Aanmelden

Noodklok pensioenen

21-10-2015

Noodklok pensioenen
 
Vorige week was het weer zover. Via allerlei media luidde de noodklok: het gaat slecht met de pensioenfondsen! De pensioenen gaan niet omhoog, maar omlaag. Werknemers en hun werkgevers moeten meer aan premie op tafel gaan leggen. Kommer en kwel! “Gaan jullie failliet”, vroeg iemand me bezorgd.
 
Nee, we gaan niet failliet. We beschikken over pakweg twintig miljard euro aan pensioengeld van onze deelnemers. We betalen netjes elke maand de pensioenen uit en we zullen dat nog tot in lengte van jaren doen. Tot zover de geruststelling aan alle doemdenkers.
 
Premie omhoog
Maar de zorgen kan ik echt niet helemaal wegnemen.
Even ‘fact checking’: wat is waar voor PGB?
Allereerst zal onze kostendekkende premie volgend jaar inderdaad stijgen. Dus gaan werkgevers en werknemers meer aan premie betalen, of ze bouwen in 2016 iets minder pensioen op. Dat is de keuze die hun vertegenwoordigers samen maken. Een onsje pensioen wordt duurder, maar je kunt ook een plakje minder kopen, om het zo maar uit te leggen. Oorzaken: vooral de lage rente en de strengere rekenregels van hogerhand.
 
Geen toeslagen
Dan de toeslagen van PGB op de pensioenen, ook wel indexering genoemd. Die zijn bedoeld om de pensioenen gelijke tred te laten houden met de eventuele inflatie (hoewel de prijsstijgingen gelukkig nu wel meevallen). Niemand heeft daar echt recht op, maar we streven er wel naar om zo de koopkracht op peil te houden.
Toeslagen zullen er ook in 2016 weer niet in zitten, helaas. Daarvoor moet de beleidsdekkingsgraad van PGB minstens boven de 110% staan en nu ligt die nog op ongeveer 102,5%.
 
Waardoor is de dekkingsgraad gedaald? Belangrijkste oorzaken: de lage rente, de aandelenbeurs die is gedaald onder meer door de haperende Chinese economie en de strengere rekenregels van de overheid.
 
Voorlopig niet omlaag
Maar dan de vraag: gaan de pensioenen volgend jaar omlaag? Voor zover nu valt te overzien: nee.
Fondsen zijn wettelijk gedwongen de pensioenen te verlagen als de dekkingsgraad vijf aaneengesloten jaren onder de 105% blijft. Dat is dus niet het geval.
Of als ze in een jaarlijks herstelplan niet kunnen laten zien dat ze theoretisch in elf jaar op het vereiste niveau inclusief buffers kunnen komen. Zolang de dekkingsgraad niet dramatisch verder daalt, moet dat PGB wel lukken.
 
In ons huidige herstelplan zouden we over een jaar of drie de grens van 110% al kunnen passeren. Maar dat had nog een hogere dekkingsgraad als startpunt. En gaat uit van een stijgende rente. Het nieuwe herstelpad zal ongetwijfeld meer tijd vergen. Maar dat moet nog worden gemaakt.
 
Haalbaarheidstoets
“Pensioenfondsen moeten tegenwoordig toch ook een haalbaarheidstoets uitvoeren”, vroeg iemand me laatst. “Wat zegt die dan?” Een lastige vragensteller is het halve werk!
 
Inderdaad, we hebben een haalbaarheidstoets uitgevoerd. Maar dit door de overheid helemaal voorgekauwde rekenmodel levert duizenden scenario’s voor de lange termijn. Kijken we niet naar de slechtste en ook niet naar de meest positieve, maar naar de middelste uitkomsten, dan zouden de PGB-pensioenen op heel lange termijn ongeveer 95% ‘pensioenresultaat’ geven. Dat betekent zoiets als: ze zullen stijgen om de ontwikkeling van de koopkracht voor 95% bij te houden. Maar kijken we naar de (bijna) somberste scenario’s dan kunnen de pensioenen zelfs op lange termijn nog 10% beneden het huidige geldbedrag zakken.
 
“Wat kan ik daar nu mee, met dat soort berekeningen,” klonk het bijna wanhopig.  
 
“Niets,” zei ik eerlijk. “Houd je nou maar vast aan het gegeven dat er de komende jaren nog géén indexatie in zit. We doen ons uiterste best om die grens van 110% dekkingsgraad te bereiken, hoewel  de politiek met steeds nieuwe rekenkundige obstakels komt. De meeste gepensioneerden bij andere fondsen zitten helaas in precies hetzelfde schuitje.”
 
Arnold Verplancke
bestuurder PGB en gepensioneerd​

 

 
Recente columns
Laat uw partner niet in de steek
Zowel natte voeten als droogte voorkomen
In gesprek over onze beleggingen