioenpot , maar de deelnemers en gepensioneerden . En dat die ook ZELF wel kunnen beslissen over wat er mee moet gebeuren . DAAR wordt je m.i. als bestuurslid voor ingehuurd voor in mijn ogen een vorstelijke beloning . Jochem succes .

Jacques van der Donk reageer
reageert op 06-01-2020:

Ben het eens met de vorige briefschrijver. De gepensioneerden moeten zelf kunnen beslissen over het ingelegde pensioen en niet de het zooitje in Den Haag, De Ned. Bank of de EU .40 jaar betaald Wie haalt dat nog van de jongeren?

W. Braun reageer
reageert op 06-01-2020:

Alles wordt duurder, het geld is minder waard. De dood komt voor ouderen snel en de indexering wordt maar uitgesteld. Het achterstallige loon (indexering over 10 jaar?) wordt na de dood uitbetaald, aan wie? Kunnen we onze rekeningen ook na de dood voldoen? Wie zou daarmee akkoord gaan? Waarom moeten wij, gepensioneerden, akkoord gaan met niet geïndexeerd inkomen? Door niet te indexeren wordt bovendien van ons gestolen. Doe er wat aan Jochem! Sterkte.

Rob Jutte reageer
reageert op 07-01-2020:

Het wordt tijd dat pensioenfondsen doen wat ze moeten doen! Zèlf bepalen hoe of wat en niet laten dicteren door de overheid die geen sodemieter met ons pensioen te maken hebben! Het is zuur te constateren dat die mensen die onze belangen horen te verdedigen, zeer vorstelijk betaald al járen helemaal niéts dóen!

Limbeek reageer
reageert op 08-01-2020:

Wanneer gaan jullie eens vechten voor onze centen? Politieke reden voor wijziging van pensioenstelsel (6 jan. 2020) De reden dat de politiek in het parlement als wetgever al meer dan een decennium probeert ons ‘beste pensioenstelsel ter wereld’ te wijzigen is vanwege het doorgeschoten neoliberale dogma van de ‘markt’ of ‘marktwerking’ als ordeningsmechanisme van onze samenleving. Concurrentie zou alle economische verdelingsproblemen moeten oplossen, maar er bestaat ook nog een algemeen belang. Vele onderzoeken met als thema Markt en Overheid hebben aangetoond, dat de markt zich niets gelegen laat liggen aan het algemeen of publieke belang. Dat publieke belang behartigen is specifiek de taak van de door ons aangestelde overheid als uitvoerder van de regels die de politiek als wetgever heeft bepaald. De overheid behoort te zorgen voor ‘sociale protectie’, aldus David Djaiz in zijn essay Slow Democratie. Marktwerking betekent echter het einde van het pensioenstelsel met ons huidige collectieve en solidaire pensioencontract uitgevoerd door non-profit pensioenfondsen. Daarin worden de pensioenrisico’s samen gedragen als onderdeel van de verzorgingsstaat. Marktwerking in ons pensioenstelsel wil zeggen omzetting van de toegezegde collectieve pensioenen in individuele pensioenpolissen. Die pensioenpolissen worden nu al door commerciële verzekeraars verkocht met lagere en jaarlijks variabele pensioenuitkeringen en met slechtere voorwaarden dan pensioenfondsen nu geven, juist ook voor de bestaande pensioenrechten. Hoe tracht onze overheid deze marktwerking door te drukken? De verplichting om de marktwaarde van pensioenuitkeringen en van bezittingen te bepalen voor de balans van een pensioenfonds, is niet zo lang geleden voortgekomen uit wijziging van internationale accountantsregels. De overheid heeft nu regels opgesteld alsof er een markt voor waardebepaling van nominale pensioenuitkeringen zou bestaan. Die ‘markt’ bestaat echter niet. De vraag was dan hoe pensioenfondsen de marktwaarde van die verplichtingen moesten bepalen. De overheid als grootste werkgever zag een besparingsmogelijkheid. Dat ging als volgt. De toekomstige pensioenuitkeringen moeten van de overheid en DNB sinds 2007 worden omgerekend in euro’s van nu met een rekenrente alsof er maar 0,4% rendement kan worden gemaakt. Maar sinds de jaren vijftig maakten pensioenfondsen jaarlijks tussen de 5% en 7% rendement. Er is geen reden om aan te nemen dat de rendementen in de toekomst tot het abnormaal lage niveau van 0,4% zouden zakken. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat een vaste rekenrente 2,5% tot 3,0% rekening houdende met indexatie voor een goed pensioen echter wel juist en prudent is. De bezittingen van een pensioenfonds zijn opgebouwd uit de premies plus de netto rendementen daarop. Daar zijn wel waarderingsmarkten voor zoals bij aandelen, obligaties, onroerend goed etc. De huidige uitkeringen zijn lager dan de premies en de rendementen kunnen geheel worden toegevoegd aan de belegde middelen van de pensioenfondsen. Dat vermogen is nu meer dan 1500 miljard euro. Terwijl volgens CBS cijfers in 2015 de opgebouwde pensioenaanspraken van werkenden nog geen 48 miljard euro bedroegen en aan toekomstige pensioenuitkeringen aan gepensioneerden 91 miljard euro, dat is in totaal 139 miljard euro. Dus minder dan 10% van de huidige bezittingen van de pensioenfondsen. Door het gedwongen gebruik van deze onjuiste rekenrente van bijna nul procent, wordt het huidige pensioenstelsel met de uitkeringsovereenkomst opzettelijk onbetaalbaar gemaakt. De bedoeling is om dan iedereen te dwingen akkoord te gaan met een stelsel met individuele beschikbare premieregelingen, waarbij de risico’s niet solidair en collectief worden gedragen. Dan kunnen we de door de politiek veroorzaakte woekerpensioenen krijgen. Wilt u dat? Zo niet, laat dat dan weten aan de politieke partijen in de Tweede Kamer. Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 6 januari 2020

c.vink reageer
reageert op 08-01-2020:

Na het lezen van bovenstaande reacties waarbij ik het ten volle mee eens ben,zou ik graag uw commentaar op deze reacties vernemen middels een open brief oid,en verschuil je niet achter gezalfde spookjes van de overheid en de dnb,bij mij gaan er nekharen omhoog als ik lees dat we zoveel miljard hebben en dan doen als of we via een omslagstelsel ala aow, onze pensioenen net kunnen uitkeren ,zijn die miljarden er wel????,kom op Jochem en medebestuurders leg het eens goed uit en neem een standpunt in waarin we ons kunnen vinden en laat het niet alleen over aan 50 plus en ouderenbonden Afwachtend op een serieus antwoord Mvrgr C.Vink

W.M.J. M. reageer
reageert op 17-01-2020:

Het is droevig gesteld dat de overheid bepaalt welke rekenrente de pensioenfondsen moeten hanteren waarmee o.a. de dekkingsgraad wordt vastgesteld wanneer een pensioenfonds mag gaan indexeren. Inmiddels ben ik meer dan tien jaar gepensioneerd en nog nooit geïndexeerd. Dat betekend wel dat daarmee mijn koopkracht in die jaren met ongeveer 18% is afgenomen. En dat door bemoeienis van onze overheid, die de rekenrente bepaalt en de dekkingsgraad om te kunnen indexeren. Wanneer laat het bestuur zijn tanden eens zien aan de overheid?

Pieter Van Dam reageer
reageert op 17-01-2020:

Hoe kan het dat ik januari 2020 ruim 4 euro minder pensioen ontvang dan in december 2019 komt dat door de nieuwe belasting tabellen, graag uw antwoordt

Aysso Reudink reageer
reageert op 18-01-2020:

Ja, dat komt door de nieuwe belastingschijven. U betaalt 0,584 procent meer belasting in 2020. De overheid is van mening dat u nog wel wat kunt inleveren, want ze hadden die verhoging natuurlijk kunnen compenseren door een hogere ouderenkorting toe te passen. Tenminste als ze de gepensioneerden, die al tien jaar geen indexatie hebben ontvangen en daardoor 18 procent aan koopkracht hebben ingeleverd, iets tegemoet hadden willen komen. De werkenden zijn er wél op vooruitgegaan, maar helaas, u bent gepensioneerd én, volgens Rutte I, II en III, uitgerangeerd. U behoort immers niet meer tot de "hardwerkende" Nederlanders.

J.westland reageer
reageert op 21-01-2020:

Ik kan de reacties van de mensen heel goed begrijpen. Ik sluit mij hierbij volledig aan. Het wordt tijd dat de gepensioneerden naar de rechter stappen alvorens ons uitgesteld salaris verdwijnt in de kas van Brussel. Onze overheid is ertoe in staat onder het mom van de NB maakt de dienst uit.volgens mij is de regering de baas. Co Westland, Geldrop

Jan Roo reageer
reageert op 22-01-2020:

Beste Jochem , Komt er nog een reactie van jou kant op al de reacties hier boven ? Of is e.e.a. niet meer uit te leggen ? De reacties zijn wel zo ongeveer eensluidend : Er moet gewoon actie ondernomen worden tegen de onredelijke tegen de werkelijkheid indruisende pensioenregels. Nu de rente en daarmee dus ook de rekenrente nog verder gaar dalen worden de vooruitzichten alleen maar slechter toch ??? Hoelang gaat deze onzin nog verteld worden? Maar de werkelijkheid is anders , nl. de rendementen van de pensioenfondsen zijn naar recordhoogte gestegen . Inmiddels zit er ruim 1500 miljard !!! euro aan vermogen in de pensioenkassen . Dus Jochem en de verdere bestuursleden , Werk aan de winkel . Niks geen rust aan het pensioenfront ! Hoe lang moet het nog gaan duren voor dat er wat gaat gebeuren ? Moet er net als de boeren ook gedemonstreerd worden op het Malieveld ? Met rollators , 45 km. autootjes scootmobiels enz, de snelweg op , op weg naar den Haag ? Zo langzamerhand gaan de gepensioneerden en verdere deelnemers het denk ik niet meer pikken . Dus niet meer achterover leunen tegen een vorstelijke beloning , en niks geen rust aan het front . Ga nou eens een eerlijk verhaal afsteken . dat tegenover de gepensioneerden en deelnemers , maar ook tegenover de regering , Ned. bank , EU en weet ik veel wat nog meer voor liefhebbers die azen op het megavermogen van de pensioenfondsen . Jochem en het overige bestuur : ga ervoor waar je voor staat . Dat is zoals in de regelementen van het pensioenfonds staat : Het pensioen bestaat uit de betaalde premie plus het rendement daar op. Dat dit nu niet het geval is , hoef ik je niet uit te leggen toch ???

Henk. Slijfer reageer
reageert op 22-01-2020:

Als ik al deze reactie lees wordt ik er niet goed van, jaren worden we belazerd door Den Haag,wanneer stoppen we dit , ook ik ging er weer op achteruit, dit kan niet langer door gaan.

 

 
Recente columns
Laat uw partner niet in de steek
Zowel natte voeten als droogte voorkomen
In gesprek over onze beleggingen