Wettelijke regels voor verhogen versoepeld

In mei is onze financiële situatie verder verbeterd. Onze actuele dekkingsgraad steeg van 121,9% naar 123,1%. En onze beleidsdekkingsgraad steeg van 114,4% naar 115,3%. De dekkingsgraad laat onze financiële gezondheid zien. Het is de verhouding tussen ons vermogen en de pensioenen die we moeten uitbetalen, nu en in de toekomst. Aan de hand van de gemiddelde beleidsdekkingsgraad over de laatste 12 maanden, bekijkt het bestuur elk jaar of we de pensioenen kunnen verhogen. Mede door onze verbeterde financiële situatie op 31 december 2021, besloot het bestuur eerder om alle pensioenen te verhogen met 0,23%, per 1 januari 2022.
24 juni 2022

De voorwaarden om te kunnen verhogen zijn versoepeld
Eerder deze maand maakte de overheid bekend dat pensioenfondsen vanaf 1 juli 2022 de pensioenen mogen verhogen als de beleidsdekkingsgraad 105% of hoger is. Die grens was eerder 110%. Een versoepeling dus, ook al blijven er voorwaarden gelden waaraan we moeten voldoen.

Wat betekenen de nieuwe regels voor het pensioen van onze (ex-)deelnemers en gepensioneerden?
Ons bestuur wil de pensioenen graag extra verhogen. In juli neemt ons bestuur een besluit over de extra verhoging. Hierbij weegt het bestuur de belangen van alle deelnemers tegen elkaar af.

Uiterlijk half juli lees je meer over ons besluit over de verhoging
We houden je op de hoogte via onze website en onze digitale nieuwsbrief PGB Bericht. Krijg je nog geen digitale nieuwsbrief van ons? Geef dat dan aan via je communicatievoorkeuren op mijnpgbpensioen.nl.