Aanmelden

Goede voornemens

29-1-2020

Mijn vorige column met als titel ’Rust aan het pensioenfront’ heeft veel reacties opgeleverd. Ik heb naar aanleiding van de reacties mijn eigen column meteen nog eens teruggelezen. De reacties waren soms best kritisch, maar zijn ook een aanmoediging om zaken op te pakken. Daarom drie goede voornemens van mijn kant voor een jaar waarin hopelijk beweging komt in de lang lopende pensioendiscussie.

Zalvende woorden”
Wat ik in een aantal reacties teruglees is de roep om een nog duidelijker PGB-verhaal. Eén reactie sprak zelfs over ‘slaap kindje slaap’. Teruglezend begrijp ik waar sommige van deze reacties vandaan komen. Ik sta nog steeds achter mijn oproep voor rust om het pensioenakkoord verder uit te kunnen werken. Maar het – tijdelijk - voorkómen van kortingen en het voorkómen van grote premiestijgingen is natuurlijk geen ‘goed nieuws’ of ‘rust’.


Van goed nieuws, en van echte rust, kunnen we pas spreken als er daadwerkelijk een akkoord ligt dat ruimte geeft om pensioenen te laten meegroeien met stijgende prijzen als het goed gaat met de economie. Bij een helder verhaal hoort ook de andere kant van de medaille. Als we inderdaad naar een stelsel gaan waar we in goede economische tijden eerder de pensioenen kunnen verhogen dan hoort daar ook bij dat we in slechte economische tijden moeten accepteren dat de pensioenen eerder kunnen worden verlaagd.


En we mogen ook niet onze ogen sluiten voor de impact van de lage rente, die zekerheid duur maakt. En voor de mogelijke risico’s voor tegenvallende beleggingsresultaten in de toekomst. Ik zeg toe dat we volgende maand in een column uitgebreid stil zullen staan bij de voortgang van het akkoord en ook de samenhang met de rekenrente. U mag hierover een helder verhaal van ons verwachten.


“Wanneer gaan jullie eens vechten voor onze centen”
Verschillende reacties waren een oproep tot actie. Ik begrijp heel goed dat er de wens is om te ervaren dat het bestuur staat voor de belangen van de deelnemers aan het pensioenfonds. En, zonder in de verdediging te willen schieten, daar hebben we de laatste jaren ook erg in geïnvesteerd. Door als pensioenfonds in gesprekken met het ministerie van sociale zaken en toezichthouders op te komen voor de belangen van onze deelnemers. Maar bijvoorbeeld ook door aan diverse onderzoekstafels mee te praten via kennisorganisatie Netspar. Ook zijn we als pensioenfonds zeer actief bij de Pensioenfederatie en delen we veel kennis binnen de sector.


Ik realiseer me dat dit allemaal onzichtbaar gebeurt. Ik ga me ervoor inzetten om dit jaar zichtbaarder te maken hoe wij opkomen voor het belang van al onze deelnemers, bijvoorbeeld door onze standpunten publiek te delen.


Daar horen wel twee kanttekeningen bij. Allereerst ligt de zeggenschap over hoe wij in Nederland ons pensioenstelsel willen inrichten in eerste instantie bij sociale partners (werkgeversorganisaties en vakbonden) en de overheid. In de uitwerking van het pensioenakkoord hebben zij dan ook een belangrijke rol, die ik respecteer. Wel vind ik het belangrijk om er voor te zorgen dat we kennis blijven delen en dat we stelling durven nemen op onderdelen die onze deelnemers belangrijk vinden.

 
Dit brengt me op de tweede kanttekening. Als we stelling nemen, dan kan dat met een ander standpunt zijn dan uw, of zelfs mijn eigen, standpunt. Pensioenfonds PGB heeft een zeer diverse groep deelnemers. Het is aan ons als bestuur om, ook bij het bepalen van een standpunt, een evenwichtige afweging te maken. Die moet recht doen aan de belangen van alle deelnemers - actief, gepensioneerd of ‘slaper’ - en ook die van de werkgevers.


Kortom, u mag mij aanspreken op het zichtbaar opkomen voor het belang van de deelnemers van Pensioenfonds PGB, maar het kan voorkomen dat dit niet altijd gebeurt met hetzelfde standpunt dat u persoonlijk heeft. Wel kunt u mij daar natuurlijk altijd op bevragen, en moet ik het PGB-standpunt altijd kunnen uitleggen.


In gesprek blijven
Mijn derde en laatste goede voornemen is om met u en andere deelnemers via deze column in gesprek te blijven gaan. De reacties die eronder staan leiden tot gesprek of actie, zowel bij mij als bij andere mensen bij Pensioenfonds PGB, ook al is dat misschien niet altijd meteen zichtbaar. De column is voor ons een van de manieren om te horen wat er leeft, naast bijvoorbeeld persoonlijke gesprekken, klantonderzoek en klantenpanels, bijeenkomsten met sociale partners, bezoeken aan bedrijven of bijeenkomsten van gepensioneerden.


Ik hoor het graag van u, als u het eens of oneens bent met de uitkomst van een discussie of een standpunt van Pensioenfonds PGB. En vooral ook waarom dat zo is. Dat wij veel reacties krijgen, toont voor mij aan dat we een betrokken achterban hebben. Dank daarvoor!

 

Jochem Dijckmeester
Jochem Dijckmeester is voorzitter van Pensioenfonds PGB. Hij zit vanaf 2016 in het bestuur en was in 2017 jonge pensioenfondsbestuurder van het jaar. Als columnist gaat hij in op actuele onderwerpen, zoals de toekomst van het pensioenstelsel.
Jan Roo reageer
reageert op 29-01-2020:

Jochem , Weer een mistig verhaal . Een verhaal van veel woorden maar niets duidelijks uit naar voren komt . Op zo`n verhaal zit en zat niemand te wachten . In de reacties op je vorige column is gevraagd om een duidelijk antwoord neer te zetten op de geplaatste reacties . En wat zie je ? Juist ja alles even vaag en mistig . Niks geen duidelijkheid of iets concreets . Zie de vorige column en de reacties daar op . Die zijn dacht ik duidelijk genoeg waar om gevraagd word . Of moeten de reacties nog duidelijker worden ?

Jochem Dijckmeester reageer
reageert op 19-02-2020:

Beste Jan, Jammer dat je de column hebt ervaren als een mistig verhaal. Zoals ik in de column ook aangeef, de reacties die eronder staan leiden tot gesprek of actie, zowel bij mij als bij andere mensen bij Pensioenfonds PGB, ook al is dat misschien niet altijd meteen zichtbaar. Ik heb voor nu uit willen stralen dat de reacties gelezen worden en dat er wat mee wordt gedaan. De komende columns zal door mij, of door één van mijn collega’s, in worden gegaan op een aantal specifieke vragen of reacties die de afgelopen periode zijn binnen gekomen. Daarbij dus natuurlijk ook aandacht voor de vraag wij aankijken tegen het nieuwe stelsel, ook in relatie tot de rente.

Ben Niersman reageer
reageert op 01-02-2020:

Beste Jochem. Een welgemeend advies! Stoppen met je column,

Ab reageer
reageert op 05-02-2020:

Echt bla bla gewoon lekker gaan slapen en gewoon luisteren en doen wat je moet doen dat wat in je ook in je werkzame leven van 45 jaar hebt gedaan, echt triest om zo'n kul verhaal op te hangen!!

Peter reageer
reageert op 06-02-2020:

is het mogelijk om uit te leggen aan de goe gemeente waarom het gaat in het "stelsel". dat het stelsel bestaat uit 2 grote onderdelen: a. de opbouw van de toezegging (de formule om te komen tot het pensioenbedrag) en daarna hoe de financiering van het pensioenbedrag, de toezegging dus, plaatsvindt, tijdens en na de werkzame periode. De hele discussie gaat toch immers over de financiering van het stelsel en niet over het stelsel zelf. Het stelsel van pensioentoezeggingen levert toch het financiele probleem en de onduidelijkheid daarover.

Jochem Dijckmeester reageer
reageert op 19-02-2020:

Beste Peter, Dank voor je vraag. Ik zorg er voor dat we in één van de volgende columns stil zullen staan bij de vraag hoe we in het “stelsel” omgaan met het berekenen van de opbouw en vervolgens ook met de financiering. We hebben op onze site ook al wel wat informatie staan over hoe pensioen werkt, bijvoorbeeld over hoe we omgaan met verhogen en verlagen: https://www.pensioenfondspgb.nl/nl-nl/bouw/Paginas/OVER%20MIJN%20PENSIOEN/Verhogen-of-verlagen-van-mijn-pensioen.aspx of over een aantal “misverstanden” waar we in gesprekken met onze deelnemers tegen aan liepen: https://www.pensioenfondspgb.nl/nl-nl/bouw/Paginas/OVER%20MIJN%20PENSIOEN/Verhogen-of-verlagen-van-mijn-pensioen.aspx

Miro Lucassen reageer
reageert op 13-02-2020:

Met belangstelling gelezen. Helderheid kan ook neerkomen op 'we weten het niet', zoals per definitie geldt voor beleggingsresultaten in de toekomst, de ontwikkeling van de rente en daarmee de hoogte van pensioenen. Elk stelsel zal daarmee rekening moeten houden, waarbij het van belang is welke gevolgen er zijn voor de diverse types deelnemers. Ik kijk uit naar volgende afleveringen van deze column.

Kees reageer
reageert op 13-02-2020:

“Meer contact” en “meer openbaarheid” en “uitnodiging om gesprek aan te gaan” wordt door Dijckmeester al jaren beloofd, maar een reactie op je e-mail aan hem krijg je nooit.

Jochem Dijckmeester reageer
reageert op 19-02-2020:

Beste Kees, Ik heb samen met mijn collega's gezocht naar de mails waar je naar verwijst maar deze echt niet kunnen vinden. Ik begrijp uit jouw reactie dat je graag met ons in contact komt. We beschikken vanuit deze reactie helaas alleen over je voornaam en horen graag wie je bent, zodat we met jou in gesprek kunnen gaan. Je kunt een mailtje sturen naar communicatie@pensioenfondspgb.nl

Jacob reageer
reageert op 14-02-2020:

Heb al 999 keer gevraagd wat de totale overheadkosten zijn van alle nl pensioenfondsen bij elkaar. Waarom in Holland geen 1 pensioenfonds met 1 directeur en 6 boekhouders tegen een gewoon lees normaal loon. Het lijkt wel of we met z'n allen al die tientallen fondsen in de lucht houden tegen giga kosten. NOG STEEDS GEEN ANTWOORD TERWIJL HET ONS EIGEN GELD IS... Zitten de meeste dieven in of buiten het gevang?

Paul van Haastrecht reageer
reageert op 14-02-2020:

Elf jaar lang niet indexeren terwijl het pensioenvermogen in die tijd verdubbelt is. Jaarlijks komt er op 2010 na meer aan premie binnen dan er wordt uitgekeerd, dus ook buiten de rendementen om. Leg dat toch eens uit.

Jochem Dijckmeester reageer
reageert op 19-02-2020:

Beste Paul, Dank voor je reactie. De premie die binnenkomt, is bedoeld voor de pensioenen die in de toekomst moeten worden uitbetaald. Het grootste deel van deze premie is de inleg voor het pensioen van de toekomst. Daarnaast wordt een klein deel gebruikt voor risicoverzekeringen van de premiebetalende deelnemers en voor administratiekosten. Bij verzekeringen moet je bijvoorbeeld denken aan verzekerd nabestaandenpensioen en premievrije opbouw bij arbeidsongeschiktheid. Pensioen is geen omslagstelsel zoals AOW. De premie gaat dus niet naar de gepensioneerden die nu een uitkering ontvangen. Hun uitkeringen moeten worden betaald van de premie die zij samen met hun werkgevers in het verleden hebben betaald, en het rendement dat daarop is gemaakt. Daarbij moeten we op dit moment nog rekenen met een rente die sterk is gedaald. Ook naar aanleiding van vragen van andere deelnemers zullen wij in een volgende column ingaan op de rente in het huidige stelsel en vanuit het pensioenakkoord.

Petronella reageer
reageert op 19-02-2020:

Geachte Jochem Dijckmeester, Ik zou graag eens willen weten, waarin het PGB belegd. Dit om meer inzicht in het onderwerp te krijgen. Bijvoorbeeld; Sociale woningbouw/gebouwen, overheid, windmolen parken, industrie, banken, zorg, enz. Ook wil ik graag weten welke percentages naar welke soort beleggingen gaan. En graag de bedragen die daar bij horen.

Ans Bouwmans reageer
reageert op 19-02-2020:

Beste Petronella, Op onze website vindt u onder downloads (bij over Pensioenfonds PGB) overzichten van onze top 50 beleggingen in aandelen en obligaties, met de bedragen per 31 december 2019. U vindt daar ook aanvullende informatie over maatschappelijk verantwoord beleggen. Wellicht leuk voor u om te weten is dat we in 2019 meer zijn gaan beleggen in groene obligaties. Dat zijn leningen aan de overheid en bedrijven waarmee duurzame projecten worden gerealiseerd. Onze beleggingen hierin per eind 2019: • 364,2 miljoen euro via een groene staatslening aan de Nederlandse overheid • 152,3 miljoen euro via groene leningen aan bedrijven, bijvoorbeeld voor het energiezuiniger maken van woningen of het aanleggen van windparken Later dit jaar brengen we een MVB-jaarverslag uit, met meer informatie. Met vriendelijke groet, Ans Bouwmans, communicatie Pensioenfonds PGB.

Johans reageer
reageert op 19-02-2020:

Beste Jochem, Al jaren achter elkaar worden de netto grafische pensioenen verlaagd door het kabinet Rutten door middel van belasting en ziekte premie. Ga vechten om verdere verzwaring van de lasten te voorkomen. mijn ziektekostenverzekering alleen al ging per maand 10,48 omhoog De netto aow 7,60. Dit kan echt niet langer zo doorgaan!!!!!!

Kees Hulstein reageer
reageert op 19-02-2020:

Ik ben benieuwd naar veranderingen. Interressant om zo'n jonge voorzitter te hebben. Ik heb de afgelopen jaren herhaaldelijk mijn probleem met de betalingen onder de aandacht gebracht: omdat ik in de Verenigde Staten woon wordt er op elke betaling $25 ingehouden voor de bank. Dit hoeft niet maar iemand heeft er misschien belang bij om dir zo te houden? Interessant om te zien of een nieuwe voorzitter dit kan oplossen. Kees Hulstein Tarpon Springs FL 34689 USA

Jochem Dijckmeester reageer
reageert op 08-03-2020:

Beste Kees, Ik heb bij mijn collega's van de klantenservice navraag gedaan. Zij geven aan dat het mogelijk is dat, bij betalingen buiten de EU, een ontvangende bank kosten in rekening brengt. Dit gebeurt dan bij de ontvanger, in dit geval dus direct bij U. Samengevat, uw bank in de Verenigde Staten brengt bij u kosten in rekening voor de ontvangst van het bedrag uit Nederland. Daar kunnen wij helaas geen verandering in brengen. U kunt misschien wel zelf nagaan of er een bank is in de VS die hiervoor minder vraagt dan 25 dollar per overboeking. Dan kunt u overstappen op een andere bank voor de uitbetaling van uw pensioen uit Nederland. U hoeft niet te betalen voor de kosten die onze bank in Nederland maakt om het bedrag naar het buitenland over te maken. Die kosten worden door het pensioenfonds betaald.

camille reageer
reageert op 25-02-2020:

Beste Jochem, dankjewel dat je de tijd neemt om een column te schrijven! Blijf strijden op de frontlinies van de pensioenstrijd :)

Jan Roo reageer
reageert op 29-02-2020:

Jochem , Nog een paar vraagjes .. Er wordt altijd gerekend met een bepaalde rekenrente. De rekenrente wordt bepaald door de marktrente , toch? De rekenrente is al ruim 10 jaar laag tot zeer laag . Daardoor zijn de pensioenen ook al ruim 10 jaar niet geïndexeerd , toch ? De rendementen van gemiddeld 7 % per jaar telden niet mee in de berekeningen , toch ? Nu de rendementen terug lopen als gevolg van het coronavirus tellen die opeens wel mee om als excuus aan te voeren om de pensioenen te verlagen .of in ieder geval niet te indexeren . Hoe onrealistisch ben je dan bezig ? Enerzijds niet indexeren terwijl de vermogens bijna zijn verdubbeld . Anderzijds bij teruglopend rendement wel gelijk schermen met verlagen van de pensioenen , we mochten over 60 jaar eens niet genoeg geld hebben voor de dan gepensioneerden . Dan tellen de rendementen opeens wel mee, al is het in negatieve zin . De vermogens zijn trouwens nog niet gehalveerd . Mocht dat het geval zijn dan zijn we terug bij ruim 10 jaar geleden . met net zo veel vermogen als toen . De pensioenen zijn toen niet geïndexeerd maar ook niet verlaagd .. Dus mochten de vermogens bijna halveren tot het niveau van 10 jaar terug , dan is er nog geen reden om de pensioenen te verlagen . Alles is dan toch weer gelijk als toen ?

Jochem Dijckmeester reageer
reageert op 08-03-2020:

Beste Jan, We hebben als pensioenfonds te maken met de rente én met de rendementen. De rekenrente is inderdaad gebaseerd op de marktrente. Daarmee berekenen we hoeveel vermogen we nodig hebben om in de toekomst de pensioenen te kunnen uitbetalen. Dat zijn onze verplichtingen. Bij een lage rekenrente is er meer vermogen nodig dan bij een hoge rekenrente. Aan de andere kant van de balans staat ons vermogen. Bij een positief rendement stijgt het vermogen. Bij een negatief rendement daalt het vermogen. Als de rente daalt, stijgen de verplichtingen. Dat gebeurt aan de ene kant van de balans. Als de rente daalt, stijgt de waarde van obligaties. Dat gebeurt aan de andere kant van de balans. Door het Coronavirus is er aan beide kanten van de balans een negatieve ontwikkeling. Door de renteverlaging gaan onze verplichtingen omhoog. En aan de andere kant gaat ons vermogen omlaag. Weliswaar gaat de waarde van de obligaties omhoog door de renteverlaging. Maar dat weegt helaas niet op tegen het verlies op de aandelen. Deze ontwikkelingen zorgen er samen voor dat onze financiële situatie helaas is verslechterd.

Jan Roo reageer
reageert op 09-03-2020:

Beste Jochem , Is de situatie nu slechter dan ca. 10 jaar terug toen de vermogens bijna de helft waren van nu ? Stel dat er de eerste 3 jaar een negatief rendement gehaald wordt van 5 % per jaar . dan is alles in paniek en gaat er zo goed als zeker gekort worden . Stel daarna positieve rendementen van 7 % per jaar . En dat 10 jaar lang . Gaat er dan ook geïndexeerd worden ? Nee dus , want dat is de afgelopen 10 jaar ook niet gebeurd ondanks de positieve rendementen van 7 % of meer per jaar . Dat is wat ik mee wil zeggen . En daar wordt steeds omheen gedraaid . Ik heb je via de mail e.e.a. al een keer toegezonden v.w.b. de lange termijn van gemiddelde rendementen enz. Kijk daar nog maar eens een keer naar en geef antwoord daar op . Jochem ik zie het tegemoet . Vr. groet jan .

 

 
Recente columns
Laat uw partner niet in de steek
Zowel natte voeten als droogte voorkomen
In gesprek over onze beleggingen