Aanmelden

Het pensioenakkoord en AOW: ons antwoord op veelgestelde vragen

​Onderhandelaars van politiek, werkgevers en vakbewegingen zijn het in mei 2019 op hoofdlijnen met elkaar eens geworden over vernieuwing van het pensioenstelsel. Het bestuur van Pensioenfonds PGB is blij dat er een gezamenlijk beeld ligt voor de toekomst. Maar wat betekent dit akkoord nu voor u als deelnemer of gepensioneerde? Hieronder vindt u de antwoorden op de veelgestelde vragen over het nieuwe pensioenakkoord.

  

  

  

1. Wat gebeurt er met de AOW-leeftijd?
De stijging van de AOW-leeftijd wordt de komende 2 jaar bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Dat is zo besloten door de overheid. Daarna stijgt de AOW-leeftijd door tot 66 jaar en 7 maanden in 2022, 66 jaar en 10 maanden in 2023 en 67 jaar in 2024.

De AOW-leeftijd verandert als volgt:
 
Jaar ​Oude AOW-leeftijd ​Nieuwe AOW-leeftijd
​2019​66 jaar en 4 mnd​66 jaar en 4 mnd
​2020​66 jaar en 8 mnd​66 jaar en 4 mnd
​2021​67 jaar​66 jaar en 4 mnd
​2022​67 jaar en 3 mnd​66 jaar en 7 mnd
​2023​67 jaar en 3 mnd​66 jaar en 10 mnd
​2024​67 jaar en 3 mnd​67 jaar

De overheid stelde de AOW-leeftijd voor 2025 vast op 67 jaar.

Kijk voor meer informatie hierover op svb.nl.
2. Is mijn nieuwe AOW-leeftijd al verwerkt op mijnpensioenoverzicht.nl en mijnpgbpensioen.nl?
Ja, de gevolgen van de AOW-leeftijd voor uw pensioen zijn bij ons verwerkt op mijnpgbpensioen.nl

Op mijnpensioenoverzicht.nl zijn de gevolgen van de nieuwe AOW-leeftijd naar verwachting midden februari 2020 verwerkt.


Wilt u eerder dan uw AOW-leeftijd met pensioen? U vraagt uw pensioen aan via mijnpgbpensioen.nl.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de klantenservice op 020 541 82 00 of stuur ons een e-mail via ks@pensioenfondspgb.nl

  3. Ik ben al met pensioen en ontvang een overbruggingspensioen tot AOW; wat betekent de nieuwe AOW-leeftijd voor mij?

Bent u eerder dan uw AOW-datum met pensioen gegaan? En hebt u daarbij gekozen voor een tijdelijk overbruggingspensioen tot uw AOW? Dan loopt uw AOW-overbrugging vooralsnog gewoon door tot uw oude AOW-datum. Door de nieuwe wet gaat uw AOW eerder in. Hierdoor krijgt u een aantal maanden een hoger inkomen. Dit kan fiscale gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor de toeslagen die u krijgt. Het is per 1 januari 2020 mogelijk om uw pensioenuitkering aan te passen.

Wilt u weten welke keuzemogelijkheden u hiervoor heeft? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

4. Krijg ik minder pensioen als ik eerder met pensioen ga door de vroegere AOW-leeftijd?
Als u eerder met pensioen gaat door de vervroeging van de AOW-leeftijd, bouwt u minder lang pensioen op. U betaalt ook minder lang premie voor uw pensioen. Dat komt omdat u geen pensioen meer opbouwt nadat u uw AOW-leeftijd heeft bereikt. Die opbouw loopt u dus mis in vergelijking met uw te bereiken pensioen voor de vervroeging van de AOW-leeftijd. Daar staat tegenover dat u eerder AOW ontvangt. Uw te verwachten pensioen gaat omlaag door de vervroeging van de AOW-leeftijd. Hoeveel euro dit scheelt is afhankelijk van uw pensioenopbouw en het aantal maanden dat u eerder met pensioen gaat.

Er is nog een tweede reden waarom uw te verwachten pensioen per jaar omlaag gaat door de vervroeging van de AOW-leeftijd. Waarschijnlijk wilt u net als de meeste mensen uw pensioen laten uitkeren vanaf de maand van uw AOW-datum. Hoe vroeger die is, hoe eerder wij beginnen met het uitkeren van uw pensioen. Gaat u eerder met pensioen, dan moeten wij u over een langere periode pensioen uitkeren. Het potje met geld dat tegenover uw recht op pensioen staat moet dus over een langere periode worden uitgesmeerd. Want we blijven uitgaan van dezelfde gemiddelde levensverwachting. U krijgt van ons hierdoor een lager bedrag per jaar, maar dat keren we wel langer uit. Daarom loopt u volgens onze verwachtingen hierdoor geen geld mis.   
5. Hoeveel kan het schelen als ik mijn pensioen eerder laat uitbetalen?
Hoe lager uw inkomen is, hoe belangrijker de AOW is voor uw inkomen na pensionering. Hoe hoger uw inkomen, hoe belangrijker uw pensioen is voor uw inkomen na pensionering. Verder is het belangrijk om te weten welke regeling u heeft, want hoe hoger het percentage is van uw pensioenopbouw, hoe groter het verschil zal zijn. Ook is het belangrijk wat u al aan pensioen heeft opgebouwd, en hoeveel eerder u uw pensioen door ons wilt laten uitkeren. U leest hieronder twee rekenvoorbeelden waarbij we zijn uitgegaan van de maximale vervroeging door de wettelijk veranderde AOW-leeftijd:
 
U heeft een salaris van € 50.000. U bouwt een pensioen op van 1,822% over uw salaris boven € 14.500*. Gaat u 8 maanden eerder met pensioen, dan mist u bij ons over die 8 maanden een opbouw van ongeveer € 431. Uw te bereiken pensioen per jaar is hierdoor € 431 lager.
U heeft een inkomen van € 36.000. U bouwt een pensioen op van 1,75% over uw salaris boven € 15.053*. Gaat u 8 maanden eerder met pensioen, dan mist u bij ons over die 8 maanden  een opbouw van ongeveer € 244. Uw te bereiken pensioen per jaar is hierdoor € 244 lager.

Let op: het gaat in beide gevallen om een recht op pensioen per jaar uit te keren vanaf uw 68ste. Vanaf 1 januari 2018 is dat de pensioenrichtleeftijd die wij gebruiken bij de vaststelling van uw pensioenopbouw per jaar.

U gaat niet op uw 68ste met pensioen. Daarom herrekenen wij uw totale opgebouwde pensioen naar uw werkelijke pensioendatum. In ons deelnemersportaal gaan we bij de voorbeeldberekeningen uit van uw AOW-datum. Gaat u 8 maanden eerder met pensioen, dan moeten we uw pensioen 8 maanden langer uitkeren. Daardoor gaat het jaarlijkse pensioenbedrag ongeveer 3,8% omlaag. Gaat u 5 maanden eerder met pensioen dan is het verschil ongeveer 2,4%. Bij 4 maanden is het verschil ongeveer 1,9% en bij 3 maanden 1,5%. De procentuele verlaging per jaar is aanvullend op de gemiste opbouw. Deze procentuele verlaging krijgt u terug via de verlenging van uw uitkering met 8, 5, 4 of 3 maanden. 

Let op: Door de vervroeging van uw AOW-leeftijd krijgt u eerder en langer AOW uitbetaald. Dit levert u een voordeel op van € 844 bruto per maand (op basis van het huidige AOW-bedrag).

* Over een deel van uw bruto salaris bouwt u géén pensioen op. Dat komt omdat u later AOW krijgt van de overheid. Daarom trekken wij een bedrag af van uw salaris. Dit noemen wij de franchise. Over het bedrag dat overblijft, bouwt u elk jaar pensioen op.
6. Kan ik mijn pensioen laten uitbetalen vanaf mijn oorspronkelijke AOW-leeftijd?
U kunt de uitbetaling van uw pensioen uitstellen tot 5 jaar na uw AOW-datum. Hoe langer u wacht met de uitbetaling van uw pensioen, hoe hoger het jaarlijkse bedrag wordt dat u van ons ontvangt. U kunt er ook voor kiezen om eerst een lager bedrag te laten uitkeren en daarna een hoger bedrag, of andersom. Er zijn verschillende keuzes mogelijk.  
7. Verandert mijn pensioenregeling door het pensioenakkoord?
De manier waarop u pensioen opbouwt wordt in het nieuwe stelsel anders. Dat heeft vooral te maken met de verdeling tussen jonge en oudere deelnemers. Hoe uw regeling er straks precies komt uit te zien, hangt af van de afspraken die sociale partners hierover maken. Vanaf 2026 wordt alleen pensioen opgebouwd via een pensioenkapitaal (premieregeling). Daarin is afgesproken hoeveel premie er wordt ingelegd in uw kapitaal. Uw pensioenkapitaal beweegt mee met de economie. Als het tegenzit gaat het pensioenkapitaal omlaag en als het meezit gaat het pensioenkapitaal omhoog. Uw opgebouwde kapitaal bepaalt als u met pensioen gaat de hoogte van uw pensioen. Elk jaar krijgt u een inschatting van uw toekomstige pensioen, met een optimistische verwachting, een pessimistische verwachting en eentje er tussenin.
8. Wordt mijn pensioen straks eerder verhoogd?
In het nieuwe pensioenstelsel wordt het mogelijk om de pensioenen eerder te verhogen. Dat betekent dat pensioenen eerder verhoogd kunnen worden om de gestegen kosten van levensonderhoud op te vangen. Dit komt doordat we in het nieuwe pensioenstelsel geen reservebuffer hoeven aan te houden. Is de dekkingsgraad hoger dan 100%? Dan kunnen we uw pensioen verhogen op basis van het akkoord zoals dat er nu ligt. Veel zaken moeten nog wel worden uitgewerkt. In het nieuwe pensioenstelsel moeten we de pensioenen ook eerder verlagen. Meer informatie hierover vindt u bij vraag 12.
9. Wordt mijn pensioen volgend jaar al verhoogd?
Nee, dat is niet onze verwachting. Het akkoord dat er nu ligt, is een akkoord op hoofdlijnen. Veel zaken moeten dus nog verder worden uitgewerkt. Het zal nog enkele jaren duren voor er een nieuw wettelijk kader ligt.
10. Wordt mijn pensioen straks eerder verlaagd?
Het pensioen gaat meer meebewegen met de economie. De kans op verlagingen neemt hierdoor toe. Zodra de dekkingsgraad onder de 100% komt, moeten we in het nieuwe stelsel verlagen. Nu is dat niet zo. Die korting mag dan wel worden uitgesmeerd over maximaal 10 jaar. Dat wil zeggen dat de pensioenen eerder in stapjes kunnen worden verlaagd als het financieel tegenzit. De details hiervoor moeten nog worden uitgewerkt. Het duurt nog minstens 3 jaar voor het nieuwe stelsel ingevoerd kan zijn. In het nieuwe pensioenstelsel wordt het ook mogelijk om de pensioenen eerder te verhogen. Meer informatie hierover vindt u bij vraag 10.

  

Staat uw vraag er niet tussen?
Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Wij passen deze pagina regelmatig aan
Veel zaken uit het pensioenakkoord moeten nog verder worden uitgewerkt in wet- en regelgeving. Wij houden dit natuurlijk voor u in de gaten. Zo nodig passen we deze pagina hierop aan.