Aanmelden

Durven innoveren

14-5-2020

Sinds kort ben ik bestuurslid bij Pensioenfonds PGB. En een dag in de week ben ik te vinden in Breukelen, bij de Nyenrode-universiteit. Dat ik in deze tijd van grote veranderingen in pensioen praktijk en wetenschap met elkaar kan verbinden, vind ik machtig mooi.

Voor u ben ik nog een onbekend gezicht. Maar ik hoop dat ik dat niet lang zal blijven. En dat ik in gesprek met u als deelnemer of werkgever bij dit fonds en in de sector een steentje kan bijdragen aan innovatie van pensioen.

Een fijne oude dag
Ik kom niet vanuit het niets bij Pensioenfonds PGB terecht. Ik heb altijd gewerkt in de financiële sector. Omdat ik dat leuk vind. Of het nou bij een bank, bij een verzekeraar of bij een pensioenfonds is, het is een sector die continu verandert.
  

Het mooie van de financiële sector is dat we helpen bij de toekomstdromen en wensen van mensen. Bij een bank kan dat zijn om de studie van kinderen te financieren, of een mooi huis. Bij een pensioenfonds gaat het om een fijne, onbezorgde oude dag. Of om de wens om je partner of kinderen beter te beschermen bij overlijden.  

Veranderingen
In 2012 ben ik gaan werken bij de Nyenrode Business Universiteit om mezelf te verdiepen in alle veranderingen die ik in de wereld zag ontstaan. Technologische veranderingen, maar ook veranderingen die ontstaan om onze wereld leefbaar te kunnen houden. Inmiddels zitten we middenin al die veranderingen. En hebben we ook nog te maken met een gezondheidscrisis.

Politici en toezichthouders hebben met toenemende regeldruk de vorige crisis proberen te bestrijden. Nu zitten bedrijven klem in wet- en regelgeving en moeten ze, met dat als vertrekpunt, weer terug naar de wendbaarheid van hun bedrijf om alle scenario's het hoofd te bieden.

Dit vraagt veel van ons leiderschap. Onze managementstijl is nog gebaseerd op de trend van 100 jaar geleden toen we nog in de industrialisatie zaten. Met als belangrijkste managementwoorden: efficiency en effectiviteit. We gaan nu meer richting een netwerkeconomie waar sturen op vertrouwen cruciaal is. Maar dat moeten we met zijn allen nog wel opnieuw aanleren.
  

Pensioensector
Afgelopen zomer vroegen veel mensen aan me: wanneer ga jij promoveren, colleges geven of publiceren? Dat is nooit mijn bedoeling geweest. Ik wilde mezelf verbeteren, om te kunnen helpen bij de transitie die nodig is in bedrijfsleven en maatschappij. Dat doe ik door mijn werk op de universiteit op het terrein van pensioenen te combineren met bestuursfuncties bij pensioenfondsen.

Wat ik het leuke aan de pensioensector vind is dat we nu juist daar aan de vooravond van hele grote veranderingen staan. Het is al ruim 12 jaar duidelijk dat het huidige stelsel niet meer past bij de realiteit van vandaag de dag. Dat besef is er thans echt en we staan aan de vooravond van mooie doorbraken.

Het interessante van de pensioensector is dat het een duale sector is. We hebben te maken met een relatie met de bedrijven, maar ook met de particuliere deelnemers. Beiden zijn klant van hetzelfde product. En om deze beide klantgroepen heen hebben we intensief contact met de sociale partners omdat deze immers de architecten van de pensioenregelingen zijn. Dat maakt het zeer interessant om hier goed op in te spelen.

Innovatie
De innovaties in de pensioensector lopen achter op die van de bancaire en de verzekeraarssector. Dat is logisch. De sector wacht op de doorbraken in het pensioenstelsel.

Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan een modernere pensioensector. En dat kan, denk ik, bij Pensioenfonds PGB. Het is een ondernemende sociale en financiële instelling. Maar vooral ook een instelling die in de kern van haar strategie beseft dat we leven in een netwerkeconomie. En dat het daarin cruciaal is om te werken aan community’s - gemeenschappen waarin mensen ervaringen en kennis delen.

PGB heeft het van oudsher in zich om de uitdager van de markt te zijn. Om de ruimte te zoeken om te ondernemen en te innoveren. En dat is een mentaliteit die ik belangrijk vind. Maar nog veel belangrijker is dat PGB al een gemeenschappelijk platform is, waarin heel veel sociale partners en ondernemingen elkaar hebben gevonden. Dat is een club waar ik bij wil horen.


 

Ronald Heijn
Ronald Heijn is bestuurslid van Pensioenfonds PGB. Hij zit vanaf 2020 in het bestuur en houdt zich met name bezig met innovatie van communicatie, dienstverlening en pensioenproducten. Als columnist richt hij zich vooral op vernieuwing en ‘community’.

Vorige column
Andere tijden

Jeroen Kaal reageer
reageert op 18-05-2020:

Beste Ronald, veel succes en vooral ook plezier bij PGB. Mooi dat je aan de knoppen gaat draaien in de sector. Er liggen grote kansen, zeker ook voor PGB. Innoveren vraagt ook om een ondersteunende organisatiecultuur. Deze ontwikkelen in de sector en binnen jullie organisatie is een uitdaging. Ik zou hier graag een keer met jou en jullie van gedachte over willen wisselen. Hoe denk jij hierover? Weet daarbij dat ik in het verleden heb meegewerkt aan het scherp krijgen van de identiteit van PGB en dat The Culture Club Company een interessante samenwerking heeft met EY op het gebied van cultuurvraagstukken (denk aan toon aan de top, cultuur & risk etc. . Zullen we een keer beginnen met een kop koffie? Met vriendelijke groet Jeroen Kaal, The Culture Club Company. P.S. doe de hartelijke groeten aan Jochem.

Jan Roo reageer
reageert op 20-05-2020:

Succes en veel energie gewenst Ronald . Want dat zul je wel nodig hebben bij jou innovatiedrang. Te innoveren is er zeker het e.e.a. . Hoe ga je de werkelijke rendementen uitkeren aan de pensioengerechtigden bv.. Want de gepensioneerde heeft toch als pensioen de betaalde premie plus het rendement daarover ? Zo staat dat toch in de pensioenregeltjes ? Hoe ga je de pensioenpot van 1500 miljard euro verdelen als bij het nieuwe pensioenstelsel die niet meer nodig is , volgens Jochem . Is m.i. ook nu niet nodig trouwens . Zo maar even een paar punten om te beginnen . Ronald , ga maar flink je best doen voor een eerlijk pensioen voor de gepensioneerden en de toekomende . En zorg er maar voor dat die mega pot van 1500 miljard niet in de zakken van de EU , de regering , de Ned. bank of andere liefhebbers cq . graaiers verdwijnt . Want die komt de gepensioneerden toe . Het is betaald door de deelnemers en is ingehouden achterstallig nog niet uitbetaald loon . Nogmaals veel succes . Vr. groet Jan .

 

 
Recente columns
Andere tijden
Thuisblijven om coronavirus
Goede voornemens