Aanmelden

Eerder met pensioen

23-3-2017

Kan ik mijn pensioen eerder laten ingaan? Want mijn WW loopt straks af en het duurt nog een paar jaar voordat ik AOW krijg?

Hij keek me afwachtend aan, alsof hij een moeilijke vraag had gesteld. Ik was uitgenodigd door oud-journalisten die door reorganisaties bij hun krantenconcern werkloos waren geraakt. Wel met een nette ouderenregeling, dankzij het sociaal plan. Het was leuk al die vertrouwde gezichten terug te zien. Enkelen bleken inmiddels aan hun pensioen toe. Maar de meesten zaten er nog een tijdje vanaf.

Dankzij de formulering van de regeling hadden ze recht op een WW-uitkering. Maar die is beperkt in tijd. Dus had menigeen de brandende vraag: straks loopt mijn WW af en kan ik dan mijn pensioen laten ingaan?

Lagere uitkering
Dat was een makkie voor me. Ja dat kan bij Pensioenfonds PGB. Vanaf uw 55ste kunt u al uw pensioen laten ingaan. Dan moet u natuurlijk wel genoegen nemen met een veel lagere uitkering, dat is logisch. Uw pensioenuitkering wordt actuarieel herrekend als u eerder (of later) met pensioen wilt gaan dan op de voor u geldende AOW- en pensioenleeftijd. Dat gebeurt zo eerlijk mogelijk.

Stel dat een man gemiddeld 83 jaar wordt. Als een mannelijke deelnemer niet op zijn 67ste zijn pensioen wil laten ingaan, maar op zijn 63ste, dan vraagt hij dus van Pensioenfonds PGB niet 16 jaar uitkeringen, maar 20 jaar. De consequentie is dat hij minstens een 20% lagere uitkering krijgt. Als hij nog zou blijven doorwerken, had hij bovendien nog vier jaar pensioen opgebouwd. Daardoor wordt het verschil nog groter tussen pensioen op 63 of 67. Los daarvan moet hij er rekening  mee houden dat hij die eerste jaren natuurlijk nog geen AOW krijgt.

Persoonlijke pensioenplanner
Ik stelde mijn oud-collega's gerust door eraan toe te voegen dat ze de financiële gevolgen niet zelf hoeven uit te rekenen. Op mijnpgbpensioen.nl, waar ze al hun persoonlijke gegevens kunnen vinden, staat een prima rekenmodule die alles netjes uitrekent: de pensioenplanner. Voer de gewenste vervroegde pensioendatum in en de pensioenuitkering rolt er uit.

Dit kan niet alleen bij Pensioenfonds PGB maar bij verreweg de meeste, zo niet alle pensioenfondsen. Vandaar dat de recente politieke discussie mij ook een beetje bevreemdt, namelijk om de AOW-uitkering flexibel te maken. Daarbij wordt meestal verwezen naar mensen met een zwaar beroep die niet tot hun 66ste of 67ste op dezelfde manier kunnen doorwerken. Maar juist die werknemers hebben meestal ook een aanvullend pensioen via het Pensioenfonds voor de Bouw of het ABP. Daar kunnen ze dus al gebruik maken van een flexibele pensioenuitkering of uitkeringsdatum.

AOW
Het kenmerk van de AOW is juist dat het géén spaarregeling is maar een sociale verzekering voor iedereen. Het recht op AOW is ook niet gekoppeld aan het aantal jaren dat men premie heeft betaald, maar aan het aantal jaren dat men in Nederland heeft gewoond of gewerkt. Het is dan ook misplaatst om hier een actuarieel principe op toe te passen en de AOW flexibel te maken door die te herrekenen. Hoogleraar Paul de Beer betoogt dat dit echt afbreuk doet aan het karakter van de AOW als basisvoorziening.

Mijn oud-collega's die allen pensioen hebben staan bij ons fonds, haalden opgelucht adem. De vragensteller bekende dat hij nog nooit had ingelogd op mijnpgbpensioen.nl, maar dat nu zeker zou doen. Tja, een beetje nieuwsgierigheid en zelfredzaamheid kan geen kwaad voor een journalist, toch?

Arnold Verplancke
Bestuurder PGB en oud-journalist 

 

 
Recente columns
In gesprek over onze beleggingen
Klankborden maar!
Na twaalf jaar praten is er een nieuw pensioen