Aanmelden

Rapportcijfers

15-8-2016

Rapportcijfers

Zo te zien zal ze ongeveer achttien jaar zijn. Ze loopt langzaam en een beetje gedesoriënteerd naar de grote wegwijzer op de campus van de universiteit. Kort spijkerjack, de rugzak over de schouder. Waar zou ze moeten zijn tussen al die grote nieuwe gebouwen? Haar vinger zoekt de weg. Vader en moeder hebben de auto afgesloten en volgen hun dochter met enige schroom op afstand: haar eerste schreden het studentenleven in.

Ik zie hen als ik mijn stevige ochtendwandeling maak en denk aan haar komende studiejaar. Na alle goede cijfers op haar vwo-examen, wachten straks de reeksen al dan niet saaie colleges en de eerste tentamens. Zal ze haar weg vinden en goede cijfers scoren? Waar mikt ze op? Een acht of hoger? Of behoort ze tot de zesjesgeneratie?

Tevredenheid
Een pensioenfonds als PGB heeft ook een rapportcijfer voor ogen. Het wil van zijn deelnemers eigenlijk wel een 7,5 krijgen als het gaat om de tevredenheid in het algemeen. Voelen de deelnemers zich thuis bij dit fonds? Zijn ze tevreden over de voorlichting en communicatie? Aan de lage rente kunnen we niets doen, maar we kunnen wel streven naar een uitstekende bediening van onze gepensioneerden en deelnemers.

In onderzoeken vragen we naar dat rapportcijfer. Ook recent weer in het grote onderzoek dat we net voor de zomer hebben gehouden en waaraan ongeveer 3300 mensen hebben mee gedaan.
Halen we die 7,5 zult u vragen?
Ja en nee.

Gepensioneerden
Bij de gepensioneerden wel. Die geven Pensioenfonds PGB een 7,6 gemiddeld. Dat is hoog, ook landelijk gezien.
Bij de werknemers niet. Of ze nu nog actief pensioen opbouwen of hun oude rechten bij ons hebben laten staan (ook wel 'slapers' genoemd). Die geven ons een 6,7 gemiddeld. Dus er valt nog wel iets te verbeteren aan de contacten en communicatie met onze achterban.

Nadere analyse wijst uit dat er wel verschillen bestaan tussen de sectoren die bij ons pensioenfonds zijn aangesloten. Actieve deelnemers uit de traditionele sectoren, zoals de grafimedia en de kartonnage, voelen zich meer thuis en geven een hoger cijfer voor bijvoorbeeld de informatievoorziening, namelijk respectievelijk 7,1 en 7,3.

Nieuwe aansluitingen
Nieuwere aansluitingen, zoals maritieme aannemerij of mensen die sinds kort een beschikbare premieregeling bij ons hebben, geven een lagere waardering voor de informatie, namelijk respectievelijk 6,4 en 6,1.

Dat zijn relevante verschillen en die manen ons extra inzet te plegen om het vertrouwen in Pensioenfonds PGB bij die nieuwe sectoren en deelnemers te laten toenemen. Tegelijk zullen we moeten beseffen dat de groei van ons fonds ook drukt op de gemiddelde waardering. Enerzijds zijn nieuwe deelnemers van belang om alle onvermijdelijke kosten met meer mensen te delen en tegelijk een groter vermogen te kunnen inzetten voor een beter rendement. Anderzijds zullen die nieuwe deelnemers zich voorlopig minder thuis voelen bij pensioenfonds PGB en het gemiddelde rapportcijfer wat omlaag halen.

Op de resultaten van dit onderzoek zullen we nog meerdere keren terugkomen. We hebben naar veel verschillende aspecten gevraagd, zoals ook onze eerstejaars studente straks in allerlei vakken tentamens zal moeten afleggen.

Fris aan een hele studie beginnen en dan nog een heel leven voor de boeg vol verrassingen. Ik voel toch een lichte jaloezie als ik haar passeer.

Arnold Verplancke
bestuurder Pensioenfonds PGB en gepensioneerd

 

 
Recente columns
Laat uw partner niet in de steek
Zowel natte voeten als droogte voorkomen
In gesprek over onze beleggingen