Aanmelden

Een pensioen met of zonder buffer

17-11-2017

In mijn vorige column sprak ik over het pensioen voor de ‘gewone normale’ Nederlander, en over de contouren van het kabinet voor het nieuwe pensioenstelsel. Deze column leidde tot veel reacties. Ik wil iedereen bedanken die de moeite heeft genomen om zijn of haar mening te delen. Alle vragen en beelden beantwoorden gaat op deze plek niet lukken. Wel durf ik te zeggen dat er één boodschap veel doorklinkt: pensioen is in de eerste plaats van de deelnemer, vertegenwoordigd door de sociale partners. En niet van de politiek.

Ruimte voor vernieuwing
De opvatting dat pensioen een zaak is van sociale partners lijkt de politiek deels te delen. Het kabinet zegt een gedragen voorstel van de SER met belangstelling tegemoet te zien. Alleen, vervolgens worden er wel erg veel kaders gesteld aan dit ‘toekomstige gedragen voorstel’. Ik maak me daar zorgen over. Daarom sloot ik de vorige keer af met de oproep om beheerst te vernieuwen. Want laten we goede elementen van ons huidige pensioen vooral blijven zien en behouden. Ook blijf ik graag herhalen dat vernieuwingen plaats moeten vinden samen met sociale partners. Met dit in het achterhoofd zou ik graag kennis van Pensioenfonds PGB delen met de politiek over onder andere de individuele potjes, en dan met name ook over de collectieve buffers in het toekomstige stelsel.

Collectieve buffers
Deze collectieve buffers, gevuld met overrendement, moeten zorgen voor bescherming tegen onvoorziene veranderingen in de levensverwachting en schokken op de financiële markten. Er worden echter nu al grenzen aan gesteld door het kabinet. Zo mag de buffer nooit negatief zijn. Ik vraag me af of hiermee wel het gewenste resultaat wordt bereikt. Buffers kunnen bovendien zorgen voor onnodige complexiteit. Laten we ons vooral richten op het doel en niet op het middel. Ik sluit me dan ook graag aan bij FNV-pensioenexpert Willem Noordman, die onlangs aangaf het middel buffers minder belangrijk te vinden dan het doel ervan: het voorkomen van pech- en gelukgeneraties.

Hoe je die voorkomt is een onderwerp waarnaar Pensioenfonds PGB de afgelopen jaren uitgebreid heeft gekeken. Sinds 2016 voeren we al enkele regelingen uit die gebruik maken van ‘persoonlijke potjes’ bij de opbouw van pensioen, zogenaamde beschikbare premieregelingen, ook wel DC-regelingen genoemd.

Stabiliteit
Voor ons is het zeer belangrijk dat we de deelnemers die in zo’n individuele regeling pensioenkapitaal opbouwen een voldoende stabiel pensioen kunnen bieden. De oplossing die we bij Pensioenfonds PGB vonden bestaat uit twee delen. De eerste bestaat uit een leeftijdsafhankelijk beleggingsbeleid. De tweede uit een geleidelijke overgang van kapitaal naar pensioenuitkering. Daarbij wordt rekening gehouden met de actuele financiële situatie van het pensioenfonds. In de individuele regelingen die we uitvoeren zijn we er op die manier in geslaagd stabiliteit te bieden zonder gebruik te maken van een ingewikkelde collectieve buffer.

Of dit het ei van Columbus is, durf ik niet te zeggen. Maar dat onze kennis waardevol kan zijn in de overgang naar een nieuw stelsel, daarvan ben ik overtuigd. Wij delen hem graag. Ook met de politiek. 

J. Roo reageer
reageert op 18-11-2017:

Een pensioen met een buffer. En wat voor buffer ? Eentje van minstens vijftienhonderd miljard euro !!! Bij pensioenuitkeringen van 30 miljard euro per jaar goed voor 50 jaar uitkeringen zonder dat er ook maar 1 euro bij hoeft te komen Het rendement is de laatste 40 jaar gemiddeld 7.5 % per jaar. Dus er komt per jaar gemiddeld 112 miljard bij. Heel wat anders dan de ons voorgehouden rekenrente van bijna niks. De uitkeringen en kosten zijn dan al betaald. Het is dus nettowinst. Het rendement heeft al een dekkingsgraad van 375 % !!! In plaats van de ca 100 % die ons wordt wijs gemaakt. Maar stug blijven volhouden dat de pensioenen onbetaalbaar worden.. Als je het maar lang genoeg blijft vertellen ga ze er vanzelf in geloven toch ??? Ik van mijn kant zal het ook blijven vertellen zo als ik het zie .

henk mulder reageer
reageert op 14-12-2017:

Juist meneer de Roo . Maar waarom wordt hier geen verdere ruchtbaarheid aan gegeven ? Misschien omdat de regeringslieden toch een greep willen doen in dit ''niet bestaande'' kapitaal ? En maar de jonge generatie blijven ''opstoken'' tegen de oudere generatie hè ? En maar onwaarheden blijven ''rondstrooien'' om het af te leiden van de werkelijke waarheid . Iedereen profiteerd van de hoog conjuctuur hier in Nederland , behalve de generatie die hun leven lang keihard en vanaf jonge leeftijd heeft gewerkt . Het is een schande dat zelfs politieke partijen als SP en PvdA hier zelfs niks over te zeggen hebben . De ''socialist'' is uitgestorven en is stiekem kapitalist geworden ! Elkaar helpen is niet meer aan de orde , het ''credo'' van tegenwoordig luidt ''laat die ouderen maar verrekken '' , maar deze ''ouderen'' gaan wel stemmen en ik hoop dat ze dan ook eens verstandig gaan stemmen en ik bedoel stemmen voor ''de grote groep'' i.p.v. voor jezelf .

J. Roo reageer
reageert op 18-12-2017:

Meneer mulder , Ik heb het pensioenfonds al heel veel vragen gesteld. Op de meeste vragen krijg je geen of niets zeggende antwoorden. Ook politici ,of het nu linkse of rechtse zijn ze draaien er allemaal voor weg. In de statuten staat bv .dat de ingelegde premie plus het rendement daar op t.z.t. zal worden uitbetaald als pensioen aan degene die dan met pensioen gaat. Reken voor u zelf maar uit wat u in 40 t0t 45 jaar betaald aan premie en reken daar het rendement van 7,5 per jaar maar bij. Rente op rente wel te verstaan ,want dat is waar het werkelijk om gaat. U zult verbaast zijn . En zet dat af tegen uw pensioenuitkering die ze u voorhouden. Dat staat in geen enkele verhouding tot elkaar. Als u met 67 jaar met pensioen gaat en de gemiddelde leeftijd 80 jaar is dan krijgt de gemiddelde Nederlander 13 jaar pensioen. Hoeveel is dat t.o.v. het opgebouwde kapitaal d.m.v. premie en rendement? Bovendien blijft na overlijden het kapitaal in de megagrote pensioenpot en rendeert rustig verder zonder dat daar nog een uitkering van wordt betaald. Naar m.i. blijft de betaalde premie en rendement eigendom van de betreffende premiebetaler. Het is m.i. gewoon achterstallig loon. Het wordt je verplicht ingehouden. Dat de baas een groot gedeelte betaald is ook onzin Ook dat hoort in principe gewoon bij je salaris. Aangezien het verplicht wordt ingehouden tot de pensioendatum lijkt het mij logisch dat dat achterstallige loon van al die jaren vanaf die datum ook uitbetaald wordt. Anders is het m.i. diefstal. Ik kan nog wel even door gaan met argumenten maar dan kan ik wel 20 A viertjes vullen. Tot zover maar even dacht ik . Voldoende stof om over na te denken en te rekenen. Vr groeten Jan.

Ans Bouwmans reageer
reageert op 21-12-2017:

Beste heer Roo, Het spijt ons dat u vindt dat u geen goed antwoord krijgt op uw vragen. Wij dachten u persoonlijk en duidelijk te hebben geïnformeerd. We willen voorkomen dat door uw reactie hierboven misverstanden ontstaan over de manier waarop het pensioen is geregeld. Daarom gaan we op deze plek nogmaals in op de kwesties die u opwerpt. Op dit moment gaan we ervan uit dat een 65-jarige nog ruim 19 jaar leeft. En dat we een eventueel achterblijvende partner daarna nog een aantal jaren pensioen blijven betalen. Dus wij gaan op basis van de verwachte gemiddelde levensverwachting ervan uit dat we meer jaren pensioen betalen dan 13 jaar. U betwijfelt of deelnemers wel hun betaalde premie met rendement terugkrijgen. De uitkomst is niet voor iedereen gelijk, maar de gepensioneerden van nu krijgen ongeveer 4 keer zoveel pensioen dan premie. U heeft gelijk dat u en uw nabestaanden niet vrij kunnen beschikken over het geld dat via uw pensioenregeling is gereserveerd voor uw oude dag. Een deel van de premies gaat naar verzekeringen. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat u toch pensioen opbouwt als u arbeidsongeschikt wordt. Of om ervoor te zorgen dat uw partner of kinderen een (beter) inkomen krijgen als u overlijdt. Een deel van het rendement wordt gebruikt om de gevolgen op te vangen van de langere levensverwachting, van zowel de huidige gepensioneerden als deelnemers die pensioen bij ons hebben staan. Die solidariteit en risicodeling zijn wat ons betreft belangrijke onderdelen van ons pensioenstelsel. Met vriendelijke groet, mede namens Jochem Dijckmeester, Ans Bouwmans, communicatie Pensioenfonds PGB.

Hans Koene reageer
reageert op 21-12-2017:

Beste Ans, Na ruim 49 werkzaam te zijn geweest in Grafisch Nederland ben ik begin 2016 met vroegpensioen gegaan. Aansluitend was ik in juni 2017 ook AOW gerechtigd. Het voordeel hierbij is dat je dan niet meer in de hoge belastingtabellen zit en je bedrijfspensioen per maand aanzienlijk hoger wordt. Kijkend naar mijn huidige pensioenuitkering (ik heb een gelijkblijvend overlevingspensioen) kan ik op dit moment alleen maar vaststellen dat ik dit bedrag per maand nooit zelf bij elkaar zou hebben kunnen sparen. Mijn jarenlange inleg betaalt zich thans uit. Complimenten voor al die medewerkers binnen het pensioenfonds PGB die dit uiteindelijk met heel veel kennis van zaken mogelijk hebben gemaakt.

Arnold Verplancke reageer
reageert op 21-12-2017:

Voor zover ik als oud-bestuurslid van PGB nog enig recht van spreken heb: ik sta geheel achter de uitleg van Ans Bouwmans en we hebben dit alles ook al eerder aan de heer Roo uitgelegd.

Hans Helmerhorst reageer
reageert op 22-12-2017:

Ik kan alleen maar zeggen: Bedankt bestuurders van het PGB, dat jullie zo goed over ons pensioen waken. Als ik kijk en hoor naar de andere pensioenen, hebben wij totaal niet te klagen. Men vergeet vaak achtergronden, die bij het pensioen zitten, zoals de inleg bij arbeidsongeschiktheid. Het is niet voor niks, da veel pensioenfondsen, met een schuine blik naar het PGB en de pensioengerechtigden kijken. Hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2018!!

Frans Homan reageer
reageert op 22-12-2017:

Ik kan ook alleen maar zeggen bedankt bestuurders van het PGB dat jullie zo goed over ons pensioen waken en ook dank aan de oud bestuurders van het C1000 pensioenfonds dat jullie ons hebben ondergebracht bij het PGB wat nu blijkt het beste pensioenfonds van Nederland te zijn !! Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.

Henk Dekkers reageer
reageert op 23-12-2017:

Beste heer Roo Ik lees in de Volkskrant van 22 december dat het pensioenfonds van de bouw de pensioenuitkering verhoogd.De DNB bank daarbij schreef dat er 733 miljard bij de fondsen stond die een dekkingsgraad van 110 % of meer hadden. Het andere deel (1295 miljard) stond bij de overige fondsen waarvan de dekkingsgraad lager was. Als ik deze 2 bedragen bij elkaar optel dan kom ik op een vermogen van 2028 miljard Euro. Voordat de crisis in 2008 begon zat er 1300 miljard euro in de pensioenpot. Dat betekent dat er in een tijd bestek van 10 jaar 728 miljard euro is bijgekomen. Dat is 72,8 miljard per jaar. Hoe kunnen jullie zeggen dat jullie de pensioenuitkering niet kunnen verhogen? Hoeveel moet er in de pensioen pot zitten voordat er een verhoging komt? Ik geloof dat we door de DNB bank behoorlijk genaaid worden of is het zo dat het kabinet en de DNB bank weer uit de pensioen pot gaan graaien wat ze al eerder hebben gedaan.

J. Roo reageer
reageert op 23-12-2017:

Beste heer Dekkers , u begint het te snappen. Dergelijke vragen heb ik ook gesteld. Ik krijg er geen of niets zeggende antwoorden op. Ik wil hier nog enkele vragen stellen. Het pensioenfonds verhoogt bv.de premie van 7,5 Naar 8, 5 % Het pensioenfonds zegt : dat is 1 % verhoging. Nee zeg ik , dat is een verhoging van bijna 15 %. 7,5 plus 1 % is bij mij 7,575 en geen 8,5 Reken uw premie maar na bij de laatste verhoging. Dat is meer dan 1 %. Voorbeeld : Iets wat in de winkel € 7,50 kost en een week later € 8,50 hoeveel procent is dat dan ? Bovendien door de loonstijgingen en inflatie ligt het percentage nog een stuk hoger. Het gaat dus eigenlijk in het kwadraat, om het zo maar te zeggen. Als de laatste 8 jaar de uitkeringen zijn bevroren , is er niet gekort maar bij een inflatie van gemiddeld 1,5 % per jaar hebt u wel minimaal 12 % ingeleverd. Hoe hoog moet de pensioenpot eigenlijk worden ? 1500 miljard nu , over 10 jaar 2500 miljard ,over 15 jaar 5000 miljard? Hoeveel is er nodig om de pensioenen volgens de fondsen "betaalbaar "te houden? Hoe groot moet het rendement zijn om het zelfde te bereiken? Tot zo ver tot nu toe . J. Roo

jan hollaar reageer
reageert op 27-12-2017:

Natuurlijk hebben we het goed. A.O.W. plus pensioen. Maar wat mij steekt, is de oneerlijkheid, of moet ik zeggen de ächterbaksheid"van de overheid. Pensioen is iets tussen werkgevers en werknemers. De overheid heeft zich hier niet mee te bemoeien. Toch krijgen ze het voor elkaar om te komen met voorwaarden als "rekenrente" en een duistere formule, die ze "dekkingsgraad" noemen, zonder te kijken naar de zeer goede rendementen, die behaald worden. Dankzij Dhr. Draghi, een Italiaan, profiteren de zuidelijke EU-Staten van zijn opkoopgedrag. Terwjl wij, de noordelijke staten, kunnen bloeden, door de lage rente. Maar wij stonden wel met 14 tot 15 jaar jong, met onze poten en klauwen in de modder met 42 uur werken per week. De 65 jaar haalde je als bouwvakker niet eens, versleten knieeen, ruggen noem maar op. En in Griekenland gingen ze met 50 jaar met pensioen. Om het beter te krijgen, en je kinderen een beter leven te geven, ging je ś-avonds naar school. Zonder studie-subsidie. Alles zelf betalen incl. O.V. of anders met de fiets. Woningnood. Dus alles bijelkaar schrapen om een huisje te kopen. ook om je kinderen iets meer te bieden, dan wat je zelf had als kind. Iedere maand elk dubbeltje omdraaien om uit te komen met je financien. Gezin- hypotheek noem maar op. Eindelijk na 45 jaar werken, en al die jaren premies betalen, met pensioen. Wat doet onze overheid. Regels opstellen om je alsnog te pakken. Niet indexeren komt ze heel goed uit, scheelt miljoenen aan premies die niet betaald hoeven te worden. Hebben die tobberds en knoeiers ook hard nodig, na al die miljarden miskleunen, die ze gemaakt hebben, zoals de Betuwelijn, de Hoge-Snelheidlijn, de Fyra, De mislukte ICT⁻projekten, bij de minsteries. Ga zo maar door. Niemand helpt je, de politiek, doet niets hierin, die zijn alleen maar uit op vette commisariaten of nog betere banen in Brussel. 50=plus heb ik de deur uitgezet, heb je ook niets aan. Ik bestook deze partij al jaren om te regelen, dat wij met 1 1/2 miljoen Grijze-Kuiven, Schiphol en de Rotterdamse Haven een dag moeten blokkeren, met onze rollators, scoot-mobielen en met alles waarmee we ons nog kunnen verplaatsen om zo de economie van ons land een dag lam te leggen en Nederland te laten voelen, dat wij er nog steeds zijn. 50-plus reageert voor geen meter. Krol had zijn nootjes beter op kunnen peuzelen in het winterzonnetje op het Binnenhof. Jan Hollaar

Pie Jongen reageer
reageert op 27-12-2017:

Onze regering/kabinet is niet beter dan in alle overige landen. Nederland wijs altijd met de vinger naar de mensenrechten in andere landen. Ik ben hier klaar mee. In ons land heerst een schijn democratie. In werkelijkheid wordt ons land geregeerd bij dictatuur. Door een heel machtige overheid, waar we niets in te brengen hebben. We mogen uitkomen voor onze mening, maar dit is ook schijn. Hier wordt totaal niets mee gedaan. Als je rijk bent wordt je bevoordeeld, als je arm bent wordt je benadeeld. Het is misdadig om voor de armste, hardwerkende Nederlander, die veeal het zwaarste beroep heeft de pensioenleeftijd/A.O.W. te verhogen naar 68 jaar. Vele zijn begonnen met werken, op zijn minst op 18 jarige leeftijd en hebben al een arbeidsverleden van pakweg 42 t/m 45 jaar. Het is trouwens misdadig en tegen de menselijkheid om mensen met zware beroepen langer dan 65 jaar te laten werken. We moeten collectief stappen zetten naar Europese hof voor de rechten van de mens. Ik blijf dit misdadig vinden. Onze regering is schandalig bezig. We moeten weer terug naar normale normen en waarden. Ik hoop dat de jongere zo verstandig zijn, om niet meer kiezen voor zware beroepen. Dat is onverstandig.

bert van hoogenhuyze reageer
reageert op 29-12-2017:

Hoog,hoger,hoogst En weer gaat de belastingdruk omhoog, in 2018, waarbij de gepensioneerden dubbel geraakt worden. Niet alleen is er al vele jaren geen indexatie-een bekend thema- maar ook qua belastingdruk zijn de ouderen de klos. Sinds de vermaledijde "inkomensafhankelijke belastingvrije voet" (in gewoon nederlands: Hogere belasting voor de middeninkomens) hebben vele gepensioneerden met middeninkomens al fors ingeleverd. In 2018 komt er weer een extra belasting op gas en elektriciteit bij. Waar al dat geld in verdwijnt is een behoorlijk zwart gat, met name allerlei steeds grotere bureaucratische structuren, die je ook parasieten zou kunnen noemen. dan heb ik het nog niet eens over de discriminatie van 65+ ers die maar de helft van de zelfstandigen aftrek krijgen als ze een bedrijfje beginnen.......

Herman reageer
reageert op 21-01-2018:

Nu al ruim 12 jaar pensioen dezelfde uitkering dus we komen al aardig wat tekort.Bij de uitbetaling in Januari 2018 netto weer minder.Dus weer minder over dit jaar terwijl alles duurder wordt.Die 110 % komen we volgens mij moedwillig nooit boven want dat gaat te veel kosten voor het pensioenfonds.!!!!!!!

 

 
Recente columns
Laat uw partner niet in de steek
Zowel natte voeten als droogte voorkomen
In gesprek over onze beleggingen