Aanmelden

Een schot voor de boeg

Invloed uitoefenen met pensioengeld. Dat kan. En dat doen we als pensioenfonds ook. Maar de vraag is hoe ver we daarmee gaan. En of er speciale thema’s zijn die passen bij onze deelnemers. Daar doen we onderzoek naar. En ik hoor graag hoe je daar als deelnemer over denkt. 

In mijn vorige column De Kop is er af kondigde ik aan dat ik mijn oor te luisteren ging leggen bij onze klanten; werkgevers en deelnemers. Daar ben ik inmiddels  mee begonnen. In augustus en september bezoek ik er ten minste 10. Op de nieuwe inzichten kom ik na afloop graag terug.

Maar nu iets heel anders.
Dit keer wil ik het hebben over die geweldige pot met pensioengeld in Nederland. Zo’n
€ 1.400.000.000.000 (veertienhonderdmiljard euro). Een onvoorstelbare hoeveelheid geld en een dankbaar gespreksonderwerp. Iedereen heeft wel een mening over wat je met dat geld moet doen. Want geld is macht. Wie veel geld belegt, kan invloed uitoefenen. Pensioenfondsen kijken daarbij naar het belang van de deelnemers, want het gaat om hun geld. 

Verantwoord beleggen
De afgelopen jaren zijn grote stappen gezet om op een maatschappelijk verantwoorde wijze te beleggen. Dat zie je bij alle pensioenfondsen, en ook bij ons. We beleggen bijvoorbeeld niet in bedrijven die kinderen laten werken of wapens verkopen aan burgers. Dit ‘uitsluitingsbeleid’ richt zich met name op het voorkomen dat geld wordt belegd in bedrijven die met hun activiteiten schade toebrengen aan de maatschappij.

Maar je kunt als pensioenfonds ook nog een stap verder gaan; in plaats van te proberen schade te beperken, kun je ook positieve ontwikkelingen stimuleren. Bijvoorbeeld door bewust te kiezen voor investeringen in zonne- en windenergie, in sociale woningbouw, of nog specifieker in het langer zelfstandig wonen van ouderen of in jongerenhuisvesting. Je zoekt dan bewust naar beleggingsmogelijkheden die behalve rendement ook een positief effect hebben voor mens en milieu; beleggen met een maatschappelijke impact. 

Ook Pensioenfonds PGB buigt zich over de vraag of en hoe we een positieve bijdrage kunnen leveren aan gewenste maatschappelijke ontwikkelingen. Het staat natuurlijk voorop dat het onze allereerste taak is om te zorgen dat het pensioengeld van onze deelnemers voldoende rendeert. Maar we hebben ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. De vraag is, waar houdt die op? Daar zal niet iedereen hetzelfde over denken. Toch moet het pensioenfonds zich daar een oordeel over vormen.

Nederland
Is het bij onze afwegingen van belang of beleggingen met een maatschappelijke impact in Nederland worden gedaan? Ik denk dat er wel wat voor te zeggen is om daar ook op te letten. Een goede oude dag bestaat misschien wel uit een goed pensioen dat je kunt genieten in een gezonde en passende leefomgeving met voldoende zorg. Daar zou het pensioenfonds met beleggingen in Nederland aan kunnen bijdragen.

Maar is dat wel echt een taak voor het pensioenfonds? Moet de overheid daar niet gewoon voor zorgen? Of is het een goede zaak om als pensioenfondsen samen, met dat enorme pensioenvermogen, de overheid in een bepaalde richting stimuleren? Vanuit Den Haag is meermalen bepleit dat pensioenfondsen meer geld moeten investeren in Nederland, voor de nationale economie. Maar het kan natuurlijk veel gerichter en bovendien, daar gaat onze overheid niet over. Die bal ligt uiteindelijk bij de deelnemers.
Kortom, dit vraagt om een genuanceerde afweging en ik ben benieuwd hoe onze achterban hierover denkt.

Onderzoek
Binnenkort wordt er weer een deelnemersonderzoek gehouden. Daarbij wordt onder meer gevraagd naar de opvattingen van onze deelnemers over maatschappelijk verantwoord beleggen. Bij welk beleid voel je je thuis, welke beleggingen wijs je af en op welke thema’s zou je een bijdrage willen leveren. Ik ben heel benieuwd naar jullie opvattingen. In die zin kun je deze column beschouwen als een schot voor de boeg.

Je hoeft overigens niet te wachten op de enquête, want je kunt ook alvast je mening geven als reactie op deze column. 

Freek Busweiler
Freek Busweiler is bestuurslid van Pensioenfonds PGB vanaf 2018. Hij gaat in zijn columns graag in op thema’s waarmee hij zich in het bestuur bezig houdt: communicatie en dienstverlening. Maar ook op onderwerpen die als gepensioneerde dicht bij hem staan.
 

 
Recente columns
Een pensioenfonds is geen bedrijf
De kop is er af
Heeft drie jaar besturen in de pensioensector mij 10 jaar ouder gemaakt?