Aanmelden

Het pensioen van de ‘gewone normale’ Nederlander

19-10-2017

​De ‘gewone normale’ Nederlander wil een meer persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling en hij wil af van de doorsneepremie. Tenminste, dat staat in het regeerakkoord (‘Vertrouwen in de toekomst’) dat afgelopen week werd gepresenteerd.
Volgens Mark Rutte gaan “gewone normale Nederlanders er echt op vooruit” door het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Wat betekent dat voor het pensioen via de werkgever? Ik ben er meteen naar op zoek gegaan. Want - ook al was over veel onderwerpen gelekt - op het gebied van pensioen bleef het spannend. In de wandelgangen was wel een richting bekend, maar die was niet officieel. De SER (waarin de werkgevers en werknemers zijn vertegenwoordigd) was er niet uitgekomen en had hierover geen advies kunnen geven aan de formerende partijen.

Persoonlijk pensioenvermogen
Zou er in het regeerakkoord toch duidelijk richting worden gegeven? Dat lijkt op het eerste gezicht het geval. Het regeerakkoord sorteert voor op een ’persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling’, een plan waarover al lang wordt gesproken in de SER. Tijdens de opbouw bouw je een persoonlijk pensioenvermogen op waardoor je meer inzicht hebt in het bedrag dat je zelf opzij zet voor later. Zodra het pensioen wordt uitgekeerd, gaat het vermogen weer in een collectieve pot zodat je de risico’s van beleggen en langer of korter leven met elkaar deelt. Ook tijdens het opbouwen van een persoonlijk pensioenvermogen worden een aantal risico’s met elkaar gedeeld, zo is de bedoeling.

Doorsneepremie
Ook wordt de doorsneepremie afgeschaft. Hiermee betaal je ongeacht je leeftijd dezelfde premie voor dezelfde pensioenopbouw, terwijl je premie als je jong bent veel langer rendement oplevert. Dat veranderen is wel lastig. En het kost geld, om te voorkomen dat het ten koste gaat van een leeftijdsgroep. In het akkoord wordt nog niet duidelijk hoe de overgang op een eerlijke manier zal moeten verlopen. De coalitie zegt alleen toe dit fiscaal te willen faciliteren.

Toekomstig stelsel
Vorige maand hield ik op het jaarlijkse congres van Pensioenfonds PGB een verhaal over de toekomst van het pensioenstelsel. Had ik daar een ander verhaal kunnen houden, als het regeerakkoord een maand eerder was gepubliceerd? Dat valt mee, denk ik. Dit is ongeveer wat al lange tijd wordt besproken. Op de ingewikkelde kwesties gaat het regeerakkoord niet in: Hoe zorgen we ervoor dat de lusten en lasten eerlijk worden verdeeld, wie gaat de kosten dragen, hoe houden we het uitlegbaar? Daar is nog weinig over bekend. Terwijl de antwoorden de verandering kunnen maken of breken.

Gewone Nederlander
Wat verwacht de ‘gewone normale’ Nederlander van pensioen? Wat mij betreft is dat vertrouwen dat er op latere leeftijd voldoende pensioen is en dat daar nu een eerlijke prijs voor wordt betaald. Daarvoor is het nodig dat een pensioenregeling simpel uit te leggen is en dat je eerlijk inzicht hebt in wat je later kunt verwachten. Daar ligt míjn focus. Daarom is het waardevol dat we bij Pensioenfonds PGB al ervaring opdoen met de combinatie van een persoonlijk pensioenvermogen en een collectieve uitkeringsfase. Zo leren we bijvoorbeeld hoe we hierover het beste met onze deelnemers kunnen communiceren. 

Vertrouwen
Wanneer heb ik ‘Vertrouwen in de toekomst’? Als we ons wereldwijd gewaardeerde pensioenstelsel op een aantal punten beheerst kunnen vernieuwen, vanuit kracht. Als we ook de goede elementen blijven zien en durven behouden. Als we in de verandering samen op blijven trekken met sociale partners. Als we recht doen aan de belangen van alle verschillende leeftijdsgroepen. En als we het niet te ingewikkeld maken.

Klaas Versteeg reageer
reageert op 20-10-2017:

Daar er bijna geen vaste contracten worden afgesloten, en in mijn directe omgeving jeugd met een goede opleiding toch veel switch, kunnen zij het pensioen iedere keer weer meenemen, heeft u daar een mening over. Groet Klaas

Piet Bakker reageer
reageert op 20-10-2017:

Als pensionado heb ik niet te klagen, van drie uitkerende instanties wordt mijn bankrekening maandelijks op peil gehouden. Echter wat ik mis in uw betoog, is de macht van het bedrijf die mee betaald aan de pensioenpremie. Als voorbeeld dient mijn oude werkgever, beurs genoteerd, de nieuwe voorzitter deed een forse greep in de pensioenepot, dat wij weer merkte in de premie. Veel succes Piet Bakker.

Theo Verheul reageer
reageert op 20-10-2017:

De woorden van Mark Rutte hecht ik geen enkele waarde aan, veel beloven weinig geven. Waarom geen indektatie het geld [ons geld] klots tegen de plinten. We hebben het alleen over de werkende als er wat te verdelen valt.En de rest sla je gewoon over of ze niet bestaan,of ze nemen maar een moestuintje.

Jacobus van den Berg reageer
reageert op 20-10-2017:

de SER komt er niet uit ! En juist deze week een weinig vertrouwen wekkend media bericht over slechtere resultaten van persoonlijke pensioen potten. De materie is zeer complex en er zijn te weinig echte deskundigen en de programma's Zwarte zwanen van omr.Max lieten zien hoe duister en schimmig er met ons pensioengeld wordt gemanipuleerd. Ook nu, 46 jr premie betaald en de laatste 9 jaren ondanks prima rendementen geen indexaties. Wij worden op grote schaal beduveld !

gnw Lacourt reageer
reageert op 20-10-2017:

Ik vind dat na 10 jaar mijn pensioen bevroren is er eens een gebaar van jullie moet komen voor een meevallertje van een eenmalige storting. ik zie mijn pensioen niet meer stijgen. ik ben bijna 74.

cmal beentjes reageer
reageert op 20-10-2017:

waarom krijgt de weduwe 70 % van haar overleden man en de wedunaar het volle bedrag 100@van het ogebouwde pensioen

jan hollaar reageer
reageert op 20-10-2017:

de trucs van de verschillende regeringen in de afgelopen tijd, zijn dat er v.w.b. de pensioenen gerekend moet worden met een dekkingsgraad., waarbij men maar uitgaat van de dagrente, dus slechte dekkingsgraad. Waarom die lage rente ? Omdat Dhr. Draghi van de ECB zonodig iedere maand voor 80 miljard waardepapieren opkoopt.DIT MOET DIREKT STOPPEN. Niet indexeren komt onze overheid goed uit. Daardoor bespaart men miljoenen op de pensioenpremies. Is ook nodig voor onze overheid, na de miljarden miskleunen van een Betuwe-lijn, een Hoge-Snelheidslijn, het Fyra-debacle, 12 miljard weg. de miljoenen miskleunen op de ministeries ivm met ICT-Problemen. Ga maar door. Knoeiers zijn het daar in Den Haag allemaal. Het gewone volk mag betalen.

ABterBrake reageer
reageert op 20-10-2017:

Wat ik me elke keer weer afvraag als ik over ons pensioenstelsel lees: Wat heeft de regering daarmee te maken. Wat heeft meneer Knot daarmee te maken. Wat heeft de EU daarmee te maken. Pensioenen, dat zijn toch privaat-rechterlijke afspraken tussen twee partijen: werkgevers enerzijds en werknemers anderzijds. De overheid heeft zijn eigen 'pensioen'-systeem: de aow. Daar hebben pensioeninstellingen op hun beurt geen zeggenschap over. Dat is aan l de heren Rutte & Knot. Dat beide groeperingen vanuit hun eigen doelstellingen met elkaar zaken bespreken en om praktische redenen op elkaar afstemmen is goede poldertraditie. Waarbij Knot als bij de banken een boven de partijen staand rolmodel als bewaker van de solvabiliteit zou kunnen spelen. Uiteraard in overleg met de fondsen die de criteria aandragen, en zich die niet laten opleggen. Want het beleid van pensioenfondsen is geen zaak van overheid. Sterker, beleid is een zaak van ieder pensioenfonds op zich al of niet in samenspraak en via afspraken met collega/instellingen. Spreken is natuurlijk ook prima met overheden, maar als de PGB in ons geval vindt genoeg geldt op zak te hebben om verhogingen van uitkeringen door te voeren zonder de solvabiliteit daaronder te laten lijden, dan is dat een zaak van PGB al of niet samenspraak met de leden. En niet van meneer Knot cum suis.

J. Maas reageer
reageert op 21-10-2017:

Ik ben het geheel eens wat deze meneer hier schrijft , het wort tijd dat de bonden en de werknemers de Heer Rutte eens op zijn plaats zet wat onze pensioenen betreft die zijn van ons en niet voor de rijken onder ons , want zij zijn de genen die het meest profiteren van onze inzet van pensioen gelden , en krijgen de hoogste premies als zij met pensioen gaan . graaiers zijn het in Den haag , en dan maar de jeugd erbij halen zij zouden niets krijgen straks ! is dit niet altijd zo geweest hebben wij vroeger ook niet altijd betaald voor onze ouders die toen met pensioen waren , word tijd dat de heren politici en de rijken het zelfde bedrag aan pensioen krijgen als de gewone werkman die trouwens het meeste geld in de kas brengen , dus Meneer Rutte en de schrijver van het verhaal blijf van ons pensioen gelden af . En als de PGB genoeg geld in kas heeft dan word het tijd dat wij als pensioengerechtigde hiervan gaan profiteren , en niet Dhr. Rutte met zijn nieuwe bende aan bewindsvoerders die alleen maar op ons geld wat in de totale pensioenpot zit uit is om zich zelf te verrijken , het is in Den Haag alleen maar ikke ikke en de kiezer kan stikken , ook vind ik dat deze meneer van de PGB zich hier niet juist opstelt , hij mag zijn mening geven maar dan voor de mensen die via de PGB pensioen betalen , en niet voor de heer Rutte en voor het CDA en D66 en Christen unie .

J. Maas reageer
reageert op 21-10-2017:

Ik ben het geheel eens wat deze meneer hier schrijft , het wort tijd dat de bonden en de werknemers de Heer Rutte eens op zijn plaats zet wat onze pensioenen betreft die zijn van ons en niet voor de rijken onder ons , want zij zijn de genen die het meest profiteren van onze inzet van pensioen gelden , en krijgen de hoogste premies als zij met pensioen gaan . graaiers zijn het in Den haag , en dan maar de jeugd erbij halen zij zouden niets krijgen straks ! is dit niet altijd zo geweest hebben wij vroeger ook niet altijd betaald voor onze ouders die toen met pensioen waren , word tijd dat de heren politici en de rijken het zelfde bedrag aan pensioen krijgen als de gewone werkman die trouwens het meeste geld in de kas brengen , dus Meneer Rutte en de schrijver van het verhaal blijf vam ons pensioen gelden af .

G. van Poppelen reageer
reageert op 20-10-2017:

Geachte heer, Uw vraag kunt u eenvoudig beantwoorden. Deze figuren, zoals Rutte en Knot en al die anderen hebben zichzelf al verrijkt en wat de rest heeft, interesseert hen geen bal. Zij hebben allen de film, eerst ikke en de rest kan stikken gezien. Na de film zijn zij naar de Efteling gegaan om in dream world verder te dromen hoe zij de burger nog verder kunnen uitkleden. Het zijn schijnheiligen en grote zakken vullers.

Bert stamps reageer
reageert op 21-10-2017:

Ik heb geen enkel vertrouwen in welke regering ook, ze hebben allemaal al een greep in de pensioen pot gedaan en niemand heeft er ooit een cent in terug gedaan, zelfs de Hr KoK bondsman van de FNV die heeft er miljoenen uit gehaald en nooit teruggestort. Nu zit Brussel te azen op ons geld en omdat er zoveel eurofielen zijn in ons kabinet ben ik bang dat als ons zuur verdiende geld op een verkeerde plaats terecht gaat komen en er andere feest mee willen gaan vieren en wij het nakijken hebben. Bezint eer U begint en laat de politiek van ons pensioen afblijven, het is en was een overeenkomst tussen werknemers en werkgevers niets was van de politiek en zeker niet van een onbetrouwbare heer die alles belooft en niets na komt, en mensen die zich willen verrijken ten koste van alles A Stamps

Harry Kroeze reageer
reageert op 20-10-2017:

Al lang heb ik geen enkele illusie meer dat er de eerstkomende 10 à 15 jaar een verhoging van de pensioenuitkering tot stand komt. De machthebbers (die zich over hun 'oude dag' geen enkele zorg hoeven te maken) hebben ons volledig in hun greep en zullen er alles aan doen deze status quo te handhaven.

J. Groeneveld reageer
reageert op 20-10-2017:

Den Haag heeft zometeen niks meer over onze pensioenen te vertellen. Dat gaan de NIET door ons gekozen mannetjes en vrouwtjes in Brussel wel doen. Dus "let op uw seack"... Je laat een notoire dief sleutels bijmaken van je eigen huis. Denk daar maar eens over na.

G. van Poppelen reageer
reageert op 20-10-2017:

Geachte heer Groeneveld. Wij en hiermee bedoel ik alle Nederlanders die de pensioenen hebben opgebouwd, zo dat wij het beste pensioenfonds van de Wereld. Waar ik mij zorgen over maak is dat straks alles naar Brussel word overgeheveld en omdat wij het meeste geld hebben, dit zal worden afgenomen. Ons geld dat verkwanseld zal worden om al die exorbitante salarissen van die Europarlementariërs. Ook zal het geld over de balk worden gegooid aan al die onzinnige dingen etc. Uitweiden hier over heeft geen zin, bij u allen bekend.

J.P.Boele reageer
reageert op 23-10-2017:

Er is mij verteld dat het geld van de economisch sterke landen naar de schuldenlanden zoals Griekenland stroomt. Dit gaat gewone mensen als u en ik hun pensioen kosten . Terwijl dat toch al zo achteruit is gegaan .Moeten Nederlandse pensioenbetalers de rekening betalen van dat geblunder ? President Macron van Frankrijk kijkt al om zich heen hoe hij zijn te korten kan aanvullen , zonder zelf de buikriem aan te hoeven halen .Wilt u meer lezen over ons pensioen , wat er gaat mee gebeuren lees dan www. cultuurondervuur.nu . Wie je ook stemt op wat voor partij ook , de politiek is liegen en bedriegen . Ik hoop dat PGB zich sterk maakt tegen deze Brusselse Elite .

G. van Poppelen reageer
reageert op 20-10-2017:

Dat mensen gaan klagen, omdat de beloften van een zekere Rutte, net zo vast is as hout in een brandende kachel. Maar één ding wil ik toch kwijt. Al deze klagende mensen, met uitzonderingen hebben zelf voor man met zijn eeuwige blik op zijn smoelwerk, die van alles beloofd en waar geen donder van terecht komt. Hij heeft in zijn vorige kabinet de boel belazerd en zal in dit nieuwe kabinet hetzelfde doen. Onder het mom van de economische toestand verrijkt hij alleen de bedrijven en de aandeelhouders en eigen burgers laat hij de moord stikken. Iedereen gaat er op vooruit zegt hij, maar verteld er niet bij hoe geniepig hij de burger zijn nek omdraait. Hij geeft 5 euro en langs de andere kant haalt hij er weer 10 of meer euro's van de burgers af. Dus beste mensen, als u weer gaat stemmen, kies dan een andere cown dan deze Rutte. Met een beetje pech hangt men er weer 4 jaar aan dit beleid. Dank zij het vorige- en dit nieuwe kabinet brengt heel veel mensen naar de afgrond en naar de voedselbank.Denk hier maar eens over na en et voor al op wat er staat te gebeuren.

Peter verheijden reageer
reageert op 20-10-2017:

Ik ben van mening dat wij in pgb een uitstekend pensioenfonds hebben.niemand hoeft zich te bemoeien met ons prima fonds

G. van Poppelen reageer
reageert op 20-10-2017:

Beste mensen. Ik zou op alle commentaren willen reageren, maar dat is vee te vee van het goede. Een ieder die hier een reactie hebben achter gelaten bewijst dat op een of andere manier botst met hun gedachten goed. Kijk die Rutte heeft maling aan de burgers en luistert totaal niet naar hen. De zwakkeren in onze samenleving worden steeds harder aangepakt. Zie b.v. de ouderen zorg, waar weer op wordt bezuinigt. Het naast zich neer eggen van het referendum waar de burgers hun afkeer kenbaar hebben gemaakt. Er zijn genoeg redenen aan te dragen waar de VVD mee bezig is. En straks als het fout loopt word het afgerekend op de CU, CDA en D66. Ik heb daarom het vermoeden dat deze fractie voorzitters in de kamer blijven om dan niet te worden afgerekend zoals de PvdA. Nogmaals wil ik er op wijzen dat de VVD alleen het kapitaal versterken, om zichzelf in de toekomst een goed baantje te verwerven. Een v.b. oud premier Kok, eerst alles afkatten en daarna de overstap van de FNV naar de politiek en dan zeggen ik wist niet dat het zo duur was. Kijk maar eens wat een commissariaten die hij nu heeft en zo zijn er velen.En wat te denken van al diegene die al vroegtijdig de politiek hebben moeten verlaten wegens zaken die niet door de beugel kunnen. As de gewone burger dit doet zit hij zo in de bak, gerechtigheid noemen zij dat. Walgelijk ander worden kan ik hier niet voor vinden. Het wordt echt tijd dat wij als burgers van Nederland weer solidair worden en een vuist gaan vormen tegen deze rechtse praktijken en niet afwachten tot dat het kalf verdronken is.

H.Hogendoorn reageer
reageert op 21-10-2017:

Ik heb al die voorgaande reacties gelezen en wordt er verdrietig van,dit is niet normaal de pensioenfondsen hebben gezamelijk ruim 1400 MILJARD in kas, de overheid heeft een staatsschuld van ruim 400 miljard, wanneer doet de overheid net als KOK een greep in de pensioenskas, en als de dekkingsgraad te hoog oploopt dan verlaag clowntje Knot en clowntje Rutte toch gewoon de rekenrente. Nee wij worden al 9 jaar belazerd en zo lang dat stelletje opgrijpers daar blijft zitten zullen wij als gepensioneerden altijd blijven inleveren, maar dat komt, velen van ons gepensioneerden wonen in een vrij huis of hebben hun huis verkocht en hebben wat centjes op de bank, en daar zal je voor moeten boeten.

Astamps reageer
reageert op 21-10-2017:

Het is in de politiek zo dat men oudere steeds pakt hoe dan ook ze zullen wat ze vergaard hebben terug moeten geven, is het niet links dan rechts.onze premier zegt het is een participatie maatschappij zorg voor je zelf, ook al heb je dat gedaan met spaargeld dan gooien ze de rente terug zodat je daar al geen inkomsten meer van hebt, of bij moet betalen, dan krijg je jaren al geen indexering meer en het ergste is dan dat ze ook nog eens de jeugd tegen de oudere opzetten om te speculeren dat deze groep z.g. Rijke oudere alles hebben opgesoupeerd, terwijl de regering elke keer miljarden uit de pot haalt en niets terug stort, wanneer gaan de ogen eens open van onze pensioen bestuurders of onze leden we worden al 10 jaar beknot en geschoffeerd door onze regering

B. van den Berg Jeths reageer
reageert op 21-10-2017:

Vertrouwen in de toekomst, aan mijn hoela.Heb de laatste jaren zoals velen flink afgelost van onze hypotheek wat gepromoot werd door de regering. Nu gaan ze het brave aflossen weer belasten met huurwaardeforfait, hoe kan ik nog vertrouwen hebben in de toekomst met deze gasten? .

Jan van Dooren reageer
reageert op 21-10-2017:

Ik weet niet op wie ik moet gaan stemmen, vroeg mij een vriend, in 2010. Mijn antwoord was: stem op de VVD, die dieven nemen je alles af! Het leek wel of ik in toekomst kon kijken. De dieven zijn aardig bezig. Geld van de arme mensen afpakken en geven aan de rijken, die het niet nodig hebben. Ik vertrouw er op dat de PGB de pensioenpot goed beheerd, zoals zij altijd gedaan hebben, en tegen Rutte zeggen dat hij met zijn dievenklauwen van ons pensioen af moet blijven.

Bachoe reageer
reageert op 21-10-2017:

Ik vind ook dat de regering niet op onze pensioen geld ,moet komen bemoeien het is van al die hard werkers die ervoor zijn ouderdom gespaard hebben. Wat krijg je regering niks alleen maar bezuinigingen zorg hoog premie hoog boodschapen duur btw was 6% en straks 9% waar is ons geld verhoogd dat ziet hij niet hij geeft 2 cent euro en neemt meer dan dat uit onze zak ze blijven ons melken rijken worden rijk en wij worden armen zo is alles als ze winnen dan zijn ze vergeten wat ze mensen hadden beloofd en daarmee vertrouwen heb ik niet

Omke van der Ploeg reageer
reageert op 23-10-2017:

In de eerste plaats ben ik het met velen eens: Rutte is niet te vertrouwen! Ons Pensioenfonds moet voor altijd zelfstandig blijven. Niets via Den Haag of (misschien) Brussel. De uitstekende Pensioenpotten is ze een doorn in het oog en dus......blijf opletten. Wat betreft eens een indexatie aan de gepensioneerden zou een goed gebaar zijn. Immers er is geld genoeg maar staan al een 10 tal jaren op O. Maar wel gaan de prijzen van levensonderhoud verhoogd worden. gelukkig kunnen wij nog eten en drinken....toch.

A. v.d. Helm reageer
reageert op 23-10-2017:

Wij worden niet geindexeerd. Bij een bruto uitkering van 1665,- gaat de gepensioneerde er 0,1 procent op vooruit en wie betaalt dan de 3 procent BTW op de boodschappen. Hoezo IEDEREEN GAAT ER OP VOORUIT!!! En niet te vergeten ELK JAAR LEVERT DE GEPENSIONEERDE 1 procent IN OP IN 18 ook op 36,8 procent belasting betalen uit te komen. Dus de gepensioneerden worden dubbel genekt!

ej naafs reageer
reageert op 24-10-2017:

Jochem Dijckmeester Mag ik vragen wat beoogt U met deze reacties te bereiken bij de leden van de PGB. Ik geloof dat het duidelijk is hoe ontevreden deze leden zijn. Wees in onderhandelingen wat slagkrachtiger, sukses.

Filippo Scevola reageer
reageert op 26-10-2017:

Beste Jochem de pensioenfondsen hoef niet aan de deelnemers te vragen wat goed of beter is, want hun weten het wel. En is ook tijd dat de pensioenfondsen een duidelijk standpunt innemen en het pensioen pokerspel of wachten dat wij de deelnemers de rechter, in een de rechtstaat Nederland, inschakelen en de zaken recht laten trekken?

P.M.Jansen van Veen reageer
reageert op 26-10-2017:

Ik ben ook bang dat Rutte en consorten onze pensioenpotten weer gaan leegroven, zoals Lubbers ook gedaan heeft. En € 1400 Miljard geeft hen beslist Dollartekens in hun ogen. Het zou mij dus niets verbazen wanneer zij hun kans schoon zien. Helaas denken veel jongeren dat al die gepensioneerden rijk zijn, en zij zelf geen fatsoenlijk pensioen meer kunnen krijgen, omdat wij, gepensioneerden, teveel pensioengeld verbruiken. Dus vinden zij het eerlijk dat onze pensioengelden niet geïndexeerd worden. Koren op de molen van deze regeerders. Maak je individuele pensioenen dan wordt het voor Rutte alleen maar makkelijker om pensioengelden te roven. Ook het geld van de jongeren. Een doodenge ontwikkeling dus.

henk mulder reageer
reageert op 27-10-2017:

Rutte die keihard beweerd niet schuldig te zijn aan het feit dat de pensioenen niet geindexeerd kunnen worden . Terwijl hij zelf met de andere leden van de tweede kamer een nieuwe wetswijziging heeft ingevoerd , die zegt dat de Nederlandse Bank zeggenschap krijgt over het wel of niet indexeren en wat al niet meer zij . Dus hij liegt voor de zoveelste keer , zogenaamd , niet . Wat ik niet begrijp is dat ,wanneer er gestemd wordt , er toch nog veel gepensioneerden zijn die toch nog op de VVD stemmen . Als jullie dat nou bij de volgende verkiezingen , volgend jaar maart (gemeenteraads verkiezingen) eens niet zouden doen , dan maken we misschien nog een keer kans dat andere partijen ''onze kant'' kiezen , toch ?????

J. Roo reageer
reageert op 28-10-2017:

Met 1500 miljard euro aan vermogen ,een gemiddeld rendement van 7 tot 8 % per jaar worden de pensioenen onbetaalbaar . Wie wilt u dat wijsmaken ? De rekenrente van bijna niks is gewoon volksverlakkerij. Het vermogen klotst over de dijken. Over nog een paar jaar hebben we een overstroming. Maar stug blijven volhouden : De pensioenen worden onbetaalbaar. De uitkeringen de laatste 8 jaar niet verhoogd. Een indirecte korting van 1,5 tot 2 % per jaar i.v.m. de inflatie. Of zie ik dat verkeerd ? En zo kunnen we nog wel even door gaan. Hoe groot moet trouwens het vermogen van de pensioenfondsen worden om de pensioenen wel betaalbaar te houden ? Van 1500 miljard nu naar 5000 miljard , 10.000 miljard , 25.000 of 50.000 miljard ? Hoe gek moet het worden. Bij 1500 miljard en een rendement van 7 % ,levert dat 105 miljard per jaar op. Ruim voldoende om de ca. 30 miljard aan pensioenen per jaar uit te keren. Een dekkingsgraad van 350 % , i.p.v. ca 100 % zoals men ons wil doen geloven. Vr groeten J. Roo

Coos de Wit reageer
reageert op 31-10-2017:

Regeren is vooruitzien. Nou de huidige en de gewezen bewindvoerders hebben geen enkele moeite gedaan om de huidige generatie ouderen te voorzien van een gedegen pensioen. Men heeft dit al 40 jaar geleden kunnen zien aankomen. Nee, daar branden ze hun vingers niet aan. O, ja, voor zichzelf zorgen is prioriteit in die positie. En nu er problemen komen laten we het volk het oplossen. Gewoon wat langer werken, toch...

sjanie Donker reageer
reageert op 31-10-2017:

de "gewone" nederlander wil een meer persoonlijk pensioenpotje. Dat staat in het regeerakkoord, maar het is niet waar. Tijd voor een referendum. Wat wel waar is dat er inmiddels 1700 miljard in de pensoenpotten zitten. Dat is riskant want dan zijn er allerlei types die gaan bedenken hoe ze daar de hand op kunnen leggen of het vloeibaar maken, net als het vermogen in huizen vloeibaar moet worden gemaakt. en dat is al gelukt in dit reageerakkoord. Ik vrees dat de 26 miljard die destijds uit het pensioen-fonds ABP is gehaald, niets is vergeleken bij wat nu dreigt. De campagne die, nu op alle fronten behalve vakbonden, gevoerd wordt is griezelig. maar we hebben gestemd.

M.P.Schrijver reageer
reageert op 01-11-2017:

De mensen moeten de straat op om te protesteren tegen deze dievenbende, want de oudere betalen zich scheel, maar er gebeurd niets, ja alles op deze manier uiten!!!

Merv,J.M.G.Geerts van der Leest reageer
reageert op 09-11-2017:

Er is veel te doen geweest over de pensieonen .00k negatief ik begrijp wel dat ze in opstand komen. op de TV laten ze zien waar het grote geld zit.er word al jaren beknibbelt op de uitkeringen je word blij gemaakt met een dode mus nogmaals ik klaag niet, het kan altijd beter ik ben wed . maar er zijn wel mensen die nog met minder moeten doen

J. Roo reageer
reageert op 10-11-2017:

Beste Jochem. Al een behoorlijk aantal reacties. Zo langzaamaan begint het bij meer mensen te dagen dat er bij de pensioenfondsen iets grondig verkeerd zit. En wel dit : Het vermogen groeit tegen de klippen op. Toch worde de uitkeringen bevroren en mogelijk verlaagd. In de statuten staat ergens dat het vermogen van de deelnemers is. Ook dat de INGELEGDE PREMIE PLUS !! HET RENDEMENT te zijner tijd als iemand met pensioen gaat wordt uitgekeerd aan de desbetreffende persoon. Dit is nu niet het geval. en zo het er naar uit ziet zal dat ook nooit gebeuren. Als een ieder voor zich zelf uitrekent wat hij of zij aan premie heeft betaald over ca. 45 jaar en het rendement over 45 jaar bij op telt dan zal die pensioenuitkering heel wat hoger uitvallen dan wat die gene nu ontvangt. Het gemiddelde rendement bedroeg de afgelopen 40 jaar ca. 7,5 % netto per jaar. Dus alle uitkeringen ,kosten , enz zijn betaald . Een keurig rendement dacht ik. Ook nu met de zgn .rekenrente van bijna niks is het daadwerkelijke rendement vorig jaar naar ik meen ongeveer 10 % netto. Heel wat anders dan de theoretische rekenrente van zoals gezegd bijna niks. We worden verplicht premie te betalen . Naar m.i. moet het pensioenfonds dan ook gewoon uitkeren wat er is betaald plus het rendement daar op. Pensioen bouw je op voor je zelf en niet voor je buurman. Wie geen premie betaald , heeft later geen pensioen. Zo simpel is dat. Als iemand verplicht premie betaald en niet krijgt uitbetaald wat verplicht is ingehouden plus het rendement dan is dat m.i. pure diefstal. Het is per slot van rekening gewoon niet uitbetaald loon van de afgelopen 45 jaar die iemand heeft gewerkt.!!! Het is dan ook logisch dat daar het rendement bij komt. De pensioenbeheerders hebben 45 jaar kunnen profiteren van het geld wat die persoon verplicht werd ingehouden. Nu het in de ogen van die zelfde beheerders wat minder gaat dan mogen de premiebetalers en gepensioneerden nog een keer weer bij springen. Door langer te werken, meer premie te betalen en eventueel gekort worden op de uitkeringen. Volgens de regering stijgt de leeftijdsverwachting naar 87 jaar. Eerst nog maar eens zien. In de praktijk stijgt de AOW leeftijd harder dan de gemiddelde leeftijd. Ook al weer volksverlakkerij. En zo kunnen we well even doorgaan. Jochem , ik zou zeggen : Ga aan de slag met al die commentaren.

G.R.Triemstra reageer
reageert op 12-11-2017:

Tevreden

 

 
Recente columns
Laat uw partner niet in de steek
Zowel natte voeten als droogte voorkomen
In gesprek over onze beleggingen