Aanmelden

Nog steeds solidair

27-10-2016

Spraakmakers in de media creëren graag tegenstellingen. ‘Bejaarde man overmeestert jonge inbreker’: die kop trekt meer aandacht dan ‘man overmeestert inbreker’.

Ook als het om pensioenen gaat, zetten opiniemakers graag jongeren tegenover ouderen. Meestal wekken ze de suggestie dat ouderen goudgerande pensioenen hebben en dat jongeren een onzekere toekomst tegemoet gaan. Een partij als 50 Plus draait de zaak natuurlijk graag om.

Jongeren vrezen dat er ‘straks niets meer is’ als zij oud zijn. Ouderen werpen graag tegen dat zij hun hele leven hard hebben gewerkt en dat het ‘hun eigen geld’ is. En de algemene conclusie die dan plotseling opklinkt is, dat de generaties niet meer solidair willen zijn met elkaar. Maar dat zijn abstracte woordspelletjes over algemeenheden als ‘de generaties’. Terwijl ieder kleinkind graag ziet dat zijn grootouders het goed hebben en iedere opa en oma het allerbeste wensen voor de kleinkinderen, nu op school en in de verre toekomst.

Misverstand
Ik heb laatst al eens geschreven over het grote misverstand dat meer dan de helft van de Nederlanders in de greep blijkt te houden. Namelijk de misvatting dat de pensioenpremie, die werknemers nu betalen aan hun pensioenfonds, ten goede komt aan de huidige gepensioneerden. Dat is niet zo. In ruil voor de ingelegde premie bouwt die werknemer voor zichzelf pensioenrechten op. Die komen later tot uitbetaling als het eigen pensioen. Dat is een groot verschil met het systeem van de AOW. De AOW-uitkering van de huidige gepensioneerden wordt betaald met de AOW-premie van de huidige werkenden (plus een beetje belasting van iedereen).

Solidair
Maar los van dat vervelende misverstand. Hoe zit het met de solidariteit tussen onze deelnemers en gepensioneerden? Dat hebben wij ook gevraagd in de grote enquête die wij medio dit jaar hebben gehouden. Heel concreet luidde een belangrijke vraag: ‘Mensen worden steeds ouder. Daardoor moet Pensioenfonds PGB mensen steeds langer pensioen uitbetalen. Door wie moeten de kosten volgens u worden opgevangen?’

Van alle jongere en oudere deelnemers die nog niet gepensioneerd zijn, zei 75%: ‘De pijn moet over alle generaties worden verdeeld’. Kijk dat is nog eens solidariteit! Van de gepensioneerden zelf vond 66% dat ook, hoewel 32% meende dat de jongere generaties de kosten maar moeten opvangen.

Rendement
Maar hoe zit dat dan, vraagt u zich misschien af. De betaalde pensioenpremie zou toch niet naar de huidige gepensioneerden gaan? Hoe werkt die solidariteit dan in de praktijk?

Wel, Pensioenfonds PGB beschikt over bijna 24 miljard euro voor alle pensioenverplichtingen: voor nu en de heel verre toekomst. Op dat grote vermogen maakt het fonds een rendement door beleggingen. Het ene jaar is dat meer dan het andere. Over een lange reeks van jaren gemeten toch gemiddeld wel 6,7%. Over de eerste drie kwartalen dit jaar ruim 10%. De extra kosten van het langer leven van de huidige gepensioneerden vangt het fonds op uit dit rendement.

Conclusie: ieder bouwt met de eigen premie de eigen pensioenrechten op, maar met zijn allen zijn we solidair als iemand veel ouder wordt dan verwacht.

Arnold Verplancke
bestuurder Pensioenfonds PGB

 

 
Recente columns
Laat uw partner niet in de steek
Zowel natte voeten als droogte voorkomen
In gesprek over onze beleggingen