Aanmelden

Gesprekken aan de keukentafel

7-5-2019

​In een eerdere column heb ik al eens melding gemaakt van de bedrijfsbezoeken die ik afleg en de gesprekken die ik voer met werkgevers en deelnemers. Als net begonnen bestuurder wilde ik me vorig jaar een beeld vormen van hun ervaringen met ons pensioenfonds. Gewoon rondom een tafel zitten met een klein clubje mensen en praten over pensioen. Keukentafelgesprekken, zeg maar.  

 

De gesprekken tot nu toe waren bijzondere ervaringen. Leerzaam, teleurstellend, hoopgevend, maar bovenal stimulerend. Ik ga er dan ook zeker mee door! Ik ben het afgelopen jaar met veel boodschappen naar huis gestuurd; te veel om hier allemaal te behandelen. De belangrijkste bevindingen wil ik graag met jullie delen.

 

Persoonlijk
De meeste werkgevers die ik sprak hadden een helder idee over ons pensioenfonds en waren over onze berichtgeving in het algemeen niet ontevreden. Bij de deelnemers was Pensioenfonds PGB nadrukkelijk minder in beeld. Ook de bekendheid met de websites, de digitale nieuwsbrief en andere uitingsvormen van het fonds, viel mij niet mee. Het blijkt heel lastig onze deelnemers te bereiken.

 

Wat in de gesprekken vaak naar voren komt is dat onze informatie als te algemeen wordt ervaren. “Als het niet duidelijk is dat de informatie voor mij persoonlijk van belang is, waarom zou ik daar dan energie in steken?” is de redenering. “Jullie moeten veel meer werk maken van het persoonlijk aanspreken van de individuele deelnemer en hem of haar duidelijk vertellen wat hij of zij er mee moet doen” werd mij bij herhaling gezegd.

 

Een duidelijke boodschap! Niet zo gemakkelijk te realiseren, maar wel iets waar we werk van moeten maken en waar we niet mee kunnen wachten om het op te pakken.

 

Teleurgesteld
Tegelijkertijd heb ik er wel wat moeite mee te ervaren hoe weinig mensen zich echt verdiepen in hun eigen pensioen. Dat stelt me teleur en ik vind het vreemd. Pensioen is een dure arbeidsvoorwaarde, waar de werkgever en de deelnemer een forse premie voor neertellen. De pensioenpremie is voor de meeste deelnemers na de loonbelasting de grootste inhouding op het loonstrookje. En als alles meezit moet de deelnemer van het pensioen dat daarmee wordt opgebouwd, volgens de statistiek zo’n 20 jaar leven.

 

Pensioen is super belangrijk! Maar wat ik hoor is: het is te ver van mijn bed; het is vast wel goed geregeld; je hebt er toch geen invloed op; het is veel te gecompliceerd, enzovoort en zo verder. Misschien allemaal waar, maar geen reden om er niet af en toe eens bij stil te staan en je een oordeel te vormen over hoe je pensioen er bij staat. Hoe lastig dat misschien ook is.

 

Zo vroeg ik tijdens een van de bezoeken aan een 42-jarige deelnemer of hij wist wat hij te zijner tijd aan pensioeninkomen kan verwachten en of hij enig idee had of dat pensioen dan ook toereikend is om als gepensioneerde te kunnen rondkomen op een manier die hij zich had voorgesteld. Zijn reactie was wel erg aarzelend. Eigenlijk had hij geen idee en hij was niet de enige uit deze leeftijdsgroep die zo reageerde. Terwijl het juist bij deze groep van vitaal belang is zich daar een beeld van te vormen, want bij deze leeftijd ben je nog in de gelegenheid er iets aan te doen.

 

Het moet anders
De les die ik getrokken heb is dat we misschien niet méér moeten doen, maar dat we het ánders moeten doen. We moeten de deelnemer niet alleen persoonlijker aanspreken, maar ook nadrukkelijker wijzen op het belang om zelf aandacht te besteden aan de eigen oude dag.

 

Een van onze voornemens dit jaar is om met name veertigplussers te activeren. Ze te helpen een goede beoordeling te maken van hun pensioen. En ze niet alleen te informeren over wat ze kunnen doen aan hun pensioen als dat nodig is, maar ook op de eigen verantwoordelijkheid hiervoor.  

 

Wat mij betreft maken we daar een heuse campagne van.

 

Freek Busweiler
Freek Busweiler was bestuurslid van Pensioenfonds PGB vanaf 2018. Hij schreef columns op deze website over onderwerpen die hem als gepensioneerde boeiden en over communicatie en dienstverlening, zijn specialisme in het bestuur.
Catharina reageer
reageert op 12-05-2019:

Heel goed bedoeld, uw actie! De situatie in de wereld verandert echter in een tempo dat (financiële) voorspellingen en goedbedoelde adviezen overmorgen achterhaald zijn.

Paul reageer
reageert op 05-06-2019:

Leuke column, ik volg mijn pensioen zolang als mogelijk is. Jarenlang moest je echt je best doen om te kunnen volgen wat er allemaal gebeurde, in feite zag je alleen de aangroei. In de jaren 90 hebben werkgevers premie retour gekregen dan wel niet hoeven te betalen ivm met grote overschotten. Ook zijn er enig moment compensaties geweest voor geboortejaartallen tot wanneer.......... kortom niet te volgen. Toen moest er van de politiek meer duidelijkheid komen en kreeg iedereen zijn persoonlijk pensioenoverzicht, inderdaad duidelijk. Maar..wat hier in stond moest je niet op rekenen . Vervolgens zijn de pensioenfondsen gegijzeld met allerlei regeltjes w.o. rekenrentes en dekkingpercentages. Hierna ben ik ook afgehaakt en ik snap dat veel mensen er niet (meer) over nadenken, het is behoorlijk deprimerend als je erin verdiept. Dus of anders gaan stemmen of afwachten............ Groeten Paul ..

Piet reageer
reageert op 16-07-2019:

de regering heeft alles gestolen uit de pensioenpot, maar daar hoor je niemand meer over. ik stem Baudet, de regering is NIET te vertrouwen

Gerard Patje reageer
reageert op 31-12-2020:

Mooie opmerking alleen in de praktijk is de realiteit anders De overzichten verstuurd van je opbouw en aanvullend Van PGB zijn niet duidelijk en inzichtelijk betreft de opbouw Bij andere collega pensioen opgebouwd en hen ik nooit vragen

 

 
Recente columns
Laat uw partner niet in de steek
Zowel natte voeten als droogte voorkomen
In gesprek over onze beleggingen