Aanmelden

Groot misverstand

12-9-2016
We zaten 's middags met drie vrienden bij elkaar en na het tweede glas thee ging het over misverstanden.

'Weet je wat een misverstand is,' zei mijn geleerde vriend. 'Dat moslims iets tegen Jezus zouden hebben. Hij komt nota bene in hun eigen Koran voor, als belangrijke profeet. Mohammed staat wel een treetje hoger, maar toch!'
Dat was zeker leerzaam. 

Zo wist ik er ook nog wel een, vond ik.
'De meeste mensen die werken, denken dat de pensioenpremie die ze betalen, bedoeld is voor de mensen die nu met pensioen zijn. Echt, uit ons laatste onderzoek bleek dat 56% van onze  deelnemers dat dacht. Landelijk ligt dat nog veel hoger!'
'Maar dat is toch ook zo,' reageerden mijn vrienden.

Voor jezelf
'Welnee, echt niet. Dat is wel zo met de AOW-premie die wordt ingehouden. Daarvan keert de overheid AOW uit aan de ouderen van nu. Maar de pensioenpremie die via jouw werkgever naar het pensioenfonds gaat, is voor jezelf. Dat geld wordt in een grote pot gestopt en goed belegd om later jouw pensioen van te kunnen uitkeren, levenslang. Voor de betaalde pensioenpremie ontvang  je zo elk jaar een groter recht op pensioen. Tot slot krijg je echt veel meer uitbetaald dan je ooit hebt ingelegd. Zeker als je zo lang leeft als we nu verwachten.'
'Echt?' Ze keken ongelovig.
'Ja echt, jouw pensioenpremie is jouw pensioenrecht in die grote pot geld. De huidige gepensioneerden, hebben op dezelfde manier gespaard.'
Dat was ook interessant, vonden ze. 

Vrees
'Omdat mensen denken dat hun pensioenpremie nu al wordt uitgegeven aan de ouderen, vrezen ze natuurlijk dat er straks niets meer voor hen kan zijn. Nog een misverstand dus,' concludeerde mijn geleerde vriend.

'Ik zal er toch eens een column aan wijden,' zei ik. 'Want laatst op ons congres, waar veel mensen zaten die toch beter moesten weten, had ook nog bijna een op de drie de vraag fout.'

'Weet je wat trouwens ook een groot misverstand is,' zei degene die nog niet aan de beurt was geweest. 'Dat jij met je columns een misverstand kan wegnemen, haha. Wie leest die nou?'

Arnold Verplancke
Bestuurder Pensioenfonds PGB

 

 
Recente columns
In gesprek over onze beleggingen
Klankborden maar!
Na twaalf jaar praten is er een nieuw pensioen