Aanmelden

Als het niet anders kan

28-1-2019

Januari is voor mij als pensioenfondsbestuurder altijd een spannende maand. In deze maand maken wij namelijk de balans op over het jaar ervoor. Vorige week publiceerden wij de uitkomsten hiervan, en hieruit blijkt dat 2018 toch wel zeer teleurstellend is afgelopen. 

 

Na negen maanden met een stijgende lijn, is onze financiële situatie alsnog in het laatste kwartaal van 2018 verslechterd. Dat kwam door fors dalende aandelenrendementen en een lagere rente. Wij sluiten 2018 uiteindelijk af met een beleidsdekkingsgraad van 108,7%. Dit maakt dat wij ons bij Pensioenfonds PGB gelukkig geen grote zorgen hoeven te maken over mogelijke verlagingen. De kans op korten is bij ons klein doordat we de afgelopen jaren met ons rendement voldoende buffer hebben opgebouwd. Dat is geruststellend. Voor mij als bestuurslid, maar ook voor al onze deelnemers. 

 

Maar tegelijkertijd maak ik me toch wel enige zorgen. De teleurstelling die ik hierboven beschrijf was er namelijk niet alleen bij Pensioenfonds PGB. In het nieuws was te lezen dat bij een aantal grote fondsen door de tegenvallende resultaten volgend jaar, of het jaar daarna, kortingen dreigen. Als die doorgaan, raakt dit heel veel mensen, en echt niet alleen gepensioneerden.


Dan worden ook de rechten van de deelnemers die nog pensioen aan het opbouwen zijn bij die fondsen verlaagd. En ondanks dat ik dus blij ben dat bij Pensioenfonds PGB de kans op korten zeer klein is, raakt het mij dat er bij andere pensioenfondsen mogelijk wel mensen worden geconfronteerd met het verlagen van hun pensioen. En dit raakt me al helemaal omdat ik van mening ben dat het verlagen van pensioen echt een laatste redmiddel is, en ik vraag mij af of dit hier, op dit moment, wel zo is. Waarom ik dit denk, leg ik hieronder graag uit.

 

Korten bij een dekkingsgraad boven de 100%?
Ik geef meteen toe dat het soms nodig kan zijn om de pensioenen te verlagen, om te korten. Als pensioenfondsbestuurder moet ik de belangen van alle deelnemers zorgvuldig wegen, en als de dekkingsgraad structureel (voor langere termijn) onder de 100% ligt, betekent dit dat ik bereid moet zijn om - in het nu - een pijnlijke maatregel te nemen om zo te voorkomen dat bijvoorbeeld jongere deelnemers later te maken krijgen met extra tekorten. Maar zoals ik al aangaf, ik ben wel van mening dat korten echt een laatste redmiddel is. 

 

Onder de huidige regels kan het zo zijn dat een pensioenfonds moet korten ook al ligt de dekkingsgraad boven de 100%. De wet geeft namelijk aan dat als een pensioenfonds te lang een te lage buffer heeft er ook gekort moet worden. Bij een aantal pensioenfondsen - nogmaals: niet bij ons - kan het zo zijn dat er per eind van het jaar of volgend jaar bij een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 102% toch gekort moet worden. Ik vind het niet uit te leggen dat pensioenen verlaagd worden als uit de dekkingsgraad blijkt dat er voldoende geld in kas is om aan de verplichtingen te voldoen.

 

Wettelijke rekenregels
Om de dekkingsgraad te berekenen moeten pensioenfondsen gebruik maken van een opgelegde rekenrente. En, als u de berichten over pensioen een beetje volgt, dan weet u vast dat er veel vraagtekens worden gezet bij de manier waarop pensioenfondsen van de overheid hun financiële gezondheid moeten bepalen, moeten korten en mogen indexeren. 

 

Van onze deelnemers krijgen wij steeds vaker vragen hierover. Bijvoorbeeld: hoe kan het dat de pensioenen omlaag zouden moeten, terwijl er nog nooit zoveel geld in de pensioenpotten heeft gezeten? Of: waarom kunnen de pensioenen niet omhoog, er zitten miljarden euro’s in de pot? De boodschap die wij dan vertellen – ‘we moeten ons aan de wettelijke regels houden’ - stuit regelmatig op onbegrip. Iedereen snapt dat het belangrijk is jezelf niet rijk te rekenen. Maar veel gepensioneerde deelnemers en hun vertegenwoordigers zijn ervan overtuigd dat de overheid pensioenfondsen dwingt zichzelf arm te rekenen. 

 

Wie gelijk heeft, valt moeilijk te zeggen. Want niemand weet wat de toekomst brengt. Er is niet één juiste rekenrente. De rekenrente moet evenwichtig worden vastgesteld en passend zijn bij de toezegging die een pensioenfonds doet. Een goed moment om nog eens kritisch te kijken naar de wijze waarop pensioenfondsen hun financiële gezondheid bepalen, is volgens mij bij de invoering van een nieuw pensioencontract. Als in het nieuwe contract toezeggingen minder hard zijn, kan ook nagedacht worden over een wat hogere rekenrente.

 

Snel duidelijkheid
Ik hoop daarom dat de gesprekken over een pensioenakkoord snel hervat worden. Zeker omdat veel Nederlanders mogelijk geconfronteerd worden met een verlaging van de pensioenen per eind van dit of volgend jaar. En bij veel van hen heeft het pensioenfonds wel voldoende geld in kas om aan de verplichtingen te voldoen. In dat geval is een verlaging extra pijnlijk. En naar mijn mening niet uit te leggen.

 

We vragen al meer dan tien jaar erg veel incasseringsvermogen van onze (gepensioneerde) deelnemers. Ondanks het feit dat korten voor Pensioenfonds PGB geen actueel vraagstuk is (wij hoeven de komende vijf jaar alleen rekening te houden met een verlaging als zich een zeer grote daling van ons vermogen voordoet) wil ik hier als PGB-bestuurder toch dit signaal afgeven.

Jochem Dijckmeester
Jochem Dijckmeester is voorzitter van Pensioenfonds PGB. Hij zit vanaf 2016 in het bestuur en was in 2017 jonge pensioenfondsbestuurder van het jaar. Als columnist gaat hij in op actuele onderwerpen, zoals de toekomst van het pensioenstelsel.
Jan Roo reageer
reageert op 28-01-2019:

Geachte Jochem, Laat ik ook maar weer een signaal afgeven. U geeft zelf toe dat e.e.a. niet is uit te leggen . Waarom het dan steeds weer proberen ? Ga bij de regering , de EU , de Ned . Bank en verdere bemoeihalzen uitleggen dat het van de zotte is dat de pensioenen niet geïndexeerd kunnen worden omdat er zgn. te weinig geld is . Daar voor zit u m.i. in het bestuur. Met een bijna verdubbeling van het vermogen tot ca. 1500 miljard euro in 10 jaar is het mij althans niet uit te leggen . En ik weet wel zeker dat er velen met mij zijn die het ook niet is uit te leggen dat indexering niet mogelijk is. Een bijna verdubbeling van het vermogen en dat ondanks de crisis die we gehad hebben . .Ga dan meteen uitleggen dat het vermogen niet van hun is maar van de deelnemers en gepensioneerden. En dat het in principe niet uitbetaald achterstallig loon is. Wat bij pensionering alsnog uitbetaald dient te worden. Inclusief rendement over al die jaren premie die betaald is . Laat een ieder voor zich uitrekenen wat hij aan premie heeft betaald en gemiddeld 7 % rendement per jaar er bij telt , over bv. 45 jaar . Premie plus rente ,premie plus rente enz. En dat 45 keer. U zult verbaast zijn wat daar uit komt. Er is dan voldoende opgespaard om een riant pensioen te hebben . En dat nog buiten de AOW om. Die 7 % is gebaseerd op het gemiddelde rendement van de laatste 40 jaar . Het opgespaarde kapitaaltje blijft bij pensionering gewoon staan . Van het rendement heeft u een riantere uitkering dan van het pensioenfonds. Bij overlijden vervalt het opgespaarde potje aan het pensioenfonds . Ook al onterecht. Het is nog steeds van de rechtmatige eigenaar ,in dit geval dus van de nabestaanden. Het gemiddelde rendement is hoger dan u aan pensioenuitkering krijgt . Het kapitaaltje wordt dus alleen maar groter. Het rendement dus ook. Maar geld om de pensioenen te indexeren is er niet . Dat is mij althans niet uit te leggen . Aan het bestuur om e.e.a. recht te zetten bij de juiste instanties . Zij zijn er voor onze belangen en niet voor de aasgieren die er op uit zijn een greep te doen in die mega giga pot van vijftienhonderd miljard euro. Tot zover maar even weer.

Wouter Braun reageer
reageert op 14-02-2019:

De NDB, de regering en nog anderen azen op de miljarden van de pensioenfondsen en daarom hun bemoeizucht met ons gezamenlijk opgebouwd pensioen. Het is goed dat er regelgeving bestaat, maar degenen die de pensioenpotten beheren zijn hun primaire verantwoordelijkheden vergeten en gedragen zich als marionetten van een hebzuchtig systeem. Zogenaamde zorg voor degenen die na ons komen is een dekmantel voor het onterecht gebruik van miljarden t.b.v.een economie die ze zelf gemaakt hebben om er voor zichzelf alles uit willen halen. Degenen aan wie een waardevast pensioen is beloofd hebben het nakijken. Degenen die na ons komen wordt nu ook iets beloofd en het zal voor hen eveneens een teleurstelling worden. Voor de rest kan ik me goed vinden in de brief van Jan Roo (28-01-2019). Ook de reactie C. van Elteren (02-02-2019). De NBD is de hoofdschuldige aan onze onrechtvaardige behandeling. De regering en anderen (achterban) zien miljarden die ze graag voor prestigieuze projecten zouden willen gebruiken. Als dekmantel gebruiken zij hun bezorzorgdheid voor de komende generatie. Wordt wakker en reageer, vooral onze bestuursleden van het pgb., laat wat horen zodat we weten waar we aan toe zijn en niet nog verder achteruitgaan en er misschien binnenkort niet meer zijn. Hoogachtend

mw.mulder-smith reageer
reageert op 29-01-2019:

ik ben het volledig eens,met de vorige spreker . de aasgieren ,van onderander vvd niet vergeten,onze gouddief gerrit.

C van Elteren reageer
reageert op 30-01-2019:

Het pensioenfonds heeft niets te maken met 's rijks inkomsten en uitgaven. Het pensioenfonds is van de bedrijven en mensen die pensioen betalen. Van het rijk krijgt het pensioenfonds geen bijdrage dus is het niet nodig dat er verantwoording afgelegd moet worden aan de minister of het kabinet. Met zoveel geld in kas en een rendement boven de 4% kan het pensioenfonds zijn eigen boontjes wel doppen. Uitleggen waarom er niet geindexeerd kan worden is tijdverspilling. Het bestuur moet ballen tonen en reageren naar het kabinet en de Nederlandse Bank dat deze verkeerd bezig zijn. Straks is het zo dat het pensioenfonds aan het rijk af moet dragen omdat zij de boekhouding niet op orde hebben net als jaren geleden bij het ABP gebeurt is.

H. Timmer reageer
reageert op 07-02-2019:

Haha C van Elteren, met die redenering moet u ballen hebben en vanaf nu alle stoplichten door rood rijden. Heeft de overheid toch ook niets mee te maken?

P. van Haastrecht reageer
reageert op 02-02-2019:

Het is toch wel vreemd dat onze pensioenfondsen door de overheid gedwongen worden met een dubbele boekhouding te werken. Rekenrentes/werkelijk rendement. Het is niet meer uit te leggen. Ook het uitspelen van generaties begint ergerlijke vormen aan te nemen. Jammer..............

Corné van Bokhoven reageer
reageert op 07-02-2019:

Ook PGB lijkt voor te sorteren op het versoepelen van de kortingsregels. De afgelopen jaren heeft de sector korten voorkomen door de (reken)regels keer op keer aan te passen. Uw voorstel past hier ook in door als ondergrens 100% dekkingsgraad aan te willen houden, in plaats van de al jarenlang gehanteerde 105% (minimum vereiste dekkingsgraad). Bedenkt dat als de 100%-dekkingsgraad de norm was geweest, dat PGB al enkele jaren geleden de pensioenen moeten verlagen.

Jeroen Soutberg reageer
reageert op 14-02-2019:

Als niet 105% maar 100% wordt aangehouden lijkt het me dat eerder gekort, maar ook eerder verhoogd kan worden. Overigens, mijn PGB-pensioen (10 jaar werknemer geweest) kan dan wel mogelijk dalen, maar het kan onder gunstige omstandigheden ook stijgen. Mijn lijfrente als ondernemerspensioen daarentegen staat gewoon vast op basis van 1.85%, ook al gaat de rente b.v. naar 10%.

H.Mulder reageer
reageert op 07-02-2019:

Ik wil niet altijd negatief reageren op publicaties en/of reacties omtrent mijn pensioen of mijn pensioenfonds omdat ik juist in deze ''laatste'' jaren van mijn leven niet verbitterd wil zijn en juist wil genieten van mijn leven . Maar het wordt me wel extra moeilijk gemaakt omdat het pensioengeld de enigste inkomensbron voor mij is en samen , met mijn AOW , ik het hier de rest van mijn leven mee moet doen . Als de jaren verstrijken en alles maar duurder wordt en lonen verhoogt worden , lijkt het mij logisch dat mijn inkomen ook verhoogt moet worden , anders kom ik over enkele jaren onder de armoede grens , toch ? Ik ben maar een ''simpele'' ziel op deze wereld en heb totaal geen macht , over wat dan ook wat er gebeurt , dus is mijn hoop gevestigd op een handjevol mensen die voor mij het woord kunnen doen , die mij kunnen helpen om mijn bestaansrecht hier op aarde te verdedigen . Ik moet zeggen dat ik blij ben met mijn pensioenfonds (PGB) en dat er niet gekort behoeft te worden , maar hoe gaat het verder ? Ons pensioen is van ons en met z'n allen proberen we het zo te behouden ondanks de kwaadwilligheden van sommigen die zich er , ondanks het feit dat wij dat niet willen , zich er mee bemoeien en zelfs macht hebben hierover . Dit gaat mij allemaal ''boven mijn pet'' dus ik vertrouw op de mensen die door ons gepensioneerden betaald worden om ons hiervoor te beschermen . Tot zover bedankt hiervoor .

H. Timmer reageer
reageert op 07-02-2019:

Uw AOW wordt toch elk jaar keurig verhoogd?

H. Mulder reageer
reageert op 08-02-2019:

Die verhoging gaat alleen over de AOW en dat is ''peanuts'' vergeleken met wat je als werkende krijgt met een loonsverhoging . Je kunt met deze ''verhoging'' nooit alles betalen wat dat jaar duurder is geworden , alleen de huurverhoging en de verhoging in de zorg is hier al niet meer mee te bekostigen ondanks de kleine verhoging van de zorgtoeslag , laat staan de verhoging van de levensmiddelen en andere producten die je nodig hebt .

H. Timmer reageer
reageert op 12-02-2019:

Niet waar, de AOW wordt ieder half jaar verhoogd met het inflatiecijfer.

H. Mulder reageer
reageert op 12-02-2019:

Beste H.Timmer , dat is dan nieuw voor mij , niks van gemerkt , dus zal wel bitter weinig zijn . Verder blijft de reaktie van mij hetzelfde , ''te weinig'' omdat het pensioen maar niet geindexeerd wordt .

G Moerkerken reageer
reageert op 12-02-2019:

Ik ben het eens dat er nodig een ander stelsel moet komen waardoor ook de pensioenen weer jaarlijks een prijscompensatie kunnen ontvangen. Gerard

Carolina Dagevos Millin reageer
reageert op 13-02-2019:

Dit is geen reactie op het artikel maar een klacht. Eind januari heb ik online geprobeerd mijn pensioenoverzicht te bekijken. Dat lukte niet. Daar heb ik op 2 februari een e-mail over gestuurd. Ik krijg dan automatisch bericht dat ik een reactie krijg over vijf werkdagen. Op 12 februari, zeven werkdagen later krijg ik bericht dat ik post zou hebben. Ik log in en zie dat er geen enkel postbericht is. Ook niet de berichten die ik eerder kreeg. Intussen kan ik wel weer mijn pensioenoverzicht zien en keuzes maken bij eerder met pensioen gaan. Maar het systeem werkt niet goed. Het is erg irritant.

Jan van Daalen reageer
reageert op 17-02-2019:

Carolina Dagevos Millin constateert zeer terecht, dat de kwaliteit van diverse 'serviceverlenende' afdelingen van PGB de laatste jaren sterk is verminderd. Zo sterk zelfs, dat mijn laatste contactpoging met de afdeling 'Klantenservice' medio december 2018, resulteerde in alleen een automatisch gegenereerde reactie ('ondertekend' door de verantwoordelijke MANAGER), waarin mij (standaardreactie dus) werd verzekerd, dat binnen 5 werkdagen - alsof dat van echte klantenservice zou getuigen - door een medewerker m/v contact met mij zou worden opgenomen. Echter....., mocht dit niet binnen 5 dagen gebeuren (het gaat hier nog steeds over wat PGB kennelijk verstaat onder klantenservice), in dat geval zou mij voor het verstrijken van die periode middels een e-mail gemeld worden, dat het '?wat langer zou gaan duren?'. Nadat er een periode van ongeveer 10 werkdagen was verstreken en ik nog vergeefs in afwachting was van enigerlei reactie van de zijde van PGB - dit was jammer genoeg niet eens een grote negatieve ervaring, ervaringen in voorgaande jaren (eerlijksheidshalve niet altijd negatief, er zijn blijkbaar nog PGB-medewerkers m/v die hun best doen om hun taak zo goed mogelijk te vervullen), hadden mij al voorbereid op een 'non-reactie' van de zijde van betreffende PGB-afdeling(en). Als de kwaliteit van de klantenservice van betreffende afdeling(en) niet snel drastisch verbeterd, is mijn advies, om in in ieder geval het falend management hiervan zo snel mogelijk te vervangen door een of meer functionarissen, die begrijpen wat verstaan wordt onder service en bereid en in staat zijn om maatregelen treffen, die nodig zijn om echte klantenservice (weer) mogelijk te maken. En nu ik toch bezig ben, laat ik niet na om op te merken, dat bestuurders van pensioenfondsen - dus (zeker) ook die van PGB - nu voor eens en voor altijd moeten ophouden met doorzichtige 'zoethoudertjes/onzin/betullelende teksten voor wat kennelijk gezien wordt als kindse/demente oudjes en zo meer' als: - we moeten wel vanwege DNB; - we moeten wel vanwege 'Den Haag'; - laten we blij zijn, zolang pensioenen niet daadwerkelijk gekort worden en meer van dit soort bedenkelijke berichtgeving. Ik ben het van harte eens met iedereen die hier en elders verklaart, dat nu - en nu betekent nu - harde actie ondernomen dient te worden, om aan de al veel te lang durende periode van uitbuiting van gepensioneerden, snel en definitief een einde te maken. Er zijn situaties dat 'ongehoorzaamheid, het niet naleven van (onrechtvaardige) wet- en regelgeving' gerechtvaardigd en noodzakelijk is. Daarom - te beginnen met de bestuurders van PGB, zoals daar zijn bijvoorbeeld Jochem Dijckmeester en Freek Busweiler - neem je verantwoordelijkheid en maak kenbaar, dat onrechtvaardige wet- en regelgeving niet langer wordt geaccepteerd. Lap met onmiddelijke ingang dit soort onrechtvaardigheid aan de PGB-laars en ga over tot een - met terugwerkende kracht - compenserende indexering van de onder het beheer van PGB vallende pensioenen. In dat geval dienen alle actieve en niet-actieve PGB-pensioengerechtigden ook onvoorwaardelijk hun bestuurders in woord en daad te steunen. Indien noodzakelijk; weg met die afstandsbediening, laat de chips e.d. maar in hun verpakking zitten; kom van de bank af, sta op uit je luie stoel en beperk je vooral niet tot het deelnemen aan een stille tocht. Nee....., wees nu eindelijk eens bereid tot daadwerkelijke actie. Als dit te veel gevraagd is, hou dan op met zeuren en klagen en onderga slaafs en gedwee hetgeen beroepszakkenvullers en politici aan ellende voor je bedenken.

Lucy Warnert, Klantenservice Pensioenfonds PGB reageer
reageert op 13-02-2019:

Geachte Mevrouw Millin- Dagevos, U heeft een klacht over onze dienstverlening. Wij betreuren het dat u niet tevreden bent met onze dienstverlening. Uw klacht nemen wij in behandeling en informeren u over de afhandeling hiervan. Met vriendelijke groet, Lucy Warnert, Senior Pensioenspecialist Klantenservice

Lucy Warnert reageer
reageert op 14-02-2019:

Op 12 februari 2019 was er een storing op Mijnpgbpensioen.nl. Hierdoor kon u uw digitale post niet inzien. Deze storing is inmiddels verholpen en u kunt uw digitale post weer bekijken. Onze excuses voor het ongemak. Lucy Warnert, Senior Pensioenspecialist Klantenservice

Piet van den bosch reageer
reageert op 14-02-2019:

En maar kreunen en maar steunen en maar klagen en tegen de pensioenbestuurders zeggen dit moeten jullie en dat moeten jullie en JULLIE moeten ballen tonen maar zelf niets doen en maar verder kreunen en steunen ,wat zijn we toch helden ,maar niet heus lafaards zijn we, WE MOETEN NAAR DEN HAAG GAAN EN TEGEN DIE ZAKKENVULLERS ZEGGEN NU IS HET AFGELOPEN OPROTTEN dat moet er gebeuren het is genoeg geweest wij laten ons niet langer uitzuigen

H. Mulder reageer
reageert op 17-02-2019:

Ik zou zo zeggen : '' Lead the way '' !

Dick van der Toorn reageer
reageert op 14-02-2019:

L.S., met stijgende verbazing heb ik in de afgelopen jaren alle informatie, uitleg en reacties gelezen m.b.t. van onze pensioenen. Er is nooit veel geschreven over tal van grafici die naast de pensioenbetalingen ook nog eens extra zelf een bedrag hebben ingelegd. Waarmee ik maar wil zeggen dat de grafische pensioenpot bezit is van de inleggers en niet van de Staat, bestuurders en/of andere graaiers. Als de beleggers in de afgelopen jaren niet zoveel kunstjes hadden uitgehaald met beleggingen in tal van (wind)aandelen, maar gewoon huizen hadden gekocht en deze tegen redelijke huren, zelfs in het sociale segment, hadden ondergebracht dan was de pot zelfs nog hoger uitgekomen dan de vermelde 108%. Berichten van het bestuur en de lezers zie ik met belangstelling tegemoet.

Hans Hagen reageer
reageert op 14-02-2019:

Ik zou wel eens helder uitgelegd willen hebben waarom het pensioenfonds zich moet houden aan de door de NDB opgelegde rekenrente. A.u.b.

Hans Dekkers reageer
reageert op 14-02-2019:

Fondsbesturen laten hun beleid al sinds tijden door actuarissen toetsen wat er aan premies en vermogen nodig is om de pensioenen te kunnen realiseren. Die zijn niet op hun achterhoofd gevallen en hebben naar mijn overtuiging altijd goed werk geleverd. Er moet dus geld genoeg zijn om de pensioenen te indexeren. En zouden Regering en Nederlandsche Bank niet zo betuttelend de spelregels hebben veranderd met een veel te hoge dekkingsgraad en rekenrente dan konden PensioenfondsBesturen gewoon indexeren. Het wordt hoogtijd dat gepensioneerden drie maanden aaneen niet meer dan het hoognodige uitgeven. Dan voelt de regering versneld wat de gevolgen voor de economie zijn van nog langer niet jaarlijks indexeren. Dus wat mij betreft in maart/april/mei de knip zoveel mogelijk op de beurs houden!

Ton Tieleman reageer
reageert op 15-02-2019:

De z.g. tekorten van DNB is gewoon gecreëerd. Er wordt net zolang gewacht tot dat Brussel een greep gaat doen uit ONZE pensioenpot.

René Aveskamp reageer
reageert op 19-02-2019:

Met een negatief rendement heeft PGB 2018 beroerd afgesloten. Wegens een slecht laatste kwartaal, wordt als belangrijkste reden gegeven. Waarom heeft het bestuur dat laten gebeuren? Gezien het lijstje aan duurbetaalde adviseurs geen gebrek. Dit is geen incident. Qua vermogensbeheer presteert PGB jaar in jaar uit onder de maat. Terwijl de kosten stijgen, waarover overigens geen woord in het toelichtende verslag. Kom in actie, verantwoordingsorgaan en deelnemersraad. Ook pensioenbestuurders dienen afgerekend te worden op de resultaten die ze boeken.

H. Timmer reageer
reageert op 04-03-2019:

Onderscheiding voor zeer goed beleggingsbeleid en vermogensbeheer: https://www.pensioenfondspgb.nl/nl-nl/Paginas/Nieuws/Onderscheiding-beste-grote-pensioenfonds-.aspx

leon verhaegen reageer
reageert op 25-03-2019:

Nu even anders rekenen Iemand werkt 45 jaar en maandelijks word er door hem en de werkgever € 300,00 per maand op een soort "geblokkeerde rekening" gezet,bedoeld voor het pensioen ( 68 jaar) Dit spaar jij dus zelf en is dus niet ondergebracht bij een risicovol pensioenfonds. Daar kan niemand aankomen behalve jijzelf als je 68 jaar bent. Na 45 jaar staat er dus € 162.000,00 op die rekening. Dit is dus berekend zonder rente!!!!!!!!! Nu is de rente wel heel erg laag maar deze is ook hoog geweest. Neem je dan een gemiddelde rente dan staat er na 45 jaar meer dan € 250.000,00 op die rekening rente over rente over rente enz. Natuurlijk moet er dan nog afgerekend met de belastingdienst. Effe heeeel grof..... 50 % Dan heb je dus € 125.000,00 netto op je rekening als je 68 jaar bent. Zonder enige risico van de pensioenbeheerders pensioenbeleggers enz. Maar nu het leuke. Want je vrouw/man heeft net zo lang gewerkt en heeft dus ook € 125.000,00 netto op haar rekening. Samen heb je dus een kwart miljoen netto gespaard plus € 1100,00 AOW. Denken jullie nou echt dat de nederlandse regering jullie dat laten houden????? Dan zijn er van die sukkels die het direct zullen gooien op inflatie Ja....dat klopt Maar door diezelfde inflatie ga je dan ook meer pensioenpremie afdragen aan jezelf want dit is bepaald percentage van het salaris dus staat er ook veel meer op de geblokkeerde rekening. Welteruste nederland!!!! 2

marielle test reageer
reageert op 18-02-2021:

test test test

marielle test reageer
reageert op 18-02-2021:

test test test

 

 
Recente columns
Laat uw partner niet in de steek
Zowel natte voeten als droogte voorkomen
In gesprek over onze beleggingen