Pensioenfonds PGB reageert op regelgeving nieuwe pensioenstelsel

Het voorstel Wet toekomst pensioenen (Wtp) is eind maart door minister Schouten naar de Tweede Kamer gestuurd om te beoordelen. Daarmee is er weer een stap gezet op weg naar de vernieuwing van ons pensioenstelsel. Het wetsvoorstel wordt in de loop van dit jaar in de Tweede Kamer behandeld en gaat naar verwachting per 2023 in.
5 mei 2022

Bij de nieuwe wet hoort ook verdere uitwerking in de lagere regelgeving.
Een eerste versie hiervan is begin april gepubliceerd. Hierop konden burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en ook pensioenfondsen tot 30 april reageren. Dit om de kwaliteit van de lagere regelgeving te verbeteren. De Pensioenfederatie heeft namens de pensioensector een uitgebreide reactie gegeven. Daar sluit Pensioenfonds PGB zich bij aan. Toch vonden we het belangrijk om als pensioenfonds nog een aanvullende inhoudelijke reactie te geven. Om ervoor te zorgen dat de regelgeving aansluit op onze specifieke kenmerken als pensioenfonds van en voor verschillende sectoren.

We komen op voor de belangen van onze brede achterban
Bestuursvoorzitter Jochem Dijckmeester legt uit: “Pensioenfonds PGB voert voor meerdere sectoren regelingen uit, we zijn een multisectoraal fonds. Zeven sectoren zijn verplicht aangesloten, vanuit 9 sectoren zijn er vrijwillige aansluitingen. In totaal zijn er ruim 250 partijen waarvoor Pensioenfonds PGB de regeling uitvoert, met een variatie in arbeidsvoorwaarden. We vinden het belangrijk dat de nieuwe pensioenwet straks voor al deze sectoren goed uitpakt. En om de belangen van al deze deelnemers in die sectoren goed te kunnen vertegenwoordigen, hebben we een aantal vragen en opmerkingen ingebracht.”

Vragen over invaren, de diverse regelingen en overgangsplannen
De vragen die Pensioenfonds PGB stelde, gaan onder andere over de regels rondom het invaren (het overdragen van de pensioenrechten en pensioenaanspraken die zijn opgebouwd onder de huidige wetgeving). Daarnaast stelden we vragen over de verschillende premieregelingen die er straks zijn en de plannen die werkgevers moeten opstellen om de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel te kunnen maken.

Benieuwd naar de inhoudelijke reactie van Pensioenfonds PGB?
Je leest onze volledige reactie hier.