Op zoek naar ‘onvindbare’ deelnemers

Net als veel andere pensioenfondsen hebben wij deelnemers in onze administratie waarvan wij geen adresgegevens of burgerservicenummer (BSN) kunnen vinden. Soms klopt hun naam of geboortedatum niet. Of soms verhuisden deze deelnemers naar het buitenland en ontvingen wij geen verhuisbericht. Helaas is er daardoor geen contact meer met hen. Het betekent ook dat we deze deelnemers niet kunnen informeren over hun pensioen. En zelfs dat we hun pensioen niet kunnen uitbetalen. Dat vinden we heel vervelend, want onze deelnemers hebben recht op hun pensioen.
25 juli 2022

Nederlandse pensioenfondsen zijn continu op zoek naar onvindbare pensioengerechtigden. Vaak hebben deze deelnemers tientallen jaren geleden voor korte tijd ergens gewerkt en zo een klein pensioen opgebouwd. Het gaat in de meeste gevallen om kleine bedragen, maar bij elkaar opgeteld is het een pot van miljoenen euro’s. De 5 grootste pensioenfondsen in Nederland hebben hiervoor samen zo’n 822 miljoen euro apart gezet.

Ook Pensioenfonds PGB zocht én zoekt naar deze onvindbare deelnemers
Wij vinden het belangrijk dat het pensioen terecht komt bij de deelnemer of een nabestaande die er recht op heeft. Daarom stuurden we enkele jaren geleden al brieven naar een groep van 3.528 deelnemers en nabestaanden waarvan we de adresgegevens toch konden achterhalen. 2.945 van hen, ruim 90%, reageerden. Hun reacties waren vooral positief. De meeste deelnemers wisten niet dat ze pensioen bij ons hadden opgebouwd. Zij kregen alsnog hun pensioen.

Nieuwe methode van zoeken: op klank
Wij blijven ons best doen om onvindbare deelnemers op te sporen. Een deel van hen kunnen we nu terugvinden door te zoeken op de klank van hun naam. Zo kunnen we in een computersysteem bijvoorbeeld zoeken op Jansen, maar tegelijk ook op Janssen, Janzen en Janse. In combinatie met de geboortedatum leidt dat soms tot de juiste persoon. Natuurlijk controleren we wel altijd of sprake is van de juiste persoon. Deze methode is al eerder door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en een ander pensioenfonds getest. Omdat de resultaten goed zijn, sluiten wij ook aan bij deze proef. Op deze manier kunnen we hopelijk meer mensen terugvinden en hun pensioen geven.

Het pensioengeld blijft beschikbaar voor onze deelnemers
Sinds 2007 vervalt het niet-opgevraagde pensioen van deelnemers niet meer. Is een deelnemer nog in leven? Dan kan hij zijn pensioen altijd alsnog opvragen en ontvangen. Ook als dat pensioen al had moeten ingaan.

Is de deelnemer overleden, maar zijn de nabestaanden nog wel in leven?
En is het pensioen niet aangevraagd? Dan kan de overgebleven partner het pensioen alsnog bij ons opvragen en ontvangen. Dat kan met terugwerkende kracht tot maximaal vijf jaar. De partner krijgt dan ook het gemiste partnerpensioen. Eventuele wezen krijgen hun gemiste wezenpensioen.

Ben je of ken je iemand die recht heeft op een pensioen van Pensioenfonds PGB?
Meld dat dan bij deze deelnemer. Of neem zelf contact met ons op. Dat kan via ks@pensioenfondspgb.nl. Vergeet niet je naam en telefoonnummer te vermelden. Wij nemen dan contact op. Je kunt ons ook bellen op telefoonnummer 020 541 82 00. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08:00 uur tot 17:00 uur. Heb je vragen over je eigen pensioen bij ons? Kijk dan op jouw persoonlijke pagina op mijnpgbpensioen.nl.