Pensioenen De Fracties definitief naar Pensioenfonds PGB

Werknemers van Bunge Loders Croklaan bouwen vanaf 1 maart 2022 pensioen op bij Pensioenfonds PGB. Het vorige pensioenfonds De Fracties draagt vanaf 1 juli 2022 ook alle opgebouwde pensioenen aan Pensioenfonds PGB over. De toezichthouder De Nederlandsche Bank is akkoord. De overgang per 1 juli 2022 gaat daarmee definitief door.
22 juni 2022

Pensioenfonds PGB is blij met de komst van De Fracties
Pensioenfonds PGB heet ongeveer 1000 deelnemers, ex-deelnemers en gepensioneerden van harte welkom. Deelnemers kregen in mei van dit jaar de eerste welkomstcommunicatie van Pensioenfonds PGB. Ex-deelnemers en gepensioneerden krijgen in juli persoonlijk bericht met informatie over wat de overstap voor hen betekent. Pensioenfonds De Fracties, wordt na de overgang opgeheven.

Waarom de overstap naar Pensioenfonds PGB?
Voor pensioenfonds De Fracties werd het steeds uitdagender om een goed pensioen te regelen voor alle deelnemers en gepensioneerden. De uitvoeringskosten waren relatief hoog. Omdat Pensioenfonds PGB groter is dan Pensioenfonds De Fracties krijgen deelnemers, ex-deelnemers en gepensioneerden een betere service en zijn er meer beleggingsmogelijkheden. Door de grootte van Pensioenfonds PGB is het pensioen toekomstbestendiger en is de kans op een goed pensioen groter na de overgang.

De overgedragen pensioenen gaan nog licht omhoog of omlaag
Of de pensioenen omhoog of omlaag gaan is afhankelijk van de dekkingsgraden per eind juni. Deze zijn medio juli bekend. Eind mei was de dekkingsgraad van Pensioenfonds De Fracties iets hoger dan de dekkingsgraad van Pensioenfonds PGB. Als dit zo blijft gaan de pensioenen licht omhoog.

Wil je meer weten?
Meer informatie vind je op pensioenfondsdefracties.nl en pensioenfondspgb.nl/defracties.