Pensioenpremie 2022 blijft gelijk

De pensioenpremie voor middelloonregelingen bij Pensioenfonds PGB gaat volgend jaar niet omhoog. Dat heeft het bestuur besloten na raadpleging van het verantwoordingsorgaan dat alle belanghebbenden vertegenwoordigt. De basispremie voor uitkeringsregelingen blijft 28% in 2022. Voor premieregelingen gelden andere premieafspraken.
10 november 2021

Heroverweging in de zomer

Elk jaar stelt het bestuur vast welke premie betaald moet worden voor de pensioenregelingen. Eerder dit jaar keek het bestuur opnieuw naar het vorig jaar aangekondigde voornemen om de premie voor 2022 te verhogen. Was een verhoging nog altijd evenwichtig, gezien de ontwikkelingen dit jaar? Het bestuur keek daarbij onder meer naar de mogelijke gevolgen van een premieverhoging voor de verschillende groepen belanghebbenden, de verbeterde financiële situatie en de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. 
 

Verantwoordingsorgaan adviseert positief

De heroverweging leidde tot een aangepast premievoornemen, waarna in september werd bekend gemaakt dat de premie vermoedelijk gelijk zou blijven. In de afgelopen weken heeft het bestuur dit besproken met het verantwoordingsorgaan. Ook is opnieuw getoetst of het gelijk houden van de premie past bij de actuele economische ontwikkelingen, de rentestand en de wettelijke regels. Op basis daarvan heeft het bestuur eind oktober een voorlopig besluit genomen om de premie gelijk te houden. Het verantwoordingsorgaan heeft hierover een positief advies gegeven, waarna het definitieve besluit is genomen.
 

Verwachting premie voor 2023: gelijk houden op 28%

Het bestuur heeft ook alvast verkennend gekeken naar de premie voor 2023. Als de omstandigheden niet veranderen, dan is het de verwachting dat de premie voor 2023 opnieuw gelijk kan blijven. Na de zomer van 2022 zal het bestuur zijn verwachting actualiseren. In oktober 2022 neemt het bestuur een definitief besluit voor de premie 2023. 
 

Indexatie

In de gesprekken in het bestuur en met het verantwoordingsorgaan is aandacht gegeven aan de samenhang tussen premie, pensioenopbouw en indexatie (verhogen van pensioen om prijsstijgingen te compenseren). Wat betreft indexatie vindt het bestuur het belangrijk om vast te stellen dat indexatie een belangrijk middel is om te zorgen voor behoud van koopkracht van pensioen, zowel voor gepensioneerden als voor mensen die pensioen opbouwen of bij ons hebben staan. Het bestuur volgt de ontwikkelingen rondom de wettelijke regels voor de overgang naar het nieuwe stelsel daarom op de voet. Als er extra wettelijke ruimte ontstaat voor indexatie, zal het bestuur de dan ontstane mogelijkheden onderzoeken, toetsen op evenwichtigheid en snel het gesprek met het verantwoordingsorgaan starten.
 
 • Ben je werkgever? Dan lees je hier wat het besluit over de premie voor jou betekent.

  De basispremie is gebaseerd op de DB-basispensioenregeling (basismiddelloonregeling). Heb je een afwijkende middelloonregeling? Dan geldt voor jou een andere premie. Deze premie is afgeleid van de basispensioenregeling. Uiterlijk in december 2021 informeren wij je over de definitieve premie. Ook als de basispremie gelijk blijft, kan jouw eigen premie wel enige verandering ondergaan, afhankelijk van de gemaakte afspraken daarover. Heb je een beschikbare premieregeling? Dan gelden voor jou andere premieregels en -afspraken. 

  Als jouw pensioenregeling verandert, horen wij dit graag uiterlijk 15 december van jou. Dan kunnen wij de verandering in jouw pensioenregeling en de premie op tijd voor je verwerken.

  Heb je een bedrijfstakpensioenregeling?

  • Heb je een bedrijfstakpensioenregeling in groothandel agrarische voedselvoorziening, grafimedia en reprografie, kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf, kunststof-,  rubber- en lijmindustrie, reisbranche of verf- en drukinktindustrie? Of is jouw regeling hiervan afgeleid? Dan krijg je van ons uiterlijk in december een brief met informatie over de premie en pensioenopbouw. Ook publiceren we de nieuwe kerncijfers en premiegegevens per bedrijfstak op de website.

  • Heb je een bedrijfstakpensioenregeling in zeevisserij of groothandel in bloemen en planten? Dan heb je bij ons een beschikbare premieregeling. In dat geval krijg je van ons uiterlijk in december een brief met informatie over de premie en de opbouw van het kapitaal. Ook publiceren we de nieuwe kerncijfers en premiegegevens per bedrijfstak op de website.
   

  Heb je een eigen ondernemingspensioenregeling en ben je vrijwillig bij ons aangesloten?

  • Dan maken wij een nieuwe premieberekening voor jou. Hierbij kunnen kleine verschillen ontstaan in de premie. Bijvoorbeeld als de gemiddelde leeftijd in jouw bedrijf veranderd is ten opzichte van voorgaand jaar. 
   
  • Heb je een beschikbare premieregeling bij ons? Ook dan krijg je een brief van ons over de nieuwe premie. Wil je je pensioenregeling veranderen? Bespreek dit dan met vertegenwoordigers van jouw werknemers. 
   

  Heb je vragen?

  Neem dan contact op met onze werkgeversdesk. Je kunt ons bellen op 020 541 83 00 of mailen naar relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl