Aanmelden

De realistische periode

21-3-2016

​De realistische periode
 
Er is niets zo moeilijk te voorspellen als de toekomst. En toch vragen ze of ik deze column wil wijden aan de toekomst van het pensioenstelsel. Als je niet uitkijkt wordt dit een saai en abstract stuk. Maar goed: ik voorzie dat we breken met het grenzeloze optimisme en een realistische periode ingaan.
 
Geen zwartkijkerij
Wat bedoel ik daarmee?
Enerzijds weg van de zwartkijkers, die roepen dat er niets meer in de pensioenpot zit ‘als wij aan de beurt zijn’. Onzin. De pensioenfondsen voeren juist een zorgvuldig beleid om het pensioen te blijven uitbetalen van de nu 75-jarigen, maar ook voldoende te reserveren om de pensioenbeloften aan 25-jarigen waar te maken, over misschien een halve eeuw.
 
Niet waardevast
Anderzijds weg van het ongebreidelde optimisme,  dat de pensioenen honderd procent waardevast kunnen blijven. Het is de afgelopen jaren niet gelukt om de (gelukkig geringe) geldontwaarding bij te houden en zal ook in de toekomst niet helemaal lukken. Ook in goede beleggingjaren hebben pensioenfondsen het moeilijk genoeg om de ingelegde premiegelden te laten aangroeien tot het kapitaal dat nodig is om twintig jaar of langer de pensioenen uit te betalen. Dat mensen gemiddeld steeds ouder worden en dus ook langer dan berekend, een uitkering  verwachten, werkt ook niet mee. De lage rente van dit moment ook niet. Dus de komende jaren zal een pensioenfonds het goed doen als het de pensioenuitkeringen nominaal gelijk weet te houden en die niet hoeft te verlagen. Al valt dat laatste nooit  helemaal uit te sluiten.
 
Doorsneepremie
De doorsneepremie zal waarschijnlijk over een paar jaar verdwijnen. Nu betalen jong en oud in dezelfde pensioenregeling eenzelfde premiepercentage. Terwijl het geld van jongeren langer belegd blijft  en dus meer oplevert. Een brede stroming wil daar van af, waardoor jongeren minder en ouderen meer premie gaan betalen. De grootste hobbel blijft voorlopig: wie gaat de overgang betalen van het ene naar het andere systeem, zodat de huidige 45+ generatie niet de dupe wordt?
 
Beschikbare premieregeling
Veel mensen en zeker veel nieuwe werknemers zullen te maken krijgen met een ander pensioensysteem. In de huidige situatie bouwen mensen pensioenrechten op, die later tot een afgesproken uitkering moeten leiden. Een beschikbare premieregeling werkt andersom. Het uitgangspunt is niet de uitkering van later, maar de inleg van nu. Voor iedereen  persoonlijk wordt de inleg en het rendement bijgehouden. Op pensioendatum blijkt dan wel hoeveel pensioen dat samen oplevert. Individueler, transparanter, maar nog iets onzekerder.
 
Verplichting?
Zullen werknemers van een hele sector nog verplicht aangesloten kunnen zijn bij een bepaald pensioenfonds? Zoals grafici bij PGB? Waarschijnlijk niet. Politiek en sociale partners zullen nog wel een robbertje vechten. Totale vrijheid wordt bepleit tegenover zelfs meer verplicht pensioensparen ook voor zzp’ers. De kans is groot dat sociale partners in bepaalde sectoren nog wel een pensioenregeling als minimum verplicht kunnen afspreken, maar dat die niet meer per se bij hetzelfde fonds hoeft te worden ondergebracht.
 
Is de toekomst onzeker? Ja, per definitie. Maar de pensioenrechten die u reeds hebt opgebouwd, vervliegen niet, evenmin als het geld daarvoor, dat we zo goed mogelijk beleggen.
 
Arnold Verplancke
bestuurder PGB

 

 

 
Recente columns
In gesprek over onze beleggingen
Klankborden maar!
Na twaalf jaar praten is er een nieuw pensioen