Aanmelden

Durven innoveren

14-5-2020

Sinds kort ben ik bestuurslid bij Pensioenfonds PGB. En een dag in de week ben ik te vinden in Breukelen, bij de Nyenrode-universiteit. Dat ik in deze tijd van grote veranderingen in pensioen praktijk en wetenschap met elkaar kan verbinden, vind ik machtig mooi.

Voor u ben ik nog een onbekend gezicht. Maar ik hoop dat ik dat niet lang zal blijven. En dat ik in gesprek met u als deelnemer of werkgever bij dit fonds en in de sector een steentje kan bijdragen aan innovatie van pensioen.

Een fijne oude dag
Ik kom niet vanuit het niets bij Pensioenfonds PGB terecht. Ik heb altijd gewerkt in de financiële sector. Omdat ik dat leuk vind. Of het nou bij een bank, bij een verzekeraar of bij een pensioenfonds is, het is een sector die continu verandert.
  

Het mooie van de financiële sector is dat we helpen bij de toekomstdromen en wensen van mensen. Bij een bank kan dat zijn om de studie van kinderen te financieren, of een mooi huis. Bij een pensioenfonds gaat het om een fijne, onbezorgde oude dag. Of om de wens om je partner of kinderen beter te beschermen bij overlijden.  

Veranderingen
In 2012 ben ik gaan werken bij de Nyenrode Business Universiteit om mezelf te verdiepen in alle veranderingen die ik in de wereld zag ontstaan. Technologische veranderingen, maar ook veranderingen die ontstaan om onze wereld leefbaar te kunnen houden. Inmiddels zitten we middenin al die veranderingen. En hebben we ook nog te maken met een gezondheidscrisis.

Politici en toezichthouders hebben met toenemende regeldruk de vorige crisis proberen te bestrijden. Nu zitten bedrijven klem in wet- en regelgeving en moeten ze, met dat als vertrekpunt, weer terug naar de wendbaarheid van hun bedrijf om alle scenario's het hoofd te bieden.

Dit vraagt veel van ons leiderschap. Onze managementstijl is nog gebaseerd op de trend van 100 jaar geleden toen we nog in de industrialisatie zaten. Met als belangrijkste managementwoorden: efficiency en effectiviteit. We gaan nu meer richting een netwerkeconomie waar sturen op vertrouwen cruciaal is. Maar dat moeten we met zijn allen nog wel opnieuw aanleren.
  

Pensioensector
Afgelopen zomer vroegen veel mensen aan me: wanneer ga jij promoveren, colleges geven of publiceren? Dat is nooit mijn bedoeling geweest. Ik wilde mezelf verbeteren, om te kunnen helpen bij de transitie die nodig is in bedrijfsleven en maatschappij. Dat doe ik door mijn werk op de universiteit op het terrein van pensioenen te combineren met bestuursfuncties bij pensioenfondsen.

Wat ik het leuke aan de pensioensector vind is dat we nu juist daar aan de vooravond van hele grote veranderingen staan. Het is al ruim 12 jaar duidelijk dat het huidige stelsel niet meer past bij de realiteit van vandaag de dag. Dat besef is er thans echt en we staan aan de vooravond van mooie doorbraken.

Het interessante van de pensioensector is dat het een duale sector is. We hebben te maken met een relatie met de bedrijven, maar ook met de particuliere deelnemers. Beiden zijn klant van hetzelfde product. En om deze beide klantgroepen heen hebben we intensief contact met de sociale partners omdat deze immers de architecten van de pensioenregelingen zijn. Dat maakt het zeer interessant om hier goed op in te spelen.

Innovatie
De innovaties in de pensioensector lopen achter op die van de bancaire en de verzekeraarssector. Dat is logisch. De sector wacht op de doorbraken in het pensioenstelsel.

Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan een modernere pensioensector. En dat kan, denk ik, bij Pensioenfonds PGB. Het is een ondernemende sociale en financiële instelling. Maar vooral ook een instelling die in de kern van haar strategie beseft dat we leven in een netwerkeconomie. En dat het daarin cruciaal is om te werken aan community’s - gemeenschappen waarin mensen ervaringen en kennis delen.

PGB heeft het van oudsher in zich om de uitdager van de markt te zijn. Om de ruimte te zoeken om te ondernemen en te innoveren. En dat is een mentaliteit die ik belangrijk vind. Maar nog veel belangrijker is dat PGB al een gemeenschappelijk platform is, waarin heel veel sociale partners en ondernemingen elkaar hebben gevonden. Dat is een club waar ik bij wil horen.


 

Ronald Heijn
Ronald Heijn is bestuurslid van Pensioenfonds PGB. Hij zit vanaf 2020 in het bestuur en houdt zich met name bezig met innovatie van communicatie, dienstverlening en pensioenproducten. Als columnist richt hij zich vooral op vernieuwing en ‘community’.
Jeroen Kaal reageer
reageert op 18-05-2020:

Beste Ronald, veel succes en vooral ook plezier bij PGB. Mooi dat je aan de knoppen gaat draaien in de sector. Er liggen grote kansen, zeker ook voor PGB. Innoveren vraagt ook om een ondersteunende organisatiecultuur. Deze ontwikkelen in de sector en binnen jullie organisatie is een uitdaging. Ik zou hier graag een keer met jou en jullie van gedachte over willen wisselen. Hoe denk jij hierover? Weet daarbij dat ik in het verleden heb meegewerkt aan het scherp krijgen van de identiteit van PGB en dat The Culture Club Company een interessante samenwerking heeft met EY op het gebied van cultuurvraagstukken (denk aan toon aan de top, cultuur & risk etc. . Zullen we een keer beginnen met een kop koffie? Met vriendelijke groet Jeroen Kaal, The Culture Club Company. P.S. doe de hartelijke groeten aan Jochem.

Jan Roo reageer
reageert op 20-05-2020:

Succes en veel energie gewenst Ronald . Want dat zul je wel nodig hebben bij jou innovatiedrang. Te innoveren is er zeker het e.e.a. . Hoe ga je de werkelijke rendementen uitkeren aan de pensioengerechtigden bv.. Want de gepensioneerde heeft toch als pensioen de betaalde premie plus het rendement daarover ? Zo staat dat toch in de pensioenregeltjes ? Hoe ga je de pensioenpot van 1500 miljard euro verdelen als bij het nieuwe pensioenstelsel die niet meer nodig is , volgens Jochem . Is m.i. ook nu niet nodig trouwens . Zo maar even een paar punten om te beginnen . Ronald , ga maar flink je best doen voor een eerlijk pensioen voor de gepensioneerden en de toekomende . En zorg er maar voor dat die mega pot van 1500 miljard niet in de zakken van de EU , de regering , de Ned. bank of andere liefhebbers cq . graaiers verdwijnt . Want die komt de gepensioneerden toe . Het is betaald door de deelnemers en is ingehouden achterstallig nog niet uitbetaald loon . Nogmaals veel succes . Vr. groet Jan .

Jan Roo reageer
reageert op 12-06-2020:

Beste Ronald , Je kunt je energie los laten : Het pensioenakkoord is weer in het nieuws . Allereerst : als er een akkoord is ,waarom moet er dan weer gepraat worden en waarover ? Er is dus helemaal geen akkoord ! Als er dan gepraat moet worden kun je jouw energie inzetten voor de dingen die ik in de eerdere reactie genoemd heb. Zorg dat de rechthebbende zijn achterstallig loon uitbetaald krijgt inclusief het (werkelijke) rendement daarover . Want dat is het pensioen !!! En laat die super mega giga pot van 1500 miljard euro niet in onrechtmatige zakken verdwijnen .!! Daar ben je m.i. voor ingehuurd : om op te komen voor de bovengenoemde zaken . Het spreekwoord luidt Loon naar werken . Ik wil het omdraaien : Werk naar loon , want dat is m.i. vorstelijk met 950 euro per dag ! Doe je best !

Andreas Schelfhout reageer
reageert op 14-06-2020:

Geachte heer Heijn, Innoveren zou ook kunnen betekenen los te komen van Staat en DNB. Dat kan eenvoudig. Pensioenfonds Grafische Bedrijven heet voortaan Beleggingsfonds Grafische Bedrijven. De werkende deelnemers zijn beleggers, de gepensioneerden krijgen winstdeling of hoe dat ook genoemd kan worden. De Staat heeft niets met beleggingsfondsen te maken, DNB van Klaas be-Knot-ting evenmin. Succes en groeten, Andreas Schelfhout, al vijftien jaar gepensioneerd en in al die jaren één keer geïndexeerd.

Jan Roo reageer
reageert op 16-06-2020:

Nog even iets aan toevoegen v.w.b. de meer afhankelijkheid van beurskoersen ed, Bij stijgende koersen van af 2009 tot nu ( AEX op 300 punten in 2009 tot AEX op 550 punten nu ) is er NOOIT naar boven geïndexeerd . Maar telde de rekenrente van bijna niks . Nu bij een dreigende crisis en dus dalende koersen wil men WEL de beurskoersen laten gelden , maar dan om te korten . Dan telt die rekenrente van bijna niks even niet meer mee . Dat zie in de toekomst in iets ander vorm ook gebeuren . Nu bij zo ongeveer de top van de beurskoersen beloven dat de pensioenen in de toekomst ook zullen stijgen . Dat zal toch waarschijnlijk voorlopig niet gebeuren. Dan is het dus gemakkelijk beloven . Daar staat tegenover dat bij dalende koersen eerder gekort gaat worden . Zie je het al voor je ??? Bij dreigende crisis ( zo die al niet begonnen is } Korting van de pensioenuitkeringen ! Zet je dus maar schrap ! De kortingen zitten er m.i. aan te komen , nu het niet linksom steeds nog maar niet lukt , dan maar rechtsom op deze manier . Maar dat is mijn mening ! Wat voor spel wordt hier gespeeld ? Wie wordt door wie voor de gek gehouden ? Maar gaat u maar rustig slapen , Een fijne onbezorgde oude dag toegewenst !

Jan Roo reageer
reageert op 16-06-2020:

Andreas , en anderen die dit lezen . Wat wel is geïndexeerd : de premie die betaald moet worden . Je betaald nu ca. 40 % meer premie dan in 2008 . De pensioenen zijn niet gekort , maar door de inflatie wel 25 tot 30 procent in koopkracht achteruitgegaan . Men wil het nieuwe pensioenstelsel meer afhankelijk maken van de beurskoersen ed. Bij dalende koersen eerder korten , bij stijgende koersen eerder indexeren . Dat zie ik al helemaal voor mij . Bij stijgende koersen : mondjesmaat indexeren , want het mocht over een half jaar eens wat minder worden . Bij dalende koersen : zo snel mogelijk korten en liefst zo veel mogelijk , want het mocht over een half jaar misschien nog minder gaan worden . Wist je dat je bij een werkzaam leven van 45 tot 50 jaar door de betaalde premie en het werkelijk behaalde rendement door de jaren heen een kapitaaltje hebt opgebouwd van ca. 400.000 euro ? Dat dat kapitaaltje rendeert tegen 7 % netto ? Dat je daar een pensioenuitkering van ca. 18.000 euro per jaar van krijgt . Dat die uitkering minder is dan het rendement van ca. 7 % ? nl 28.000 euro . Dat de jongeren NIET meebetalen aan de pensioenen van de ouderen ? Dat dit door het pensioenfonds is bevestigd ? Dat dus een ieder premie betaald voor zijn eigen pensioen ? Die geen premie betaald , heeft later geen pensioen , zo simpel is dat . Dat je aan pensioenuitkering dus NOOIT uitgekeerd krijgt wat je aan premie hebt betaald en rendement wat het heeft opgeleverd ? Reken het zelf maar uit . Het is simpel genoeg . Het opgebouwde kapitaaltje plus elk jaar het rendement en daar je uitkering weer van af . Tot aan je overlijden , dan verdwijnt het kapitaaltje in de super mega pensioenpot van nu ca. 1500 miljard euro en rendeert vol vermogen verder want jou uitkering hoeft er niet meer van af . Vandaar dat die mega pot gewoon verder groeit. Al is het met ups en downs . We meer ups dan downs , anders zat er geen 1500 miljard in de pot . Dit is mede mogelijk gemaakt door de al overleden deelnemers en gepensioneerden die zoals ik al vermeldde NOOIT hebben gekregen waar ze recht op hadden , nl. het pensioen , bestaande uit de betaalde premie en het behaalde rendement daarover ! En dat rendement is meer dan de gehanteerde rekenrente. Pensioen is m.i. nog niet uitbetaald loon dat VERPLICHT moet worden afgedragen d.m.v. premiebetaling . Het is niets meer dan billijk dat het bij pensionering wordt uitbetaald inclusief het werkelijk behaalde rendement ! Dus Ronald , als je ons een fijne oude dag toewenst : Innovatiemogelijkheden te over !

Jan Roo reageer
reageert op 04-07-2020:

Ronald , ga je nog een eerlijk antwoord geven op de bovengenoemde reacties ? Of ga jij je hullen in diep stilzwijgen ? Als ik in bovengenoemde reacties geen gelijk heb , dan moet je dat gewoon zeggen . Je kunt gewoon proberen met onderbouwing mijn verhaal te weerleggen . Ga gewoon punt voor punt uitleggen wat in mijn verhaal niet de waarheid is . Of m.a.w. wat ik zit te liegen .

Ronald Heijn reageer
reageert op 06-07-2020:

Beste meneer Roo, We zijn bij Pensioenfonds PGB blij met het uitgewerkte akkoord. Een van de voordelen ervan is dat pensioen duidelijker wordt. Je kunt straks goed zien hoe je met de ingelegde premie en het rendement daarop een kapitaal opbouwt, waarvan je later een pensioenuitkering bekostigt. Dat sluit goed aan op uw wensen. Met vriendelijke groet, Ronald Heijn.

Jan Roo reageer
reageert op 06-07-2020:

Beste Ronald, Mijn vraag is om antwoord te geven op mijn reacties. Dat is mijn wens . Want die zie ik niet in je reactie . Of is dat teveel gevraagd ? Of zeg ik hier de waarheid en wil je dat niet toegeven ? Ik houdt er niet van om er doekjes om te winden . Gewoon eerlijk zeggen waar het op staat . Recht door zee. Dus Ronald ,open vizier graag . Zeg gewoon : of ik lieg, of ik zeg de waarheid . zo ik lieg dan zie ik graag wat en bewijs van het tegendeel . vr, groet Jan roo.

peter stiekema reageer
reageert op 06-07-2020:

Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat meneer Heijn voor 2012 heeft gedaan. Of is hij pas toen aan het werk gegaan?. Familie van AHold, zeker?

Ronald Heijn reageer
reageert op 06-07-2020:

Beste meneer Stiekema, Ik voel me erg thuis in de financiële sector. Ik werkte van 1987 tot 2010 in de bankensector (Rabobank, SNS en Friesland Bank) en daarna bij pensioenuitvoerder BeFrank. Met vriendelijke groet, Ronald Heijn.

Ad Feller reageer
reageert op 06-07-2020:

Door mijn arbeidsverleden waarbij ik vijf keer van werkkring ben veranderd, heb ik ook eenmalig 15 jaar lang in de grafische sector gewerkt. Inmiddels sinds 2008 met 'pensioen'. Van deze vijf verschillende pensioenuitkeringen heb ik sindsdien nog nooit een cent indexatie ontvangen. In het licht van het nieuwe pensioenakkoord stel ik daarom voor dat bij de start alle gepensioneerden eerst gecompenseerd worden voor de jarenlange achterstallige pensioenuitkeringen. En vanaf dat punt 0 mag er wat mij betreft bij tegenvallende resultaten in de dekking best een keertje gekort worden. Maar niet van de huidige pensioenuitkeringen want die zijn, zoals gezegd, al jarenlang onderbetaald. Ik ga het verder niet hebben over rekenrente e.d., een belachelijk systeem, of over een onbetrouwbare overheid. Daar is genoeg over gezegd. Het gaat mij alleen maar over mijn rechten op een eerlijk pensioen, waar ik zelf al die jaren voor gespaard heb. En dat ik daarbij vijf keer ben overgestapt naar een ander bedrijf in een andere bedrijfstak en vervolgens elke keer weer bij 0 moest beginnen, is mijn eigen keus geweest. Dat neem ik niemand kwalijk. Maar wel het stelselmatig achterhouden van mijn rechtmatig opgebouwde pensioen. Daar moet de Staat, de Ned. Bank en c.s. afblijven.

Jan Willem Boks reageer
reageert op 06-07-2020:

Geachte heer Heijn, Nu er een Pensioen accoord is vraag ik me af waarover gepraat dient te worden de komende jaren, aangezien hier nog geen sprake van is. Uiteraard moet er E. 950,00 PER DAG gedeclareerd worden, dus moet er gepraat worden over een accoord dat er nog lang niet is! Zorg er dan maar voor dat ik als rechthebbenden de betaalde pensioenpremie + rendement na 50 jaar werken voor de eerste keer geïndeceerd kan ontvangen. Wellicht zet u toch zoden aan de dijk.Dan kan ik na 50 jaar noeste arbeid en 15 jaar pensioen eindelijk het gevoel krijgen dat er niet van me geprofiteerd wordt. Zorg maar dat de Nederlandse Staat niet opnieuw gaat graaien In mijn centenbakj en houd de EU buiten de deur. Ook moet De Nederlandse Bank zich eens gaan inleven in het leven van ‘Jan met de Pet.’ Hoop van harte dat u wel in staat bent het leven van ‘Jan met de Pet’ voor de geest te halen. Succes met de PGB werkzaamheden. Een Levensgenieter, dank zij de P. R. bezigheden van mijn wederhelft.

Ronald Heijn reageer
reageert op 07-07-2020:

Ik lees in al jullie reacties de zorg dat we de pensioensector de pensioenen niet of nauwelijks kunnen indexeren. Ook mijn vader heeft hier mee te maken. De besprekingen over de aanpassingen van het pensioenstelsel in Nederland hebben lang geduurd. Ongeveer 12 jaar geleden zijn de sociale partners hiermee gestart. Gelukkig ligt er nu een akkoord op hoofdlijnen. Wat ik er mooi aan vind is dat iedereen alle informatie en alle openstaande vragen hierover kan lezen op het internet. Gunstig en veelbelovend naar de toekomst is dat de huidige impact van de rekenrentes minder wordt. Deze beperkte, zoals we allemaal weten, de mogelijkheden tot indexatie in grote mate. Het is inderdaad nog slechts een akkoord op hoofdlijnen. Ook dat zien jullie goed. Er staan nog veel praktische vragen open. Omdat het om inkomen gaat ligt dit uiteraard gevoelig en zullen de sociale partner en de pensioenfondsen tijd nodig hebben om de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel voor iedereen in Nederland zo zorgvuldig mogelijk te doen. Na de zomer gaan wij starten met voorlichtingsbijeenkomsten over wat we al wel weten en waar we nog met vragen zitten. Die van de mensen waarvoor we aan het werk zijn horen we dan ook heel graag. Ik hoop jullie dan te mogen ontmoeten.

Jan Roo reageer
reageert op 08-07-2020:

Ronald , ga alvast mijn punten in de hier boven geplaatste reacties stuk voor stuk beantwoorden . En vooral : is mijn visie een leugen of is het de waarheid ?

 

 
Recente columns
Laat uw partner niet in de steek
Zowel natte voeten als droogte voorkomen
In gesprek over onze beleggingen