Pensioenen De Fracties naar Pensioenfonds PGB

Werknemers van Bunge Loders Croklaan bouwen vanaf 1 maart 2022 pensioen op bij Pensioenfonds PGB. Het vorige pensioenfonds De Fracties wil ook alle opgebouwde pensioenen per 1 juli 2022 aan Pensioenfonds PGB overdragen. Daarom tekenden Pensioenfonds De Fracties en Pensioenfonds PGB een intentieovereenkomst.
11 april 2022

Pensioenfonds PGB is blij met de verwachte komst van de ongeveer 1000 deelnemers, ex-deelnemers en gepensioneerden. Vanaf mei verstuurt Pensioenfonds PGB de eerste welkomstcommunicatie aan deelnemers. Ex-deelnemers en gepensioneerden ontvangen na juli bericht. Het huidige pensioenfonds De Fracties, wordt na de overgang opgeheven.

Overgang moet nog worden goedgekeurd
Voor de overgang is goedkeuring nodig van de toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De procedure met deze instantie loopt nog.

Waarom de overstap naar Pensioenfonds PGB?
De belangrijkste redenen voor de overstap is de toekomstbestendigheid en bestuurlijke continuïteit, naast de relatief hoge uitvoeringskosten bij het kleinere pensioenfonds De Fracties en het betere pensioenperspectief bij Pensioenfonds PGB.

Welkom vanuit Pensioenfonds PGB
Deelnemers, ex-deelnemers en gepensioneerden krijgen persoonlijk bericht van Pensioenfonds PGB om ze hartelijk welkom te heten en ze informatie te geven over wat de overstap voor hen betekent. Zij vinden ook meer informatie via pensioenfondsdefracties.nl en pensioenfondspgb.nl/defracties