Aanmelden

Meer verantwoord of niet

23-5-2016

U mag het zeggen: meer verantwoord of niet?
 
Waartoe zijn wij op aarde? Moeten wij als pensioenfonds alleen maar zorgen voor een goed rendement op uw geld? Of moet Pensioenfonds PGB ook meewerken aan een leefbaarder wereld over dertig jaar, als de meeste van onze deelnemers pensioen krijgen? Kortom, moeten we duurzamer en meer maatschappelijk verantwoord gaan beleggen?

Die vraag houdt ons al langer bezig. Niet alleen het bestuur, ook het verantwoordingsorgaan en de uitvoeringsorganisatie. Eind deze maand gaan wij dit aan u vragen, via een uitgebreid onderzoek onder onze deelnemers en gepensioneerden.
Pensioenfonds PGB scoort niet hoog op het lijstje van pensioenfondsen die bewust duurzaam  beleggen. Die bij het selecteren van de bedrijven waarin ze investeren, scherp letten op de effecten voor klimaat en milieu bijvoorbeeld. Een paar grote fondsen in Nederland hebben daar hele afdelingen met experts voor.

Geen tabak meer?
Sommige pensioenfondsen sluiten beleggingen in de tabaksindustrie uit. Andere willen geen geld meer stoppen in de kolen- en olie-industrie. Weer andere sluiten landen uit waar de persvrijheid te wensen overlaat.

Die keuzen maakt Pensioenfonds PGB (nog) niet. Dat betekent niet dat we helemaal geen grenzen stellen. We volgen de principes van de Verenigde Naties en sluiten bijvoorbeeld bedrijven uit die kinderarbeid gebruiken of die controversiële wapens produceren als bermbommen of clustermunitie. Gewone wapens voor politie en leger staan bij ons niet op een zwarte lijst.

Alternatieve energie?
Moet Pensioenfonds PGB verder gaan en meer maatschappelijk verantwoord beleggen? Laat er geen misverstand bestaan: het gaat niet om ontwikkelingsgeld naar arme landen.  Het blijven beleggingen die geld moeten opbrengen. Maar Pensioenfonds PGB zou enkele sectoren kunnen uitsluiten die op dit moment nog relatief veel winst kunnen opleveren, zoals tabak en olie.  Sommige deskundigen zeggen dat duurzaam beleggen niet minder hoeft op te leveren, zeker niet op lange termijn, als de wereld bijvoorbeeld gaat afzien van fossiele brandstoffen. Eén van de vele vragen: zou Pensioenfonds PGB meer moeten investeren in alternatieve energiebronnen en/of ook in kernenergie, als we aan de toekomst denken? Moeten we ook meer denken aan het milieu, het klimaat, de mensenrechten, arbeidsomstandigheden, of past Pensioenfonds PGB de rol van ‘wereldverbeteraar’ niet?

Deelnemers aan het woord
Om ons beleid aan te scherpen, willen we graag weten wat onze deelnemers hiervan vinden. Hoe denken zij over meer maatschappelijk verantwoord en duurzaam beleggen?

Eind april hebben we al met een paar kleine groepjes deelnemers hierover gesproken in een zogenaamd kwalitatief onderzoek. Hun reacties waren nuttig om straks de juiste vragen te stellen in het onderzoek. Het begrip ‘maatschappelijk verantwoord’ bleek misverstanden op te roepen. Sommigen dachten dat het om nuttige beleggingen zou gaan voor de laagstbetaalden.

De grote enquête onder duizenden deelnemers en gepensioneerden van alle sectoren die bij ons zijn aangesloten, moet een betrouwbaar beeld opleveren van hun opvattingen. Voor de zomer zullen we de resultaten hebben en vervolgens gaan werken aan een concretisering van ons zogenaamde MVB beleid (maatschappelijk verantwoord beleggen).

U hoort zeker nog van ons.

Arnold Verplancke
bestuurder Pensioenfonds PGB

 

 
Recente columns
Laat uw partner niet in de steek
Zowel natte voeten als droogte voorkomen
In gesprek over onze beleggingen