Aanmelden

Over de fransjieze

29-6-2017

Als de pensioenpremie 24 procent is, gaat er van uw brutosalaris echt niet bijna een kwart af voor het pensioenfonds. Dat heeft twee oorzaken: de werkgeverspremie en de franchise.

Als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, krijgt u van de Nederlandse overheid een levenslange AOW-uitkering. Daarvoor betaalt u al maandelijks AOW-premie.
Het pensioen dat u via uw werkgever bij het pensioenfonds opbouwt, is eigenlijk een aanvulling daar op.

Franchise
De pensioenpremie van bijvoorbeeld 24 procent wordt dan ook niet over uw gehele salaris berekend, maar over het zogenaamde pensioengevende deel daarvan. Dat is uw bruto salaris min de franchise. (Spreek dat niet uit met de ruwe Engelse tongval (frenchais), maar met de galante Franse klank: fransjieze.)

De franchise is het deel van het salaris dat buiten de berekening blijft voor het pensioen en de pensioenpremie, omdat u later ook al AOW krijgt en nu al AOW-premie betaalt.

Hoe hoog de pensioenpremie is, welk deel de werknemer er zelf van betaalt en hoe hoog de franchise is, verschilt per sector of bedrijf. Dat zijn afspraken die in de CAO worden gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties of per bedrijf tussen de directie en de ondernemingsraad.

Verdeling premie
Bij een standaard pensioenpremie van 24 procent kan de werknemer zelf bijvoorbeeld 10 procent of 12 procent betalen via het salaris en de werkgever draagt verplicht de overige 14 procent of 12 procent bij, afhankelijk van wat is afgesproken in de CAO en pensioenregeling.

Iets dergelijks geldt ook voor de franchise: het deel van het salaris waarover géén premie wordt betaald en dus ook geen toekomstig  pensioen wordt opgebouwd. Die franchise kan bijvoorbeeld op 1500 euro per maand liggen, maar ook op 1100 euro. Pas over het salarisdeel dat daar bovenuit gaat, begint iemand zelf de genoemde 10 procent of 12 procent pensioenpremie te betalen. Zo kan het gebeuren dat jongeren met een minimumloon nog geen pensioenpremie hoeven te betalen, maar ook nog geen pensioen beginnen op te bouwen.

Rekensom
Werkt u dus een kwart van uw tijd voor uw pensioen? Nee.
Ik ga een heel globale berekening maken.
Stel voor dat u een modaal salaris hebt, de franchise op een gemiddeld niveau ligt en de werkgever ongeveer de helft aan premie betaalt, dan gaat er van uw bruto salaris pakweg 8 procent af voor uw pensioen.
Dat klinkt toch minder dramatisch dan dat u meer dan een dag in de week werkt voor later.

Arnold Verplancke
oud-bestuurder Pensioenfonds PGB

 

 

 
Recente columns
Laat uw partner niet in de steek
Zowel natte voeten als droogte voorkomen
In gesprek over onze beleggingen