Aanmelden

Andere tijden

9-4-2020
Iets meer dan een maand geleden hielden wij een bijeenkomst voor de bij ons aangesloten bedrijven en sectoren om bij te praten over het ‘pensioen van de toekomst’. Op die dag, bij de opening, sprak ik ook kort over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Ik vertelde over de extra hygiënemaatregelen die door de locatie waren genomen, en stond toen ook al stil bij de ontwikkelingen op de financiële markten. Wie had toen kunnen voorspellen hoe snel de veranderingen daarna zouden gaan.

Een week later waren daar al de ontwikkelingen in Noord-Brabant. Ik vertelde erover in mijn vorige column. Een collega-bestuurder uit Noord-Brabant nam telefonisch deel aan de vergadering. Onze collega’s van de uitvoeringsorganisatie (PGB Pensioendiensten) deden extra experimenten met thuiswerken, en maakten afspraken over beperkte aanwezigheid op de kantoren. 

Ook dit voelt inmiddels alweer lang geleden. Nu zit ik in een vrijwel leeg kantoor van Pensioenfonds PGB en ik zorg samen met één collega dat alle besluitvormingsprocessen goed door kunnen gaan. Bij PGB Pensioendiensten is een zeer beperkt aantal collega’s aanwezig voor werk wat niet vanuit huis kan. Verder werkt iedereen thuis. We wennen aan het overleggen en vergaderen via video en telefoon. Ik ben erg trots op alle collega’s bij PGB die allemaal de schouders eronder zetten om dit mogelijk te maken.   

Volhouden
Alle signalen wijzen erop dat we ons klaar moeten maken voor een lange periode waarin we ons aan moeten passen aan een nieuwe werkelijkheid. Het is en blijft een spannende tijd, waarbij we naast zorgen om de gezondheid van onze naasten en onszelf ook nog moeten zien te leven met een beperkte bewegingsvrijheid en grotere onzekerheid over de toekomst. Vanuit de regering worden wij gewaarschuwd dat het op korte termijn niet terug gaat naar “normaal”.

Er zijn scenario’s over de gevolgen voor de economie, maar niemand weet precies wat er gaat gebeuren. Dat betekent dat er veel onduidelijk is. Ook over uw pensioen. We weten dat de gedaalde aandelenkoersen en de lagere rente ervoor zorgen dat we er met een lagere dekkingsgraad slechter voorstaan dan begin dit jaar. 
Maar we kunnen u nog niet vertellen wat dit op de langere termijn betekent voor uw pensioenkapitaal, opgebouwde pensioen of pensioenuitkering. Pensioenfondsen zijn beleggers voor de lange termijn. De vraag of we pensioenen hierdoor moeten verlagen in 2021, hangt af van de situatie aan het eind van dit jaar en de (economische) lange termijn gevolgen van de coronacrisis. En we doen er als bestuur natuurlijk alles aan om verlagingen te voorkomen.

Economische ontwikkelingen
Pensioenfondsen kunnen op twee manieren worden geconfronteerd met een eventuele verlaging. Omdat zij al te lang een dekkingsgraad onder de 100% hebben of omdat de dekkingsgraad aan het einde van het jaar zo laag is dat herstel op de lange termijn onvoldoende mogelijk is. Gelukkig hebben wij de afgelopen jaren bij Pensioenfonds PGB voldoende herstel gehad, daarom is die eerste situatie voor ons niet aan de orde. Wij hoeven aan het einde van dit jaar niet minimaal een dekkingsgraad te hebben van 100%, voor dat herstel hebben wij meer tijd. 

De tweede variant kan bij Pensioenfonds PGB wel aan de orde zijn. Wij moeten kunnen aantonen dat onze (actuele) dekkingsgraad hoog genoeg is om binnen een aanvaardbare periode te kunnen herstellen. De grens daarvoor ligt naar verwachting iets boven de 90% dekkingsgraad. Dit wordt wel de kritische dekkingsgraad genoemd. Onze actuele dekkingsgraad kunt u hier lezen, daaraan kunt u zien dat we ons op dit moment dicht bij die grens bevinden. Dat maakt het spannend. Maar, zoals gezegd is het meetmoment pas einde van dit jaar., Het is nog niet te voorspellen hoe de ontwikkeling op de financiële markten de komende maanden zal zijn. 

Behalve onzekerheid over de financiële situatie bij Pensioenfonds PGB is er ook veel onzekerheid over de gevolgen op korte en lange termijn voor de werkgelegenheid en financiële gezondheid van de sectoren en bedrijven die bij ons zijn aangesloten. Ook met die onzekerheid moeten we nog een tijd leven. Wij doen er alles aan om te helpen waar dat mogelijk is. Bijvoorbeeld door te kijken wat er mogelijk is als bedrijven betalingsproblemen hebben. Door ons voor te bereiden op de verschillende toekomstscenario’s en de mogelijke gevolgen daarvan voor de beleggingen. En om tegelijkertijd de dienstverlening in stand te houden.

Dienstverlening
Zo zijn we onder meer aan het kijken hoe we mensen die de komende tijd met pensioen willen gaan digitaal kunnen informeren, nu onze pensioen-in-zichtdagen niet door kunnen gaan. En we kijken ook naar een alternatief voor onze pensioenbijeenkomsten voor HR-medewerkers. We deden gelukkig eerder al ervaring op met het inzetten van filmpjes en hielden ook al eens een ‘webinar’ voor werkgevers. Inmiddels onderzoeken we of dit soort digitale middelen een alternatief kunnen zijn voor de geplande bijeenkomsten. We houden verder bij welke vragen van deelnemers en werkgevers binnenkomen bij de klantenservice, zodat we daarop kunnen inspelen met extra informatie op onze website. En we versturen digitale nieuwsbrieven. 

Krijgt u die nieuwsbrieven niet? Ga dan naar uw persoonlijke omgeving in mijnpgbpensioen.nl. Dan kunt u bij de communicatievoorkeuren aanvinken dat u de digitale nieuwsbrief wilt krijgen. Op onze website kunt u ze nalezen. Ze staan bij de ‘downloads’. 

Onzekere toekomst
Tot slot: we weten niet wat deze pandemie ons nog gaat brengen. Misschien wel dingen die we nu nog helemaal niet voorzien. Natuurlijk maak ik me zorgen als ik zie hoe hard deze crisis er nu al inhakt bij een aantal sectoren die aan ons verbonden zijn. Maar ook als ik me een voorstelling maak van wat deze crisis persoonlijk kan betekenen. Misschien maakt u zich zorgen over uw gezondheid, of de gezondheid van dierbaren. Misschien maakt u zich zorgen over uw bedrijf. Of over uw werk.  

Ik wil iedereen daarom vooral ook heel veel sterkte wensen. Ik hoop dat u de komende paasdagen ook ruimte vindt voor wat (thuis) ontspanning. Daarom wil ik graag afsluiten met wat mij positief opvalt. Er wordt namelijk hard gewerkt op heel veel plekken in het land, ook hier bij het pensioenfonds. Ik zie veel creativiteit en de wens om elkaar te helpen. We passen ons allemaal zo goed als mogelijk aan de nieuwe werkelijkheid aan, en proberen er het beste van te maken. En dat is best iets om trots op te zijn. 

Jochem Dijckmeester
Voorzitter Pensioenfonds PGBJochem Dijckmeester
Jochem Dijckmeester is voorzitter van Pensioenfonds PGB. Hij zit vanaf 2016 in het bestuur en was in 2017 jonge pensioenfondsbestuurder van het jaar. Als columnist gaat hij in op actuele onderwerpen, zoals de toekomst van het pensioenstelsel.

Volgende column
Durven innoveren

Jgj Ruiter reageer
reageert op 12-04-2020:

Gaarne zou ik mijn totale pensioen van 2019 op papier willen hebben ik heb nog geen opgave gekregen om mijn belasting te kunnen doorgeven hoogachtend Jan Ruiter

Lucy Warnert reageer
reageert op 21-04-2020:

Geachte heer Ruiter, Bedankt voor uw reactie. U ontving geen jaaropgave van ons. De jaaropgave 2019 is verzonden. Wij vinden het heel vervelend dat u de jaaropgave niet ontving en sturen u alsnog een jaaropgave via de post. Voor het ongemak bieden wij u onze excuses aan. Met vriendelijke groeten, Lucy Warnert, Klantenservice Pensioenfonds PGB

G. W. Nieuwenhuis reageer
reageert op 20-04-2020:

Ik heb in januari al het jaaroverzicht van het PGB ontvangen. Waar schrijft u over?

Nico Mookhoek reageer
reageert op 20-04-2020:

Geslachte In de eerste plaats gaat mijn gedachte uit naar de mensen die ziek zijn dat die weer beter mogen worden en nabestaanden die dierbaren hebben verloren door deze afschuwelijke ziekte.Maar ik maak me ook ongerust over ons pensioen waar denk ik op gekort zal worden terwijl de kosten zoals huur en rekeningen door zullen gaan.En ook de koopkracht die behouden moet blijven om de economie weer opgang te krijgen. Groet Nico Mookhoek

Bennie reageer
reageert op 20-04-2020:

En waar komt dan het bericht vandaag dat er meer dan genoeg geld in de pot van de pensioenfondsen zit? Door wie worden we voor de gek gehouden?

G. W. Nieuwenhuis reageer
reageert op 20-04-2020:

Er is genoeg geld in de pot maar die kapitalistische grijns in het torentje denkt alleen maar: graaien, graaien en nog eens graaien bij die gepensioneerden de rijken worden rijker en de armen worden armer.

Jan Schils reageer
reageert op 20-04-2020:

Ik neem aan dat het bewust uitdunnen door de overheid van de oudere bevolking de korting op de pensioenen minstens zal milderen of niet noodzakelijk maken. Dat hangt natuurlijk af van de vraag hoeveel ouderen op het einde van de epidemie naar de Eeuwige Jachtvelden blijken te zijn weggesaneerd: 1000, 10.000 of meer?

Jan Roo reageer
reageert op 20-04-2020:

Bennie en anderen die dit lezen , Er zit genoeg geld in de pot . Ongeveer vijftienhonderd miljard euro . Genoeg voor 50 jaar pensioenuitkeringen van ca. 30 miljard euro per jaar . Door de koersdalingen zal het nu ietsje minder zijn . Maar dat is geen reden om de pensioenen te korten . In 2009 toen de AEX op ca 300 punten stond en steeds maar verder steeg naar ruim boven de 600 punten in 2019 , was er geen enkele reden om de pensioenen te indexeren , laat staan in koopkracht te verhogen . De pensioenen bevinden zich nog steeds op het niveau van 2008 . Als reden geeft men steeds op dat de rekenrente zo laag is . Die lage rekenrente is afhankelijk van de marktrente . De gestaag gestegen koersen tot het dubbele van 2009 telden dus niet mee om eventueel de pensioenen te indexeren . Nu zijn de koersen gezakt met ca. 15 % . Nog lang niet op het niveau van 2009 dus . Dan vraag ik mij af : Waarom wordt er nu wel gekeken naar de koersen om de pensioenen te gaan korten ????? Dan gaan de koersen opeens wel meetellen . RARA ?????????

H.Timmer reageer
reageert op 21-04-2020:

Het gaat niet om een lage rente, maar om een DALENDE rente. De koersen zijn zeker wel relevant geweest, die hebben de val van de dekkingsgraad grotendeels opgepakt. In eerdere blogs en nieuwsberichten van PGB is ook vaak genoeg gesproken over goede rendementen/koersen, dus het niet is zo dat daar eerder niet naar gekeken werd. Maar de dalende rente deed de koersen/rendementen teniet. Een rentedaling van 1% rekent als een gemist rendement van 1% over de komende 20/30 jaar (tot je pensioen). 1% x 1% x 1% ... etc. Daar kan een rendement van 6%/7% per jaar niet tegenop, maar is wel heel fijn geweest. Bovenop die dalende rente komt nu ook nog eens negatief rendement. Het mes snijdt nu dus aan twee kanten.

Jan Roo reageer
reageert op 21-04-2020:

Heer Timmer , De dalende rente deed de koersstijgingen en rendementen teniet , meldt u . Van hoe hoog is die rente dan gedaald t.o.v. de bijna verdubbeling van de koersen en rendementen ? Dan moet die rekenrente wel torenhoog zijn geweest t.o.v. die bijna 100% koersstijgingen en rendementen van meer dan 10 % per jaar . Ik heb een lange discussie achter de rug met het pensioenfonds over e.e.a.. Daar is wel het e.e.a. uit gekomen . De jongere betaald niet mee aan het pensioen van de oudere of gepensioneerde . De oudere betaald niet mee aan het pensioen van de jongere later . Een ieder bouwt in principe pensioen op voor zich zelf , al komt de premie wel in een gemeenschappelijke pot en worden uit die pot de pensioenen betaald. Het pensioen bestaat uit de betaalde premie en het rendement daarover gehaald . En daar gaat het juist om ! Als dat inderdaad zo is dan krijgt een gepensioneerde aardig wat meer uitgekeerd dan nu het geval is met die lage rekenrente. Want de werkelijke rendementen liggen gemiddeld aardig wat hoger dan de gehanteerde rekenrente van bijna nul ! Als in die zelfde verhouding de pensioenen wel waren geïndexeerd , zouden de pensioenuitkeringen dus ook bijna zijn verdubbeld . Indexatie is al in geen 11 jaar gebeurd, ondanks de bijna verdubbeling van het vermogen . En dan wel gelijk over korten beginnen als van die verdubbeling ca. 10 % wordt ingeleverd. Je houdt dan nog steeds 90 % over . En hopelijk is deze narigheid aan het eind van dit jaar weer voorbij en zit de AEX misschien wel op 700 punten . Bijna 85 punten hoger dan aan het begin van dit jaar . Hoor ik u dan ook over een verhoging van de pensioenen of is het dan weer muisstil ? Een rentedaling van 1 % is een gemist rendement van 1 % over 20 tot 30 jaar . Een daadwerkelijk rendement van gemiddeld 7 % per jaar staat daar wel lijnrecht tegenover !

H.Timmer reageer
reageert op 23-04-2020:

Volgens mij had ik in mijn vorige bericht ook een berekening gemaakt, maar goed, hier nogmaals. overigens ik ben geen expert, dus pin me hier niet op vast. Bij een rentedaling van 1% mis je op een belegging van 20 jaar 1% * 1% * 1%...etc, dus 1,01^20 = ruim 22% van rendement waar je mee mag rekenen. 20 jaar omdat de gemiddelde deelnemer 20 jaar voor pensioendatum zit ongeveer. De rente is de afgelopen jaren niet 1% maar wel 5% gedaald, dus tel uit je gemiste rendement. Daar kom je niet met een 5% of 6% (of zelfs 10%) beleggingswinst aan. Een rendement van 7%, zoals u zegt, staat dus niet lijnrecht tegenover een rentedaling van 1% over 20 jaar.

Jan Roo reageer
reageert op 23-04-2020:

Leg dan eens uit hoe het vermogen in 10 jaar tijd zo ongeveer is verdubbeld . Dat kan niet door dat de rente gezakt is naar 1% of nog minder . Het gaat om het werkelijke rendement . En dat is gemiddeld over de laatste 40 jaar toch ca. 7 % netto . Dat wil zeggen : ALLE pensioenuitkeringen en ALLE kosten zijn dan al betaald . Als je al je betaalde premie en rendement over 40 jaar berekent en dat jou pensioen wordt , dan krijg je meer dan wat ze nu voor je hebben berekend En dat is wat het pensioenfonds jou volgens de regels zou moeten uitbetalen . Het pensioen bestaat nl. uit : de betaalde premie plus het rendement daar over . Zo staat het in de regeltjes van het pensioenfonds. Niet meer en niet minder .

H.Timmer reageer
reageert op 24-04-2020:

Het vermogen is gegroeid door de rendementen van 6%/7% per jaar, de rekenrente stopt die groei van het vermogen niet. De rente zorgt er alleen voor dat de groei niet genoeg is omdat er steeds meer spek op de botten nodig is.

Jan Roo reageer
reageert op 24-04-2020:

Het is dus wel duidelijk dat het werkelijke rendement ca. 7 % gemiddeld per jaar is . Dat het werkelijke rendement net zover van de rekenrente staat dan de zon van de maan . Dat het dus niet reëel is om die rekenrente in werkelijkheid te hanteren . Hoeveel spek wil je op de botten hebben ? Nu ongeveer 1500 miljard euro , over 2 jaar 2000 miljard , over 5 jaar 4000 miljard , over 10 jaar 10.000 miljard euro . Hoe gek wil je het maken ? In het tijdperk van de gulden heb ik ook al eens een balletje op gegooid . Toen was het pensioenvermogen ca. 850 miljard gulden . ( ca. 385 miljard euro ) . Nu is het omgerekend ca. 3300 miljard gulden !!! Bijna 4 keer zoveel dus als 25 - 30 jaar terug . Zijn de verplichtingen ook bijna 4 keer zo groot ? Dus hoever wil je gaan ? Kun jij 40 jaar of meer vooruit kijken ? Nog geen dag ! Je ziet het nu : Één virus en alles ligt in het honderd . Je ziet de wereld is niet maakbaar zo als wij dat wel willen . Al denkt men alles naar eigen hand te kunnen zetten .Er is een Hogere macht die de wereld regeert !

G. W. Nieuwenhuis reageer
reageert op 20-04-2020:

Zie mijn reaktie bij Bennie wat betreft het berekenen door de overheid, de spreuk is ook nu weer de waarheid: regeren is vooruitzien, maar alleen als het die kliek in 's-Gravenhage uitkomt. Dat zie je ook met het tekort aan personeel - wegbezuinigd door VVD en PvdA - en het noodzakelijke materiaal wat nodig is voor de behandeling van de zieken.

Jan Smolders reageer
reageert op 20-04-2020:

Beste mensen, We moeten snel van die rekenrente af. Pensioenen met inflatiecorrectie, dat is de oplossing! Precies zoals met de AOW. Er is voldoende in kas, ook voor de toekomst. De jeugd moet er aan wennen dat zij ook moeten betalen voor straks. Ok, als het dan 70 jaar of ouder wordt, zij verdienen ook meer, ook vaak gebaseerd op inflatiecorrectie. Jochem, dat moet jij weten als vakbondsman.

Jochem Dijckmeester reageer
reageert op 21-04-2020:

Dank voor al uw reacties! In plaats van los te reageren kies ik er voor nu even voor een paar vragen tegelijk te behandelen. Laat ik beginnen met nogmaals te benadrukken dat ik begrip heb voor de zorgen over mogelijke kortingen. Wij doen er als bestuur alles aan om dit te voorkomen. Natuurlijk is het belangrijk om de koopkracht van gepensioneerden zo veel als mogelijk op niveau te houden. Al geldt dat natuurlijk ook voor andere groepen, bijvoorbeeld de deelnemers uit ons pensioenfonds die zich zorgen maken over hun baan, of mogelijk te maken krijgen met versoberingen van pensioenregelingen omdat de omzetten in de sectoren waar ze werken onder druk staan. Of denk aan de starters die nu de arbeidsmarkt opkomen en moeilijk werk kunnen vinden, of werken in onzekere contracten. Wij proberen als bestuur in al onze besluiten goed oog te houden voor de effecten van de huidige crisis op alle verschillende groepen. De coronacrisis heeft geen onmiddellijke gevolgen voor de aanvullende pensioenen, maar een verlaging van de pensioenuitkeringen volgend jaar kunnen we nu niet uitsluiten. We werken er hard aan om de impact van de crisis op onze financiële positie te beperken. Maar we zijn natuurlijk niet immuun voor de combinatie van dalende beurzen en dalende rentes. Die raakt ons hard. Ik heb in mijn column wel proberen uit te leggen dat wij gelukkig enige tijd en ruimte hebben voor herstel. Wij hoeven eind dit jaar geen dekkingsgraad te hebben van 100%. Maar er zit wel een grens aan onze ruimte, onze actuele dekkingsgraad zit erg in de buurt van de kritieke grens. Dat maakt het spannend, maar het is echt nog te vroeg om te kunnen voorspellen hoe de dekkingsgraad zich de rest van het jaar ontwikkelt. We hebben naast de dalende beurskoersen en dalende rentes ook momenten van herstel gezien. En we beleggen natuurlijk voor de lange termijn. Ook loopt nu nog de discussie over het pensioenakkoord, het is nog niet te voorspellen of dit effect gaat hebben op de vraag of er per eind van dit jaar wel of niet gekort moet worden. De gesprekken die worden gevoerd over het pensioenakkoord richten zich ook op de vraag op welke manier wij als pensioenfonds onze verplichtingen moeten uitrekenen, met de rekenrente. Wij moeten als pensioenfonds volgens de wettelijke regels van nu uitrekenen of er genoeg geld in de pot zit voor de pensioenen. Daarin kunnen we niet vooruitlopen op het mogelijke nieuwe pensioenstelsel. De hoogte van de rekenrente hangt samen met allemaal andere elementen van de regeling, we moeten dus echt wachten op de uitkomsten van de gesprekken over het pensioenakkoord voordat we daar iets over kunnen zeggen. Omdat het een ingewikkelde kwestie is hebben we als pensioenfonds een filmpje gemaakt over de rente. Wilt u er meer over weten, dan kunt u het filmpje vinden bij onze downloads. Of klik op het vetgedrukte woord filmpjes in mijn column. Met vriendelijke groet, Jochem Dijckmeester.

jmclwolfs@ziggo.nl reageer
reageert op 23-04-2020:

wij moeten er aan wennen dat onze wereld ver anderd maar niet in 1 keer . dat heeft. zijn tijdt nodig.....

Paul van Haastrecht reageer
reageert op 23-04-2020:

We krijgen dus geen antwoord; Sinds 2008 is ons pensioenkapitaal verdubbeld, er is niets geindexeerd. Er word tot op heden alleen maar opgepot. Nu een tegenvaller en dan maar korten! Ik ga u voorspellen; Een leger aan gepensioneerden gaat in opstand komen. Zeker weten!!!

 

 
Recente columns
Zowel natte voeten als droogte voorkomen
In gesprek over onze beleggingen
Klankborden maar!