Terugblik op lastig jaar

7 januari 2022
Jochem Dijckmeester

De eerste werkweek van het nieuwe jaar leent zich er altijd voor om terug te blikken op wat afgelopen jaar heeft gebracht en voorzichtig vooruit te kijken naar wat komen gaat.

Bij het terugkijken op 2021 ontkom ik er niet aan te starten bij corona. Want ook in 2021 had het coronavirus een grote impact op ons allemaal. Na een zwaar begin en een hoopvolle zomer hebben we het jaar helaas opnieuw moeten afsluiten met een lockdown.

Premie 2022 niet gestegen
Als ik praat met werkgevers en werknemers uit bij ons aangesloten sectoren hoor en voel ik hoe corona sommigen hard raakt. Ik hoor zorgen over de toekomst, maar heb ook diep respect voor de veerkracht en ondernemendheid die ik zie. In de bestuursvergadering staan we hier geregeld bij stil. Zo hebben we de toegenomen druk op mensen en bedrijven in onze achterban meegewogen in het vaststellen van de pensioenpremie voor 2022. De inkoop van pensioen is door de lage rente de afgelopen jaren heel duur geworden. We hebben ons afgevraagd of weer een premieverhoging wel evenwichtig zou uitpakken. Ook omdat we er financieel beter voorstaan en er een nieuw pensioenstelsel aankomt besloten we tot een pas op de plaats. We hebben de premie voor 2022 gelijk gehouden.

Achterban ziet energiekosten stijgen
Een ander onderwerp dat me bezighoudt, zijn de gestegen prijzen, in het bijzonder de energieprijzen. Als werknemer of gepensioneerde krijg je daarmee te maken, maar ook in gesprekken met diverse sectoren hoor ik verhalen over de gevolgen van de oplopende energie- en grondstofprijzen voor werkgevers. Als bestuur spreken we hier regelmatig over, zeker ook omdat het voor onze gepensioneerden steeds meer voelbaar wordt dat de pensioenen al zo lang niet zijn verhoogd.  

Verhoging ligt op tafel bij bestuur
Als bestuur willen we graag dat het rendement op de pensioenbeleggingen bij onze deelnemers terecht komt. We werken daarom hard aan een soepele overgang naar het nieuwe pensioenstelsel waarbij de pensioenen meer kunnen meebewegen met de economie. Maar we realiseren ons ook dat dit nog ver in de toekomst ligt, terwijl de stijgende prijzen nu worden gevoeld en onze financiële situatie inmiddels flink is verbeterd. Terecht willen deelnemers weten of en hoe ze daar iets van terugzien. Die vraag ligt bij het bestuur op tafel.  

Dilemma: nu beetje verhoging of even wachten tot er meer mogelijk is
Dit jaar spreken we als bestuur over de periode tussen nu en de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Welke ruimte zien en hebben we de komende jaren om pensioenen, van alle deelnemers, te kunnen verhogen als de dekkingsgraad dit toelaat? Er zijn door het kabinet overgangsregels aangekondigd. Daardoor ontstaat er mogelijk ruimte om meer verhoging gegeven. Demissionair staatssecretaris Wiersma heeft eerder toegezegd dat dit met terugwerkende kracht kan tot 1 januari 2022. Maar die nieuwe regels zijn er nu nog niet. Ook is er nog onzekerheid over de ontwikkeling van de economie de komende maanden, en daarbij ook over de ontwikkeling van onze dekkingsgraad tussen nu en de mogelijk nieuwe wetgeving.

Nemen we nu, op basis van de dekkingsgraad eind december, alvast een concreet besluit, ook al blijft een mogelijke verhoging dan volgens de huidige regels beperkt tot enkele tienden van procenten? Of is het verstandiger om af te wachten tot de overgangsregels voor het nieuwe pensioenstelsel helder zijn en we mogelijk iets meer kunnen toekennen?

Eind deze maand knoop doorhakken
Dat is een lastige vraag die we deze maand als bestuur moeten beantwoorden. We hebben heel bewust de ruimte genomen om daarbij uit te gaan van de meest actuele gemiddelde dekkingsgraad die we daarvoor mogen gebruiken, die van 31 december. Nu we ongeveer weten hoe het jaar is geëindigd, nemen we nog even wat extra tijd om dit zorgvuldig in het bestuur en met het verantwoordingsorgaan te bespreken. We verwachten dat we eind deze maand de knoop doorhakken.

In gesprek met jou
Heb je een mening hierover? Laat het me dan weten via de reactiemogelijkheid onderaan deze pagina. Afgelopen jaar kreeg ik veel input van deelnemers via gesprekken en ontmoetingen. Daar ben ik dankbaar voor. Jammer genoeg waren veel gesprekken door corona digitaal. Ook via WhatsApp en digitale deelnemersbijenkomsten blijk je heel laagdrempelig met elkaar te kunnen praten over actuele zaken als het nieuwe pensioenstelsel of maatschappelijk verantwoord beleggen. Maar het voelde toch extra bijzonder dat ik op de jaarvergadering van onze vereniging van gepensioneerden VVG afgelopen najaar weer deelnemers live en informeel met een kop koffie erbij kon spreken. 

Komend jaar hoop ik dat we, naast succesvolle digitale sessies, meer ruimte krijgen om ook ontmoetingen ‘in het echt’ te hebben. 

Heel graag tot ziens in 2022! Voor nu wens ik je via deze weg het allerbeste voor het komende jaar.

Columnist

Jochem Dijckmeester

Jochem Dijckmeester is de voorzitter van het bestuur en leidt werkgroepen over het nieuwe pensioenstelsel en de governance. Lid van het bestuur sinds 2016.

Reacties

Bas Los respons on 19 januari 2022:
Wat een vraag van een voorzitter om met een vraag te komen over indexeren. Ben een oud employee van Cebeco Handelsraad jullie namen de pensioen over, toen moest ik een genoegen nemen met een achteruitgang van een opgebouwd pensioen met ca 20 procent verder heb ik ook nog eens ca 18 procent ingeleverd van indexatie. En het tasje met boodschappen wordt iedere week duurder. Kom op met die indexatie en geen tiende van procenten MAAR PROCENTEN
Martin Rotman respons on 19 januari 2022:
Indexering alleen toepassen als het toekomstig pensioen van mensen die nu midden in hun werkende leven staan ook gegarandeerd kan worden. Dus zeer terughoudend en defensieve strategie kiezen.
Frans Terhorst respons on 19 januari 2022:
Absoluut nu maximaal indexeren gelet op het feit dat we inmiddels 20% achterlopen!!!!
H. Pieters respons on 19 januari 2022:
Rente stijgt: aandelen onder druk, goed nieuws voor pensioenen! De rente op de Europese kapitaalmarkt is aan het stijgen. De rentestijgingen ogen nog heel klein, maar gaan in het licht van de voorbije periode van ultra-lage rente bijna met zevenmijlslaarzen. Een tiende procentpunt rentestijging is goed voor ruim een procentpunt hogere dekkingsgraad bij de pensioenfondsen. (Bron: NOS nieuws, 19 januari 2022) Kortom: na de ruime GBF-dekkingsgraad van 2021 ziet ook 2022 er rooskleurig uit!!!
A.J.M. van Hemmen respons on 19 januari 2022:
Het lijkt er op, dat het bestuur gewillig gaat doen, wat de regering wil opleggen. Laten we ons verzetten. Het gaat om geld dat door de burgers is opgespaard. Waarom zou de regering het recht hebben om daar aan te komen? Naar mijn mening is het voorgestelde nieuwe pensioenstelsel gewoon diefstal.
Frans van der Wielen respons on 19 januari 2022:
Toch wel verwacht dat er stevig geindexxeerd zou worden en snel ook. Toen mijn pensioen van BPF/AVH naar PGB verhuist werd begin vorig jaar wist men meteen hoeveel er gekort zou worden, 16% in 10jaar, alsof je een emmer leeggooit zo voelde het aan. Jarenlang geen verhoging in het vooruitzicht, alleen maar achteruitgang. Dus vooruit geen gezeur het kan en het mag indexeren. Per slot kan ik het niet helpen dat mijn ingelegde geld verkwanseld is
Peter Otterspeer respons on 19 januari 2022:
Gaan we nu mee in het beleid van de overheid? Al jaren met een oneigenlijke rekenrente werken waardoor indexatie onmogelijk is gemaakt. Nu er eindelijk een mogelijkheid is voor indexatie hoe minimaal dan ook hier nog over in discussie? Altijd is er geroepen hoeveel over het vermogen dat alleen maar groeide en nu deze vraag. Is dit het verschuilen achter het gevoerde beleid van de overheid? Een ding, maak waar wat er altijd gezegd is, boven de 110% kan er geïndexeerd worden. Peter Otterspeer
Walter Wijnhoven respons on 19 januari 2022:
Helemaal mee eens, indexeren en zo veel als er nu mag! In de haagse wereld is er een ding zeker; dat nix zeker is!!!! Welke visser laat de vis zwemmen omdat hij denkt dat er verderop een grotere zwemt?
J.P.J.M. Broekman respons on 19 januari 2022:
Waar een wil is is een weg!
J.P.J.M. Broekman respons on 19 januari 2022:
Er is altijd de mogelijkheid om in 2022 met de sterk aangevulde potten van vandaag een verhoging door te voeren (niet tienden van procenten, dat is een beetje vreemd) en deze vooralsnog incidenteel te maken. Om dan in de loop van het jaar (uiterlijk eind januari 2023), als het verantwoord is, deze verhoging structureel te maken, of een andere keuze te doen. Omdat de verwachting is dat de energieprijzen in de loop van de zomer weer dalen, wordt het inflatieleed in 2022 verzacht.
C.M.F. Evers respons on 18 januari 2022:
Niet meer wachten dat hebben we al 13 JAAR gedaan dus NU FLINK indexeren het geld klots tegen de plinten van de pensioenfondsen. (Ook voor de volgende generaties) Alles wordt stukken duurder en de KOOPKRACHT van de gepensioneerden wordt elk jaar minder.
Tieben respons on 18 januari 2022:
De rente loopt op, weer hogere dekkingsgraad in Januari. De vraag is niet of maar hoeveel indexatie.
C.Lutgerink respons on 18 januari 2022:
Manlief is net 77 jaar geworden. Sinds zijn pensioen geen cent verhoging gehad. Wij klagen niet, hebben het gelukkig best wel goed, maar.....het zou toch geweldig zijn als er nu toch eens een keer een verhoging zou komen! Hij heeft zijn hele werkzame leven hard gespaard voor zijn pensioen en nu al voor het 12e jaar geen verhoging gehad!
L. F. van den Berg respons on 18 januari 2022:
ik heb en redelijk ruim pensioen en dus eigenlijk niet te veel te klagen, daarnaast heb ik al 10 tot 12 jaar geen verhoging/indexering ontvangen en dat telt met % tegelijk toch echt op. Gezien de komende koopkracht verminderingen die het Nibud verwacht zou het prettig zijn eindelijk is iets te ontvangen. de dekkingsgraad ligt op iets meer dan 111% dus een inhaalslag is (beperkt) mogelijk en welkom.
J. Klaver respons on 18 januari 2022:
Een wat erg laconieke houding van de voorzitter, die het een lastige vraag vindt, die ze deze maand als bestuur moeten beantwoorden. U hebt bewust de ruimte genomen. Zit u wel op de goede plek? Het lijkt mij niet dat we nog vijf jaar op actie moeten wachten, tot het nieuwe stelsel wordt ingevoerd. Doe wat de deelnemers vragen en dat is indexeren en dan niet met enkele tiende van percenten.
Staman respons on 18 januari 2022:
Indexeren is vooral voor ouderen relevant. De afweging is werkelijk simpel. Voor ons gepensioneerden gaat het om het nu! Later kan al snel te laat zijn. Daar moet het bestuur zich van bewust zijn.
R.P. van Genderen respons on 18 januari 2022:
Inflatie vorig jaar 2,8% en verwachting 2022 meer dan 3%. Uitkeringen met 7,5% omhoog en AOW op ‘nul’ oftewel een verlaging van 3%+. En dan een pensioenbestuur dat mogelijk gaat vinden dat indexatie van een paar tienden van een procent te veel werk met zich meebrengt en te weinig soelaas biedt. Rutte 4 zal het wel prachtig vinden en zal waarschijnlijk over een paar jaar namens de Nederlandse regering de excuses overbrengen voor jarenlange uitbuiting van de gepensioneerden. Lekker landje, hè.
Jan Koster respons on 18 januari 2022:
Helemaal mee eens met de reactie van Rob.
Jan respons on 18 januari 2022:
Helemaal eens met bovenstaande sterke samenvatting want : zit het PGB-bestuur er voor de deelnemers of om Rutte (het kabinet) te plezieren.
Boy Nijhof respons on 18 januari 2022:
Het wordt nu toch wel tijd dat de pensioenen vorstelijk verhoogd worden. Maar het is nog niet te laat! Snelheid is wel nodig!
Henk d K respons on 18 januari 2022:
Ik heb al 19 jaar trouw elke maand een aardig bedrag op mijn rekening bijgeschreven gekregen. Dus ik mag niet ontevreden zijn. Heb mijn deel al uit de pot gehaald.
Henk de Boer respons on 18 januari 2022:
gisteren ook een reactie geplaatst maar zie hem niet weer
Rob respons on 18 januari 2022:
wij krijgen momenteel ons huishoudboekje niet kloppend en wat gaat er dit jaar nog gebeuren?
G.B.v.d.Wiele respons on 18 januari 2022:
We wachten nu al 13 jaar op een indexatie van de pensioenuitkering, elke jaar hetzelfde bericht, HELAAS OOK DIT JAAR........... etc. En speciaal dit jaar gaat het bericht dat de koopkracht vooral van ouderen en minder koop krachtigen met 40 euro per maand daalt. Waar zijn we in dit land mee bezig, moet de het indexatie soms bij 150 liggen voor wij mee mogen profiteren.???
j hamers respons on 19 januari 2022:
Wat liggen jullie nu weer te dralen. Pgb mag volgens de regels verhogen. Doe het dan verdomme!
Wim de Jong respons on 18 januari 2022:
Wijzen naar Den-Haag is gemakkelijk, maar het zijn de vakbonden die door hogere lonen te eisen, aan de prijsopdrijving doen. Dus deze bonden zouden zich sterk moeten maken voor matiging van de prijzen ipv steeds meer loon te vragen. het uitstellen van indexatie is alleen maar gunstig voor de jongeren, veel ouderen (niet iedereen wordt honderd) zullen er niet meer van kunnen profiteren.
Arthur Foppen respons on 18 januari 2022:
Eigenlijk zou het pensioen, gezien de hoge dekkingsgraad, met terugwerkende kracht vanaf 2008 moeten worden geïndexeerd maar als dat met de huidige wet- en regelgeving niet mogelijk is zou op zijn minst het maximaal mogelijke gedaan moeten worden.
Han van Lith respons on 18 januari 2022:
Beste Jochem. Ik lees in de terugblik “een half leeg glas houding” dat is jammer en een gemiste kans in deze “lastige” tijd. Naar mijn mening de enige manier om grotere stappen voorwaarts te maken naar de toekomt, is een wat positievere “halfvol glas” houding. In elke beslissing, toekomstplan of lange termijn strategie is een gat te schieten. Achteraf weet je pas wat de juiste 100% beslissing was geweest. PGB is van oudsher een pensioenfonds met visie en daadkracht!! Laat dit zien in 2022
J. van Marsbergen respons on 18 januari 2022:
Indexeren: NU. NIET wachten. Bij ons klotst het geld niet tegen.............. maar komen we tekort, AL JAREN!!!
Jan Schutte respons on 18 januari 2022:
Ben van 1933. Meer dan 50 jaar gewerkt in de grafische branch. 50 jaar lid geweest van de Grafische Bond. Teleur gesteld afgehaakt, wegens de indexatie van de pensioenen. Ze hadden mij een goed pensioen toegezegd. Minister-president M. Rutte zei dat de gepensioneerde de rijkste mensen van het land waren. IK BlIJF TELEURGESTELD!!!
Lex Remeijsen respons on 18 januari 2022:
Naar mijn mening heeft het bestuur er al 1,5 maand naar de situatie kunnen kijken. Het geeft geen pas om dat eind januari te doen. Schimmige toekomstvoorspellers hanteren een glazen bol, jullie kunnen je richten op de actuele situatie. Maar in mijn ogen is het erg simpel: de inflatie is in 2021 erg hoog geweest, dus kun je de pensioen uitkering niet erbij laten zitten. Dat zou a-sociaal zijn, dus de uitkeringen (eindelijk) verhogen!!
F. Brakenhoff respons on 17 januari 2022:
Punt is ook dat Den Haag dit allemaal kan maken omdat ouderen gezien worden als makke schapen. Nu ook met het niet aanpassen van de aow. Er is geen partij, noch een vakbond die zich radicaal voor ons inzet. Velen van ons hebben naast hun gewone rijbewijs ook een tractorrijbewijs, maar helaas geen tractor. Toch zouden we in de 60 en 70er jaren zo niet over ons hebben laten lopen. Waar is die mentaliteit gebleven? Onze bond van gepensioneerden zou hier initiatief kunnen nemen. Er is woede genoeg!
Willem Versendaal respons on 18 januari 2022:
Die makke schapen kunnen wild worden, maar dan moeten ze dwars gaan liggen. Hoe? Veel van ons doen vrijwilligerswerk. Overal staken beroepen, als de ouderen het vrijwilligerswerk dat ze doen neerleggen - in staking gaan - wat zou de regering daarvan vinden.
F. Brakenhoff respons on 19 januari 2022:
Wat denk je dat alleen al de consequenties zullen zijn als alle oppas opa's en oma's het opgeven?
w.Dentener respons on 18 januari 2022:
De economische waarde van vrijwilligerswerk in Nederland is enorm hoog.Staken zou dus zeker bijdragen aan het wakker schudden van onze regering.
Tieben respons on 17 januari 2022:
Als ex bestuurslid van het pensioenfonds SCA heb ik meegemaakt dat 40 miljard werd teruggesluisd naar het bedrijf. Dekkingsgraad toen 140%, dus verdedigbaar. Nu met een groot vermogen onderdeel van PGB, onvoorstelbaar dat de premies niet iets zijn verhoogd waardoor de dekkingsgraad echt ruim voldoende zou zijn om te indexeren. Misschien moeten we ons maar organiseren en betogingen houden. Dit kan echt niet zo doorgaan.
Ad Boleij respons on 17 januari 2022:
Februari 2022 ben ik 14 jaar gepensioneerd, daarvan voel ik mij reeds 13 jaar bedonderd. (het eerste jaar heb ik nog iets van de prijscompensatie gehad.) Wij hadden toch een waardevast pensioen!
Ad Posdijk respons on 18 januari 2022:
Het valt me nu in jouw verhaal ook weer op Jochem, dat de bestuurders in de pensioenwereld met één mond praten. De tot nu toe gepubliceerde indexatiecijfers van onze organisatie zien er volgens mij behoorlijk hoopvol uit en toch wordt er weer moeilijk gedaan over een verhoging. Wat kan, nu doen! We hebben lang genoeg moeten wachten op iets erbij.
Tom Hoksbergen respons on 17 januari 2022:
het huidige pensioen stelsel is en moest op de schop voor de jongeren zodat zij in de toekomst een waardig pensioen zouden hebben, hebben wij ouderen dan niet genoeg ingelegd, lijkt mij inziens wel en ook de huidige pensioenkas stroomt over. mij geeft het een eng gevoel dat de fondsen niet durven te indexeren of staat er druk achter vanuit de overheid richting Brussel. Ik zeg nu indexeren en wel het kan met 1.9% en dat is dan nog erg karig. (ben 70 jaar oud )
jan hollaar respons on 17 januari 2022:
Het is onzin om een nieuw pensioenstelsel in te voeren. we kunnen met elkaar de rekenrente op 2 procent zetten, dan is er niets aan de hand. waarom kon er voor de nwe pensioenwet in 2008 wel geindexeerd worden, terwijl er toen nog 150 miljard in de pot zat, de potten lopen nu over ca, 2000 miljard. met het nwe stelsel wil men stiekem 40 miljard ,niet geindex.pensioenen wegsluizen. Witte-Boorden-Kriminaliteit.
C den Brok respons on 17 januari 2022:
Ik begrijp niet waarom het bestuur nog meer tijd nodig heeft. Immers indexeren mag.
Jo Daems respons on 17 januari 2022:
In Europa wordt de rekenrente bepaald over een gemiddeld rentepercentage over de afgelopen jaren met uitzondering van Nederland. Met minachting kijkt onze regering om zich heen om zoveel domheid bij de ons omringende landen en naar ons als pensioen spaarders/ontvangers. Niet kunnen indexeren van het pensioen is regeringsbeleid. Nu er eindelijk ruimte is om te mogen indexeren pak deze dan ook met twee handen ruimhartig aan.
Tonny Rutenfrans respons on 17 januari 2022:
de dekkingsgraad is hoog genoeg om te indexeren, na al die jaren dat het niet is gebeurt.
J.Linders respons on 17 januari 2022:
Beste Jochum, Een mogelijke verhoging die volgens de huidige regels beperkt zou zijn tot enkele tienden van procenten heeft helemaal geen zin en voelt écht niet lekker. Het is al het extra werk voor het pensioenfonds niet waard en is weggegooid geld. Het is verstandiger om af te wachten tot de overgangsregels voor het nieuwe pensioenstelsel helder zijn en mogelijk iets meer toegekend kan worden zo dat het tenminste ook voelt als een verhoging.
Jan van Kuijeren respons on 17 januari 2022:
Al deze reacties zijn niet mis te verstaan. Je moet als bestuur wel heel veel borden voor je kop hebben om niet in actie te komen! Was in december al bekend dat de dekkingsgraad ruim overschreden zou worden, zodat het bestuur ruimschoots de tijd heeft gehad om tijdig te indexeren. Voor mij niet te begrijpen. Waarom deze sabotage??
c.p.visser respons on 17 januari 2022:
Natuurlijk indexeren. Mijn mandje boodschappen is fiks in prijs gestegen. Waar wilt u op wachten?
Paul Ankone respons on 17 januari 2022:
Wachten doen we al zo lang en wat er in de toekomst mogelijk is weten we ook nog lang niet. Dus mijn advies is niet langer wachten en ruimhartig indexeren.
w de kock respons on 17 januari 2022:
Het percentage om te mogen indexeren is volgens mij recentelijk verlaagd van 110% naar 105%. Dus er is geen reden om dit nu niet te doen met zoveel geld in de pot. Wij willen waar we recht op hebben
W.C. Meeldijk respons on 19 januari 2022:
Helemaal mee eens we wachten al zolang op indexeren waarom blijven aarzelen. De AOW wordt ook nog ontkoppeld (waarschijnlijk). De jaren van de gepensioneerden gaan door.
Hubert Haenen respons on 17 januari 2022:
Als ik kijk naar het pensioen dat ik in het begin kreeg en dat vergelijk met dat van nu dan is de nettouitkering 16 procent lager. ‚Gelukkig‘ heb ik maar een heel klein pensioentje van de pgb, maar als het alle pensioenen zo vergaan is, dan is de achterstelling erg groot en de behandeling door de uitkeringsinstanties erg miserabel, inclusief het gesjoemel met de aow
Kees respons on 17 januari 2022:
Indexeren? Zo snel mogelijk. Geld is er genoeg, de vermogens van pensioenfondsen zijn torenhoog. Door wetgeving zijn we op achterstand geraakt als gepensioneerden. Nu de wetgever eindelijk en zeer terecht mogelijkheden biedt, mag het bestuur niet talmen te indexeren.
Rene van Caulil respons on 17 januari 2022:
Geen enkel punt van discussie, verhogen en indexeren over andere jaren nu het kan. Wij hebben er keihard voor gewerkt en nu laat de overheid ons in de kou staan. Of moeten wij nu ook met z'n allen naar Den Haag om dit af te dwingen. Ik ben er voor! Mijn geduld is na 10 jaar wel op.
Rene van Caulil respons on 17 januari 2022:
Geen enkel punt van discussie, verhogen en indexeren over andere jaren nu het kan. Wij hebben er keihard voor gewerkt en nu laat de overheid ons in de kou staan. Of moeten wij nu ook met z'n allen naar Den Haag om dit af te dwingen. Ik ben er voor! Mijn geduld is na 10 jaar wel op.
roza respons on 17 januari 2022:
Het wordt tijd dat er nu wordt geindexeerd over al die jaren dat we op nul hebben gestaan. Wij hebben er jaren hard voor gewerkt en de pensioenpot gespekt. Toon daadkracht en wacht niet af. Want met Rutte 4 kunnen we straks naar de voedselbank. De dekkingsgraad is voldoende. Dus gewoon doen waar de gepensioneerden al jaren op wachten!!!!
Willem Boshoven respons on 17 januari 2022:
Ik heb van 1962 tot 1984 in het grafisch pensioenfonds gezeten en daarna tot 2013 in het Kluwer pensioenfonds. Kluwer heeft met ingang van 2022 besloten de pensioenuitkering met 2,1 % te verhogen. Waarom doet het PGB dat niet? Zij incasseren toch ook enorme winsten op hun beleggingen. Het staat nu al meer dan 9 jaar op nul dus wordt het tijd nu wat te doen. U spreekt over enkele tienden van procenten. Belegd u ons pensioen dan wel goed? In ieder geval hoop ik nu op verhoging van ons pensioen.
c.j.immel respons on 17 januari 2022:
de dekkingsgraad is hoog genoeg om te indexeren, na al die jaren dat het niet is gebeurt.
Marian Siebrink respons on 17 januari 2022:
Mijn mening is verhogen dat pensioen we gaan er gewoon steeds meer op achteruit! Het geld in de pensioenpot klotst tegen de kanten! De deelnemers hebben er recht op!
Marian Siebrink respons on 17 januari 2022:
Mijn mening is verhogen dat pensioen we gaan er gewoon steeds meer op achteruit! Het geld in de pensioenpot klotst tegen de kanten! De deelnemers hebben er recht op!
hendrik Woldhuis respons on 17 januari 2022:
Ik begrijp er niets meer van. Volgens de kranten zeggen sommige voorzitters van pensioenfondsen/stichtingen dat" Het geld tegen de plinten klotst" en toch is het onmogelijk om te compenseren ! Men heeft altijd gezegd dat het huidige pensioen systeem het mooiste van de hele wereld is (onze buurlanden zijn er jaloers op)en toch moet het veranderen. Lijkt mij tegen strijdig en biedt niet veel vertrouwen voor de toekomst. ik wens U veel wijsheid toe en hoop op een spoedige verhoging.
Roderik Oranje respons on 17 januari 2022:
In tegenstelling tot alle nogal ergerniswekkende 50+-reacties kan ik me wel vinden in opstelling bestuur. Alle verhalen over diefstal zijn ook, op zijn vriendelijkst gezegd, bezijden de waarheid. Om over de kletsverhalen over de vooral niet door AOW'ers gefinancierde AOW maar te zwijgen.
H. Pieters respons on 17 januari 2022:
Kletsverhalen waren de VUT en allerlei regelingen waar ik flink aan heb betaald toen ik ging werken. Het is de vutters van destijds van harte gegund! Maar naarmate de jaren vorderde, werden al dit soort regelingen afgeschaft. Of dit diefstal is of niet, doet er niet echt toe. Wat vaststaat is dat ik en met mij velen er alleen maar voor hebben betaald. Dus mogen de voormalige AOW-betalers ofwel de gepensioneerden van nu na al die jaren weer eens worden geïndexeerd? Dank u.
Foeke de Boer respons on 17 januari 2022:
Ook al kan het dit jaar maar mondjesmaat zou ik toch overwegen om iets te verhogen. Dit alleen al om een positief geluid te laten horen na jaren lang niet iets verhoogd kunnen hebben. Succes in het denk proces.
Hans Rosenkamp, Deventer respons on 17 januari 2022:
Het lijkt wel een bepaald soort lamlendigheid en gebrek aan daadkracht. . . . . Niet wachten: nu indexeren met terugwerkende kracht ! Er is kapitaal en dekking genoeg ! Fam. Rosenkamp
H. Pieters respons on 17 januari 2022:
Terugblik op tal van lastige gepensioneerde jaren... In november 2021 is duidelijk geworden dat het kabinet akkoord is met het verhogen van de pensioenen in 2022 bij fondsen met een dekkingsgraad boven de 105. Het PGB zit hier ruim boven en dus is er geen enkel argument om in 2022 niet te indexeren. Ook het nieuwe toekomstige pensioenstelsel doet daaraan niet af want die beweegt juist mee met de beurzen en economie en die staan er al langere tijd goed voor.
Hans Rosenkamp, Deventer respons on 17 januari 2022:
Het lijkt wel een bepaald soort lamlendigheid en gebrek aan daadkracht. . . . . Niet wachten: nu indexeren met terugwerkende kracht ! Er is kapitaal en dekking genoeg ! Fam. Rosenkamp
Ja.roos respons on 17 januari 2022:
Natuurlijk verhogen. We hebben reeds jaren van achterstand gehad. Extra verhogen als de norm wordt verhoogd kan altijd nog. Dus bestuur DOEN.
D. Wierbos respons on 17 januari 2022:
Helemaal eens met deze bovenstaande reacties Snel de indexatie uitvoeren ook van de afgelopen jaren, we hebben er al veel te lang op moeten wachten, er zit voldoende in de pot Ons AOW zeker niet loskoppelen te gek voor woorden
John Kruijzen respons on 17 januari 2022:
Zoals al Zovele Reacties Aangeven: Verhogen Die Handel!!, we wachten Al Zo Lang op Mogelijke Verhogingen, Ook al is het Nog Zo Klein, indien we op Rutte & Consorten moeten Wachten, zijn we Vermoedelijk al Overleden!!!.
Bertus Westdijk respons on 17 januari 2022:
Eindelijk indexeren hopelijk. Na een paar jaar lang 10 tallen procenten te zijn gekort door het slechts presterende pensioen maatschappij van Nederland ( Campagne) werden onze pensioenen begin 2014 ondergebracht bij PGB. Voor ons zou dus een indexatie bijzonder welkom zijn.
Peter Akkerhuis respons on 17 januari 2022:
Verhogen wat kan, dekkingsgraad eis is sowieso belachelijk hoog. Dus doen! Na jaren stilstand!
P.Henderiks respons on 17 januari 2022:
Gewoon verhogen lang genoeg op de nullijn gestaan
Maarten de Keizer respons on 17 januari 2022:
Hebt moed nu doen bestuur,niet wachten positief voor de deelnemers.
Janjaap Eggersman respons on 17 januari 2022:
Natuurlijk verhogen zeker met meer dan 25 miljard in de grafische Pensioenpot na tien jaar geen verhoging en wel belasting verhoging moet je wat doen bestuur!
Maarten de Keizer respons on 17 januari 2022:
Hebt moed nu doen bestuur,niet wachten positief voor de deelnemers.
Jan de Laat respons on 17 januari 2022:
Krankzinnig om, nu het kan en mag, langer te wachten. We hebben er recht op en alle beetjes helpen!
H. van Hout respons on 17 januari 2022:
Het zou onderhand tijd worden dat er fatsoenlijk wordt geïndexeerd en de pensioenen gaan stijgen. Nu worden we weer losgekoppeld van de minimumlonen, die wel 7 procent zullen gaan stijgen, maar de pensioenen niet. Indexeren dus en niet wachten, want je weet met deze regering inderdaad nooit wat er in de toekomst weer van ons gepensioneerden wordt afgenomen....
G.Scheerens respons on 17 januari 2022:
De pensioenen zijn de afgelopen 15 jaar gruwelijk uitgehold door geen indexatie toe te passen. Dit betekent 20% minder inkomsten!! En nu ook nog de loskoppeling met AOW. Dit is niet meer uit te leggen. Indexatie kan nu dus voor het NU dan ook uit !!
Tiebe respons on 17 januari 2022:
Waarom nog twijfelen. Dekkingsgraad voldoende is voldoende. Al 15 jaar niets gebeurd, heb een beetje moed bestuur.
Ben Rijkes respons on 17 januari 2022:
Neem het voortouw en laat zien dat het kan een goed voorbeeld voor de andere pensioen fondsen nu indexeren we hebben lang genoeg gewacht.
J.M. Nellen respons on 17 januari 2022:
Dit pensioenonrecht moet stoppen, de pensioenen moeten direct weer worden geïndexeerd voor inflatie en de achterstallige indexatie en kortingen aan pensioen dienen met inhaalindexatie te worden gerepareerd. De totale kosten van de gemiste indexatie sinds 2008 bedraagt volgens berekeningen voor alle gepensioneerden samen eenmalig minimaal € 42 miljard en maximaal € 47 miljard. Zie: https://youtu.be/l-p2Sz24wbc
H.Mulder respons on 17 januari 2022:
Ik vind het trouwens een schande dat het hier gaat over een verhoging van enkele tienden van procenten . Is dat de beloning na zoveel jaren hard werken en zoveel jaren geen indexeren ? Krijgen werkenden ook maar "tienden van procenten" loonsverhoging ? in een tijd van grote inflatie en "schandalige" hoge prijzen ?
a.uithol respons on 17 januari 2022:
ben ik het volkomen mee eens .Er is ons de afgelopen jaren een hoop indexatie ontnomen dus niet met tienden verhogen maar een reële verhoging zou op zijn plaats zijn.
Tieben respons on 17 januari 2022:
Helemaal mee eens, kom op bestuur, de kas is ruim voldoende.
Veronica Dekker respons on 17 januari 2022:
Ik onderschrijf volledig voorgaande reacties; om te voorkomen dat het bestuur meent dat te weinig gepensioneerden hun tegenstem laten horen, reageer ik
Paul van de Wal respons on 17 januari 2022:
Aan het bestuur van de Grafische bedrijven. Nog over nadenken , daar heb ik maar een woord voor. SCHAMEN, zou ik me na al die jaren niets erbij , maar wel de krant halen met elke keer dezelfde tekst 70 jaar kunnen wij uitbetalen wat nu in de pot zit. nou ik zou nog langer nadenken dan haal je de 100 jaar dat je uit kan betalen. MAAR aan wie ???? Met groet. Paul van de Wal
H.Mulder respons on 17 januari 2022:
Ik zou zo zeggen , stelt u zich eens voor dat u al 13 jaar geen fatsoenlijke loonsverhoging heeft gehad , hoe zou u dat vinden ? Als u dan te horen krijgt dat uw baas erover zit na te denken om u een loonsverhoging te geven , maar misschien toch nog niet , omdat hij denkt dat als hij nog een jaartje wacht u MISSCHIEN wel iets meer verhoging kan geven , wilt u dan ook dat uw baas wacht met u een loonsverhoging te geven ? Betrek het eens op uzelf als u een antwoord zoekt .
J.Houthuijzen respons on 17 januari 2022:
Hier ben ik het volkomen mee eens, luid en duidelijk
J.Dekker respons on 17 januari 2022:
Ik kan er alles van zeggen, maar als ik al die reacties lees dan is er maar één optie die moet gebeuren en die is niet zo moeilijk lijkt mij. Verhogen die pensioen!!!
G. de Bruijn respons on 17 januari 2022:
Ik ontvang nu 11 jaar pensioen en even zoveel keren een bericht dat de pensioenen niet verhoogd kunnen worden en nu eindelijk het een keer wel mogelijk is wordt verwezen naar een situatie in de toekomst en dat het misschien beter is daarop te wachten. Ik vind het allemaal maar slapjes en zou graag wat fermere taal zien en een verhoging. Als ik dit afzet tegen bpfBouw waarvan ik ook een klein pensioen ontvang dan is de conclusie dat u zeer matig presteert.
H. Pieters respons on 17 januari 2022:
Terugblik op tal van lastige gepensioneerde jaren... In november 2021 is duidelijk geworden dat het kabinet akkoord is met het verhogen van de pensioenen in 2022 bij fondsen met een dekkingsgraad boven de 105. Het PGB zit hier ruim boven en dus is er geen enkel argument om in 2022 niet te indexeren. Ook het nieuwe toekomstige pensioenstelsel doet daaraan niet af want die beweegt juist mee met de beurzen en economie en die staan er al langere tijd goed voor.
Jaap Tuinstra respons on 17 januari 2022:
Ik hoop volgende maand 86 te worden. Dus NU indexeren! Voor mij is elke maand er een.
Jaap Tuinstra respons on 17 januari 2022:
Ik hoop volgende maand 86 te worden. Dus NU indexeren! Voor mij is elke maand er een.
Henk Stolk respons on 17 januari 2022:
De hoogste tijd om te compenseren. Ik vertrouw die gasten in Den Haag voor geen cent en je weet nooit wat ze straks weer verzinnen om ons gepensioneerden een poot uit te draaien.
s.verduijn respons on 17 januari 2022:
Mee eens met de voorgangers, het prijs niveau stijgt enkel en daardoor zien de gepensioneerden hun be-stedings ruimte in de knel komen. Dus gezien de situatie heden ten dagen, lijkt het mij zeer wenselijk om (juist nu) te indexeren!
s.verduijn respons on 17 januari 2022:
Mee eens met de voorgangers, het prijs niveau stijgt enkel en daardoor zien de gepensioneerden hun be-stedings ruimte in de knel komen. Dus gezien de situatie heden ten dagen, lijkt het mij zeer wenselijk om (juist nu) te indexeren!
Jan Kager respons on 17 januari 2022:
Het bestuur is geen knip voor de neus waard als ze nu niet direct besluit om een echte indexatie toe te passen.
Tom Druijf respons on 17 januari 2022:
Het is te gek voor woorden als er niet wordt geïndexeerd. Stel je voor dat de salarissen van alle medewerkers de afgelopen jaren waren bevroren? De volgens mij zeer riante salarissen, bonussen en loonsverhogingen komen ook uit de pensioenpot. Wij als gepensioneerden hebben gewoon recht op indexatie, we blijven anders in het verdoemhoekje zitten. Kom op bestuur laat je een goed gelden voor alle deelnemers, de pensioenpot is ruimschoots voldoende.
A.Bakkenes respons on 17 januari 2022:
niet wachten onmiddellijk als het kan indexeren We hebben al lang genoeg gewacht. En niks instemmen met wat dan ook . Vechten tegen loskoppeling, dat moeten jullie doen. En vooral NIET samenwerken met De Haan
A bakkenes respons on 18 januari 2022:
Lees net E 40 per maand minder gepensioneerden schande
RFMR van de Wouw respons on 17 januari 2022:
Helemaal mee eens.Ik wacht er al 10 jaar op
Stan van Dongen respons on 17 januari 2022:
Wat zien we het heeft nog nooit zo goed gestaan. Is dan nog het nadenken hoe en wat en geen beslissing nemen. Dat is wat we zien met onze regering een puinhoop maken ze er van. Indexeren is waar we recht op hebben ( zie de getallen) Het is ook de wet die zegt verhoging pensioen met deze getallen. Ik verwacht dan ook het gebeuren, indexeren, simpel toch.
Peter vd Raad respons on 17 januari 2022:
Na ruim 52 werkzame jaren in de Grafische Industrie, mag men de belofte van ooit, een waardevast pensioen, wel inlossen. Zeker 20% lopen we achter de feiten aan. Dus 1/10 daarvan, 2%, zou zeer reeel zijn. Want wanneer het nieuwe pensioenstelsel in werking treedt kan het door beleggingswinsten, en -verliezen, behoorlijk gaan schommelen. M.vr.Groet Peter (71 jr)
Maya Oosterhoff respons on 17 januari 2022:
Prof. Bomhoff heeft aangetoond in Wynia’s Week dat er verkeerde aannames voor de Pensioenwet zijn gebruikt. Het effect van deze onjuiste rekenrente voor de verplichtingen is niet alleen het onterecht onthouden van indexatie aan werkenden en gepensioneerden, maar ook dwingen tot korten van de pensioenen. Hierdoor zijn de huidige lage dekkingsgraden ontstaan en worden pensioenfondsen gedwongen om daardoor onnodig hogere premies te berekenen. Ook de Europese Commissie heeft recent hierop gewezen.
Jack Lemans respons on 17 januari 2022:
Ook ik ben het er 10000% mee eens dat er nu eindelijk weer verhoogd word, en liefst zo snel mogelijk en niet nu nog eens alles bekijken of het kan. Daar heb je nu alle tijd voor gehad. En nog iets : de vele medewerkers van het pensioenfonds hebben die ook tien jaar geen verhoging gehad??
Jelle van Eijck respons on 17 januari 2022:
Ook ik vindt een verhoging een goede zaak. Maar dan niet met een paar tienden. Dat zet geen zoden aan de dijk. Minimaal 2%. Wij staan al zo lang stil.
Jan Kager respons on 17 januari 2022:
Geen smoesjes meer verzinnen met ingewikkelde theorien over de verre toekomst maar direct een behoorlijke indexering. We hebben er lang genoeg op moeten wachten en het geld is er. Toon eens wat daadkracht, bestuur.
J.H. Scheeper respons on 17 januari 2022:
Na zoveel jaren geen indexatie, deels wgs m.i. onzinnige redenen, en sterk oplopende inflatie lijkt het mij de hoogste tijd om eindelijk eens recht te doen aan de gepensioneerden.
Peter van der Putten respons on 17 januari 2022:
Als je tegen de tachtig loopt, heb je niet zoveel tijd meer om te wachten. Dus indexeer eindelijk weer een keer!
Arie de Gruijter respons on 17 januari 2022:
Ik ben huiverig voor een snelle indexatie wanneer dit inhoudt dat akkoord gegaan moet worden met het nieuwe pensioenstelsel (chantage?). Er zijn nog te veel onduidelijkheden in het wetsontwerp die nog lang niet zijn opgelost. Daarnaast ben ik tegenstander van het nieuwe akkoord omdat je de spelregels niet moet veranderen tijdens de wedstrijd. Laat huidige deelnemers, slapers en gepensioneerden hun lopende pensioencontract uitdienen (wel met een normale rekenrente en indexatie).
Martin Nouwen respons on 17 januari 2022:
Onbegrijpelijk dat ons bestuur daar nog over moet nadenken! Daar hebben ze al 15 jaar de tijd voor gehad, om als de resultaten het toelieten, om te indexeren! Nú willen ze wéér nadenken, elke maand worden we meer bestolen! DEKKINGSGRAAD 116%!!!
Marjan Puts Mullenders respons on 17 januari 2022:
Zeker voor vrouwen met een klein pensioen ,zou het tijd worden voor te indexeren. M.vg Marjan Puts
J.tissingh respons on 17 januari 2022:
Beste Jochem Het valt zo langzmerhand echt niet meer uit te leggen: overvolle kassen, tien jaren oppotten en steeds afwachten op een nieuw, mistig stelsel ? Lekker verschuilen achter een vragelijke dekkingsgraad. Voor wie zit het bestuur daar eigenlijk ? Laat het bestuur dat maar eens duidelijk uitleggen. Net een bang konijn dat in de lampen staart van een naderende auto maar vooral blijft zitten.
Bas Los respons on 17 januari 2022:
Ik ben een oud-employee vanuit CEBECO, ik heb alleen nog maar mee gemaakt dat mijn opgebouwde pensioen naar beneden werd bij gesteld. Gezien dat alles weer veel duurder is geworden lijk mij een indexatie nu wel een op zijn plaats. Het is toch e3n treurige zaak hier voor 51jaar te hebben gewerkt, toen was de gedachte een waarde vast pensioen te hebben nog niets van dit alles gemerkt.
K van Dam respons on 17 januari 2022:
Niet over nadenken, direct verhogen. Als je het nu niet doet, dan komt het er niet meer van. De psychologische grens is al overschreden. Doe het, doe het, nogmaals, doet nu, daar kweken jullie goodwill mee.
A.de Graaf respons on 17 januari 2022:
Pas op de plaats? Dat doen jullie al 13jaar als beheerders van de pensioen grabbelton.
J.B. Spies respons on 17 januari 2022:
Ook wat mij betreft is indexeren nu aan de orde
Hans Pfauth respons on 17 januari 2022:
Na, als ik wel heb, ruim tien jaar niet indexeren lijkt een kleine onmiddellijke indexering me een mooi teken van hoop op een lange reeks jaren van een normale indexatie. Niet wachten dus!
Peter Nobelen respons on 17 januari 2022:
Gezien de feiten zoals geen rente op spaartegoeden en zelfs mogelijk negatieve rente, de enorm gestegen energieprijzen, waardoor de prijzen van andere goederen ook steeds duurder worden en het al jarenlang niet indexeren van de pensioenen waardoor het bestedingspatroon alleen maar minder geworden is, wordt het nu echt tijd voor indexering!
Anne van Loon respons on 17 januari 2022:
Zoals meerdere aangeven, al is het niet veel, een verhoging is na heel veel jaren zonder zeer welkom. Zeker voor mensen met een klein pensioen. Wachten op duidelijkheid over het stelsel en politieke besluitvorming zou betekenen weer wachten. Dit kan nog lang gaan duren. Als er ruimte is, deze nu benutten voor een verhoging. Dit zou dan ten minste iets positiefs zijn met alle inflatie nadelen.
Cees Hooijschuur respons on 17 januari 2022:
Ik ben het helemaal eens om nu te indexeren al is het maar maar een beetje . Dit geeft toch wat meer vertrouwen naar de toekomst. Groeten Cees Hooijschuur
John Huijsmans respons on 17 januari 2022:
Direct een redelijke verhoging niet een paar tiende dat zet geen zode aan de dijk, er zijn veel mensen met een klein pensioen en denk dan eens aan 2% in plaats van tiende, er zit zat geld in het fonds dus maak de oudere ook eens blij is al jaren niet gebeurt. met vriendelijke groet John Huijsmans
E. v. Zoest respons on 17 januari 2022:
Graag verhogen wat mogelijk is om weer met vertrouwen naar de toekomst te kunnen kijken. Vr. Evert
Remko Nods respons on 17 januari 2022:
Indexatie is goed te verdedigen obv hoge actuele dekkingsgraad, die jarenlang leidend is geweest voor indexatie. Niet alleen voor gepensioneerden belangrijk, maar ook voor werknemers, die afgelopen jaren met hun middelloonregeling groot inflatiegat in hun pensioenopbouw opliepen.
Hans Botman respons on 17 januari 2022:
In december 2021 was de dekkingsgraad 116,8 procent. Tijd niet zo hoog geweest. Dus een indexering, zou ik zeggen.
COR AD NOORDIJK respons on 17 januari 2022:
Daar hoeft eigenlijk niet over worden nagedacht...want als het niet gebeurd dan komt er wellicht teveel in kas, dat ziet de overheid graag en kunnen daar in graaien zal ik maar zeggen en voor iedereen duidelijk, want gemaakte afspraken met een onbetrouwbare overheid deugen niet, wie daarom het verleden kent, kent dan ook de toekomst, Dus verhogen en indexeren wat altijd was beloofd, en belofte maakt schuld.
Egbert de Kleine respons on 17 januari 2022:
Cor Ad Noordijk heeft helemaal gelijk van wat hij zegt het is nu de hoogste tijd om eens een keer flink te indexeren want er komen vele gepensioneerden dit jaar in grote problemen door de enorme verhogingen die er al zijn en die nog gaan komen.
M. Peters respons on 17 januari 2022:
Niet langer wachten maar zo snel mogelijk indexeren. Hoop maar dat er geen nieuw pensioenstelsel komt en alles bij het oude blijft. Zekerheid gaat boven een onzekere financiële toekomst.
Peer van Dijk respons on 17 januari 2022:
De reacties lijken wel duidelijk naar naar verhoging op korte termijn te wijzen. Zo ook die van mij, het heeft lang genoeg geduurd met de aftakeling van de uitkering !
Wil Swaans respons on 17 januari 2022:
Sluit me helemaal aan bij de reactie van de Hr. van Steijn !
Carla Snoek-Boin respons on 17 januari 2022:
Nu verhogen, al is het maar weinig.
Jan van Kuijeren respons on 17 januari 2022:
Beste man, praatjes vullen geen gaatjes! In het belang van alle ouderen dient het PGB per direct zijn verantwoordelijkheid te nemen en de deelnemers tegemoet te komen. Er is geld genoeg, de mensen voelen zich al jaren bekocht en bestolen!
Johan C Beijer respons on 17 januari 2022:
Ik wil my aansluiten by v Kuieren, geen andere reden zie ik als gerechtvaardigd.
Adri Bruins respons on 17 januari 2022:
Ben het eens met Jan van Kuijeren.
Pallada Math respons on 17 januari 2022:
Beste Jochem. Ik sluit me graag aan bij de reactie van de heer Van Steijn. Alle beetjes helpen, het geeft weer wat meer vertrouwen in de toekomst.
Gerard Kooijman respons on 17 januari 2022:
Beste Jochem, ik begrijp dat er enige twijfel is, maar na zoveel jaren van niet indexeren, mag dit nu wel een keer gebeuren. Zeker gezien de achterstand die ouderen al hebben opgelopen a.g.v. de inflatie. Groet Gerard Kooijman
Henk de Boer respons on 17 januari 2022:
Indexeren moet nu toch wel een keer gebeuren, ook wat de gepensioneerde nog boven het hoofd hangt nl. het niet koppelen van het minimumloon aan de AOW weer zo'n gedroogd uit het oude/nieuwe kabinet Rutte, we worden bedonderd waar we bijzitten
Heini Giesbertz respons on 17 januari 2022:
Ik ben voorstander voor direct verhogen, we wachten hier al zo lang op. Het geeft toch vertrouwen, want wat het nieuwe stelsel ons gaat brengen is nog altijd wazig. Groet, Heini Giesbertz
Janssen respons on 17 januari 2022:
Wacht nog een jaar, dan zijn alweer veel gepensioneerde overleden, die hoef je dan niet meer te betalen, wie is daar blij mee
Lia respons on 17 januari 2022:
Val jezelf daar ook onder. Vind dit niet passend.
Leo Pronk respons on 17 januari 2022:
Vooral vanwege het positieve signaal dat ervan uitgaat is het goed om NU te verhogen, al is het maar een beetje!
Adri van den Ouden respons on 17 januari 2022:
Beste Jochem, Ik ben erg geneigd om te zeggen, wacht tot de contouren van het nieuwe stelsel bekend zijn. Daarnaast moet je ook letten op deelnemers met een klein pensioen, voor wie iedere euro er een is. Dus is wellicht nu iets positiefs laten zien de juiste keuze.
Hans van der Velden respons on 15 januari 2022:
Ik sluit me graag aan bij de reactie van de heer Van Steijn. Ook al is het weinig, het is een verademing dat er, na ruim een decennium, eindelijk iets geïndexeerd wordt. Dus graag nu in plaats van (nog) later. Groet, Hans
P van der peijl respons on 14 januari 2022:
Zodra het kan het pensioen verhogen , anders lopen we steeds meer achter
ad van steijn respons on 14 januari 2022:
Beste Jochem. Bedankt voor je heldere uitleg over indexering en de nieuw te volgen strategie voor de nieuwe pensioenregeling. De afweging die jullie nu moeten maken is voor mij wel duidelijk, laat ons zien dat er een kleine verhoging gaat plaats vinden, geeft wat vertrouwen in deze tijd waar alles duurder en duurder wordt, lijkt misschien een strohalm maar kan veel betekenen voor de meeste van ons. Wens jullie een wijs besluit toe. met vriendelijke groet Ad van Steijn