Aanmelden

In gesprek over onze beleggingen

5-11-2020


Jongerenafdelingen van verschillende politieke partijen vroegen me enige tijd geleden om samen met andere pensioenfondsvertegenwoordigers in gesprek te gaan over maatschappelijk verantwoord beleggen. In het bijzonder over beleggen in China en de mogelijke betrokkenheid van die beleggingen met Oeigoerse dwangarbeid. De jongeren waren, soms zelfs persoonlijk en van dichtbij, zeer betrokken bij dit onderwerp. Ik ging graag met ze in gesprek. Want het is zeer terecht dat ze mij als pensioenfondsbestuurder bevragen over hoe pensioengeld wordt belegd. Zij hebben dat geld mede ingelegd. 

Dilemma’s
Het was een open gesprek waarin ik ook enkele van mijn bestuurlijke dilemma’s heb kunnen delen. Want als pensioenfonds hebben wij te maken met een verscheidenheid aan belangen. Maatschappelijke organisaties, maar nog belangrijker, onze deelnemers en aangesloten werkgevers stellen ons steeds vaker kritische vragen over de wijze waarop wij het geld beleggen en stellen onderwerpen aan de kaak waarvan zij aangeven dat zij niet willen dat hun pensioengeld daarmee wordt gelinkt. 

Tegelijkertijd is en blijft onze belangrijkste opdracht om het geld van de deelnemer zo te beheren dat het voldoende rendeert, en voldoende veilig is belegd, zodat we de pensioenen kunnen uitkeren tot ver in de toekomst. Ook hebben wij een zeer diverse groep deelnemers, en bij die diversiteit hoort dat niet iedereen dezelfde thema’s even belangrijk vindt. Hoe vinden we als bestuur de juiste balans tussen al deze belangen en wat vinden we het belangrijkst?

In gesprek gaan
Als pensioenfonds kunnen we op verschillende manieren invloed hebben met onze beleggingen. We kunnen er voor kiezen ergens niet in te investeren (uitsluiten), we kunnen juist in bepaalde thema’s wel investeren (impactinvesteringen) of we kunnen als aandeelhouder (vaak samen met andere aandeelhouders) in gesprek gaan met bedrijven om bij te sturen op hun strategie en beleid (engagement). 
In de ontmoeting met de jongeren bleek veel interesse in de mogelijkheid om met bedrijven in gesprek te gaan. Dit omdat zij zagen dat ook grote (westerse) bedrijven indirect, bijvoorbeeld in de keten van toeleveranciers, wellicht onbewust of ongewild kunnen bijdragen aan misstanden zoals dwangarbeid. Als deze bedrijven hiervan bewust worden gemaakt, en na gesprekken met en wellicht druk van hun aandeelhouders, hun gedrag aanpassen en werken aan een eerlijke keten heeft dat veel invloed. 

In het gesprek hebben we uitgebreid stil gestaan bij de vraag hoe wij als pensioenfonds bepalen waarover, en met wie, wij het gesprek aangaan. Zo hebben wij als pensioenfonds ook geld belegd in China en worden er gesprekken gevoerd met enkele grote Chinese bedrijven over hun beleid op het punt van klimaat, milieu, ondernemingsbestuur of volksgezondheid.

Deelnemers hebben stem
Periodiek gaan wij in gesprek met onze deelnemers en aangesloten werkgevers om te bepalen welke thema’s belangrijk worden gevonden. Zo hebben wij onder meer de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties aan hen voorgelegd. De doelen op het gebied van gezondheid en welzijn, duurzame energie, eerlijk werk en economische groei, industrie, innovatie en infrastructuur en het klimaat kregen prioriteit van onze achterban. Specifiek bij engagement bleken ook beleid tegen hoge beloningen en mensenrechten zeer belangrijk. Op basis van deze inbreng geven wij onze prioriteiten aan bij BMO, onze samenwerkingspartner die namens ons stemt op aandeelhoudersvergaderingen en in gesprek gaat met bedrijven. 
Mensenrechten en eerlijk werk zijn dus thema’s die in ons beleid van maatschappelijk verantwoord beleggen prioriteit krijgen. Ik had het idee dat de jongeren die ik in dit gesprek sprak het interessant vonden om te horen hoeveel er al gebeurt op dit gebied. Ik vond het fijn dit, samen met de Pensioenfederatie en andere pensioenfondsen, toe te kunnen lichten. 

Investeren in samen optrekken
Dat betekent echter niet dat we klaar zijn, we hebben toegezegd in gesprek te blijven en kritisch te bekijken of we genoeg doen. Tegelijk heb ik aangegeven dat ik het daarbij heel belangrijk vind dat de deelnemers van het pensioenfonds zelf ook aan blijven geven waar zij prioriteit leggen. Daar blijven we de komende tijd in investeren. Waarbij ik specifiek ook op zoek ga naar de jongere deelnemers van ons fonds die zich minder vaak laten horen via enquêtes of tijdens bijeenkomsten. Daarover vertel ik graag meer in een volgende column. Wil je nu al meer weten over ons beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen, lees dan eens ons jaarverslag MVB of het themanummer MVB van ons jaarverslagmagazine van dit jaar.  

PS: We houden binnenkort een digitale ontmoeting met deelnemers over het nieuwe pensioenstelsel. Wil je meedoen? Geef je dan op via communicatie@pensioenfondspgb.nl. Je kunt ook een mailtje sturen als je meer wilt weten over de mogelijkheid om je als jonge deelnemer te laten horen.Jochem Dijckmeester
Jochem Dijckmeester is voorzitter van Pensioenfonds PGB. Hij zit vanaf 2016 in het bestuur en was in 2017 jonge pensioenfondsbestuurder van het jaar. Als columnist gaat hij in op actuele onderwerpen, zoals de toekomst van het pensioenstelsel.
Jan Roo reageer
reageert op 13-11-2020:

Maatschappelijk verantwoord beleggen . Hoort daar ook een premiestijging bij van 24 naar 28 % ? Een premiestijging van maar liefst ruim 15 % ! En niet een stijging van "maar "4 %. Het beleggen rendeert gemiddeld tegen 7 % per jaar . Maar dat mag niet meegerekend worden in premieberekening en indexatie van de pensioenuitkeringen . Daar moet een rendement van bijna niks gehanteerd worden . Als de rendementen van de beleggingen zakken dan tellen die opeens wel mee om de pensioenen te korten en de premie te verhogen . Al naar gelang de wind waait zou je kunnen zeggen . In het filmpje over het pensioenfonds staat m.i. wel dat de premie EN HET RENDEMENT ten goede komen aan de pensioenuitkeringen . Als het pensioenfonds maatschappelijk verantwoord belegd, keer dan ook een maatschappelijk verantwoord pensioen uit . En dat is de betaalde premie PLUS HET WERKELIJK BEHAALDE RENDEMENT ! En dat is nu niet het geval met de lage rekenrente van bijna niks . Dat zie je aan de pensioenregelingen van de laatste tijd . Van eindloon naar 70 % eindloon naar 70 % middelloon. Vervolgens al 12 jaar geen indexatie , wat een indirecte korting is van 1,5 % per jaar oftewel tenminste 15 %. Van 70 % middelloon is dus ook al geen sprake meer .Maar je betaald nu wel 40 % meer premie dan 12 jaar terug. Kijk je loonstrook er maar op na . En nu weer een premieverhoging van meer dan 15 %. Snap je het allemaal nog ? Het pensioenfonds legt het je allemaal haarfijn uit . Zodat je braaf blijft geloven dat het allemaal wel goed zit met je pensioen . En dat je gewoon genoegen neemt met een hogere premie en een lagere uitkering . En dat je je niet af gaat vragen hoe die vermogens van die pensioenfondsen als maar stijgen naar duizelingwekkende hoogten . Een duizelingwekkende hoogte van nu ca. zestienhonderd miljard euro . Maar de pensioenuitkeringen dreigen door de als maar stijgende vermogens . steeds minder betaalbaar te worden . Snap je het nog ? Het pensioenfonds legt het u haarfijn uit . Iemand heeft mij wel verteld dat e.e.a. niet uit te leggen is .........

JLM Jacobs reageer
reageert op 13-11-2020:

Ben het helemaal eens met bovenstaande reactie. Hij heeft het over jongerenafdelingen die het geld mede hebben ingelegd??? Ik vraag mij af hoe oud deze jongeren dan wel zijn en hoeveel zij al hebben ingelegd??? Hoop dat hier nog op wordt gereageerd door Dijckmeester, maar dat zal wel niet.

Jan Roo reageer
reageert op 19-12-2020:

Nog geen reactie gezien van onze heer Dijckmeester. Ik ga nog even wat zout in de wonden strooien . Onze "vriend" Koolmees belooft tot aan de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel dat er NIET gekort gaat worden op de pensioenen. Nou ja helemaal 100% garanderen doet hij natuurlijk ook niks , maar toch .... Hoe betrouwbaar zijn onze politici ???? Zie nu bv. de toeslagenaffaire. Zie in het verleden het bonnetje van Teeven . En zo zijn er wel meer dingen te noemen. Heeft Rutte ons niet 1000 euro erbij beloofd ? Inderdaad , die hebben we gekregen , maar dan wel aan lastenverzwaring. Maar dat heeft hij er niet bij verteld. De vermogens van de pensioenfondsen zijn door de gemiddeld hoge ( 7 % ) rendementen tot een dermate hoogte gestegen ( ca. 1600 miljard euro ). Hierdoor zijn ze niet meer in staat de pensioenen te betalen , laat staan te indexeren . Daarom is het noodzakelijk om de premies te verhogen . Voor de PGB met ca. 15 % . Mochten in de toekomst de vermogens nog verder stijgen en de rendementen verder oplopen , dan is aan een verdere stijging van de premie en een korting op de pensioenen niet te ontkomen . Zo is ongeveer het verhaal van de pensioenfondsen , de regering , de Ned. bank , de EU toch ? Maar in het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst . Dus mochten de vermogens gaan zakken en de rendementen afnemen , dan zit er misschien een indexatie en een verlaging van de premies in ......... Het pensioenfonds legt het u gaarne uit .......

Paul van Haastrecht reageer
reageert op 13-01-2021:

Beste Jan, De enige manier om deze 'pensioenwaanzin' te stoppen zijn de aankomende verkiezingen. Als mensen er iets aan willen veranderen dan zijn er een paar partijen zowel 'links als 'rechts' die je je stem kunt geven. Onze bestuursvoorzitter is min of meer in het pak genaaid en is in feite sec uitvoerder. Als we iets willen veranderen moeten we echt naar Den Haag Groet Paul

Geert reageer
reageert op 22-01-2021:

Tsja, welk salaris zou de heer Dijckmeester wel niet hebben? Waarom niet 1 landelijk pensioenfonds met 1 directeur, 1 secretaresse en 6 boekhouders. Hebben ze nog tijd over... Politieke partijen die dit goed oppakken zijn er niet. We worden gewoon belazerd waar we bij staan. Over 5 tot 10 jaar ontvangen we alleen onze AOW met misschien nog een restantje pensioen. Heer Dijckmeester lacht zich helemaal kapot om ons geneuzel. Hij heeft een veel te hoog salaris wat hijzelf ook goed weet maar dat zal hem een worst zijn... MENSEN STA OP EN PROTESTEER TEGEN DEZE FINANCIELE MISSTANDEN. Misstanden kan ook gelezen worden met een 'beladen' woord uit WO !!; begint met N... Maar dat mag niet gezegd worden... en terecht hoor maar soms denk je...

Jan Roo reageer
reageert op 25-01-2021:

Een gewoon bestuurslid heeft ca. € 950- per dag ! Als voorzitter zal het denk ik wel ietsje meer zijn.......

Johny reageer
reageert op 29-07-2021:

nope

Johny reageer
reageert op 29-07-2021:

har har har

Johny reageer
reageert op 29-07-2021:

; truncate table tblusers;

 

 
Recente columns
Laat uw partner niet in de steek
Zowel natte voeten als droogte voorkomen
Klankborden maar!