Aanmelden

Klankborden maar!

30-7-2020

​Het verantwoordingsorgaan binnen een pensioenfonds is een merkwaardig en ook nagenoeg onbekend fenomeen. Wat mij betreft komt daar verandering in. Vanaf deze plek wil ik u vaker laten zien wat het verantwoordingsorgaan concreet doet. Bijvoorbeeld rondom de coronacrisis of het nieuwe pensioen.

Een ondernemingsraad, daar hebben de meeste mensen wel ooit van gehoord. Daar zitten de werknemers van een onderneming in die in de gaten houden of de baas het bedrijf een beetje netjes leidt, maar een verantwoordingsorgaan? Bij Pensioenfonds PGB zitten daar maximaal 18 mensen in, 6 namens de werknemers, 6 namens de werkgevers en 6 namens de gepensioneerden. Dat is dus al niet zo’n eenduidige belangenbehartiging als in de ondernemingsraad. En toch, ik kan iedereen die dit leest geruststellen, er vinden in het verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds PGB geen oorlogen of stammenstrijden plaats.

Collectief belang
Nu gaat het daar doorgaans ook niet over heel tastbare zaken als een nieuw functiewaarderingssysteem of, erger, een ingrijpende reorganisatie maar de vaststelling van de premiehoogte kan de tongen ook losmaken. Als je het ‘algemeen belang’ voor ogen hebt, vallen de tegenstellingen in het verantwoordingsorgaan echter reuze mee. Werknemers versus gepensioneerden?  Jong versus oud? Gepensioneerden in de oppositie tegen de werkgevers? Stemmingen in het verantwoordingsorgaan verlopen niet langs de lijnen van deze bloedgroepen. Na bespreking van het onderwerp wordt er meestal een breed gedeelde conclusie getrokken.

Stellen die adviesrechten en andere bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan dan wel wat voor als iedereen het uiteindelijk toch met elkaar eens is? Ik denk het wel. Het feit dat het verantwoordingsorgaan bij een bepaald onderwerp nog aan zet komt, zorgt ervoor dat het bestuur de voorgenomen besluiten extra zorgvuldig voorbereidt. Zo niet, dan volgen kritische vragen.

Meedenken
Behalve het uitoefenen van de wettelijke bevoegdheden, is er ook een andere rol die het verantwoordingsorgaan kan spelen, in ieder geval bij Pensioenfonds PGB. Dat is wat ik het klankborden noem. Het bestuur ontwikkelt beleid of een strategie voor de toekomst en past die zo nodig ook aan op actuele ontwikkelingen zoals nu de coronacrisis en het pensioenakkoord. De uitkomsten hiervan worden niet gegoten in een adviesaanvraag aan het einde van het traject. Toch wil het verantwoordingsorgaan hier wel wat van kunnen vinden, liefst in een vroegtijdig stadium. Voor het bestuur is het belangrijk te weten wat er leeft bij belanghebbenden. De meningen, zorgen en waarschuwingen van de vertegenwoordigers uit de geledingen van pensioneerden, werknemers en werkgevers helpen de bestuursleden bij de wettelijke opdracht alle belangen evenwichtig af te wegen.

Coronacrisis
Corona maakte het niet makkelijk om via de digitale kanalen met de benen op tafel met elkaar te brainstormen. Voor een deel komt dat door onwennigheid, al krijgen we er gelukkig wel wat meer handigheid in. Half juli zijn we als verantwoordingsorgaan voor het eerst weer fysiek bijeen gekomen. Niet in voltallige samenstelling maar in kleine groepjes van 3 à 4 personen, om met enkele bestuursleden te praten over de ontwikkelingen en bedreigingen die op ons pensioenfonds afkomen. Als de mensen straks een soort spaarpot krijgen, wat is dan de wisselwerking met de uitkering en het koopkrachtplaatje? Moet Pensioenfonds PGB de deelnemers dan niet veel meer helpen bij het verkrijgen van inzicht in de persoonlijke financiële situatie? Hoe kan het beleid hierop worden aangepast?

Juist in de kleine groepen blijk je veel sneller en heel inhoudelijk met elkaar in gesprek te komen over de impact van corona en het nieuwe pensioenstelsel. Dat werkt soms zelfs beter dan wanneer de club voltallig bijeen is. Een perfecte manier dus om op het juiste moment te klankborden. Ook bij de verdere uitwerking van het pensioenakkoord krijgt het verantwoordingsorgaan een zwaardere rol, heeft minister Koolmees gezegd. Ik denk dat we bij Pensioenfonds PGB die handschoen wel weten op te pakken.
Jos van Rijsingen
Jos van Rijsingen is oud-journalist en zit vanaf 2016 namens gepensioneerden in het verantwoordingsorgaan. Hij is behalve voorzitter van het verantwoordingsorgaan ook voorzitter van de Vereniging van Gepensioneerden (VVG) van Pensioenfonds PGB.
Jan Roo reageer
reageert op 31-07-2020:

Wat is de vorige column snel van de site verdwenen. Vaak staan ze er 6 tot 8 weken en soms nog langer op . De laatste column : na twaalf jaar praten is er een nieuw pensioen , is na 3 weken verdwenen . Staan daar reacties in die het bestuur niet welgevallig zijn ? En daarom maar zo snel mogelijk is verwijderd ? Liever dat men die reacties door zo min mogelijk mensen worden gelezen ? En die mensen dan ook op bepaalde gedachten brengen dat het met hun ( toekomstige ) pensioen toch niet helemaal goed zit ? Zo maar enkele vragen die bij mij opkomen . Van het bestuur wil ik wel eens klip en klaar weten wat van mijn beweringen in de vorige columns niet juist is . En zet dat ook maar hier in bij de reactie . Speel gewoon open kaart .

Ans reageer
reageert op 02-08-2020:

Beste Jan, Ik lees net je reactie onder de eerste column van Jos van Rijsingen, de voorzitter van ons verantwoordingsorgaan. Ik ben verrast over de toon van je reactie omdat ik ons gesprek met elkaar altijd als plezierig heb ervaren, ook al waren we het niet met elkaar eens. Wat je suggestie betreft: we hebben gewacht met het publiceren van de nieuwe column tot we de column van onze voorzitter Jochem Dijckmeester - inclusief reacties - afgelopen week actief onder de aandacht hadden gebracht bij de vele tienduizenden ontvangers van onze digitale nieuwsbrief. En de oude column is met de reacties eronder nog altijd te lezen. Dat zegt wat mij betreft genoeg over de transparantie bij Pensioenfonds PGB. Gezien je reacties onder de laatste columns lijkt het me ook goed om op deze plek te melden dat we al lang met jou in gesprek zijn, en niet alleen via je reacties onder de PGB-column. Een van onze bestuursleden is begin vorig jaar bij jouw werkgever op bedrijfsbezoek geweest zodat hij met jou - en je collega’s - kon spreken om vragen te beantwoorden en jouw visie op pensioen te bespreken. Daarna is er een langdurige correspondentie met je gevoerd. En er zijn berekeningen gemaakt om je te laten zien hoe de ingelegde premie rendeert, en hoe dit geld vervolgens via uitkeringen weer terugkomt bij jou als deelnemer. Dus in onze visie hebben wij er alles aan gedaan om jou antwoord te geven op je vragen hoe het zit met het vermogen en het rendement. Je hebt dit jaar via mail gecorrespondeerd met onze voorzitter en antwoord van hem gekregen. En ons bestuurslid Ronald Heijn heeft aangegeven graag met jou en anderen persoonlijk in gesprek te gaan in het najaar. Voor dit rondetafelgesprek krijg je zeker een uitnodiging. Wellicht nog aardig om te melden is dat we mede door jouw vragen en een discussie in het verantwoordingsorgaan een animatiefilmpje aan het maken zijn over het thema ‘van premie tot uitkering’. Met vriendelijke groet, Ans Bouwmans, manager communicatie Pensioenfonds PGB.

Jan RooBeste Ans reageer
reageert op 03-08-2020:

Beste Ans , Graag zie ik concrete antwoorden op de door mij gestelde vragen cq opmerkingen in mijn reacties .En dat zie ik nu juist niet .Vandaar dat mij toon toon een beetje anders is dan je van mij gewend bent . Ik ben een een beetje geïrriteerd door dat er gewoon geen antwoord op bepaalde zaken wordt gegeven . Een bestuurslid is bij ons op bedrijfsbezoek geweest .Dat klopt , maar helaas moet ik dan ook hier melden dat die e.e.a. ook niet uit kon leggen . En wat betreft die berekeningen zijn we het dus duidelijk niet over eens . Een voorbeeld : als iedere gepensioneerde tot nu toe had gekregen waar hij of zij recht op had , dan zat er nooit geen 1500 miljard euro in de pensioenpotten .hoe dat vermogen dan wel tot stand is gekomen is door mij wel duidelijk .uitgelegd.Ook hier over verschillen wij van mening . Ook hierover is door het betreffende bestuurslid geen uitleg aan mij gegeven . Het achteruitgaan in koopkracht van bijna 50 % heet dan geen daadwerkelijke korting op de pensioenen maar een versobering . Terwijl in die zelfde periode het vermogen nagenoeg is verdubbeld en de premie met 50 % is gestegen . Ook dat is mij niet uitgelegd . En ook nu niet . Zie mijn reacties en mailtjes er maar op na . Heb je Zwarte zwanen al eens gezien ? En er zijn nog wel diverse andere sites en mensen die er net zo over denken of gaan denken zoals mij . Je ziet ik ben niet alleen die er zo over denkt . Ook op andere manieren probeer ik e.e.a. onder de aandacht te brengen , waar het maar uitkomt . Dat zet ik hier dan ook maar even bij .. Het lijkt m.i. net op politiek . Daar is m.i. ook vaak ; gebeurt er iets moois of wat leuks dan staan de politici met een glimlach van oor tot oor vooraan op de foto . kijk hebben wat dat niet mooi gedaan ? Gebeuren er dingen die fout gaan en vaak ook heel veel geld kosten , dan kijkt iedereen de andere kant op en is niemand als verantwoordelijke aan te wijzen .En wil men e.e.a. liefst onder het vloerkleed vegen voor dat iemand er achter komt en eventueel ook nog openbaar maakt . Maar dat is mijn mening op politiek niveau . Ans , je ziet als het moet kan ik ook wat meer druk op de ketel zetten door een iets andere toon aan te slaan. Soms is dat nodig en helpt het om tot resultaat te komen . En aan omhoog gevallen figuren heb ik zo wie zo geen boodschap . Ans , vriendelijke groet van jan

Jan Roo reageer
reageert op 07-08-2020:

Lees net een artikel in het RD . Nederlandse pensioenwetgeving in strijd met EU pensioenrichtlijnen . Wie zijn eigenlijk de rechthebbenden ?In het artikel staat vermeld schuldeisers , juist ja : de deelnemers en gepensioneerden . Vooral het laatste stukje is interessant . Het pensioenakkoord en de uitwerking er van kan in de prullenbak. De fondsen kunnen per direct de pensioenaanspraken en de ingegane pensioenen indexeren . Zelfs met terugwerkende kracht ! Lees het artikel er maar op na .

Jan Roo reageer
reageert op 08-08-2020:

Nu we toch lekker bezig zijn : Op andere sites : Pensioen is uitgesteld loon . Oftewel zoals op een site : Privebezit . Elke vorm van inhouding van de ingelegde premie plus het rendement is diefstal zoals op die site is vermeld . De EU lonkt naar ons pensioengeld .Op de vraag aan de heer Knot van de Ned. bank of hij met zijn pensioenideeën de zaak van de Nederlandse gepensioneerden diende is zijn antwoord : NEE ! Ik zit hier voor de gehele EU . En zo is er veel te vinden op diverse sites .

Paul van Haastrecht reageer
reageert op 11-08-2020:

Beste Pensioenbestuurders, er is maar een conclusie mogelijk. Jullie praten allemaal met meel in de mond. Geen antwoord op duidelijke vragen, om de hete brij heendraaien. De belangen van de in de pensioenbusiness werkzame personen staan ver boven de aanspraken van premieplichtigen en gepensioneerden. Dit kan zo niet doorgaan. 12 jaar

Paul van Haastrecht reageer
reageert op 11-08-2020:

-Vervolg na onderbreking- 12 jaar geen indexatie en waarschijnlijk de komende 6 jaar ook niet. Het klopt van geen kant. Wonderbaarlijk genoeg kunnen de pensioenfondsen wegkomen met een dubbele boekhouding, nota bene opgelegd door de overheid. In afwachting van een ooit duidelijke reactie, groet, Paul van Haastrecht

henk mulder reageer
reageert op 14-08-2020:

Respect voor ouderen is verdwenen , iedereen denkt alleen aan zichzelf en politici hebben stuk voor stuk boter op hun hoofd , of het nu van links is of van rechts , niemand vind dat " DOR HOUT " nog de moeite waard om er nog wat voor te doen . Maar , straks komen de verkiezingen en iedereen vind dan plotseling dat het schande is dat men de ouderen niet gaat indexeren en beloven allemaal dat dat vanaf nu gaat veranderen . En Henk Krol is de grootste slijmerd , die gaat "al lachend "vertellen hoe erg hij het vind . Een toneelstuk wordt er dan gespeeld en "de oudjes" stinken er nog in ook . Een ANBO die van alles vind maar geen demonstratie durft op te roepen omdat ze bang zijn dat ze ''een slechte naam'' krijgen en niet meer mee mogen doen met 'praten'. En onze pensioenfonds ? Nou die laat zich alles aanpraten en hebben totaal geen macht over hun eigen geld , belachelijk voor woorden . Het zou hetzelfde zijn dat mijn buurman wel even zal zeggen hoe ik met mijn salaris moet omgaan , hoe deze te 'spenderen'. Er is maar één manier om druk uit te oefenen en dat is door alle gepensioneerden op één dag naar Den Haag te laten komen en daar hun ongenoegen en grieven te uitten .

miel couvee reageer
reageert op 14-08-2020:

Ik kan mij helemaal vinden voor een tripje Malieveld. Wat anderen kunnen dat kunnen wij ook. Kwestie van organiseren. Het verraad van Krol kwam hard binnen en liet zien dat de Haagse politiek een soort padvindersclub is. Ik dacht werkelijk mijn heil te vinden bij 50plus. Temeer dat ik Martin van Rooyen volledig vertrouw. Helaas hebben ze het verpest en de media doet de rest, Kom op, laten we optrekken naar den Haag en voor onze rechten opkomen.

Jan van Daalen reageer
reageert op 25-08-2020:

Wederom sluit ik mij aan bij bovenstaande reacties van Jan Roo, Paul van Haastrecht, Henk Mulder en Miel Couvee. Wat mijn eigen reactie aangaat, hiervoor verwijs ik naar mijn eerder vandaag geplaatste TWEEDE reactie naar aanleiding van de julI-column van Jochem Dijckmeester. Demonstraties als enig middel om te laten blijken het ergens niet mee eens te zijn, zijn in de loop der jaren dermate gemeengoed geworden, dat het praktische nut ervan betwijfeld dient te worden.

J.E.vande Velde reageer
reageert op 24-09-2020:

Ik heb nu ook problemen met het pensioenfonds Ik heb nu 5 jaar pensioen en nu gaat mijn pensioen voor de derde keer veranderen ze maken steeds maar fouten met de berekening nu moet ik weer 47.19 euro inleveren .(per maand )volgens mij kunnen ze niet goed rekenen. in het pensioenfonds. wil ik maar even kwijt ik heb er genoeg van.

Lucy Warnert, Senior pensioenspecialist Klantenservice reageer
reageert op 25-09-2020:

Geachte heer van de Velde, Wij begrijpen dat het heel vervelend voor u is dat wij fouten maakten. U kreeg vorige week vrijdag van ons een uitgebreide uitleg over de veranderingen in uw pensioenuitkering. Heeft u hier nog vragen over neemt u dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

Miel Couvee reageer
reageert op 24-09-2020:

Kan iemand mij eens uitleggen waarom het onmogelijk is om voor gepensioneerden eenmalig een indexatie van 2 procent te realiseren. Dit na 12 jaar stilstand en nog 6 tot 8 jaar in het verschiet , met een vollopende pensioenkas. Die rekenrente wordt gebruikt om straks mee te onderhandelen en dan kan het ineens wel. Ik maak me nu al zorgen dat volgend jaar na de verkiezingen Koolmees het veld moet ruimen en dat we dan in een valkuil vallen. We moeten nu druk op de ketel zetten, niet gaan afwachten. Als alle gepensioneerden in een blok willen samenwerken, dan zijn we een machtsblok waar men niet omheen kan.

Jan Roo reageer
reageert op 04-11-2020:

Basispremie gaat omhoog van 24 naar 28 % Een stijging van ruim 15 % .!!! De premie wordt dus wel geïndexeerd ! Dit wou ik maar even klankborden . Dit ligt aan de lage rente , zegt men . De werkelijke rendementen tellen nu niet mee. Voor bv. indexering van de pensioenen. Als de werkelijke rendementen wat tegenvallen tellen die op eens wel mee om de pensioenuitkeringen eventueel te verlagen . Er is in geen 12 jaar een indexering geweest van de pensioenen. Terwijl de vermogens nagenoeg zijn verdubbeld . Ga dan ook pas praten over verlaging van de pensioenen als de vermogens zover zijn gedaald als op het niveau van 12 jaar terug . Meten met twee maten heet dat . Al naar gelang het uitkomt pakt men de lage rente of de iets gezakte beurskoersen aan , om toch maar een premieverhoging en pensioenverlaging er door te drukken . Beurskoersen die nog steeds zo rond de 550 punten schommelen (AEX ) . En dat al van voor de corona . Van verlies op het vermogen is m.i. nog geen sprake .

 

 
Recente columns
Laat uw partner niet in de steek
Zowel natte voeten als droogte voorkomen
In gesprek over onze beleggingen