Aanmelden

Een schot voor de boeg

30-8-2018

Invloed uitoefenen met pensioengeld. Dat kan. En dat doen we als pensioenfonds ook. Maar de vraag is hoe ver we daarmee gaan. En of er speciale thema’s zijn die passen bij onze deelnemers. Daar doen we onderzoek naar. En ik hoor graag hoe je daar als deelnemer over denkt. 

In mijn vorige column De Kop is er af kondigde ik aan dat ik mijn oor te luisteren ging leggen bij onze klanten; werkgevers en deelnemers. Daar ben ik inmiddels  mee begonnen. In augustus en september bezoek ik er ten minste 10. Op de nieuwe inzichten kom ik na afloop graag terug.

Maar nu iets heel anders.
Dit keer wil ik het hebben over die geweldige pot met pensioengeld in Nederland. Zo’n
€ 1.400.000.000.000 (veertienhonderdmiljard euro). Een onvoorstelbare hoeveelheid geld en een dankbaar gespreksonderwerp. Iedereen heeft wel een mening over wat je met dat geld moet doen. Want geld is macht. Wie veel geld belegt, kan invloed uitoefenen. Pensioenfondsen kijken daarbij naar het belang van de deelnemers, want het gaat om hun geld. 

Verantwoord beleggen
De afgelopen jaren zijn grote stappen gezet om op een maatschappelijk verantwoorde wijze te beleggen. Dat zie je bij alle pensioenfondsen, en ook bij ons. We beleggen bijvoorbeeld niet in bedrijven die kinderen laten werken of wapens verkopen aan burgers. Dit ‘uitsluitingsbeleid’ richt zich met name op het voorkomen dat geld wordt belegd in bedrijven die met hun activiteiten schade toebrengen aan de maatschappij.

Maar je kunt als pensioenfonds ook nog een stap verder gaan; in plaats van te proberen schade te beperken, kun je ook positieve ontwikkelingen stimuleren. Bijvoorbeeld door bewust te kiezen voor investeringen in zonne- en windenergie, in sociale woningbouw, of nog specifieker in het langer zelfstandig wonen van ouderen of in jongerenhuisvesting. Je zoekt dan bewust naar beleggingsmogelijkheden die behalve rendement ook een positief effect hebben voor mens en milieu; beleggen met een maatschappelijke impact. 

Ook Pensioenfonds PGB buigt zich over de vraag of en hoe we een positieve bijdrage kunnen leveren aan gewenste maatschappelijke ontwikkelingen. Het staat natuurlijk voorop dat het onze allereerste taak is om te zorgen dat het pensioengeld van onze deelnemers voldoende rendeert. Maar we hebben ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. De vraag is, waar houdt die op? Daar zal niet iedereen hetzelfde over denken. Toch moet het pensioenfonds zich daar een oordeel over vormen.

Nederland
Is het bij onze afwegingen van belang of beleggingen met een maatschappelijke impact in Nederland worden gedaan? Ik denk dat er wel wat voor te zeggen is om daar ook op te letten. Een goede oude dag bestaat misschien wel uit een goed pensioen dat je kunt genieten in een gezonde en passende leefomgeving met voldoende zorg. Daar zou het pensioenfonds met beleggingen in Nederland aan kunnen bijdragen.

Maar is dat wel echt een taak voor het pensioenfonds? Moet de overheid daar niet gewoon voor zorgen? Of is het een goede zaak om als pensioenfondsen samen, met dat enorme pensioenvermogen, de overheid in een bepaalde richting stimuleren? Vanuit Den Haag is meermalen bepleit dat pensioenfondsen meer geld moeten investeren in Nederland, voor de nationale economie. Maar het kan natuurlijk veel gerichter en bovendien, daar gaat onze overheid niet over. Die bal ligt uiteindelijk bij de deelnemers.
Kortom, dit vraagt om een genuanceerde afweging en ik ben benieuwd hoe onze achterban hierover denkt.

Onderzoek
Binnenkort wordt er weer een deelnemersonderzoek gehouden. Daarbij wordt onder meer gevraagd naar de opvattingen van onze deelnemers over maatschappelijk verantwoord beleggen. Bij welk beleid voel je je thuis, welke beleggingen wijs je af en op welke thema’s zou je een bijdrage willen leveren. Ik ben heel benieuwd naar jullie opvattingen. In die zin kun je deze column beschouwen als een schot voor de boeg.

Je hoeft overigens niet te wachten op de enquête, want je kunt ook alvast je mening geven als reactie op deze column. 

J. Roo reageer
reageert op 30-08-2018:

Invloed uitoefenen met geld. Een spreekwoord luidt : Geld wat stom is ,maakt recht wat krom is. Helaas vaak maar al te waar. De grootgeldbezitters , in dit geval de pensioenfondsen lijken m.i. niet van plan dat grote geld aan de pensioenen te besteden. De beheerders daarvan en de regering hebben vast andere plannen . Ik heb mijn verhaal al vaker verteld. Het mega super vermogen van 1500 miljard euro ( u zegt 1400 miljard) rendeert tegen 7 tot 7,5 % per jaar netto. Dat is minstens 105 miljard euro per jaar. Bij 30 miljard aan pensioenuitkeringen geeft dat een dekkingsgraad van 350 %. Heel iets anders dan de 108 % waar u van spreekt. Bovendien zijn de pensioenen al betaald , want het is 105 miljard netto. Eigenlijk een dekkingsgraad van 450 % dus. Maar er is nog steeds geen geld voor indexering. Laat staan voor een vutregeling o.i.d.. Hoe geloofwaardig klinkt dat ? Als een ieder voor zich zelf uitrekent wat hij of zij in 45 jaar aan premie betaald plus het totale rendement hier over , dan sta je versteld wat daar uit komt. En verbaast wat voor pensioen daar tegenover staat. Dat staat in geen enkele verhouding. Dit is EEN van de redenen waarom het vermogen van de pensioenfondsen tegen de klippen op groeit ,of bijkans over de dijken klotst. En dat met geld wat verplicht ingehouden wordt van de deelnemers die er verder weinig meer over te zeggen hebben. Tot meerdere glorie van de grootgeldbezitters. Geld wat stom is , maakt recht wat krom is. Meneer Busweiler , Enkele vragen : Is het eerlijk om niet te indexeren bij zulk een vermogen en rendement ? Het geld komt toch toe aan de rechthebbenden , in dit geval de gepensioneerden en deelnemers ? Zij betalen hun verplichte premie ervoor of hebben er voor betaald ! Waarom moet die pot met geld groeien met pakweg 100 tot 120 miljard per jaar , terwijl de pensioenuitkeringen ca. 30 miljard per jaar bedragen ? Het is toch eigenlijk een geldstroom , Er komt premie binnen en er worden uitkeringen gedaan. In principe heft dat elkaar op. Het rendement is m.i. ook van de gepensioneerden en deelnemers. En hebben m.i. ook recht op uitkering daarvan ! Zoals ik al aangaf gebeurt dat niet ! Anders zouden de pensioenfondsen nooit maar dan ook nooit aan een zo mega super groot vermogen komen van 1500 miljard euro ! Of zie ik dat verkeerd ? Hoeveel moet dat vermogen trouwens worden om de pensioenfondsen volgens u betaalbaar te houden ? Heb ik het dan over 2000 miljard , 5000 miljard, 10.000 miljard. ? Met een gemiddeld rendement van 7% per jaar schiet het mooi op zou ik zeggen . Terwijl de inflatie ca. 1,5 % bedraagt. En de gepensioneerden de laatste 10 jaar niet zijn geïndexeerd , of te wel dus 15 % hebben ingeleverd. Meneer Busweiler u bent zoals ik las zeer gemotiveerd, ik zou zeggen : geef antwoord op mijn gestelde vragen. Vr. groeten Jan Roo

Catharina reageer
reageert op 31-08-2018:

Niemand zal er bezwaar tegen hebben dat er met de ingelegde pensioenpremies op een manier belegd wordt die ten goede komt aan het welzijn van de gehele maatschappij, dat kan ik u verzekeren! Maar het feit dat de beheerders van de pot -plus degenen die aan deze pot geroken hebben en proberen zich hier baas over te maken- reeds 10 jaar in het geheel geen rekening houden met de belangen van (en de verplichtingen jegens) de "eigenaren" van die pot (door niet te indexeren en zelfs te korten), terwijl deze gigantisch is toegenomen, kan mijns inziens niet door de beugel en valt niet uit te leggen!

H.Mulder reageer
reageert op 01-09-2018:

U bent als Pensioenfonds niet verplicht om te investeren in Nederland en ik vind wanneer het niet genoeg oplevert u dit ook niet moet doen . Ieder gerespecteerd gepensioneerde heeft zijn hele leven gewerkt in Nederland en heeft daardoor altijd netjes jaarlijks belasting betaald die toekomt aan de staat oftewel de maatschappij . Pensioenpremies die in het Pensioenfonds worden gelegd moeten zo rendabel mogelijk belegd worden om de Gepensioneerden en toekomstige gepensioneerden hun maandelijkse ''salaris'' , want zo hoort men het te noemen , het is nml een uitgestelde salaris , te kunnen betalen . De regering is verplicht alleen met de Nederlandse maatschappij rekening te houden , ook qua eventueel beleggen , maar een Pensioenfonds moet puur kijken of de winst marge wel voldoende is , dat is natuurlijk mijn mening . Er zijn genoeg mensen die daar anders over denken , maar ''als puntje bij paaltje komt '' willen zij ook een belegging met een goede winstmarge met een zo weinig mogelijk risico .Verder ben ik het helemaal een met de vorige ''sprekers'' , die het zoals wij allemaal , het belachelijk vinden dat er maar steeds geen indexering plaatsvind .Wel ben ik het eens met het uitsluitingsbeleid van PGB . Het Pensioenfonds heeft een ''maatschappelijke verantwoordelijkheid'' , maar de grens ligt daar waar als het niet rendabel is deze hier ook niet in behoort te beleggen , deze verantwoordelijkheid ligt puur bij onze regering en niet bij het Pensioenfonds .Het klinkt voor sommigen waarschijnlijk heel kru maar het is ons Pensioengeld en verder van niemand . Het Pensioenfonds heeft ook niks te zeggen over de staatskas en de regering heeft niks te zeggen over ons )Pensioen)geld !

Aysso Reudink reageer
reageert op 03-09-2018:

De bijna nul rente als gevolg van het monetaire beleid van de ECB en de lage rekenrente vastgesteld door de DNB hebben er inderdaad voor gezorgd dat er al tien jaar niet meer geïndexeerd is. Desondanks is het totale Nederlandse pensioenvermogen gestegen naar ongeveer 1550 miljard euro. Jaarlijkse rendementen zijn gemiddeld 7 procent. Wanneer de pensioenfondsen niet mogen indexeren vanwege een kunstmatig vastgestelde lage rekenrente en dientengevolge lage dekkingsgraad, dan is er een ander alternatief. Vergeet de indexering, de rente gaat sowieso de komende 10 jaar nauwelijks omhoog. Echter, niets staat de pensioenfondsen in de weg om aan hun deelnemers een jaarlijks dividend uit te keren vanwege de behaalde rendementen. Het pensioen stijgt dan wel niet structureel, maar elk jaar is er dan in ieder geval een financiële uitkering als compensatie voor de inflatie.

van Hees reageer
reageert op 05-09-2018:

L.S., Gezien het feit dat mijn naam al fout geschreven wordt, kan bij mij de indruk niet wegnemen dat we nog veel te verbeteren valt.

J.Ringnalda reageer
reageert op 06-09-2018:

Het verhaal van Jan Roo kan ik me helemaal in vinden. We worden op alle mogelijke manieren misleid,daar komt het gewoon op neer. Onze regering is daar een meester in, zo is vaak genoeg gebleken! Het bekende spreekwoord zegt: al is de leugen nog zo snel...Vaak denk ik, of ze nemen hun achterban totaal niet serieus, of ze denken dat we achterlijk zijn. Het grote geld verdwijnt in de zakken van...ze zijn al miljonair/miljardair, waarom moeten ze dat kleine beetje van ons ook nog hebben! Tja mijnheer Busweiler...geeft u een eerlijk antwoord? Of kunt of mag u dat niet geven?...vr.gr johannes

Jan Roo reageer
reageert op 06-09-2018:

We gaan nog even door op mijn eerste reactie. Zoals vermeld, de laatste 10 jaar zijn de pensioenen niet geïndexeerd. Wist u dat de premie voor de werknemers is gestegen van 6,5 naar 7,75 % ? Dat het pensioenfonds dat afdoet met : het is maar 1,25 % . Het in werkelijkheid bijna 20 % is ? Want 1,25 is bijna 20 % van 6 Toch ? Nog bizarder is dat het percentage eigenlijk nog groter is. Het bedrag wat ik nu aan premie betaal is bijna 45 euro per maand meer dan in 2008. Ik heb het dan over een normaal modaal salaris van een drukker in dagdienst. In percentage is dat bijna 50 % ! Dat gaat de indexering of inflatie wel zeer ruim te boven dacht ik zo . U kijkt uw loonopgaven er maar op na en trek uw conclusie. Ik heb het hier nog niet eens over het werkgeversgedeelte. Ook dat zal wel het zelfde beeld vertonen. Maar helaas zit indexering van de pensioenen er niet in. Daar wordt nog te weinig rendement voor gemaakt ………….Toch ????? Dit nog als toevoeging. Jan Roo

Freek Busweiler reageer
reageert op 09-09-2018:

De column roept zeer verschillende reacties op en eerlijk gezegd had ik ook niet anders verwacht. Dat onze deelnemers er niet allemaal hetzelfde oordeel over hebben en met verschillende suggesties komen, is alleen maar goed voor de discussie die we hierover moeten voeren. Het is wel van belang dat we die discussie voeren binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt. Want of we het nu wel of niet eens zijn met de geldende regels, het is wel de huidige realiteit waarbinnen we moeten opereren. Ik denk dat het naar aanleiding van jullie reacties verstandig is om in mijn volgende column daar aandacht aan te besteden. Natuurlijk kom ik ook nog terug op mijn bedrijfsbezoeken. Dat hadden we al afgesproken. freek busweiler

 

 
Recente columns
Laat uw partner niet in de steek
Zowel natte voeten als droogte voorkomen
In gesprek over onze beleggingen