Aanmelden

De kans op korten

6-1-2017

Onze toezichthouders vinden dat we u te weinig informatie geven over de kans dat we de pensioenen op middellange termijn eventueel moeten verlagen. Dat hebben de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en DNB (De Nederlandsche Bank) ons een maand geleden laten weten. En niet alleen ons, maar de meeste pensioenfondsen.

Wel, om u maar gelijk gerust te stellen. Op datzelfde moment was de kans dat wij eind 2020 de pensioenen moeten verlagen (‘korten’) 15 procent. Daartoe zijn we verplicht als onze dekkingsgraad vijf jaar lang onafgebroken beneden het minimale niveau zou liggen van ongeveer 104%. Dus u had toen 85 procent kans dat er geen korting nodig zou zijn in 2020.

Nuttig?
Hebt u daar iets aan? Dat mag u zelf beoordelen. Onze toezichthouders vinden dat we over de kans op korten te weinig hebben gemeld, wat die  middellange termijn betreft dan. Bij deze dus.

Is die kans nu, begin 2017, nog dezelfde? Neen natuurlijk, want de kans dat we pensioenen moeten verlagen, beweegt mee met de hoogte van de dekkingsgraad. Dus hoe hoger die is, hoe kleiner de kans wordt dat we moeten korten. Komt die dekkingsgraad over twee jaar toevallig boven de 104 procent, dan begint die termijn van 5 jaar opnieuw te lopen en zullen we dus tot 2024 niet hoeven te korten. Althans niet volgens deze regel.

Nu geen korting
De wet kent namelijk nog een regel die pensioenfondsen verplicht de pensioenen te verlagen, namelijk als de dekkingsgraad aan het eind van enig jaar zo ver is gedaald dat hij volgens redelijke berekeningen niet meer binnen tien jaar op het vereiste niveau (boven ongeveer 121%) zal komen.

Vorig jaar hebben wij u verschillende keren gewezen op die mogelijkheid op de korte termijn, namelijk dat we eind 2016 met een te lage score zouden eindigen. Dat is gelukkig niet gebeurd. Uw (bruto) pensioen wordt door ons nu niet verlaagd. Alle waarschuwingen en eerdere kansberekeningen ten spijt.

Toekomst
Vandaar dat ik deze column maar eens wijd aan het onderwerp korten op middellange termijn. U kunt dan niet beweren dat wij u niet gewaarschuwd hebben. U had vorige maand 85% kans dat uw pensioen in 2020 niet behoeft te worden gekort op basis van de genoemde wettelijke bepaling over een te lage dekkingsgraad in een aaneengesloten periode van 5 jaar.

Wat er tot 2020 gebeurt met de allesbepalende rente, durf ik u niet te voorspellen. Niemand trouwens. Evenmin wat de aandelenbeurzen doen in die tijd. De toekomst is onzeker. Zelfs of een nieuw kabinet deze wettelijke regels verandert, weten we niet. Wel staat vast dat bijna alle politieke partijen willen gaan sleutelen aan wetgeving rond pensioenen.

Dus de moraal van dit verhaal: de toekomst is onzeker. Maar de regels zijn duidelijk. Zolang ze gelden.

Arnold Verplancke
bestuurslid Pensioenfonds PGB

 

 
Recente columns
In gesprek over onze beleggingen
Klankborden maar!
Na twaalf jaar praten is er een nieuw pensioen