Aanmelden

De kop is er af

13-6-2018

Mijn eerste honderd dagen bij ons pensioenfonds zitten erop. Eerst als kandidaat-bestuurslid en na goedkeuring door DNB als officieel lid van het pensioenbestuur. Een intensieve periode met als doel om zo snel mogelijk een goed beeld te krijgen van wat er binnen ons fonds speelt en zowel collega-bestuursleden als medewerkers en adviseurs te ontmoeten.

Ik heb natuurlijk ook kennis gemaakt met de mannen en vrouwen in onze frontlinie: de medewerkers die dagelijks contact hebben met onze werkgevers en deelnemers. Als bestuurslid met de portefeuille pensioencommunicatie, denk ik dat die medewerkers een cruciale schakel zijn in onze communicatie. Gaat het daar niet goed, dan scoor je niet. Ook al heb je nog zo’n voortreffelijk communicatiebeleid.

Gemotiveerd
Het was voor mij dan ook belangrijk te constateren dat we beschikken over gekwalificeerde en zeer gemotiveerde medewerkers, die de werkgever echt als klant zien en het belang van de deelnemer voorop stellen. Gelukkig zie je dat ook terug in het onderzoek dat vorig jaar werd gehouden onder onze deelnemers. Gepensioneerden waarderen ons gemiddeld met een 7,7 en wie pensioen opbouwt geeft ons een 6,9. Dat is niet slecht, zeker niet als je het afzet tegen het landelijke beeld. 

Toch is die score niet goed genoeg. Zeker als je wat dieper inzoomt op specifieke groepen. Jongeren bijvoorbeeld of hoger opgeleiden geven ons lagere cijfers. We willen hen echter óók op een passende manier bedienen, zodat ze inzicht hebben in hun pensioen, weten dat ze met vragen bij ons terecht kunnen en vertrouwen hebben dat we goed voor hun pensioengeld zorgen. Dat dwingt ons tot actie. 

Betrokken
Als Pensioenfonds PGB staan we bekend  als een betrokken pensioenfonds. Dat is tenminste wat werkgevers en deelnemers tegen ons zeggen. We voelen ons verantwoordelijk voor de bij ons aangesloten werkgevers en deelnemers. En als we onze ambitie willen waarmaken om hen houvast te bieden in een veranderende pensioenwereld, dan zullen we ook op het vlak van pensioencommunicatie forse stappen moeten zetten.

In de afgelopen 100 dagen heb ik gezien dat dé “deelnemer” niet bestaat. We hebben nieuwe deelnemers en gewezen deelnemers. We hebben actieve deelnemers en gepensioneerde deelnemers. We hebben jonge deelnemers en oudere deelnemers. We hebben hoog opgeleide deelnemers en minder hoog opgeleide deelnemers. We hebben samenwonende deelnemers en alleenstaande deelnemers. En ga zo maar door. 

Op maat
Iedere groep van deelnemers, maar eigenlijk iedere deelnemer, heeft zijn eigen informatiebehoefte en zijn eigen voorkeur voor de wijze waarop hij geïnformeerd wil worden. En dan ook nog graag op het tijdstip dat het beste past.

Het is onze opdracht om daarin te voorzien. De ambitie die we daarom binnen het bestuur hebben geformuleerd is dat we een digitale infrastructuur creëren die iedere werkgever en iedere individuele deelnemer in staat stelt om op het door hem of haar gewenste moment te beschikken over alle voor hem of haar relevante pensioengegevens. Zodat zij hun pensioenzaken 24/7 met ons fonds kunnen regelen.

Samen
De kunst zal zijn om dit in nauw overleg met de werkgevers en onze deelnemers te ontwikkelen, want laten we niet de fout maken te veronderstellen dat wij de wijsheid in pacht hebben.
De komende maanden wil ik dan ook graag mijn oor te luisteren leggen bij onze “klanten”: werkgevers en deelnemers. Ik wil graag met hen in gesprek om te horen wat hun ideeën, wensen en verlangens zijn en wat zij van ons fonds verwachten. Inmiddels zijn de eerste afspraken gemaakt.
Ik begon met de titel De kop is er af, maar volgens mij sta ik pas aan het begin.

Samen wordt dit een succes!

Freek Busweiler

H.Mulder reageer
reageert op 14-06-2018:

Allereerst het feit dat de DNB zich mag bemoeien met mijn uitgestelde salaris is al iets waar ik mij verschrikkelijk druk om kan maken . Iedereen krijgt er een aantal procenten bij , de mensen die werken mogen meedoen in deze maatschappij , maar als je met Pensioen bent moet je je mond houden en alles maar over je heen laten gaan . Eerst wordt je ruim 4 jaar voor je met pensioen kunt ontslagen en van de ene dag op de andere op straat ''geschopt'' zonder een cent extra , niks , noppes . De WW in en maar solliciteren . Daarna in de IOW alsof het al niet erg genoeg was . Na al die slopende jaren mag je met Pensioen , maar dan wel zonder de AOW van je vrouw , want die is ruim 2 jaar jonger dan mij en mag zij pas 3 jaar later haar AOW ontvangen weer een ''klap'' die je moet verwerken . Iedereen om je heen denkt dat ik ''een rijke gepensioneerde '' ben en vinden het vreemd dat ik niet met vakantie ga . De generatie voor mij heeft alles gehad , tot belastingvoordeel toe ! Maar mijn generatie moet het vergelden . Geen belastingvoordeel meer (in ieder geval minder), geen AOW voor de partner die jonger is en geen indexering voor je pensioen !! Ik weet dat mijn Pensioenfonds daar niet helemaal de schuld van is maar er meer ruchtbaarheid aan geven zou wel wat fatsoenlijker zijn . Men laat de ''oudere'' steeds vaker ''in de steek'' en het voelt alsof je niks meer betekent in de maatschappij behalve om als oppas te functioneren of als goedkope kracht je moeten inzetten voor vrijwilligerswerk ! Of toch nog gaan werken , maar dan wel voor zeer weinig salaris . Waarom wij niet met z'n allen de straat op gaan om te protesteren komt omdat er niet één partij is die hier het voortouw in wil nemen . Laat die ''oudjes'' maar barsten , die kunnen toch niks terug doen . Afzender : ''Een in de maatschappij teleurgestelde gepensioneerde'' .

H.Timmer reageer
reageert op 14-06-2018:

@H.Mulder: Ik vind het vrij bijzonder dat u zich 'verschrikkelijk druk maakt' om het feit dat de DNB zich met uw pensioen bemoeit en pensioenfondsbestuurders screent. Juist nu de pensioenen zo op de gevoelige plaat liggen, zou u daar heel blij mee moeten zijn. U bent typisch één van de slachtoffer-rol-zeikgeneratie. Ik hoor uw leeftijdsgenoten op tv, radio, in de politiek en op dit soort fora alleen maar klagen over het feit dat de generatie voor hen alles heeft gehad, en zijzelf niets. Toch behoort uw generatie tot de generatie die het beter voor elkaar heeft dan de 40 jaar na u. U kon nog voor uw 67ste met pensioen, terwijl uw landgenoten over 40 jaar blij mogen zijn als ze dat voor hun 72ste mogen. Dat terwijl uw generatie nog heeft kunnen genieten van de VUT, voorwaardelijke regelingen, onvoorwaardelijke indexatie en vrijwel ongelimiteerde pensioenregelingen in bijvoorbeeld eindloon. Dat terwijl de generatie na u op pensioenopbouw volledig wordt gelimiteerd, en de AOW ook steeds verder naar beneden wordt geschroefd, en iedereen maar op ZZP basis en flexibele contracten sowieso geen pensioen meer opbouwt. Dit alles ondanks de onzin die bv. Krol van 50+ uitkraamt. Het is jammer dat u de politiek de schuld geeft van het feit dat u zelf nooit voldoende het heft in handen heeft genomen en voor uw eigen oudedagsvoorziening heeft gezorgd. En dat u dat vanuit uw eigen egocentrische wereldje ziet als dat de "oudjes" maar moeten barsten, daar waar de generatie na u echt de pineut is.

H.Mulder reageer
reageert op 15-06-2018:

Geachte Hr.Timmer , als er één een zeikgeneratie is , is het wel de uwe . Uw generatie doet niks anders dan klagen over het feit dat mijn generatie ''rijk'' is en u vind dat wij moeten inleveren voor uw generatie . Het pensioen is een uitgestelde salaris , hoe je het ook bekijkt . Ik ben met 14 jaar begonnen , ook met pensioenpremies betalen ! Uw generatie begint pas ongeveer 10 jaar later te werken , wat inhoudt dat u pas omstreeks uw 74e met pensioen kunt , als u voor die tijd niet eerst nog even een jaartje of 2-3 ''de wereld wil rondreizen'' , iets wat uw generatie nogal vaak doet . Verder was het bij ons normaal dat de man werkte en de vrouw bij de kinderen thuis bleef , wat betekent dat deze ook geen pensioen opbouwt . Uw generatie daarentegen blijkt meerdere malen een nieuwe relatie te moeten beginnen , wat betekent dat zeken als er kinderen bij gemoeid zijn toeslagen gegeven moeten worden om u tweeen ''in leven te houden''. Ik heb het dan nog niet over al die extra woningen die men moet bouwen om iedereen een dak boven het hoofd te geven . Wat dacht u van kinderopvang toeslag en ook zoiets belachelijks , ''papa dag'' , ga mij niet vertellen dat jullie generatie niks kost ! Onze generatie wil graag de huidige generatie helpen , wat men van uw generatie niet kunt zeggen . Ik heb jarenlang VUT-premies betaald en kon er geen gebruik van maken , omdat toen het zover was , het afgeschaft was . Vergeet niet dat als u met pensioen gaat u het ''dubbele'' krijgt . omdat uw partner ook pensioen ontvangt . Maar ik kan u nu wel zeggen : hoe u uw best ook doet , de Staat steekt er wel een stokje tussen en gaat ervoor zorgen dat u het ''net zo slecht als ons krijgt'' !

Jan Roo reageer
reageert op 14-06-2018:

Geachte Freek Busweiler, U bent ook zeer gemotiveerd neem ik aan om e.e.a. uit te leggen en of vragen te beantwoorden. 1. Als de pensioenen al 10 jaar lang niet worden geïndexeerd Bij een inflatie van ca. 1,5 % per jaar heb je dan niet minstens 15 % ingeleverd ? Terwijl het Pensioenvermogen rendeert tegen gemiddeld 7,5 per jaar. Alle pensioenen ,kosten en verdere uitkeringen zijn dan al betaald. Pure netto winst dus. Wordt het dan niet eens tijd dat er wat aan die stomme niet uit te leggen rekenrente wordt gedaan? Want die staat zoals u zelf ook wel weet zo ver van de werkelijkheid af als de zon van de maan. Maar stug blijven volhouden dat de pensioenen onbetaalbaar worden. Het komt allemaal wel zeer ongeloofwaardig over. Zie ook mijn vorige reacties. dhr. Timmer, Ik ben nu 62 en zo het laat aanzien mag ik met 67 jaar en 3 mnd. met pensioen. Ik heb wel betaald voor Vut regelingen, Maar zal er niet van profiteren. Ik betaal wel bijna 20 % premie samen met mijn werkgever. Ik betaal en u ook premie voor mij zelf en u ook. Wie geen pensioenregeling heeft , heeft geen pensioen. U betaald dus niet voor degene die nu pensioen heeft. Die heeft al betaald . Als u alle betaalde premie van jaar op jaar plus het rendement daarover bij elkaar teld , krijgt u van uw levensdagen niet terug aan pensioen van wat u betaald hebt en wat voor rendement het heeft opgeleverd. Vandaar dat de pensioenfondsen in ca 70 jaar een vermogen hebben opgebouwd van ca 1500 miljard euro tegen een gemiddeld rendement van ca. 7,5 % per jaar. Ik wil niet klagen maar wil wel graag open kaart en eerlijkheid. En vooral dat laatste wordt m.i. nogal mee gesjoemeld. Want echt eerlijke antwoorden op mijn vragen heb ik nooit gehad. Men komt steeds met afgezaagde gezegdes van rekenrente, politiek vergrijzing , enz enz Zie ook mijn reacties op vorige columns.

Catharina reageer
reageert op 22-06-2018:

Iemands pensioen wordt berekend aan de hand van de premie die men betaalt (heeft betaald) en is afhankelijk van de gehanteerde voorwaarden van de bedrijfstak waarin men werkzaam is. Daarenboven moet men rekening houden met het feit dat in "slechte (economische) tijden" de opbouw (met uitzondering van de inleg!) van het pensioen niet toeneemt en in goede tijden dit andersom is: logisch. Maar het kan toch niet zo zijn dat bij uitkering -wanneer men de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en er jaar op jaar geen indexatie plaatsvindt- er geen rekening wordt gehouden met door de overheid ingestelde belastingverhogingen (denk ook aan de WUL uit het jaartal 2013, verhogingen ZVW enz. en inflatie)!!! Bij drastische belastingverhogingen zou je als gepensioneerde dus bijna geen cent van het opgebouwde pensioen meer overhouden! Hoe wordt daarover gedacht? Groet van Catharina

Andreas Schelfhout reageer
reageert op 04-07-2018:

What the hell heeft DNB te maken met een benoeming van een bestuurslid? Niks, naar mijn idee. De gepensioneerden maken zelf uit door wie ze bestuurd willen worden. Ook de maffe rekenrente die DNB oplegt moet worden afgeschaft. De economie kent pieken en dalen, het maakt niets uit dat een pensioen als een sloep daarin meedeint. Voorstel: DNB verhuist naar een belastingparadijs, NIET Nederland en trekt zijn eigen plan. Dan schieten de pensioenen omhoog en wordt voorkomen wat absoluut zeker staat te gebeuren: de Staat der Nederlanden roomt de overlopende pensioenpotten af - zoals ze dat al eerder deden bij ABP. De straat op? Protesteren? Kunnen we afspreken dat we op een nader te bepalen dag allemaal met openbaar vervoer en met rolstoel of rollator voor een demonstratie naar Den Haag reizen. Binnen één uur staat het hele land stil. Als dertig rolstoelers op een station op dezelfde trein willen stappen, vertrekt die trein minstens een kwartier te laat. Als dat in het hele land gebeurt, is de chaos compleet.

Catharina reageer
reageert op 04-07-2018:

"Demonstreren, de straat op" enz. heeft geen enkele zin in het geval van gepensioneerden of mensen die dit binnenkort zullen zijn! Het is alleen maar de vraag hoe de overheid en verantwoordelijken van pensioenfondsen omgaan met het feit hoe men de slangenkuil waarin bovengenoemde mensen op dit moment zijn beland (namelijk: alle belastingverhogingen etc . gaan dóór, zónder enige compensatie!) zal opvangen ten opzichte van gedane toezeggingen in het verleden. Het gaat namelijk in de meerderheid niet om mensen die de Balkenendenorm verdien(d)en!!! Bovendien: met zo'n vooruitzicht kan men niet verwachten dat de jeugd enthousiast is (wordt gemaakt) voor deelname in een bedrijfstakpensioenfonds!

Jan Horsting reageer
reageert op 05-07-2018:

Met mijn 90-jaar kan ik niet anders dan redelijk tevreden zijn met het beleid van PGB. Of ik de indexatie nog meemaak ??

Kees Braat reageer
reageert op 05-07-2018:

Wijlen de heer Peijster heeft tijden geleden de heer Busweiler de deur gewezen omdat daar niet mee viel te onderhandelen. Is dat de reden dat de heer Busweiler het woord werknemer niet in zijn mond durft te nemen maar wel bij regelmaat het woord werkgever gebruikt? De werknemers zijn wel degenen die het geld in het laatje brengen de werkgevers daarentegen hebben altijd goed met de werknemersorganisaties kunnen onderhandelen. Vandaar dat wij in de sector van de media zo'n goed pensioen hebben opgebouwd. Het zou van enige waardering blijken dat de heer Busweiler eens een keer het woord werknemer in zijn mond neemt zonder dat hij daar een nare smaak aan over houdt.

Freek Busweiler reageer
reageert op 05-07-2018:

Geachte heer Braat, In de regel ben ik blij met reacties van deelnemers op onze column; het is een blijk van betrokkenheid. Helaas kun je er als bestuur vaak niet onmiddellijk iets aan doen als gevolg van wet-en regelgeving. Uw reactie is echter van een andere orde; die is hoogstpersoonlijk aan mij gericht en daar kan ik wel onmiddellijk iets mee. Graag nodig ik u uit voor een persoonlijk gesprek om samen stil te staan bij hetgeen u kennelijk dwars zit. Wellicht leidt dat tot een beter wederzijds begrip. Ik hoop dat u mijn uitnodiging accepteert en hoor graag van u. Mijn email-adres treft u hierboven aan. Met vriendelijke groet, freek busweiler

Aysso Reudink reageer
reageert op 08-08-2018:

De bijna nul rente als gevolg van het monetaire beleid van de ECB en de lage rekenrente vastgesteld door de DNB hebben er inderdaad voor gezorgd dat er al tien jaar niet meer geïndexeerd is. Desondanks is het totale Nederlandse pensioenvermogen gestegen naar ongeveer 1550 miljard euro. Jaarlijkse rendementen zijn gemiddeld 7 procent. Wanneer de pensioenfondsen niet mogen indexeren vanwege een kunstmatig vastgestelde lage rekenrente en dientengevolge lage dekkingsgraad, dan is er een ander alternatief. Vergeet de indexering, de rente gaat sowieso de komende 10 jaar nauwelijks omhoog. Echter, niets staat de pensioenfondsen in de weg om aan hun deelnemers een jaarlijks dividend uit te keren vanwege de behaalde rendementen. Het pensioen stijgt dan wel niet structureel, maar elk jaar is er dan in ieder geval een financiële uitkering als compensatie voor de inflatie.

A. van Riel reageer
reageert op 23-08-2018:

Reactie op dhr. Asso Reudink van 08-08-218: Het alternatief dat hij voorstelt, daar ben ik voorstander van. Hallo DNB wordt eens wakker en kom eens van je stoel. Waarom komen jullie niet eens met 'n dergelijk voorstel? Achterover leunen noemen ze dat, laat de kippen maar kakelen.

 

 
Recente columns
In gesprek over onze beleggingen
Klankborden maar!
Na twaalf jaar praten is er een nieuw pensioen