Aanmelden

Feestje verpesten?

17-6-2016

Wilt u een verjaardagsfeestje grondig verpesten? Dan moet u over pensioenen beginnen, terwijl jong en oud nog broederlijk gezellig een glaasje drinken. Foute boel. De twee kampen tekenen zich onmiddellijk af en ze bestoken elkaar met botsende meningen alsof het lege bierblikjes zijn.

Niet dat ikzelf over pensioenen begin als iemand jarig is, integendeel. Maar laatst was het weer zover:
“Oom Arnold, werkt u nog steeds voor dat pensioenfonds?”
Eerst probeerde ik me als Petrus van de domme te houden. Vervolgens aaide ik de hond van de jarige, maar daar trapten ze allebei niet in. Het beest voelde instinctief aan dat ik geen echte hondenliefhebber ben en hem als afleidingsmanoeuvre misbruikte.

Nederlanders weten al generaties lang alles van voetbal, en sinds kort ook over pensioenen.
“Wij betalen ons arm voor al die gepensioneerden. En er komen er steeds meer”, hoorde ik een dertiger zelfverzekerd vertellen.

De pot is NIET leeg
“En als wij straks zo oud zijn, is de pot leeg”,  viel een leeftijdgenote hem bij met schrille stem.

De jarige die zijn arbeidzame leven al een tijdje achter zich had, liet dat niet op zich zitten. 'Het is juist omgekeerd. Jullie betalen te weinig premie voor je pensioen. Daardoor kunnen wij geen indexatie krijgen.'

Het ontbrak er nog maar aan dat iemand over de doorsneepremie begon. Dan was de kakofonie compleet geweest.

Een verjaardagsfeestje met blikjes cola, bier en bitterballen leent zich niet voor een powerpointpresentatie met percentages. Maar ik deed toch mijn best om drie misverstanden te tackelen: dat werkenden de gepensioneerden betalen, dat de ‘pensioenpot’ leeg is als de nieuwe generatie aan de beurt is en dat de ouderen geen indexatie krijgen doordat werknemers te weinig premie betalen.

Eigen premie
- Mensen die werken, betalen NIET voor de pensioenen van pensioneerden. Wel als het om de AOW van de overheid gaat. Maar NIET voor de pensioenen die werknemers bij het pensioenfonds van het bedrijf, of bijvoorbeeld bij Pensioenfonds PGB, opbouwen. Daarvoor hebben gepensioneerden zelf al die jaren gespaard.
- Voor de premie die je betaalt aan het pensioenfonds, krijg je elk jaar pensioenrechten. Die staan op jouw eigen naam. En die zijn niet zomaar verdwenen als je 67 bent. Die staan netjes op je te wachten. De pot is NIET leeg dan. Dat is ook de reden waarom pensioenfondsen zoveel geld hebben: om ook over zestig jaar nog de pensioenrechten te kunnen uitbetalen.

Niet iedereen leek zomaar overtuigd. “Maar al die kortingen op de pensioenen dan?”  “En die geldontwaarding?” 

Verlagingen
Alsof ik in de verdachtenbank zat, vertelde ik dat ons pensioenfonds tot nu toe nooit heeft hoeven 'korten' (en daarbij klopte ik op het houten bijzettafeltje, als een soort juridische disclaimer). Natuurlijk erkende ik dat sommige fondsen wel pensioenrechten hebben moeten verlagen. Juist om ze tot in lengte van jaren betaalbaar te houden. Dat is dus iets anders dan 'de pot is straks leeg'.

Wat de geldontwaarding betreft: die kan op lange termijn inderdaad een lelijke spelbreker zijn. Niet nu, want de inflatie is ongekend laag, bijna nihil. Zodra die weer oplaait en pensioenfondsen nog niet in staat zouden zijn die te compenseren met toeslagen, gaat de koopkracht van de pensioenuitkeringen wel achteruit.

Het lastige van alle meningen is dat ze ergens wel een raakvlak met de werkelijkheid hebben, maar zo uit hun verband gerukt en als een vaststaand doembeeld worden gepresenteerd.

Te weinig premie
“Maar die jonge gasten betalen wel te weinig premie”, hield de grijze jarige vol. “Dat wordt uit mijn pot bijgelegd!”
Ook daar zit weer een kleine kern van waarheid in. Door de lage rente zijn de pensioenpremies die werknemers en werkgevers nu betalen eigenlijk te laag voor de pensioenrechten die ze opbouwen. Daarom heeft Pensioenfonds PGB de basispremie voor dit jaar al met ongeveer tien procent verhoogd en zal het daar waarschijnlijk eind dit jaar weer niet aan ontkomen.

Theoretisch gaan te lage premies ten koste van de grote pensioenpot. Dat is waar. Zoals ook de stijgende levensverwachting ten nadele van de pensioenpot is. We kunnen iemand die meer dan gemiddeld (te) oud wordt, niet zonder pensioen zetten. En evenmin willen we de pensioenpremies enorme bokkensprongen laten maken.
 
Maar dat deze iets te lage pensioenpremies nu de oorzaak zouden zijn van te lage dekkingsgraden, is flauwekul. De premies die werknemers samen jaarlijks opbrengen, staan niet in verhouding tot het grote pensioenvermogen van bijvoorbeeld ons pensioenfonds. Zelfs al zou de premie voor alle werknemers worden verdubbeld - hetgeen natuurlijk ondenkbaar is - dan nog zou de dekkingsgraad van ons fonds maar een paar procent omhoog gaan en nog steeds veel te laag blijken om toeslagen op de pensioenen te geven.

Ik wilde met hoofdrekenen beginnen over miljarden, miljoenen en percentages, maar gelukkig schoot mijn vrouw me te hulp. Ze gaf de hond expres een paar bitterballen en toen de jarige daar bozig iets van zei, reageerde ze gemeen met: "Is die soms ook vegetarisch geworden?"
Gelach alom.
“Nee, maar hij mag geen gluten”, reageerde een andere lolbroek, blij dat het hoofdstuk pensioenen werd afgesloten.

Ik zou bijna geneigd zijn op een volgend feestje drie keer te ontkennen dat ik nog voor een pensioenfonds werk....

Arnold Verplancke
Bestuurder Pensioenfonds PGB

 

 
Recente columns
In gesprek over onze beleggingen
Klankborden maar!
Na twaalf jaar praten is er een nieuw pensioen